FaLang Language Switcher

Анкеталоо

Урматтуу өтүнмө ээси!

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар  мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) сапатка жана жеңилдикке мониторинг өткөрөт: 

 • ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге, өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмөлөрдү  кабыл алууну уюштуруу, аларды кароо, экспертизалоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте патенттерди берүү боюнча;
 • товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине, фирмалык аталыштарга, товар чыгарылган жердин аталыштарына өтүнмөлөрдү  кабыл алууну уюштуруу, аларды кароо, экспертизалоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте күбөлүктөрдү берүү боюнча;
 • селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдү кабыл алууну уюштуруу, аларды кароо, экспертизалоо жана Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте патенттерди берүү боюнча; 

Мониторингдин жыйынтыгы Кыргызпатенттин кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жана жеңилдигин жогорулатууга багытталган чараларды кабыл алуу максатында колдонулат.

Силерге төмөндө келтирилген анкеталардын суроолоруна жооп берүү менен, мониторингге  катышууңарды өтүнөбүз:

Өтүнмөлөрдү кабыл алуу, каттоо, экспертизалоо жана ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө, рационализатордук сунушка коргоо документтерин берүү боюнча өтүнмө ээси үчүн анкета;; 

Өтүнмөлөрдү кабыл алуу, каттоо, экспертизалоо жана товардык белгиге, тейлөө белгисине, фирмалык аталышка, товар чыгарылган жердин аталыштарына коргоо документтерин берүү боюнча өтүнмө ээси үчүн анкета;;

Өтүнмөлөрдү кабыл алуу, каттоо, экспертизалоо жана селекциялык жетишкендиктерге коргоо документтерин берүү боюнча өтүнмө ээси үчүн; 

Анкеттөө жашырын, бирок Силер анкетага өзүңөр жөнүндө маалыматты киргизүүгө укугуңар бар. Өтүнмө ээсинин атынан анын өкүлү анкетаны толтурса болот.

Силердин көңүлүңөрдү, анкетанын 1ден 18ге чейинки суроолоруна милдеттүү түрдө жооп беришиңер керектигине бурабыз. 

Силердин көңүлүңөрдү ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө, селекциялык жетишкендикке өтүнмөлөрдү кабыл алууну уюштуруунун натыйжасы өтүнмө ээлеринин төмөндөгүлөрдү алуусу болуп саналарына бурабыз: 

 • патент берүү жөнүндө чечимдин негизинде берилген Кыргыз Республикасынын патентин; 
 • патентти берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим; 
 • өтүнмөнү чакыртып алууну тануу жөнүндө билдирүү; 
 • өтүнмө ээсинин арызы боюнча өтүнмөнү чакыртып алуу жөнүндө билдирүү 

Товардык белгиге жана тейлөө белгисине, фирмалык аталышка жана товар чыгарылган жердин аталышына өтүнмөлөрдү кабыл алууну уюштуруунун натыйжасы өтүнмө ээсинин төмөндөгүлөрдү алуусу болуп саналат:

 • мамлекеттик каттоо жөнүндө чечимдин негизинде берилген Кыргыз Республикасынын күбөлүгү; 
 • каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим; 
 • өтүнмөнү чакыртып алууну тануу жөнүндө билдирүү 
 • өтүнмө ээсинин арызы боюнча өтүнмөнү чакыртып алуу жөнүндө билдирүү

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900