FaLang Language Switcher

Жалпы маалымат

Товар чыгарылган жердин аталышы деп эмнени түшүнүүгө болот?

Товар чыгарылган жердин аталышы – бул товарды белгилөө үчүн пайдаланылуучу өлкөнүн, калк жайгашкан пункттун, жердин же башка географиялык объектинин аталышы, анын өзгөчө касиеттери болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же бир эле убакта жаратылыш шарттары же адам факторлору өзгөчө же негизинен ушул географиялык объекти үчүн мүнөздүү болуп аныкталат.

Корголгон Кыргыз Республикасынын товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштары 

к/н

Күбөлүк

ТЧЖА белгилөөсү

товардын түрүжедайындуу товар

ТЧЖАны пайдалануу укугунун ээси

1

1\1

ИССЫК-АТА

минералдуу суу

"Ботвей-Тоо, Лтд" жоопкерчилиги чектелген коому, Ивановка (KG)

2

1\2

ЫСЫК-АТА

минералдуу суу

"Абдыш-Ата" жоопкерчилиги чектелген коому, Кант (KG

3

6/1

КАРА-ШОРО

Дарылоочу-ичүүчү минералдуусуу

"Кара-Шоро" ачык типтеги акционердик коому, Өзгөн (KG)

 

4

7/1

PARMIGIANO REGGIANO

 

Сыр

 

Корпорацио дел Формаджо "Пармиджано-Реджано", Реджо-Эмилия, Италия (IT)

 

5

8/1

ЕССЕНТУКИ

 

минералдуусуу

"Ессентукский завод минеральных вод на КМВ"жоопкерчилиги чектелген коому, Ессентуки (RU

6

8/2

ЕССЕНТУКИ № 4

 

минералдуусуу

"Ессентукский завод минеральных вод на КМВ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ессентуки (RU)

7

8/3

ЕССЕНТУКИ № 17

 

минералдуусуу

"Ессентукский завод минеральных вод на КМВ" жоопкерчилиги чектелген коому, Ессентуки (RU)

8

1/3

ИССЫК-АТА

 

минералдуусуу

"Шоро" жабык акционердик коому, Бишкек (KG

9

9/1

"КАРАЧИНСКАЯ" минералдуу суу

минералдуусуу

 «Карачинский источник» жоопкерчилиги чектелген коому, Озеро Карачи кыштагы (RU)

10

10/1

ЦИНАНДАЛИ TSINANDALI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси   (GE)

11

11/1

МУКУЗАНИ MUKUZANI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси  (GE)

12

12/1

АХАШЕНИ AKHASHENI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

13

13/1

КИНДЗМАРАУЛИ  KINDZMARAULI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

14

14/1

ХВАНЧКАРА KHVANCHKARA

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

15

15/1

ТВИШИ TVISHI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

16

16/1

НАПАРЕУЛИ  NAPAREULI

Шарап

 «Национальное агентство вина» коомдук укуктуу юридикалык жак, Тбилиси (GE)

17

5/2

АК-СУУ

минералдуусуу

 «Кабай» жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG)

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900