FaLang Language Switcher

Селекциялык жетишкендиктерге патент берүүгө өтүнмөнүн иш кагаздарын жүргүзүүнүн ТАРТИБИ

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабырдагы № 11 чечими менен жактырылган

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабырдагы № 264 буйругу менен

бекитилген

 Селекциялык жетишкендиктерге патент берүүгө

өтүнмөнүн иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

            1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына селекциялык жетишкендиктерге патент берүүгө өтүнмө берүү боюнча иш кагаздарынын ырааттуулугун жөнгө салат, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өз ара аракеттерин оптималдуу уюштурууда аларга көрсөтүлүүчү талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип).  

1-бап. Жалпы жоболор

2. Ушул Тартипте төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

            Кыскартуулардын тизмеси: 

            Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

            УПОВ – Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык союз;

Мыйзам – “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз   Республикасы нын Мыйзамы

Эреже – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-окбярындагы № 686 токтому менен бекитилген селекциялык жетишкендиктерди патент берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежеси;

            Алымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 14-майындагы № 259 токтому менен бекитилген селекциялык жетишкендиктерди патенттөө үчүн алымдар жөнүндө жобо;

            Мамреестрди жүргүзүү тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылы 29-февралда № 155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын корголуучу селекциялык жетишкендиктерин Мамлекеттик каттоо жүргүзүүнүн тартиби;

Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылы 11-июлда №119 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартиби;

            Мамреестр – Кыргыз Республикасынын корголуучу селекциялык жетишкендиктеринин Мамлекеттик реестри;

            Пайдаланууга берилген сортторду жана гибриддердин мамлекеттик реестри – Кыргыз Республикасынын аймагында расмий текшерүүлөрдөн кийин пайдаланууга берилген сорттордун, гибриддердин тизмеси;

            Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борбор – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Өсүмдүктөрдүн сортторун жана генетикалык ресурстарын текшерүү боюнча мамлекеттик борбору;

            Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору;

Арыз – Селекциялык жетишкендиктерге патент берүүгө арыз;

            Өтүнмө – арызды, сорттун, тукумдун сыпаттамасын, алымды төлөө жөнүндө документин камтыган документтердин пакети;

            Сектор – Селекциялык жетишкендиктер жана традициялык билимдер сектору;

            Мамреестрлер бөлүмү – Мамлекеттик реестрлер бөлүмү;

            Архив – Кыргызпатенттин архиви. 

3. Мамреестрлер сектору жана бөлүмү кеңеш берүү мүнөзүндөгү маалыматтарды берет:

            - түздөн түз Кыргызпатентте;

            - телефондук байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

            - электрондук маалымдоо;

            - Кыргызпатенттин маалыматтык щиттеринде;

            - Кыргызпатент даярдаган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалыматтык баракчаларда;

            - Кыргызпатенттин расмий сайтында.

            Кабыл алуу ушул максаттарда атайын бөлүнгөн үн жазууларын фиксациялоочу видеобайкоо камералары менен жабдылган жайларда ишке ашырылат. 

2-бап. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү 

            4. Өтүнмө Кыргызпатенттин кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси, анын ишенимдүү өкүлү же патенттик ишенимдүү өкүлү тарабынан түздөн-түз берилет, же болбосо почта, же факс (кийин анын оригиналы берилет) аркылуу, же электрондук түрүндө өтүнмөлөрдү электрондук берүү порталы аркылуу жөнөтүлөт, ошондой эле машина окуучу алып жүрүүчүсүндө (бир эле учурда кагаз жүзүндөгүсүн берүү менен), же берүүнүн башка каражаттары аркылуу берилет.

            Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

            - өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санынын эсеби жүргүзүлөт;

            - арызда келтирилген, берилген документтердин санына туура келишин текшерүү жүргүзүлөт;

            - “Селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдү каттоо журналына” жазуу жүргүзүлөт;

            - өтүнмөнүн материалдарына берилген “Кириш № ине” коюлуучу графасы бар арыздын бланкы толтурулат:

            - кириш номер;

            - келип түшкөн датасы.

            Мисалы:

Кириш № 31             

Келип түшкөн датасы 09.12.2011

            Өтүнмө ээсине селекциялык жетишкендиктердин аталышын, кириш номерин жана өтүнмөнүн келип түшкөн датасын, кабыл алынган документтердин барактарынын санын камтыган өтүнмөнүн материалдарынын кабыл алынгандыгы жөнүндө тил кат берилет. Тилкатка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коет.

            5. Өтүнмөнүн кошумча келип түшкөн материалдары кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кошумча материалдарды каттоо журналына” жазылат.

Кошумча документте анын келип түшкөн датасы коюлат жана өтүнмөнүн номеринин жана өтүнмө ээсинин колунун бар экендиги текшерилет.

