FaLang Language Switcher

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2016-жылдын 4 февралындагы № 18 чечими менен жактырылган

 

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16 февралындагы № 19 буйругу менен бекитилген  

 

 

 ИМБДУнун Алтын медалын жана/же ИМБДУнун сыйлыгын ыйгарууга

талапкерлерди көрсөтүүнүн

тартиби 

Бул Тартип ИМБДУнун Алтын медалын жана/же ИМБДУнун сыйлыгын ыйгарууга талапкерлерди көрсөтүүгө жана тандоого тартипти жөнгө салат. 

I. Жалпы жоболор 

1. Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Алтын медалы (мындан ары – ИМБДУнун медалы) жана ИМБДУнун сыйлыгы (мындан ары – ИМБДУнун сыйлыгы) ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана инновациялык ишмердүүлүктү демилгелөө, ойлоп табуучунун, автордун, чектеш укуктардын ээлеринин беделин жаратуу жана айрыкча интеллектуалдык менчикти натыйжалуу пайдалануучу кичи жана орто улуттук компанияларга жана ишканаларга көмөктөшүү максатында ИМБДУ тарабынан белгиленген атайын сыйлык болуп саналат.

2. ИМБДУнун медалы өлкөнүн экономикалык, илимий-техникалык, маданий жана коомдук өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон улуттук ойлоп табуучуларга, авторлорго жана аткаруучуларга сиңирген эмгегин таануу максатында ыйгарылат.

3. ИМБДУнун сыйлыгы компаниялардын жана ишканалардын интеллектуалдык менчик системаларын пайдаланууларына көмөктөшүү, ошондой эле коомдук кабарландыруунун өсүүсүнө жардамдашуу үчүн уюштурулган.

ИМБДУнун Алтын медалы жана/же ИМБДУнун сыйлыгы менен ойлоп табуучулар, авторлор, компаниялар жана ишканалар, ошондой эле окуучулар жана студенттер (мындан ары – талапкерлер) сыйланышат.

4. Сынакка коюлган материалдарды кароо жана баалоо Авторлор кеңешинин, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин, Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумдары тарабынан жүзөгө ашырылат.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары – Кыргызпатент) ИМБДУга сунуштама берүү жолу менен, ИМБДУнун Алтын медалы жана/же ИМБДУнун сыйлыгы менен талапкерлерди сыйлоо тууралуу өтүнөт. 

II. Сунуштама берүүнүн тартиби 

6. Талапкерлерди ИМБДУнун медалынын жана/же сыйлыгынын талапкерлигине көрсөтүү укугу Кыргыз Республикасынын министрликтерине, ведомстволоруна, чыгармачыл союздарына, илимий жана илим-изилдөө мекемелерине, илимий-техникалык коомдоруна жана коомдук уюмдарына берилет (мындан ары – Уюмдарга).

Уюмдар ИМБДУнун медалынын жана/же сыйлыгынын талапкерлигине бир талапкерди гана көрсөтүү укугуна ээ. 

7. ИМБДУнун медалы жана/же сыйлыгы менен сыйлоого көрсөтүү Авторлор кеңешинин Президиумунун катчылыгына, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун катчылыгына, Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун катчылыгына ошол жылдын 1-ноябрынан кеч эмес мөөнөттө берилет.

ИМБДУнун медалын жана/же сыйлыгын ыйгаруу бир календардык жылдын ичинде  бир аталма боюнча жүргүзүлөт.

8. ИМБДУнун медалынын жана/же сыйлыгынын талапкерлигине талапкерди көрсөткөн уюм сунуштаманы аталманы көрсөтүү менен, уюмдун жетекчисинин колу коюлган жана мөөр басылган уюмдун бланкында кагаз жана электрондук түрүндө берет.

Сунуштамага талапкерди көрсөтүү тууралуу Илимий кеңештин, Көркөм кеңештин отурумунун, же эмгек жамаатынын жалпы чогулушунун протоколунун көчүрмөсү тиркелет.

