FaLang Language Switcher

Статистика

Товардык белгилер

 

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. - 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр,бардыгы

245

920

65 378

  • улуттук өтүнмө ээлеринен

26

69

3398

  • чет өлкөлүк  өтүнмө ээлеринен

45

12

10081

  • Мадрид системасы боюнча

174

138

52118

Мамлекеттик реестринде  катталган

51

               63

13816

Алардын ичинен: кайра катталган мурдагы СССРдин товардык белгилери 

2526

КР аймагында корголуучу товардык белгилер,бардыгы

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

62 828

53 088

 алардын ичинен:

улуттук жол-жобосу боюнча

9650

9909

Мадрид системасы боюнча

53 178

43 179

Жалпыга белгилүү товардык белгилер

 

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. - 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр

0

0

16

Мамлекеттик реестринде  катталган

0

0

10

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900