            6. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдарынан алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин бар экендиги текшерилет. Алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы бар төлөө документинин көчүрмөсү, же накталай каражаттары, же өздүк эсепке которуу жолу менен алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы саналат (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 10-пунктунун экинчи абзацы).

            Өтүнмө ээсинен алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти кабыл алуу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, мында төмөндөгүлөр жүргүзүлөт:

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти “Алымдарды каттоо журналына” каттоо;

            - жогоруда аталган журналга кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен финансы-экономикалык секторго алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти өткөрүп берет;

Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшүүлөрүнүн эсебин, алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерди сактоону жана башка аракеттерди Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуунун тартибине ылайык жүзөгө ашырат.

            7. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары бир жумушчу күнүн аралыгында секторго өткөрүп берилет.

Сектор тарабынан өтүнмөнү кабыл алууда:

            - өткөрүп берилген документтердин санынын “Селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөнү каттоо журналына” жазылганга туура келишине текшерүүнү жүзөгө ашырат;

            - тиешелүү журналга кол жана дата коюлат;

            - өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Селекциялык жетишкендиктерге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазылат. 

            8. Селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөнү экспертизалоо алдын ала экспертизалоону жана өтүнмө берилген селекциялык жетишкендиктерди Мыйзамдын 10-статьясына ылайык айырмалуулукка, тектештикке жана туруктуулукка текшерүүнү камтыйт.  

3-бап. Алдын ала экспертизалоо жүргүзүү  

            9. Алдын ала экспертизалоо өтүнмөнүн Кыргызпатентке берилген күнүнөн тартып эки айдын ичинде сектор тарабынан жүргүзүлөт.

            Булардын бар экендиги текшерилет:

            - арыз;

            - сорттун, тукумдун сыпаттамасы:

            а) өсүмдүктөрдүн сорттору үчүн – сорттордун анкетасы (УПОВдун талаптарына тиешелүү);

            б) жаныбарлардын тукумдары үчүн – айыл чарба жаныбарларын апробациялоо боюнча бар болгон ыкмаларга ылайык аны сыпаттоо;

            - селекциялык жетишкендиктин сыпаттамасына тиркелген сүрөттөр;

            - селекциялык жетишкендиктин сыпаттамасы боюнча кыскача реферат;

            - өтүнмөнү берүү жана алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ.

            Зарылдыгына жараша төмөндөгүлөр дагы текшерилет:

            - алымдын төлөөдөн бошотуучу, же анын өлчөмүнүн азайтуу үчүн негиз берүүчү документинин көчүрмөсү (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмү):

            - Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун же ага теңештирилген жактын күбөлүгү (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 7-пунктунун (а) пунктчасы);

            - пенсиялык күбөлүк (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 7-пунктунун (б) пунктчасы);

            - врачтык-эмгектик эксперттик комиссиясынын маалымкаты (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 7-пунктунун (а, б) пунктчасы);

            - билим берүү же илимий мекемелерден берилген документ (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 7-пунктунун (б) пунктчасы);

            - Алымдар жөнүндө жобого ылайык жеңилдик тарифи боюнча тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ. Документ алымды төлөөдө жеңилдик берилгендиги жөнүндө өтүнүч кат менен чогуу берилет (Алымдар жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 8-пункту)

            - чет өлкөлүк өтүнмө ээси тарабынан берилген, патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укуктарын тастыктаган ишеним кат, же Эреженин 6-пунктунун (2) пунктчасынын талаптарына ылайык таризделген ишеним каттын көчүрмөсү;

            - Кыргыз Республикасынын өтүнмө ээси тарабынан берилген, анын ишенимдүү өкүлүнүн ыйгарым укуктарын тастыктаган, Эреженин 12-пунктунун (3) пунтчасынынын талаптарына ылайык таризделген жана күбөлөндүрүлгөн ишеним кат;

            - эгерде өтүнмө ээси алардын сынамдарын алган орган тарабынан күбөлөндүрүлгөн биринчи өтүнмөнүн негизинде артыкчылык укуктарынан пайдаланууну кааласа, же башка көрсөткүчтөрүнөн, ал селекциялык жетишкендик Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып үч айдын ичинде көрүнгөн эки өтүнмөнүн ошол эле предмети болуп саналса, алгачкы өтүнмө берилген материалдардын көчүрмөсү (Эреженин 6-пунктунун (4) пунктчасы).

