FaLang Language Switcher

Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11 чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27- декабрындагы № 264 буйругу менен бекитилген

 Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн

тартиби 

1. Ушул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жөнгө салат жана алардын өз-ара аракеттешүүсүн оптималдуу уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынынтүзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт.  

2-глава. Жалпы жоболор 

2. Бул тартипте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Кыргызпатент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам – “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Тартип – Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

Эрежелер – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 748-токтому менен бекитилген Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;

Өтүнмө – Автордук укук объектисин каттоого өтүнмө. Чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө;

Арыз – Автордук укук объектисин каттоого арыз. Чектеш укуктар объектисин каттоого арыз;

Сектор – Автордук укук объектилер сектору;

Мамреестр – Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестри. Кыргыз Республикасынын Чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестри;

Жыйымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 522 Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобосу;

Жыйымдар жөнүндө жобо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 14-майындагы № 260-токтому менен бекитилген Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө жобо;

Алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартиби – Кыргызпатенттин төрагасынын 2013-жылдын 11-июлдагы № 119-буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартиби;

Мамреестрди жүргүзүү тартиби – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы №155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби, Кыргыз Республикасынын Чектеш укуктар объектилеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн тартиби. 

3 Мамреестрлер сектору жана бөлүмү маалыматты консультациялык мүнөздө берет:

- Кыргызпатентке түздөн-түз;

- телефон байланыш каражаттарын пайдалануу менен;

- электрондук маалымдоо;

- Кыргызпатенттин маалымат такталарына;

- Кыргызпатент тарабынан даярдалган маалыматтык брошюраларда, буклеттерде, маалымат баракчаларында;

- Кыргызпатенттин расмий сайттарында.

Кабыл алуу үндү жазып алуу менен видеокөзөмөлдүк камералар менен жабдылган ушул максаттар үчүн атайын бөлүнгөн жерлерде, жүзөгө ашырылат. 

2-глава. Автордук укук объектилерин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

§ 1. Өтүнмөнүн келип түшүшү 

4. Өтүнмө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө түздөн-түз өтүнмө ээси же өкүлү тарабынан берилет, же болбосо өтүнмөнү электрондук берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган алып жүрүүчүдө (бир убакта кагаз алып жүрүүчүдөгүнү берүү менен) почта менен жөнөтүлөт. 

Өтүнмө ал Эрежелердин 6-пунктунда саналып өткөн документтердин толук топтомун камтыган учурда гана кабыл алынат.

Өтүнмөнү кагаз түрүндө кабыл алууда:

- өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санын эсептөө жүргүзүлөт;

- берилген документтердин арызда келтирилген алардын тизмесине ылайык келүүсүн текшерүү жүргүзүлөт;

- кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн “Автордук укук объектилерин каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналына” жазуу киргизилет;

- арыздын бланкынын “Арыз берилген дата” жана “Кириш номери” деген графалары толтурулат.

Мисалы: 

Арыз берилген дата

04.12.2013

Кириш номери

2314

Каттоо номери

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө өтүнмөнүн кириш номерин, алардын келип түшкөн датасын, кабыл алынган материалдардын тизмесин көрсөтүү менен, өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тилкат берилет. Тилкатка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коёт.

5. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документтин бар экендигине текшерилет.

Жыйым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ болуп төлөнгөндүгү тууралуу банктын штампы басылган төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү же, накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын же Кыргызпатенттин бухгалтериясынын дүмүрчөгү эсептелет (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

Өтүнмө ээсинен каттоо жыйымын төлөө жөнүндөгү документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ишке ашырат, мында төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

- каттоо жыйымын төлөөнү каттоочу журналга каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

- жогоруда аталган журналда кабыл алуучунун кол тамгасын жана кабыл алуу датасын коюу менен, каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти экономика жана финансылар секторуна өткөрүп берүү.

Экономика жана финансылар сектору алымдарды төлөөнүн борбордоштурулган эсебин алууну, каттоо жыйымдарын төлөө жөнүндө документтерди сактоону ишке ашырат жана төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

- “Каттоо жыйымдарынын төлөнүшүн каттоо журналында” каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

- жогоруда көрсөтүлгөн журналда кабыл алуучунун колун жана кабыл алуу датасын койдуруу менен финансы-экономикалык секторго каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти өткүрүп берүү;

- каттоо жыйымын төлөө жөнүндө документтин көчүрмөсүн автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин каттоо секторуна (мындан ары – сектор) өткөрүп берүүнү.

