Биздин куттуктоолор

  • Басып чыгаруу

Кыргызпатенттин Укук жана эл аралык келишимдер бөлүмүнүн башчысы М. Ормушева 2017-жылдын 15-майынан 26-майына чейин өткөрүлгөн “Кыргыз Республикасында АРВнын регулятивдик таасир этүүсүн талдоонун мыйзамдык негизи жана АРВнын иштөө механизмдери” курсун эң жогорку балл менен аяктады.

Кыргызпатенттин жамааты кесиптешинин жетишкендиктери менен сыймыктанып, аны ийгилиги менен куттуктайт.

Бул курс Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан  өткөрүлүүчү 2017-жылдын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу Мамлекеттик буйрутмасынын алкагында ишке ашырылууда.