            10. Документтерди тариздөөнүн тууралыгын текшерүү Эреженин төмөндөгү талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат:

- өтүнмөнүн тили (7-пунк);

- арыз (8-пункт);

- сорттун (тукумдун) сыпаттамасы (9-пункт);

- өтүнмөнүн документтерин тариздөө: көбөйтүү үчүн жарактуулугу, колдонулган материал, өз алдынча барактар, барактардын өлчөмү, барактарга номерлердин коюлушу, текстин жазылышы (10-пункт);

- селекциялык жетишкендиктин аталышы (11-пункт).

            11. Өтүнмөнүн берилген датасы төмөндөгү документтер менен Кыргызпатентке келип түшкөн датасы боюнча белгиленет (Эреженин 19-пункту):

            - арыз;

            - сорттун, тукумдун сыпаттамасы;

            - өтүнмө берүү үчүн жана алдын ала экспертиза жүргүзүүгө алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ.

            Берүү датасы арыздын бланкынын “Берилген датасы” графасына жазылат.

Өтүнмөгө каттоо номери берилет – алгачкы төрт цифра өтүнмө берилген жылды билдирет, кийинки эки цифра – ошол жылдын сериясындагы өтүнмөлөрдүн катар номерин, точкадан кийинки “беш” цифрасы – селекциялык жетишкендиктин шарттуу белгиси.

            Каттоо номери арыздын бланкынын “Каттоо номери” графасына коюлат.

            Мисалы: 

Берилген датасы 09.12.2011

Кириш № 31

Келип түшкөн датасы 09.12.2011

Каттоо №

201101.5

            Өтүнмө каттоо номерин алгандан кийин өтүнмөнүн маалыматтарын электрондук маалыматтар базасына киргизүү жүзөгө ашырылат.

            12. Эгерде өтүнмө боюнча бир кыйла мурунку артыкчылык суралбаса, селекциялык жетишкендиктин артыкчылыгын белгилөө өтүнмө Кыргызпатентке берилген дата боюнча жүзөгө ашырылат.

            13. Эгерде өтүнмөнү алдын ала экспертизалоо учурунда өтүнмө документтерди түзүүнүн жана тариздөөнүн талаптарын бузуу менен берилген болсо, өтүнмө ээсине табылган жетишпестиктерди көрсөтүү менен жана аны алган күндөн эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтерди берүү сунушу менен Эреженин 21-пунктуна ылайык (С-1 формасы) сурам жөнөтүлөт.

Өтүнмөнүн документтерин оңдогон же тактаган (б.а. аларды мазмунуна киргизүүгө тийиштүү болгон) жана алдын ала экспертизалоонун сурамы же өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча берилген кошумча материалдардын келип түшүүсүндө аларга коюлган мөөнөттүн сакталышы текшерилет (Эреженин 22-пункту).

            Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды бербесе, селекциялык жетишкендиктин аталышын өзгөртпөсө, же Эреженин 17-пунктунда каралган шарттардын сакталышы менен аларды берүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат бербесе, өтүнмө чакыртып алынды деп таанылат, ал жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат (С-2 формасы).

Мындай учурда өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүү токтотулат, өтүнмөнүн материалдары сектор тарабынан “Селекциялык жетишкендиктердин өтүнмөлөрдү архивге өткөрүп берүү журналына” жазылат жаа архивге өткөрүп берилет (Эреженин 21-пункту).

            Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө Эреженин 17-пунктунун шарттарын сактоо менен өзгөртүлгөн аталышты же суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты берсе, өтүнмө ээсине суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтүнүн узартылгандыгы жөнүндө кабарлоо жиберилет (С-3 формасы).

            Чакыртып алынган өтүнмө боюнча иш кагаздары Кыргызпатент тарабынан калтырылып кеткен мөөнөттөрү калыбына келтирилген учурда улантууга болот (Эреженин 18-пункту). Калтырылып кеткен мөөнөттөрүнүн калыбына келтирилиши жөнүндө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлөт (С-4 формасы). Мындай учурда өтүнмөнүн материалдары кызматтык кат менен эксперттик сектордун экспертине кайтып берилет.

            14. Селекциялык жетишкендиктердин аталыштарын текшерүү Мыйзамдын 8-статьясынын жана Эреженин 11-пунктунун талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Өтүнмө ээси тарабынан сунушталган селекциялык жетишкендиктин аталышын текшерүүдө Кыргызпатент Эреженин 23-пунктунун 4-бөлүгүнө ылайык маалыматтардын төмөндөгү булактары боюнча издөө жүргүзөт:

            - УОПВга мүчө мамлекеттердин мурда катталган сорттору жөнүндө маалыматтарды камтыган  УОПВнын маалыматтар базасы;

            - өтүнмө ээси тарабынан алдын ала экспертизалоонун бүткөн учурунда берилген өтүнмөнүн материалдары;

            - Мамреестрде катталган селекциялык жетишкендиктер жана Мамлекеттик реестрде пайдаланууга уруксат берилген сорттор жана гибриддер.

