FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2018-жылдын 16 январдагы  № 1 чечими менен жактырылган

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2018-жылдын 16 январдагы № 8 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент)

РЕГЛАМЕНТИ

1-глава. Жалпы жоболор

1. Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Регламенти “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө Жобого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык даярдалган.

2. Бул Регламент Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы № 126 “Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын маселелери боюнча” токтомунда каралган анын ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) ишмердүүлүгүн уюштуруунун эрежесин белгилейт.

3. Кыргызпатент өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген мыйзамдык тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ички актыларды жана ушул Регламентти жетекчиликке алат.

4. Кыргызпатентке жүктөлгөн милдеттерди чечүү үзгүлтүксүз өткөрүлүүчү Кыргызпатенттин отурумдары, туруктуу иштеген комиссиясы, Кыргызпатенттин жетекчисинин төрагалыгы астында өткөрүлүүчү аппараттык кеңешме, Кыргызпатенттин жетекчилигинин уюштуруу-практикалык ишмердүүлүгү, Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилери тарабынан камсыз кылынат.

5. Кыргызпатенттин жетекчиси Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүнө жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат жана Кыргызпатентке жүктөлгөн иштерди аткарууда жана ишмердүүлүк чөйрөсүндө белгиленген мамлекеттик саясатты ишке ашырууда жеке жоопкерчиликтүү болот.

6. Статс-катчы жана жетекчинин орун басары кураторлук кылган маселелер боюнча жеке жоопкерчиликтүү болот.

7. Кабыл алынган чечимдерди жана тапшырмаларды өз убагында аткаруу, материалдарды сапаттуу даярдоо, ошондой эле документтерди эсепке алуу жана сактоо үчүн жоопкерчилик Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилерине жүктөлөт.

2-глава. Түзүм жана штаттык тизим

8. Кыргызпатенттин бирдиктүү системасын борбордук аппарат жана ведомствого караштуу уюмдар түзөт.

9. Кыргызпатенттин борбордук аппаратында Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилген Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмүнө ылайык башкармалыктар, өз алдынча бөлүмдөр жана секторлор (мындан ары түзүмдүк бөлүмдөр) иштейт. Башкармалыктын курамына бөлүмдөр/секторлор камтылат.

10. Ведомствого караштуу уюмдардын ишмердүүлүктөрүнө жалпы жетекчиликти Кыргызпатент жүзөгө ашырат.

11. Кыргызпатенттин түзүмү жана штаттык тизими Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө”, 2017-жылдын 4-майындагы № 253 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомдорунда белгиленген эмгек акынын жана санынын чегинде Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы № 17 жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин” эсепке алуу менен бекитилет.

12. Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүнө коомдук мониторинг жүргүзүү максатында коомдук башталышта иштеген консультациялык-байкоочу органды өзүнөн көрсөткөн Коомдук кеңеш түзүлөт.

3-глава. Жетекчинин, статс-катчынын жана жетекчинин орун басарынын ыйгарым укуктары. Жарандарды кабыл алуу графиги, коомдук кабыл алуу, ишеним телефону

13. Кыргызпатенттин жетекчиси ведомствонун ишмердүүлүгүнө жалпы жетекчилик кылууну жүзөгө ашырат жана Кыргызпатентке жүктөлгөн иштерди аткарууда жана ишмердүүлүк чөйрөсүндө белгиленген мамлекеттик саясатты ишке ашырууда жеке жоопкерчиликтүү болот, башка мамлекеттик бийлик органдары жана уюмдары менен өз ара аракеттешүү жана мамиле түзүү маселелеринде Кыргызпатенттин өкүлү болуп саналат, Кыргызпатенттин атынан келишимдерге жана башка жарандык-укуктук документтерге кол коет.

14. Кыргызпатенттин жетекчиси убактылуу жок болгон учурда тиешелүү буйруктун негизинде милдетти статс-катчы же жетекчинин орун басары аткарат. Буйрукта ыйгарым укуктарды жана кызматтык милдеттерди убактылуу аткаруунун себептери көрсөтүлөт.