            Финансы-экономикалык сектору алымдардын төлөнүшүн эсептөөнү, каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документти сактоону ишке ашырат жана Алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартибине ылайык аракеттерди жүргүзөт.

            6.Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары алар келип түшкөн күнү автордук укук объектилер секторуна өткөрүлүп берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда сектор тарабынан:

- берилген документтердин өтүнмөлөрдү каттоо журналында чагылдырылган санга туура келээрин текшерүү ишке ашырылат;

- жогоруда аталган журналда кол тамга жана датасы коюлат;

- өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Өтүнмөлөрдү каттоо журналында” чагылдырылат.

Өтүнмөгө каттоо номери берилет – чоң разряддагы төрт сан өтүнмө берилген жылды билдирет, калган төрт сан – ошол жылкы сериядагы өтүнмөнүн катар номери, “он” саны – арыздын бланкына киргизилүүчү авордук укук объектисинин шарттуу белгиси.

Мисалы:

Арыз берилген дата

17.02.07

 

Кириш N 85

Каттоо номери 20070045.10

 

§ 2. Өтүнмөнү кароо

 7. Өтүнмөнүн материалдары он беш күндүк мөөнөттө каралып чыгат. Ушул убакыттын ичинде өтүнмө ээси өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого, оңдоого укуктуу (Эрежелердин 12 пункту).

Өтүнмө ээсине сурам жөнөтүлгөн учурда (А-1 формасы), өтүнмөнү карап чыгуунун мөөнөтү ылайыгына жараша он беш күнгө узартылат.

Төмөнкүлөрдү камтуучу документтердин бар экендиги текшерилет:

- автордук укук объектисин каттоого арыз (Эрежелердин 6-пункту);

- депонирленүүчү материалдын бир нускасы же анын көчүрмөсү (Эрежелердин 6-пункту);

- автордун (авторлордун) паспортунун көчүрмөсү;

- төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы басылган төлөө тапшырыгынын көчүрмөсү же накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын дүмүрчөгү (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

Өтүнмөнүн документтерин текшерүүдө төмөнкүлөрдү камтуучу документтердин бар экендиги текшерлет:

- автордук укук объектисин каттоого арыз (Эрежелердин 3.3-пункту);

- депонирленүүчү материалдын бир нускасы же анын көчүрмөсү (Эрежелердин 3.3-пункту);

- төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы басылган төлөө тапшырыгынын көчүрмөсү же накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын же Кыргызпатенттин бухгалтериясынын дүмүрчөгү (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

- көрсөтүлгөн автордук укук объектиси кызматтык же, тапшырык келишими боюнча түзүлгөн болуп эсептелбей тургандыгын тастыктоочу документ (зарылдыгына жараша).

Зарыл болгон учрда ошондой эле төмөнкү документтер берилет:

- эгерде укук ээси автор болуп эсептелбесе, мүлктүк укуктарды алгандыгын тастыктоочу документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (Эрежелердин 6-пункту);

- Жыйымдар жөнүндө жобонун төмөнкү пункттарына ылайык каттоо жыйымынан бошотуу же азайтуу үчүн документтер:

- Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун же жалданма курамдын адамдарынын күбөлүгү (3, 6-пункттар);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучусунун же ага теңештирилген жактардын күбөлүгүнүн көчүрмөсү (3, 6-пункт);

- ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген, 1-топтогу майыптыгы бар жактарды күбөлөндүрүү жөнүндө документ;

- эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өкүлгө (адабий агентке, музыкалык агентке ж.б.) таризделген ишеним кат (Эрежелердин 4, 6-пункттары).