            15. Эгерде өтүнмөнү алдын ала экспертизалоонун учурунда селекциялык жетишкендиктин аталышы Эреженин 23-пунктунда белгиленген талаптарга туура келбегендиги белгиленсе, өтүнмө ээсине жетишпеген же оңдолгон материалдардын сурамы (С-1 формасы) аны алган күндөн тартып эки айдын ичинде башка аталышты берүү сунушу менен жөнөтүлөт.

Жетишпеген же оңдолгон материалдардын сурамы жана анын жообу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Кабарлоолорду, чечимдерди жана сурамдарды каттоо журналына” жазылат.

Эгерде өтүнмө ээси көрсөтүлгөн мөөнөттө суралган материалды бербеген, селекциялык жетишкендиктин аталышын өзгөртпөгөн же белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербеген учурда өтүнмө чакыртып алынды деп таанылат (Мыйзамдын 11-статьясынын 7-бөлүгү).  Өтүнмө ээсине өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартылгандыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт (С-6 формасы), өтүнмөнүн материалдары сектор тарабынан “Селекциялык жетишкендиктердин өтүнмөлөрүн архивге өткөрүп берүү журналына” жазылат жана архивге өткөрүп берилет.

            16. Эгерде бул селекциялык жетишкендиктин үрөнүнө же асыл тукумдуу материалына өтүнмөнү берүү датасына селекциялык жетишкендикти пайдалануу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагына ушул датага чейин бир жылдын ичинде, же башка мамлекеттин аймагына төрт жылда, же эгерде бул жүзүмгө, жыгач кооздогуч жана мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнө тиешелүү болсо, көрсөтүлгөн датага чейин алты жылда селекционер, анын укук мураскери тарабынан же алардын макулдугу менен башка жакка сатылбаса, жана бөлөк түрдө өткөрүп берилбесе, селекциялык жетишкендик жаңы деп эсептелет.

            Сатуу же сатууга сунуш жөнүндө маалымат өтүнмө ээси тарабынан арыздын 7-графасында келтирилет.

Жаңылык критерийлери боюнча керилген маалыматтар үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсине жүктөлөт (Эреженин 24-пункту). 

            Өтүнмөнү берген учурдан тартып жана өтүнмөнүн кароого кабыл алынганы жөнүндө Кыргызпатент тарабынан өтүнмө ээсине кабарланганга чейин өтүнмө ээси өз демилгеси менен өтүнмөнүн материалдарын өтүнмө берилген селекциялык жетишкендиктин маани-маңызын өзгөртпөстөн, алымды төлөө шарттарында толуктай, оңдой же тактай алат.

            Алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилбегенде же төлөнгөн алымдын суммасы белгиленген өлчөмгө дал келбегенде, өтүнмөнү кароодо өзгөртүү эске алынбайт (Эреженин 14-пункту).

            17. Эгерде өтүнмө Эреженин талаптарына ылайык таризделген бардык керектүү документтерди камтыса жана селекциялык жетишкендиктин аталышы көрсөтүлгөн талаптарга дал келсе, сектор өтүнмөнү кароого (С-5 формасы) кабыл алынгандыгы жөнүндө эки нускада кабарлоо даярдайт, аны “Селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдүн келип түшүү журналына” жазат жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ар бир нускага маалымдаректерди – чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коет. Бир нуска өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, экинчи нуска секторго берилет.

            18. Өтүнмөнүн кароого кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлоонун негизинде сектор Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгына жарыялоо үчүн төмөндөгүлөрдү камтыган маалымат барагын (айдын алтынчы числосуна чейин) даярдайт жана өткөрүп берет:

            - өтүнмөнүн каттоо номерин;

            - өтүнмөнү берүү датасын;

            - өтүнмөнүн артыкчылык датасын;

            - автордун(лордун) фамилиясын, атын, атасынын атын;

            - селекциялык жетишкендиктин аталышын;

            - селекциялык номерди;

            - сорттун (тукумдун) түркүмүн, түрүн жана анын таксономикалык бирдигинин латынча аталышын (түркүмүн, түрүн, бир түрдөгү түркүмдөрүн);

            - селекциялык жетишкендиктин авторунун(лорунун) ысымдарын;

            - сыпаттама боюнча кыскача рефератты.

Көрсөтүлгөн баракка сектор башчы тарабынан кол коюлат.

            19. Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялоо үчүн маалымат барагын кабыл алып, “Жарыялоо үчүн материалдарды эсепке алуу жана контролдоо журналына” кабыл алуу фактысын жазат.