9. ИМБДУнун медалы жана же сыйлыгы менен сыйлоо тууралуу сунуштама төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жеке жактар үчүн

фамилиясын, атын, атасынын атын;

паспорттук маалыматтарын (туулган күнүн, жарандыгын жана жашаган жерин кошуп);

2 даана 3×4 см. түстүү сүрөттү;

ээлеген кызмат ордун көрсөтүү менен иштеген жеринен маалымкатты;

болгон илимий даражасын жана/же илимий наамын;

эмгек ишмердүүлүгүнүн кыскача мүнөздөмөсүн;

мамлекеттик сыйлыктарын көрсөтүү менен ойлоп табуучунун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымкатты;

жаратылган ойлоп табуулар тууралуу кыскача маалымкатты;

ойлоп табууга алынган колдонуудагы, анын ичинде чет өлкөлүк патенттердин тизмесин;

күбөлөндүрүлгөн документтер ж.б. менен тастыкталган, өндүрүшкө киргизилген ойлоп табуулардын тизмесин;

чыгармалардын же аткаруулардын тизмесин;

байланыш маалыматтарын; 

- юридикалык жактар үчүн:

юридикалык жакты мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн;

юридикалык жактын ишмердүүлүк чөйрөлөрү жана өнөр жай менчик объектилерин пайдалануу менен аларды базарга өткөрүү тууралуу кыскача маалыматты;

юридикалык жакка таандык өнөр жай менчик объектилери боюнча маалыматты;

юридикалык жактын ишмердүүлүгүндө өнөр жай менчик объектилерин пайдалануу боюнча лицензиялык макулдашуулардын саны жөнүндө маалыматты.

10. ИМБДУнун медалы жана/же сыйлыгы менен сыйлоого сунуштамалар Авторлор кеңешинин Президиумунун, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун, Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун отурумунда, 3төн (үчтөн) кем эмес сунуштама келип түшкөндө каралат.

11. ИМБДУнун медалы жана/же сыйлыгы менен сыйлоого талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чечим Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун, Авторлор кеңешинин Президиумунун, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун мүчөлөрү тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен, катышуучулардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

12. Добуштарды саноо Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун, Авторлор кеңешинин Президиумунун, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун мүчөлөрүнүн курамынан шайланган, 3 (үч) адамдан турган эсептөө комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт.

13. Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун, Авторлор кеңешинин Президиумунун, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун чечими протокол менен таризделип, Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумунун, Авторлор кеңешинин Президиумунун, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин Президиумунун бардык катышуучу мүчөлөрү тарабынан кол коюлуп, Кыргызпатенттин жетекчилигинин кароосуна берилет.

14. Кыргызпатент тиешелүү сунуштаманы ИМБДУга жөнөтөт.

15. В.И.Блинников атындагы Алтын медалды алган талапкер ИМБДУнун Алтын медалын жана/же ИМБДУнун сыйлыгын ыйгарууга өзүнүн талапкерлигин үч жылдан эрте эмес убакытта көрсөтүүгө укуктуу.

16. Авторлор кеңешинин, Чектеш укуктар ээлеринин кеңешинин жана Ойлоп табуучулар кеңешинин Президиумдарынын мүчөлөрү ИМБДУнун медалын алууга талаптанууга укугу жок. 

III. ИМБДУнун медалы жана/же ИМБДУнун сыйлыгы менен

сыйлоого талапкерлерди тандоонун чен белгилери 

         17. ИМБДУнун медалы жана/же ИМБДУнун сыйлыгы менен сыйлоого талапкерлерди көрсөтүү ИМБДУнун сыйлоо программасында белгиленген чен белгилерге ылайык алардын ойлоп табуучулук, чыгармачылык активдүүлүктөрүн жана инновациялык ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун эске алуу менен жүргүзүлөт. 

ИМБДУнун медалы менен төмөнкүлөр сыйланат:

- ойлоп табуусу атаандаштыкка жөндөмдүү, жогорку техникалык деңгээлдин чен белгилерине жооп берген, ошондой эле ойлоп табууну колдонууда экономикалык натыйжалуулукка, илимий-техникалык жана социалдык маанилүүлүккө ээ болгон ойлоп табуучу;

- мамлекеттин маданий, социалдык жана экономикалык өнүгүүсүндө автордук укукту жана чектеш укуктарды өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон автор;

- ишмердүүлүгү кыргыз элинин маданий мурастарын жана баалуулуктарын сактоого, интеллектуалдык менчиктин кадыр-баркын калыптандырууга багытталган Кыргыз Республикасынын жараны.

ИМБДУнун сыйлыгы менен төмөнкүлөр сыйланат:

- өндүрүшкө интеллектуалдык менчик объектилерин натыйжалуу жайылткан ата мекендик ишканалар жана жеке ишкерлер;

- ойлоп табуучулук ишмердүүлүк, адабий чыгармачылык жана искусство жаатында ийгиликтерге жетишкен жаштар. 

                                                                                                          /документтин аягы/ 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900