8. Өтүнмөнү кароонун жүрүшүндө Эрежелерде көрсөтүлгөн пункттардын талаптарына ылайык документтердин таризделишинин тууралыгы текшерилет:

- мамлекеттик же расмий тилдерде жазылган автордук укук объектисин каттоого арыздын (9-пункт);

- депонирленүүчү материалдардын (10-пункту):

- адабий, драмалык, музыкалык-драмалык, сахналык, музыкалык чыгармалардын ((1) пунктча);

- хореографиялык чыгармалардын же пантомималардын ((2) пунктча);

- сүрөт, декоративдик-колдонмо жана сахналык искусство чыгармаларынын ((3) пунктча);

- архитектура, шаар куруу жана сейил-бак искусствосунун чыгармаларынын ((4) пунктча);

- аудиовизуалдык чыгармалардын ((5) пунктча);

- слайдфильмдердин же диафильмдердин ((6) пунктча);

- географиялык, геологиялык жана башка карталардын, пландардын, эскиздердин жана географияга, топографияга жана башка илимдерге тиешелүү пластикалык чыгармалардын ((7) пунктча).

Өтүнмө ээси өзүнүн каалоосу боюнча депонирлөө үчүн башка материалдарды бере алат.

9.Өтүнмө берилген объектинин автордук укук объектилерине ылайыктуулугун текшерүү Мыйзамдын 7-беренесине ылайык жүргүзүлөт.

10. Белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча өтүнмө ээсине сурамды алган күндөн тартып он беш күндүн ичинде кемчилдиктерди жоюу сунушу менен сурам жөнөтүлөт (А-1 формасы) (Эрежелердин 12-пункту). Өтүнмө берүүчүлөрдүн сурамдары жана жооптору сектордун жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн тиешелүү журналдарында чагылдырылат.

Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө кемчилдиктерди жойбосо, анда өтүнмө кайра суралып алынган болуп эсептелет. Өтүнмө ээсине кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн журналында катталган кабарлоо (А-2 формасы) жөнөтүлөт.

11. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого берилген объект автордук укук объектилерине кирбегендиги белгиленсе, сектор эки нускада автордук укук объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат (А-3 формасы). Чечим сектордун журналында чагылдырылат жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү чечимди бөлүмдүн журналында чагылдырат жана чечимдин ар бир нускасына чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коет, бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, ал эми экинчиси – өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

Өтүнмөнү каттоодон баш тартуу учурунда төлөнгөн каттоо жыйымы жана өтүнмөнүн матриалдары өтүнмө ээсине кайтарылып берилбейт.

Өтүнмө берүүчүнүн каалоосу боюнча депонирленүүчү материалдар өтүнмө ээсине кайтарылып берилиши мүмкүн. 

§ 3. Каттоо, күбөлүк берүү 

12. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого берилген объект автордук укук объектилерине кире тургандыгы белгиленсе, сектор үч нускада автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарат (А-4 формасы). Чечим сектордун журналында чагылдырылат жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү чечимди бөлүмдүн журналында чагылдырат жана чечимдин ар бир нускасына чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коет, бир нускасы каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү менен бирге Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, экинчиси өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, үчүнчүсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

Автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылгандан кийин, өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Автордук укук жана чектеш укуктар реестри” электрондук базасына киргизилет.

13. Мамреестрлер бөлүмү автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечимди кабыл алууну ишке ашырат, жыйым төлөөнүн тууралыгын текшерет жана автордук укук объектисин Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин 1-пунктунун талаптарына ылайык Мамреестрге киргизет.

Автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылган жана аны кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө каттаган датадан тартып он жумушчу күндүн ичинде Мамреестрлер бөлүмү бекитилген формадагы күбөлүктү даярдайт, ал эки нускада түзүлгөн документтерди өткөрүп берүү-өткөрүп алуу актысы боюнча кадрлар жана тш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет.

Документтерди кабыл алуу-өткөрүп алуу актысынын бир нускасы мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктү ээсине берүү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу менен кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, же почта менен жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкеринин колу коюлуп, бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

Күбөлүктүн жупнускасы берүү күбөлүктүн укук ээсинин себеби көрсөтүлгөн арызы боюнча ишке ашырылат. Эркин түрдө жазылган арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө төмөнкү документтер бар болгондо берилет:

- Күбөлүктүн дубликатын бергендиги үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгондо);

- эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, өкүлдүн атына жазылган ишеним кат.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти журналда каттайт жана аны финансы-экономикалык секторуна, ал эми калган документтерди – Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектору каттоо алымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документти кабыл алууну ишке ашырат жана Алымдарды жана жыйымдарды эсептөө тартибине ылайык иштерди жүргүзүт.