            Материалдарды даярдоо бөлүмү төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырат:

            - жарыялоо үчүн материалдарды комплектөө;

            - жарыялоо үчүн текстти форматка салуу;

            - материалдарды мамлекеттик тилге которуу;

            - редакциялоо жана оңдоо;

            - сектор менен макулдашуу;

            - макетти Кыргызпатенттин жетекчилигине  карап чыгууга берүү;

            - расмий бюллетендин макетин полиграфия бөлүмүнө өткөрүп берүү.

            Полиграфия бөлүмү материалдарды кабыл алууну жүзөгө ашырат, расмий бюллетендин ай сайын чыгарылышын нускалайт.

            Кезектеги бюллетенди Кыргызпатенттин сайтына жайгаштыруу үчүн Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы жарыялагандан кийин, жарыяланган материалдарды электрондук түрдө маалымат технологиялары секторуна өткөрүп берет.

            Өтүнмө жөнүндө маалыматтар жарыялангандан кийин кайсы болбосун жак анын материалдары менен таанышууга укуктуу. Өтүнмөнүн материалы менен таанышуу үчүн тиешелүү алым төлөнөт (Эреженин 29-пункту).

            20. Мыйзамдын 12-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык өтүнмө жөнүндө маалыматтар жарыяланган күндөн тартып алты айдын ичинде кайсы болбосун кызыкдар тарап тиешелүү алымды төлөө шарттарында каршылыкты Апелляциялык кеңешке бере алат. Каршылык анын келип түшкөн датасынан тартып төрт айдын ичинде Апелляциялык кеңеште каралат.

            Апелляциялык кеңеш тарабынан каршылыкты канааттандыруу жөнүндө чечим чыгарылган учурда өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен алты айдын ичинде архивге өткөрүп берүү үчүн секторго берилет.

            Эгерде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши каршылыкты канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алса, өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен секторго кайтарып берилет.

            Сотко доо арызы келип түшкөн учурда өтүнмөнүн материалдары сотко катышуу үчүн Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

            21. Өтүнмөнүн кароого кабыл алынганы жөнүндө кабарлоону алган күндөн тартып эки айдын ичинде өтүнмө ээси селекциялык жетишкендиктин айырмалуулугуна, тектештигине жана туруктуулугуна текшерүү жүргүзүү үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет (Эреженин 31-пункту).

            Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти “Алымдарды каттоо журналына” каттап, журналга кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын коюу менен финансы-экономикалык секторго өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымдардын келип түшүүлөрүн эсепке алууну, алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерди сактоону жүзөгө ашырат жана Алымдардын жана жыйымдардын эсепке алуунун тартибине ылайык иш жүргүзөт.

            Сектор өиүнмөнүн материалдарынын бир нускасын түзөт жана жетекчиликтин макулдугу боюнча селекциялык жетишкендиктин айырмалуулугуна, тектештигине жана туруктуулугуна текшерүү жүргүзүү үчүн Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борборуна, Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борборго берет. Берүү фактысы “Селекциялык жетишкендикке келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазылат.  

4-бап. Өтүнүлгөн селекциялык жетишкендикти айырмалуулугуна, тектештигине жана туруктуулугуна экспертизалоо жана текшерүү 

            22. Экспертизалоо өзүнө өтүнмө берилген сорттун, тукумдун жаңылык, айырмалуулук, тектештик жана туруктуулук шарттарына туура келишине текшерүү жүргүзүүнү камтыйт.

            Селекциялык жетишкендикти айырмалуулукка, тектештикке жана туруктуулукка текшерүү Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борбору, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору тарабынан жүргүзүлөт (14-статьянын 1-бөлүгү).

            Өсүмдүктөрдүн сортторун текшерүү белгиленген алымды төлөө шартында жүргүзүлөт.

            Экспертиза жүргүзүүнүн мөөнөтү жана ыкмасы Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борбору, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору тарабынан белгиленет. Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борбору, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору өтүнмө ээсинен бардык керектүү маалыматтарды, документтерди же отургузулуучу, асыл тукумдуу материалдарды көрсөтүүнү талап кылышы, ошондой эле өтүнмө ээсине сортко, тукумга белгиленген текшерүү өткөрүүнү сунуштай алат.

            Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борбору, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору селекциялык жетишкендикти текшерүүнүн оң жыйынтыктары боюнча селекциялык жетишкендиктин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына туура келгендиги жөнүндө корутунду чыгарат жана селекциялык жетишкендиктин расмий сыпаттамасын түзөт. Селекциялык жетишкендиктин корутундусу жана расмий сыпаттамасы Кыргызпатентке жөнөтүлөт.

            Селекциялык жетишкендик коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына туура келбегенде Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борбору, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору селекциялык жетишкендиктин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына туура келбегендиги жөнүндө корутунду чыгарат жана аны Кыргызпатентке жөнөтөт.

