Жаңылыктар

15.02.2018

К ө ң ү л б у р г у л а, конкурс!

  • Басып чыгаруу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) “Мыкты инновациялык долбоор - 2018” конкурсуна өтүнмөлөрдү кабыл алууну    жарыялайт.

 Конкурстун  максаттары:

-        келечектүү инновациялык долбоорлорду жана иштелмелерди аныктоо;

-        республикада инновациялык ишмердүүлүктү активизациялоо;

-        инновациялык долбоорлорду ички жана тышкы рынокко чыгарууга көмөктөшүү.

 Конкурс төмөнкү багыттар боюнча өткөрүлөт:

-        Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы;

-        Энергетика жана энергиянын кайра жаңыланма булактары;

-       Маалыматтык жана санариптик технологиялар;

-       Өнөр жай;

-        Курулуш, курулуш материалдары ж.б.  

Конкурска инновациялык долбоордо ишке ашырылган идеялардын иштеп чыгуучулары жана ээлери болуп эсептелген жеке жана юридикалык жактар катыша алат.

Ар бир конкурстук долбоорго  бекитилген үлгүдөгү өтүнмө тиркелиши  керек. Өтүнмөлөр  электрондук жана  кагаз түрүндө төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Москва көч., 62,

                                    e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 Кененирээк   маалыматты  www.patent.kg сайтынан же (0312) 68-16-01 телефонунан алууга болот.

 Өтүнмөлөрдү берүү мөөнөтү: 2018-жылдын  1-июнга чейин.

Конкурстун жеңүүчүлөрүнө инновациялык долбоорду ишке ашырууга гранттар сунушталат. Жеңүүчүлөрдүн саны жана гранттын суммасы долбоорлордун керектөөсүн жана конкурстун  жыйынтыктарын эске алуу  менен аныкталат. 

“Мыкты инновациялык долбоорду” тандоо боюнча конкурсту өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо

"Мыкты инновациялык долбоор" конкурсуна катышуу үчүн өтүнмө