Мамреестрлер бөлүмү Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестрлерин жүргүзүү тартибинин 4-пунктунун 4-пунктчасынын талаптарына ылайык күбөлүктүн дубликатын даярдайт.

            14. Автордук укук объектисин каттоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн:

- автордук укук объектисинин аталышы;

- авторлор курамы;

- укук ээси (ээлери) жөнүндө маалыматтар;

- укук мураскери (мураскерлери) жөнүндө маалыматтар;

Автордук укук объектисин каттоого өзгөртүүлөр төмөнкү документтер бар болгон учурда, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө укук ээсинин эркин формада жазылып берилген арызынын негизинде киргизилет:

- автордук укук объектисин каттоо жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы;

- Мамреестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизгендиги үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- өзгөртүүлөрдү тастыктоочу документ;

- эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, өкүлгө ишеним кат.

            15. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти финансы-экономикалык секторго, ал эми калган документтерди Мамреестрлер бөлүмүнө тапшырат.

Финансы-экономикалык сектор алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти текшерүүнү ишке ашырат жана анын көчүрмөсүн мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Мамреестрлер бөлүмүндө документтерди карап чыгуу документтер Кыргызпатентке келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында Мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрлерди жүргүзүү тартибинин 12-тиркемесинин 2-бөлүгүнүн талаптарына ылайык каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү маалыматтарды Мамреестрге киргизет.

Каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү маалыматтарды Мамреестрге киргизүүнүн датасы 12-тиркеменин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунда саналып өткөн документтердин Кыргызпатентке келип түшкөн датасы боюнча же, эгерде алар бир учурда тапшырылбаган болсо, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын ичинен кайсы бири жок болгон учурда, укук ээсине ылайыктуу сурам жөнөтүлөт.

            16.Укук ээсинин каалоосу боюнча катталган автордук укук объектиси жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланышы мүмкүн (Эрежелердин 15-пункту).

Бул үчүн укук ээси кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө автордук укук объектисинин аннотациясын тиркөө менен, эркин түрдө жазылган арызды берүүгө тийиш.

Аннотацияда чыгарманын мазмуну кыскача баяндалат. Аннотациянын текстинин орточо көлөмү 1000 басма белгилеринен ашпоого жана чыгарманын түрүнө жараша чыгарманын фотосүрөтүн камтууга тийиш.

Сектор укук ээси менен аннотациянын мазмунун макулдашат жана төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтарды жарыялоого даярдайт:

- күбөлүктүн номерин;

- өтүнмөнүн каттоо номерин;

- өтүнмө берилген датаны;

- автордун (авторлордун) аты-жөнүн;

- укук ээсинин аты-жөнүн же аталышын;

- чыгарманын аталышын;

- аннотациясын.

Жарыялоо үчүн маалыматтар Материалдарды даярдоо жана расмий басылмалар башкармалыгына берилет.

Документтерди кабыл алуу ар бир айдын алтысына чейин ишке ашырылып, кабыл алуу фактысы жарыялоо үчүн материалдарды эсепке алуу жана контролдоо журналында чагылдырылат.

Материалдарды даярдоо жана котормо бөлүмү жарыялоо үчүн материалдарды топтоону, тексттик адабий редакциялоону ж. б. ишке ашырып, расмий бюллетендин үлгү-макетин расмий басылмаларды басып чыгаруу бөлүмүнө берет.

Расмий басылмаларды басып чыгаруу бөлүмү акт боюнча материалдарды кабыл алууну ишке ашырат, расмий бюллетенди ай сайын чыгарып турат.  

§ 4. Өтүнмөнүн материалдарын сактоо

            17. Автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыккан өтүнмө сектордо бир жыл сакталат. Бир жыл өткөндөн кийин өтүнмө журналда чагылдырылат жана узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

Автордук укук объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыккан өтүнмө сектордун журналында чагылдырылат жана жылдын аягында узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

Сурамга жооп бербегендигине байланыштуу кайра суралып алынган өтүнмө кабарлоо (А-2 формасы) өтүнмө ээсине жөнөтүлгөндөн кийин кызматкер тарабынан сектордун журналында чагылдырылат жана жылдын аягында узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет. 