            23. Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борборунун, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борборунун селекциялык жетишкендиктин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына туура келгендиги жөнүндө корутундусунун негизинде жана селекциялык жетишкендиктин аталышы Мыйзамдын 8-статьясында каралган талаптарга туура келгенде, сектор селекциялык жетишкендикке патент берүү жөнүндө чечим чыгарат (С-7 формасы). Чечимде өтүнмө ээси артыкчылык белгилөө жөнүндө кабарланат.

            Чечим эки нускада даярдалат, сектордун “Селекциялык жетишкендикке келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазылат, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берилет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү чечимдин бир нускасын өтүнмө ээсине жөнөтөт, экинчисин секторго берет.

            24. Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борборунун, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борборунун селекциялык жетишкендиктин коргоого жөндөмдүүлүк шарттарына туура келбегендиги жөнүндө корутундусунун негизинде сектор, тиешелүү негиздерди келтирүү менен селекциялык жетишкендикке патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат (С-8 формасы).

Чечим эки нускада даярдалат, “Селекциялык жетишкендикке келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” жазылат, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берилет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү бир нускасын өтүнмө ээсине жөнөтөт, экинчисин секторго берет.

            25. Өтүнмө ээси патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө экспертизанын чечими менен макул болбогондо патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимди алган күндөн тартып үч айлык мөөнөттө өтүнмө же алар тарабынан талап кылынган өтүнмөгө карама-каршы коюлган материалдар жана текшерүүлөрдүн натыйжалары жөнүндө толук маалымат боюнча Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршылык берүүгө укуктуу.

Каршылык анын түшкөн күнүнөн тартып төрт айлык мөөнөттө каралышы керек. Өтүнмө ээси өзү же өзүнүн өкүлү аркылуу өзүнүн каршылыгын кароого катышууга укуктуу (Мыйзамдын 15-статьясынын 2-бөлүгү). Каршылык түшкөн учурда өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин катчысына берилет.

            Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши тарабынан патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө экспертизанын чечимин жокко чыгаруу тууралуу чечим чыгарылган учурда Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары каттоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө берилет.

            Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши тарабынан патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө экспертизанын чечимин калтыруу тууралуу чечим чыгарылган учурда Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары секторго берилет.

            Өтүнмө ээси Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечимине, аны алган күндөн тартып алты айдын ичинде соттук тартипте арыздана алат. (Мыйзамдын 15-статьясынын 4-бөлүгү).  

5-бап. Селекциялык жетишкендикке өтүнмөнүн материалдарын каттоо, жарыялоо  

            26. Селекциялык жетишкендикке патент берүү жөнүндө чечим чыгарууда сектор өтүнмөнүн материалдарынан файл түзөт.

            Файл төмөндөгү документтердин нускаларын камтыйт:

            - арыз;

            - селекциялык жетишкендиктин сыпаттамасы;

            - селекциялык жетишкендикке патент берүү жөнүндө чечим;

            - алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

            - сорттун, тукумдун сыпаттамасына кыскача реферат;

            - кат жазышуулар боюнча материалдар ж.б.у.с.

            Сектор файл-өтүнмөнүн материалдарын “Селекциялык жетишкендикке келип түшкөн өтүнмөлөрдүн журналына” тиешелүү жазууну жүргүзүү менен мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берүүнү жүзөгө ашырат.

            27. Мамреестрлер бөлүмү сектордон өтүнмөнүн материалдарын кабыл алууну ишке ашырат жана “Селекциялык жетишкендиктерди каттоо журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт.

            Өтүнмө ээси тарабынан каттоо, патент жана автордук күбөлүк берүү жана жарыялоо үчүн алымдар төлөнгөн учурда мамреестрлер бөлүмү селекциялык жетишкендикти каттоону жүзөгө ашырат, керектүү материалдарды жарыялоого берет.

            Финансы-экономикалык сектор Мамреестрге селекциялык жетишкендикти каттоо, патент жана автордук күбөлүк берүү жана ал жөнүндө маалыматтарды жарыялоо үчүн алымды төлөө жөнүндө документти кабыл алууну ишке ашырат, “Алымдарды төлөөлөрдү каттоо үчүн алымдарды эсепке алуу журналына” кабыл алуу фактысын жазат жана Алымдарды жана жыйымдарды эсепке алуу тартибине ылайык иш жүргүзөт.

            Мамреестрге селекциялык жетишкендикти каттоо, патент жана автордук күбөлүк берүү жана ал жөнүндө маалыматтарды жарыялоо үчүн алымдардын төлөнгөндүгү жөнүндө документ өтүнмө ээси тарабынан патент берүү жөнүндө чечимди өтүнмө ээси алган күндөн тартып 2 айдын ичинде, же кошумча алым төлөө шарттарында көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт бүткөн күндөн тартып 3 айдын ичинде көрсөтүлөт.