15. Статс-катчы же жетекчинин орун басары Кыргызпатентти башка маселелер боюнча көрсөтөт, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына, ушул Регламентке, Кыргызпатенттин жетекчисинин буйруктарына, тапшырмаларына, ылайык Кыргызпатенттин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу жана иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча башкарууну жана иштерди уюштурууну камсыз кылышат ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-милдеттерди жана ыйгарым укуктарды аткарышат.

16. Кыргызпатенттин жетекчисинин, статс-катчысынын жана жетекчинин орун басарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүү Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругуна ылайык жүзөгө ашырылат.

17. Жетекчинин, статс-катчынын жана жетекчинин орун басарынын жарандарды жеке кабыл алуу графиги Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругуна ылайык бекитилет. 

18. “Коомдук кабыл алуу” иши үчүн ишмердүүлүк жана жоопкерчилик кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан камсыз кылынат (312) 68-16-41. Жооптуу жактар өз убагында бардык келип түшкөн сунуштар жана кайрылуулар жөнүндө Кыргызпатенттин жетекчисине, ал жок болгондо, статс-катчыга же жетекчинин орун басарына маалымдап турушу керек.

19. Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан коррупциялык аракеттердин фактылары боюнча (312) 68-10-14 “Ишеним телефонунун” иши үчүн ишмердүүлүк жана жоопкерчилик Кыргызпатенттин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу тарабынан камсыз кылынат.

20. “Коомдук кабыл алуунун” жана “Ишеним телефонунун” иш графиги саат 9-00дөн 18-00гө чейин, түшкү тыныгуу саат 12-30дан 13-30га чейин. Дем алыш күндөрү: ишемби, жекшемби.

4-глава. Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн пландаштыруу

21. Түзүмдүк бөлүмдөр жана ведомствого караштуу уюмдар тарабынан жыл сайын ар бир жылдын 20-ноябрынан кеч эмес кураторлук кылган маселелер боюнча статс-катчы жана жетекчинин орун басары менен макулдашылган иш-пландын долбоору иштелип чыгат.

22. Инновация жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгы бир айлык мөөнөттө план долбоорун Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын милдеттерине ылайык келтирет жана кураторлук кылган маселелер боюнча статс-катчы менен жетекчинин орун басары менен макулдашылган Кыргызпатенттин иш-планынын долбоорун иштеп чыгат.

23. Кыргызпатенттин жетекчиси Кыргызпатенттин кийинки жылга иш-планын ошол жылдын акыркы айынын 25-числосунан кечиктирбестен бекитет.

24. Жылдык иш-планды аткаруу үчүн контроль Кыргызпатенттин жетекчиси, статс-катчысы, жетекчинин орун басары тарабынан алардын бөлүштүрүлгөн милдеттерине ылайык жүзөгө ашырылат.

25. Кыргызпатенттин жылдык иш-планын аткаруунун мониторинги инновация жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгы тарабынан ишке ашырылат.

26. Иш-планда каралган маселелер объективдүү себептер менен белгиленген мөөнөттө аткарылбай калган учурда түзүмдүк бөлүмдөрдүн же ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери кураторлук кылган маселелери боюнча статс-катчынын жана жетекчинин орун басарынын макулдугу менен бул жөнүндө Кыргызпатенттин жетекчисине жазуу жүзүндө маалымдайт, анда маселени аткаруу үчүн кошумча мөөнөттү белгилөө же Иш-пландан алып салуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

5-глава. Кыргызпатенттин аппараттык кеңешмеси

27. Кыргызпатенттин аппараттык кеңешмеси жума сайын дүйшөмбү күндөрү жана зарылчылыгына жараша башка күндөрү өткөрүлөт. Аппараттык кеңешмени өткөрүүнү уюштуруучулук жактан камсыздоо инновация жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгына жүктөлөт (катчы).

28. Аппараттык кеңешмеге Кыргызпатенттин жетекчиси төрагалык кылат, ал жок болгон учурда төрагалык кылуучунун милдетин статс-катчы же жетекчинин орун басары аткарат.

29. Аппараттык кеңешмеге Кыргызпатенттин жетекчиси, статс-катчы, жетекчинин орун басары, борбордук аппараттын өз алдынча түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери, кеңешчи, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу катышат. Кеңейтилген аппараттык жыйынга жогоруда көрсөтүлгөн кызмат адамдарынан сырткары, бөлүмдөрдүн, секторлордун башчылары жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчисинин орун басары катышат.

