Жаңылыктар

16.02.2018

Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин декабрь айындагы номери басмадан чыкты.

  • Басып чыгаруу

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

 Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруубөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Өнөкөт периодонтитти дарылоо ыкмасы” авторлору: Шайымбетова А. Р., Юлдашев И. М., Сулайманкулова С. К., “Стоматологиялык ооз көңдөйүн сактооч” авторлору: Масалимов Ф. Я., Узакбаев К. А., Абдышев Т. К.

Ар түрдүү технологиялык процесстер; ташуу бөлүгүндө: “Тростон жасалган сүйрөтүүчү түзүлүш”, Шамсутдинов М. М., Шабанов И. В., Степанов С. Г., Шамсутдинов Р. М., “Жүк көтөргүч” Степанов С. Г., Шамсутдинов М. М., Ким В. Г., Столбов Д. В.

Курулуш; тоо-кен иштери бөлүгүндө: “Топурактагы түркүктөрдү ныктоочу түзүлүш”, автор: Асанов А. А., Рысбеков А. Ш.

Механика; жарык берүү; жылытуу; кыймылдаткычтар жана соргучтар; курал-жарак жана ок-дары; жардыруу иштери бөлүгүндө: “Күндүн энергиясы менен тузсуздандыруучу түзүлүш” авторлору: Исманжанов А. И., Эрмекова З. К.

Физика бөлүгүндө: “Цитологиялык изилдөө үчүн клеткаларды фиксациялоо, ташуу жана сактоо үчүн эритме”, авторлору: Цопова И. А., Колодяжная Е. М., Мещеряков В. Ю.  “Урук чыктагыч безинин залалсыз шишиги менен ооруган ооруларды урук чыктагыч безинин трансуретралдык резекция операциясынан кийинки мезгилде текшерүү ыкмасы”, Усупбаев А. Ч., Кылычбеков М. Б., Джапаров Ж. Т.

Пайдалуу моделдер бөлүгүндө: “Бош эмес шарттамынан келип түшкөн чакыруу жөнүндө чакырылып жаткан абонентке билдирүү тутуму”, автору: Ерошенко М. Д. 

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 63 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Ошондой эле рационализатордук сунушту камтыйт: “Өнөкөт простатит менен ооруган бейтаптарды диспансерлештирүү”, авторлору: Шакиров С. С.,  Мамбетов Ж. С.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: ““Золотые Ручки”. “Золотые Ручки” диспетчердик кызмат көрсөтүүлөрдүн программалык комплекси” автору жана укук ээси: Суанбеков С.Т., “Айдоочулук курамды каттоо автоматташтырылган маалымат тутуму (АКК АМТ)” авторлору: Абдуллаев Т. Т., Кененбаева А. А., Маратов У. А., Касмалиев У. Т., Уланбеков А. У., Урмат уулу Б., Исакова Б. К., укук ээси: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын “Инфоком” мамлекеттик ишканасы, “Тактык” тигүү өндүрүшүн эсептөө тутуму, автору жана укук ээси: Асылбеков М. А., Акционерлердин реестрин автоматташтырып жүргүзүү программасы, автору: Горев В. Н., укук ээси: “Реестродержатель Медина” ЖЧКсы, “ИШ” автоматташтырылган маалыматтык тутуму, авторлору: Токочев Р. Т., Даузова Ф. Ф., укук ээси: Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин “Инфо-Система” мамлекеттик ишканасы, “Төлөм шлюзу” электрондук төлөмдөр тутуму, авторлору: Токочев Р. Т., Айдаралиев К. Р., Кан А. В., укук ээси: Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин “Инфо-Система” мамлекеттик ишканасы, Логикалык башкаруусу жана берүүчү технологиялык касиеттери бар интегралдык микросхемалардын топологиясы, Башкаруучу түзүлүштүн иерархиялык жана (же) көп байланыштуу түзүмү үчүн модулдук интегралдык микрохсеманын топологиясы  автору жана укук ээси: Даровских В. Д.

 

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде:­­­­­­­­ http://patent.kg/doc/im/2018/1.pdf