            Эгерде мыйзам тарабынан белгиленген алымды төлөө шарттары сакталса, мамреестрлер бөлүмү:

            - патентке номер берет;

            - селекциялык жетишкендикти Мамлекеттик реестрди жүргүзүү Тартибинин 8-тиркемесинин талаптарына ылайык Мамреестрге киргизет;

            - реестр барагын чыгарат;

            - документтердин топтомун жана реестр барагын Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгына өткөрүп берет.

            Өтүнмө ээси тарабынан каттоо, патент жана автордук күбөлүк берүү жана жарыялоо үчүн алымдар төлөнбөгөн учурда мамреестрлер бөлүмү өтүнмөнүн материалдарын “Селекциялык жетишкендикке өтүнмөлөрдү архивге өткөрүү журналына” тиешелүү жазуу жүргүзүү менен архивге өткөрөт.

            28. Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы ар бир айдын алтынчы числосуна чейин реестр барагын жана документтердин топтомун кабыл алат жана кабыл алуу фактысын “Жарыялоо үчүн материалдарды эсепке алуу жана контролдоо журналына” жазат.

            Материалдарды даярдоо бөлүмү төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырат:

            - материалдарды мамлекеттик тилге которуу;

            - редакциялоо/оңдоо;

            - сектор менен макулдашуу;

            - макетти Кыргызпатенттин жетекчилигине карап чыгууга берүү;

            - расмий бюллетендин макетин полиграфия бөлүмүнө өткөрүп берүү.

            Полиграфия бөлүмү материалдарды кабыл алууну жүзөгө ашырат, расмий бюллетендин ай сайын чыгарылышын нускалайт.

Кезектеги бюллетенди Кыргызпатенттин сайтына жайгаштыруу үчүн Материалдарды даярдоо жана полиграфия башкармалыгы жарыялагандан кийин, жарыяланган материалдарды электрондук түрдө маалымат технологиялары секторуна өткөрүп берет. 

6-бап. Патент жана автордуккүбөлүк берүү 

            29. Расмий бюллетенге селекциялык жетишкендикти каттоо жөнүндө маалыматтар жарыялангандан кийин мамреестрлер бөлүмү патенттерди жана автордук күбөлүктү даярдайт, эки нускада түзүлгөн документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берет. Кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын бир нускасы мамреестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Патентти жана автордук күбөлүктү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан, кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол койдуруу аркылуу жүзөгө ашырылат, же почта оркылуу жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлүп, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери тарабынан кол коюлат. 

            30. Мыйзамдын 29-статьясына ылайык патент жөнүндө маалыматтар жарыяланган күндөн тартып кайсы болбосун жак патентти жараксыз деп табуу жөнүндө жүйөсү келтирилген каршылык менен Апелляциялык кеңешке кайрыла алат. Патентти жараксыз деп табуу жөнүндө каршылыкты берүү жана кароо үчүн тиешелүү алым төлөнөт.

            Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши тарабынан патентти жараксыз деп табуу жөнүндө каршылыкты канааттандыруу жөнүндө чечим чыгарылганда Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары Мамреестрге тиешелүү жазууну жүргүзүү жана Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыялоо үчүн мамреестрлер бөлүмүнө берилет.

            Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши тарабынан патентти жараксыз деп табуу жөнүндө каршылыкты канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылганда Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинин чечиминин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен өтүнмөнүн материалдары алты ай өткөндөн кийин архивге өткөрүп берүү үчүн мамреестрлер бөлүмүнө берилет.

            Сотко доо арызы берилген учурда сотко катышуу үчүн өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин өкүлүнө берилет.

            31. 30-статьяга ылайык патенттин күчүн төмөндөгү учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотууга болот:

            - эгерде патенттин ээси белгиленген мөөнөткө патентти күчүндө сактап туруу үчүн алымды төлөбөгөндө;

            - эгерде патенттин ээси Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борборунун, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борборунун сурамы боюнча белгиленген мөөнөттүн ичинде селекциялык жетишкендиктин коргоого жөндөмдүүлүгүн текшерүү үчүн үрөндү, асыл тукум материалын, документтерди жана башка маалыматтарды бербесе же селекциялык жетишкендиктин ордунда текшерүү жүргүзүү үчүн шартты камсыз кылбаганда;

            - эгерде селекциялык жетишкендик андан ары тектештик жана туруктуулук шарттарына туура келбесе.