30. Аппараттык кеңешменин жүрүшүндө Кыргызпатенттин кызматкерлеринин аткаруучулук тартиптери, кыскача отчеттор жана өткөн жумада аткарылган иштер жана алдыдагы жумага пландар жөнүндө түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин билдирүүлөрү угулат.

Аппараттык кеңешменин жыйынтыгы боюнча катчы тарабынан аппараттык кеңешменин протоколу даярдалып, статс-катчы, жетекчинин орун басары, аппараттык жыйындын катчысы тарабынан виза коюлат жана кеңешмеге төрагалык кылуучунун колу коюлат. Кеңешменин протоколдору аткаруучуларга аппараттык кеңешме өткөрүлгөндөн кийинки күндөн кеч эмес жөнөтүлөт.

31. Аппараттык кеңешмеде кабыл алынган Кыргызпатенттин жетекчилигинин чечимдерин жана тапшырмаларын аткаруу үчүн контроль, ошондой эле контролдук тапшырма боюнча отчет түзүү аппараттык кеңешменин катчысы тарабынан жүзөгө ашырылат.

6-глава. Борбордук аппараттык жана ведомствого караштуу уюмдардын ишмердүүлүгү. Иш-сапарына баруу жана эмгек өргүүгө чыгуу

32. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдар өз ишмердүүлүктөрүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргызпатенттин укуктук актыларын жана ушул Регламентти жетекчиликке алышат.

33. Кыргызпатенттин кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдеттерин Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилери тарабынан бекитилген Түзүмдүк бөлүмдөр жана кызмат нускамалары жөнүндө Жобого ылайык жүзөгө ашырышат.

34. Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдеттерин Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилген Түзүмдүк бөлүмдөр жана кызмат нускамалары жөнүндө Жобого ылайык жүзөгө ашырышат.

35. Кыргызпатенттин жетекчилерин жана борбордук аппараттын жана ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлерин жумушка кабыл алуу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

36. Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана ведомствого караштуу уюмдарга жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткарууда кызматкерлер башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн кызматкерлери менен, эгерде аларда алардын компетенциясына кирген маселе козголгон болсо, даярдалган сунуштарды макулдашышы керек.

37. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын ишмердүүлүктөрүнө контроль Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

38. Кыргызпатенттин жетекчисинин, статс-катчысынын, жетекчинин орун басарынын чет өлкөлөргө иш-сапарлары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

39. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жана кызматкерлеринин иш-сапарга чыгуулары Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругунун негизинде Кыргызпатенттин жетекчиси жок болгон учурда кураторлук кылган маселелер боюнча статс-катчы же жетекчинин орун басары менен макулдашуу боюнча жүзөгө ашырылат.

40 Ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин иш-сапарга чыгуулары Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругунун негизинде жүзөгө ашырылат. Ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлеринин иш-сапары ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин буйругунун негизинде ишке ашырылат.

41. Иш-сапары жөнүндө кайрылуу иш-чаранын максатын, катышуунун негиздемесин, убактылуу жок болуунун мөөнөтүн, ошондой эле милдетти аткаруу жүктөлгөн кызмат адамы жөнүндө маалыматты камтышы керек.

42. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин эмгек өргүүгө чыгуулары жана иш-сапарына баруулары боюнча буйруктар белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

43. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин сунуштарына ылайык кадрлар жана иш-кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан эмгек өргүүсүнүн графиги белгиленет жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

44. Эмгек өргүүсүнүн графиги календардык жыл келгенге чейин эки жумадан кеч эмес ар бир календардык жылга түзүлөт жана Кыргызпатенттин кызматкерлерине билдирилет.

45. Ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлеринин эмгек өргүүлөрүнүн графиги ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери тарабынан бекитилет.

7-глава. Ички эмгек тартибинин негизги эрежелери. Тартип жоопкерчилиги

46. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдар эмгек мыйзамдарында каралган Кыргызпатенттин ички эмгек тартиптеринин негизги эрежелерин сактоого милдеттүү.