            18. Архивге кирүү мүмкүндүгү төмөнкү жактарга берилет:

- Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине;

- соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө.

Өтүнмөнүн материалдары тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн начальниги тарабынан кол коюлган Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына жазылган кызматтык кат бар болгон учурда берилет.

Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл ичинде сакталат жана андан ары “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренесине ылайык Борбордук мамлекеттик архивде мамлекеттик сактоого өткөрүлөт. 

3-глава. Чектеш укуктар объектилерин каттоого өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби 

§ 1. Өтүнмөлөрдүн келип түшүшү 

19. Өтүнмө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өтүнмө ээси же өкүл тарабынан түздөн-түз берилет же өтүнмөнү электрондук берүү порталы аркылуу электрондук түрдө, ошондой эле машина окуй турган алып жүрүүчүдө (бир учурда кагаз алып жүрүүчүдөгүнү берүү менен) почта менен жөнөтүлөт.

Өтүнмө ал Эрежелердин 19-пунктунда саналып өткөн документтердин толук топтомун камтыган учурда гана кабыл алынат.

Кагаз жүзүндөгү өтүнмөнү кабыл алууда:

- өтүнмөнүн материалдарынын барактарынын жалпы санын эсептөө жүргүзүлөт;

- берилген документтердин арызда келтирилген алардын тизмесине ылайык келүүсүн текшерүү жүргүзүлөт;

- “Чектеш укуктар объектилерин каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн журналга” жазуу киргизилет;

- арыздын бланкынын “Арыз берилген дата” жана “Кириш номери” деген графалары толтурулат.

Мисалы: 

Арыз берилген дата

30.10.2009

Кириш № 35

Каттоо номери

----------------------

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө өтүнмөнүн кириш номерин, алардын келип түшкөн датасын, кабыл алынган материалдардын тизмесин көрсөтүү менен, өтүнмөнүн материалдарын кабыл алгандыгы жөнүндө тилкат берилет. Тилкатка кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери кол коёт.

20. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө катталган өтүнмөнүн материалдары ал келип түшкөн күнү секторго берилет.

Өтүнмөнү кабыл алууда:

-          Эрежелердин 19-пунктуна ылайык документтердин топтомун текшерүү ишке ашырылат;

-         “Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн” журналында кол тамга жана дата коюлат.

-         Өтүнмө боюнча маалыматтар “Чектеш укуктар объектилерин каттоого өтүнмөлөрдү каттоо үчүн сектордун журналында” чагылдырылат.

-                     Өтүнмөгө каттоо номери берилет – чоң разряддагы төрт сан өтүнмө берилген жылды билдирет, калган төрт сан – ошол жылкы сериядагы өтүнмөнүн катар номери, 11 саны – арыздын бланкына киргизилүүчү чектеш укуктар объектисинин шарттуу белгиси.

-          Мисалы:

Арыз берилген дата

Кириш №

Каттоо номери 2009.0004.11

21. Катталган өтүнмөнүн материалдары белгиленген өлчөмдөгү каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документтин бар экендигине текшерилет. Жыйым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ болуп төлөнгөндүгү тууралуу банктын штампы басылган төлөм тапшырыгынын көчүрмөсү же, накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын дүмүрчөгү эсептелет (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

Өтүнмө ээсинен каттоо жыйымын төлөө жөнүндөгү документти кабыл алууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү ишке ашырат, мында төмөнкүлөр жүргүзүлөт:

- алым төлөөнү каттоо үчүн “Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн журналына” жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документти каттоо;

- жыйым төлөнгөндүгү жөнүндө документти финансы-экономикалык секторго өткөрүп берүү;

- жогоруда аталган журналда кол тамга жана датаны коюу.

Финансы-экономикалык сектору алымдарды төлөөнүн борбордоштурулган эсебин алууну, каттоо жыйымдарын төлөө жөнүндө документтерди сактоону ишке ашырат жана төмөнкүлөрдү жүргүзөт: 

- каттоо жыйымдарын төлөө жөнүндө документти кабыл алууну жана аны “Финансы-экономикалык секторунун” каттоо жыйымдарынын төлөнүшүн каттоо журналында каттоону, Кыргызпатенттин эсебине акча каражаттарынын факт жүзүндө келип түшүүсүн текшерүүнү;

- Кыргызпатенттин эсебине акча каражаттарынын факт жүзүндө келип түшүүсүн текшергенден кийин каттоо жыйымын төлөө жөнүндө документтин көчүрмөсүн секторго өткөрүп берүүнү (Алымдарды эсептөө тартибинин 2-пункту).