            Сортторду текшерүү боюнча мамлекеттик борбору, Мамлекеттик асыл-тукум селекциялык борбору тарабынан ушул пункттун үчүнчү жана төртүнчү абзацтарына ылайык Кыргызпатентке корутунду берилет.

Патенттин күчүн мөөнөтүнөн мурда токтотууда Мамреестрге жана Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыялоого тиешелүү жазуу жүргүзүлөт, кийин өтүнмөнүн материалдары архивге сактоого өткөрүп берилет.

            32. Мыйзамдын 30-1-статьясына ылайык селекциялык жетишкендикке патенттин күчүн патент таандык болгон жактын өтүнүч каты боюнча калыбына келтирүүгө болот.

Патентти күчүндө кармап туруу үчүн алымдын белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөндүгүнө байланыштуу токтотулган селекциялык жетишкендикке патенттин күчүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат берилгенде өтүнмөнүн материалдары архивден мамреестрге өткөрүп берилет.

            33. Селекциялык жетишкендикти каттоого өзгөртүү киргизүү Мамлекеттик реестрди жүргүзүү Тартибинин 8-тиркемесинин 2-пунктунун талаптарына ылайык өзгөртүү киргизүү жөнүндө документтин келип түшкөн күнүнөн тартып бир айдын ичинде мамреестрлер бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат.

Селекциялык жетишкендикти каттоого өзгөртүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилген селекциялык жетишкендиктин ээсинин арызынын негизинде киргизилет.

            Эркин түрдө таризделген каттоого өзгөртүү киргизүү жөнүндө арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

- селекциялык жетишкендикке патенттин түп нускасы;

- алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- эгерде арыз патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, патент ээсинин Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө берген ишеним каты.

            34. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документти финансы-экономикалык секторго, ал эми калган документтерди мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектор алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документтерге текшерүүнү жүзөгө ашырат жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө берет. Мамреестрлер бөлүмүндө документтерди кароо Кыргызпатентке документтер келип түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

            Документтерди кароонун оң натыйжасында мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрге киргизүүнүн Тартибинин 8-тиркемесинин талаптарына ылайык Мамреестрге селекциялык жетишкендиктерди каттоого өзгөртүү киргизүү жөнүндө маалыматтарды киргизет. Каттоого өзгөртүүлөр жөнүндө документтер өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

            Каттоого өзгөртүү жөнүндө маалыматтарды Мамреестрге киргизүү датасы ушул Тартиптин 30-пунктунда саналган документтердин Кыргызпатентке келип түшкөн датасы боюнча же эгер алар бир убакта берилбесе, алардын ичинен акыркы келип түшкөнүн датасы боюнча белгиленет.

            Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын ичинен кайсы-бири жок болгон учурда селекциялык жетишкендиктин ээсине тиешелүү сурам жөнөтүлөт.

Эгерде сурамды алган күндөн тартып эки айдын ичинде селекциялык жетишкендиктин ээси жетишпеген же оңдолгон документтерди бербесе, селекциялык жетишкендикти каттоого өзгөртүү киргизилбейт.

            35. Селекциялык жетишкендикти каттоого киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Мамреестрге тиешелүү жазуу жүргүзүлгөн күндөн тартып бир айдын ичинде Кыргызпатенттин расмий бюллетенинин кезектеги номерине жарыяланат. 

7-бап. Селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдүн материалдарын сактоо  

            36. Локументти архивге өткөрүүдө Кыргызпатенттин тиешелүү түзүмдүк бөлүмү “Өтүнмөлөрдү архивге өткөрүү журналына” жазууну жүзөгө ашырат. Архив кызматкери өтүнмөнү кабыл алат жана “Келип түшкөн иштерди эсепке алуу журналына” тиешелүү жазуу жүргүзөт. Өтүнмөнү бергенде архив кызматкери “Архивден иштерди берүү журналына” жазат. Берердин алдында архив кызматкери тиешелүү документтердин баарынын бар экендигин текшерет.

            37. Архивге кирүү мүмкүндүгү төмөндөгү жактарга берилет:

            - Экспертиза башкармалыгынын кызматкерлерине;

            - Апелляциялык кеңештин катчысына;

            - Кыргызпатенттин соттогу өкүлүнө;

            - мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине.

Өтүнмөнүн материалдары тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн начальнигинин колу коюлган Кыргызпатенттин жетекчисинин атына кызматтык кат бар болгондо берилет.

            38. Өтүнмөнүн материалдары архивде жыйырма беш жылдан ашык эмес узак мөөнөттүү сактоодо турат, андан кийин “Улуттук архив фондусу жөнүндө” Мыйзамдын 17-статьясына ылайык Борбордук Мамлекеттик архивге мамлекеттик сактоого өткөрүп берилет. 

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900