47. Кыргызпатентте төмөнкү иш режими белгиленет: дүйшөмбү - жума саат 09.00дөн 18.00гө чейин, түшкү тамактануу саат 12.30дан 13.30га чейин. Дем алыш күндөр: ишемби, жекшемби.

48. Саат 9.00дө кызматкер жумушчу орунда болушу жана өзүнүн функционалдык милдеттерин аткарууга киришиши керек.

49. Жумушка келүү жана кетүүгө контролду уюштуруу Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

50. Эмгек мыйзамдарында белгиленген күндөлүк жумуштун жана түшкү эс алуунун башталуу жана аяктоо убактысы Кыргызпатенттин жетекчисинин чечими боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

51. Кызматкерлерди мөөнөттөн ашыкча жумушка тартууга, дем алыш күндөрү иштетүүгө, эмгек өргүүсүнөн чакыртып алууга, кыскартылган эмгек күнүн берүүгө, эмгек өргүүсүн акчалай компенсацияга алмаштырууга ж.б. эмгек мыйзамдарында каралган тартипте жол берилет.

52. Кызматкердин жеке демилгеси менен иштеген мөөнөттөн ашыкча убактысы үчүн төлөнбөйт жана компенсацияланбайт.

53. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери менен бирге жумушчу убакытты эсепке алуунун түзүлгөн бардык табелдери үчүн (мындан ары – табель), туруктуу жана убактылуу негизде иштеген кызматкерлердин эмгек өргүүлөрүн жана эмгекке жарамсыздык барагын эсепке алуу үчүн жооп берет.

54. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө турган журналга белги коюу менен, кураторлук кылуучу маселелер боюнча статс-катчынын же жетекчинин орун басарынын макулдугу менен гана кызматтык иштер боюнча, же жөнү бар себептер менен жумуш ордунда жок болушу мүмкүн. Ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлеринин жок болгондугу жөнүндө жазуу ошол уюмдун жүргүзүүсүндө турган журналга белгиленет.

55. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлери бул жөнүндө тиешелүү журналга белги коюу менен түздөн-түз жетекчинин макулдугу менен кызматтык иштер боюнча, же жөнү бар себептер менен жумуш ордунда жок болушу мүмкүн.

56. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өз убагында өзүнүн жумушта болбой тургандыгы же кызматкердин жок болуусу тууралуу маалымдоого жана маалымат берүүгө милдеттүү.

57. Эгерде кызматкер тигил же бул себептер менен жумушка өз убагында бара албай калган учурда, ал бул жөнүндө түздөн-түз жетекчисине, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө жумушчу күн башталган учурдан тартып эки саат аралыгынан кеч эмес билдириши керек. Жөнү бар себептер болгондо жана жетекчиликке, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өз убагында эскертилгенде, бул кечигүү эмгек тартибин бузуу катары каралбайт.

58. Өзүнүн функционалдык милдеттерин же жетекчиликтин тапшырмаларын (иштиктүү жолугушуулар, кеңешмелер, тегерек үстөлдөр, конференциялар, каттарды министрликтерге жана ведомстволорго жөнөтүү ж.б.) аткарууга байланыштуу, негизделген себептер боюнча (аскер комиссариатына жана медициналык мекемелерге ж.б. милдеттүү түрдө баруу) жумушчу орунда жок болгондо, кызматкерлер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө турган журналга жазылып коюшу керек.

59. Эгерде кызматкер келбей калгандыгынын себептерин билдирбестен үч сааттан ашык жумушта жок болсо, түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү кызматкердин жок болгондугунун себептерин тактоо боюнча чараларды көрөт. Эгерде себеп жөндүү болуп саналса, жумушта жок болуу эмгек тартибин бузуу деп саналбайт. Эгерде жок болуунун себеби жөндүү болуп саналбаса, жок болуу эмгек тартибин бир жолу одоно бузуу катары каралат жана өзүнөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ээлеген кызматынын бошотууну көрсөтөт.

8-глава. Корутунду жобо

60. Документтер менен жана кызматтык пайдалануу үчүн жашыруун маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жана Кыргызпатентте документтер менен иштөөнүн укуктук актыларында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат. 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900