Сектор чектеш укуктар объектисин каттагандыгы үчүн жыйымдын төлөнүшүнүн тууралыгын текшерүүнү ишке ашырат.

§ 2. Өтүнмөнү кароо

22.Өтүнмөнүн материалдары он беш күндүк мөөнөттө каралып чыгат. Ушул убакыттын ичинде өтүнмө ээси өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого, оңдоого укуктуу (Эрежелердин 25, 26-пункту).

Өтүнмө ээсине сурам жөнөтүлгөн учурда (ЧУ-1 формасы), өтүнмөнү карап чыгуунун мөөнөтү ылайыгына жараша он беш күнгө узартылат.

23. Өтүнмөнүн курамына төмөнкү документтер кирет:

- чектеш укуктар объектисин каттоого арыз (Эрежелердин 19-пункту);

- депонирленүүчү материалдын бир нускасы же анын көчүрмөсү (Эрежелердин 19-пункту);

- укук ээсинин паспортунун көчүрмөсү;

- төлөнгөндүгү жөнүндө банктын штампы басылган төлөө тапшырыгынын көчүрмөсү же накталай акча каражаты менен же болбосо энчилүү эсептен которуу жолу менен алым төлөнгөндүгү жөнүндө банктын дүмүрчөгү (Жыйымдар жөнүндө жобонун 8-пункту).

- чектеш укуктар объектисин түзүүдө автордук укук маселелери жөнгө салынгандыгын тастыктоочу документтер.

Зарыл болгон учрда ошондой эле төмөнкү документтер берилет:

- мүлктүк укуктарды алгандыгын тастыктоочу документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (Эрежелердин 19-пункту);

- Жыйымдар жөнүндө жобонун төмөнкү пункттарына ылайык каттоо жыйымынан бошотуу же азайтуу үчүн документтер:

- Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусунун же жалданма курамдын адамдарынын күбөлүгү (3, 6-пункттар);

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучусунун же ага теңештирилген жактардын күбөлүгүнүн көчүрмөсү (3, 6-пункт);

- ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген, 1-топтогу майыптыгы бар жактарды күбөлөндүрүү жөнүндө документ;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өкүлгө (адабий агентке, музыкалык агентке ж.б.) таризделген ишеним кат (Эрежелердин 17-пункту жана 19-пункту).

- заявления на регистрацию объекта смежных прав на государственном или официальном языке (пункт 22);

- депонируемых материалов (пункт 23).

24. Өтүнмөнү кароонун жүрүшүндө документтердин таризделишинин тууралыгы Эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык текшерилет:

- мамлекеттик же расмий тилдеринде жазылган чектеш укуктар объектисин каттоого арыздын (22-пункт);

- депонирленүүчү материалдардын (23-пункту);

Өтүнмө ээси өзүнүн каалоосу боюнча депонирлөө үчүн башка материалдарды бериши мүмкүн.

Өтүнмө берилген объектинин чектеш укуктар объектилерине ылайыктуулугун текшерүү Мыйзамдын 35-беренесине ылайык жүргүзүлөт. 

25. Белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча сурамды алган күндөн тартып он беш күндүн ичинде кемчилдиктерди жоюу сунушу менен өтүнмө ээсине сурам жөнөтүлөт (ЧУ-1 формасы) (Эрежелердин 25-пункту). Сурам кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн тиешелүү журналдарында чагылдырылат. Сурамга жооп кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн журналында чагылдырылат.

Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө кемчилдиктерди жойбосо, анда өтүнмө кайра суралып алынган болуп эсептелет. Бул жөнүндө өтүнмө ээсине “Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн журналында” катталган кабарлоо (ЧУ-2 формасы) жөнөтүлөт.

26. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого берилген объект чектеш укуктар объектилерине кирбегендиги белгиленсе, сектор чектеш укуктар объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө эки нускада чечим чыгарат (ЧУ-3 формасы). Чечим сектордун журналында чагылдырылат жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү чечимди бөлүмдүн журналында чагылдырат жана чечимдин ар бир нускасына чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коет, бир нускасы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, ал эми экинчиси – өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

Өтүнмө ээсинин каалоосу боюнча депонирленүүчү материалдар өтүнмө ээсине кайтарылып берилиши мүмкүн. 

§ 3. Каттоо, күбөлүк берүү 

27. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого берилген объект чектеш укуктар объектилерине кире тургандыгы белгиленсе, сектор чектеш укуктар объектисин каттоо жөнүндө үч нускада чечим чыгарат (ЧУ-4 формасы). Чечим сектордун журналында чагылдырылат жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү чечимди бөлүмдүн журналында чагылдырат жана чечимдин ар бир нускасына чыгыш номерин жана датасын көрсөтүү менен штамп коет, бир нускасы каттоо жыйымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин көчүрмөсү менен бирге Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, экинчиси өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, үчүнчүсү өтүнмөнүн материалдарына тиркелет.

Чектеш укуктар объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылгандан кийин, өтүнмө жөнүндө маалыматтар “Автордук укук жана чектеш укуктар реестри” электрондук базасына киргизилет.

28. Мамреестрлер бөлүмү чектеш укуктар объектисин каттоо жөнүндө чечимди кабыл алууну ишке ашырат, алым төлөөнүн тууралыгын текшерет жана чектеш укуктар объектисин Мамлекеттик реестрди жүргүзүүнүн тартибинин 1-пунктунун талаптарына ылайык Мамреестрге киргизет.

Чектеш укуктар объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылган жана аны кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө каттаган датадан тартып он жумушчу күндүн ичинде Мамреестрлер бөлүмү бекитилген формадагы күбөлүктү даярдайт, ал эки нускада түзүлүп, документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өткөрүп берилет.

Документтерди кабыл алуу-өткөрүп алуу актысынын бир нускасы мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө, экинчи нускасы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө сакталат. Күбөлүктү ээсине берүү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кол коюу менен кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат, же почта менен жөнөтүлөт, мында кабыл алуу-өткөрүп берүү актысына кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкеринин колу коюлуп, бул жөнүндө тиешелүү жазуу жүргүзүлөт.

29. Күбөлүктүн дубликатын берүү күбөлүктүн укук ээсинин себеби көрсөтүлгөн арызы боюнча ишке ашырылат. Эркин түрдө жазылган арыз кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө төмөнкү документтер бар болгондо берилет:

- Күбөлүктүн дубликатын бергендиги үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгондо);

- эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, өкүлдүн атына жазылган ишеним кат.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти журналда каттайт жана аны финансы-экономикалык секторуна, ал эми калган документтерди – Мамреестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

Финансы-экономикалык сектору каттоо алымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документти кабыл алууну ишке ашырат, кабыл алуу фактысын журналда чагылдырат жана Алымдарды төлөө тартибине ылайык иштерди жүргүзөт. Мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрлерди жүргүзүү тартибинин 2-пунктунун талаптарына ылайык күбөлүктүн дубликатын даярдайт.  

30.Чектеш укуктар объектисин каттоого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн:

- чектеш укуктар объектисинин аталышы;

- авторлор курамы;

- укук ээси (ээлери) жөнүндө маалыматтар;

- укук мураскери (мураскерлери) жөнүндө маалыматтар;

- мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруу уюмдарына тиешелүүлөр.

Чектеш укуктар объектисин каттоого өзгөртүүлөр төмөнкү документтер бар болгон учурда, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө эркин формада жазылып берилген укук ээсинин арызынын негизинде киргизилет:

- чектеш укуктар объектисин каттоо жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы;

- Мамреестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизгендиги үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- укук мураскерлиги жөнүндө документ (зарыл болгон учурда);

- эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, өкүлгө ишеним кат;

- өзгөртүүлөрдү тастыктоочу документ.

31. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти финансы- экономикалык секторуна, ал эми калган документтерди Мамреестрлер бөлүмүнө тапшырат.

Мамреестрлер бөлүмүндө документтерди карап чыгуу документтер Кыргызпатентке келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

Документтерди карап чыгуунун оң натыйжасында Мамреестрлер бөлүмү Мамлекеттик реестрлерди жүргүзүү тартибинин 13-тиркемесинин 2-бөлүмүнүн 5-пунктунун талаптарына ылайык каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү маалыматтарды Мамреестрге киргизет.

Каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү маалыматтарды Мамреестрге киргизүүнүн датасы 13-тиркеменин 1-бөлүмүнүн 3- пунктунда саналып өткөн документтердин Кыргызпатентке келип түшкөн датасы боюнча же, эгерде алар бир учурда тапшырылбаган болсо, алардын акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

Берилген документтер туура эмес таризделген же алардын ичинен кайсы бири жок болгон учурда, укук ээсине ылайыктуу сурам жөнөтүлөт.

32.Укук ээсинин каалоосу боюнча катталган чектеш укуктар объектиси жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланышы мүмкүн (Эрежелердин 15-пункту).

Бул үчүн укук ээси кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө чектеш укуктар объектисинин аннотациясын тиркөө менен, эркин түрдө жазылган арызды берүүгө тийиш.

Аннотацияда чыгарманын мазмуну кыскача баяндалат. Аннотациянын текстинин орточо көлөмү 1000 басма белгилеринен ашпоого тийиш жана чыгарманын түрүнө жараша чыгарманын фотосүрөтүн камтуусу мүмкүн.

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү алым төлөнгөндүгү жөнүндө документти кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн журналында чагылдырат жана экономика жана финансылар секторуна, ал эми калган документтерди – секторго өткөрүп берет.

Сектор укук ээси менен аннотациянын мазмунун макулдашат жана төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтарды жарыялоого даярдайт:

- күбөлүктүн номерин;

- өтүнмөнүн каттоо номерин;

- өтүнмө берилген датаны;

- автордун (авторлордун) аты-жөнүн;

- укук ээсинин аты-жөнүн же аталышын;

- чыгарманын аталышын;

- аннотациясын.

Жарыялоо үчүн маалыматтар Материалдарды даярдоо жана расмий басылмалар башкармалыгына берилет. Документтерди кабыл алуу ар бир айдын алтысына чейин ишке ашырылып, кабыл алуу фактысы жарыялоо үчүн материалдарды эсепке алуу жана контролдоо журналында чагылдырылат.

Материалдарды даярдоо жана котормо бөлүмү жарыялоо үчүн материалдарды топтоону, тексттик адабий редакциялоону ж. б. ишке ашырып, расмий бюллетендин үлгү-макетин расмий басылмаларды басып чыгаруу бөлүмүнө берет.

Расмий басылмаларды басып чыгаруу бөлүмү акт боюнча материалдарды кабыл алууну ишке ашырат, расмий бюллетенди ай сайын чыгарып турат.  

§ 4. Өтүнмөнүн материалдарын сактоо

33.Чектеш укуктар объектисин каттоо жөнүндө чечим чыккан өтүнмө сектордо бир жыл сакталат. Бир жыл өткөндөн кийин өтүнмө кызматкер тарабынан журналда чагылдырылат жана узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет. 

Чектеш укуктар объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган өтүнмө журналда чагылдырылат жана узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет.

Сурамга жооп бербегендигине байланыштуу кайра суралып алынган өтүнмө кабарлоо (ЧУ-2 формасы) өтүнмө ээсине жөнөтүлгөндөн кийин кызматкер тарабынан сектордун журналында чагылдырылат жана жылдын аягында узак жылдарга сактоого архивге өткөрүлүп берилет. 

34. Архивге кирүү мүмкүндүгү төмөнкү жактарга берилет:

- Автордук укук, чектеш укуктар башкармалыгынын кызматкерлерине;

- Мамреестрлер бөлүмүнүн кызматкерлерине;

- соттогу Кыргызпатенттин өкүлүнө.

Өтүнмөнүн материалдары тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн начальниги тарабынан кол коюлган Кыргызпатенттин жетекчилигинин атына жазылган кызматтык кат бар болгон учурда берилет.

Өтүнмөнүн материалдары архивдин узак мөөнөттүү сактоосунда жыйырма жыл ичинде сакталат, андан ары “Улуттук архивдик фонд жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренесине ылайык Борбордук мамлекеттик архивде мамлекеттик сактоого өткөрүлөт.

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900