FaLang Language Switcher

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 3-июлундагы № 10 чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 7-июлундагы № 107 буйругу менен бекитилген

 

Ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патентинин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин күчүн калыбына келтирүүнүн тартиби 

1.Бул ойлоп табууга Кыргыз Республикасынын патентинин, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин күчүн калыбына келтирүүнүн тартиби (мындан ары – тартип) Патент мыйзамы Кыргыз Республикасынын мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) 32-1-статьясына ылайык иштелип чыккан жана интеллектуалдык менчикти коргоо жана инновацияны өнүктүрүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу орган (мындан ары – Кыргызпатент) тарабынан берилген патенттерге, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттерге жайылтылат.  

2. Бул Тартипте төмөндөгү терминдер пайдаланылат:

патент, өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патент – өзгөчө укукту күбөлөндүрүүчү коргоо документтери, авторлук жана ойлоп табуу артыкчылыгы;

– патенттин күчүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат;

Мамлекеттик каттоо – Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын Мамлекеттик реестри.

3.Мыйзамдын 32-1-статьясына ылайык аны күчүндө кармап туруу үчүн патенттик алым, белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөндүгүнө байланыштуу токтотулган патенттин жана өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин күчү, патент ээсинин өтүнүч каты боюнча калыбына келтирилиши мүмкүн.

4. Патенттин күчүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат Кыргызпатентке Мыйзамдын 4-статьясына ылайык патенттин күчүнүн белгиленген жыйырма жылдык мөөнөтү бүткөнгө чейин, күчүнүн ар калтырылган жылы үчүн алымды жана белгиленген өлчөмдө мындай сунушту берүү үчүн алымды төлөө шарттарында Кыргызпатентке берилет.

5. Патенттин ээси патенттин күчүн калыбына келтирүү боюнча ишти жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлүнө (мындан ары – патенттик ишенимдүү өкүл) же башка өкүлгө, Патент мыйзамында каралган учурларда тиешелүү ишеним катты ага берүү менен ыйгарым укугун берет.

6. Өтүнүч кат ушул тартиптин тиркемесинде келтирилген үлгүгө ылайык мамлекеттик же расмий тилде берилет.

7. Өтүнүч катка патент ээси, эгерде алар белгиленген болсо патенттик өкүл же башка өкүл тарабынан кол коюлат.

Юридикалык жактын атынан жазылган өтүнүч катка уюмдун жетекчиси же буга ыйгарым укуктуу башка жак тарабынан белгиленген тартипте анын кызматы көрсөтүлүү менен кол коюлат, юридикалык жактын колу коюлуп, мөөр басылат.

Колу кол койгон жактын фамилиясы жана инициалдары көрсөтүлүү менен түшүндүрүлөт.

8. Өтүнүч катка төмөндөгүлөр тиркелет:

- ойлоп табууга патент (түп нускасы);

- патентти калыбына келтирүү үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- эгерде өтүнүч кат патенттик ишенимдүү өкүл же өкүл тарабынан берилсе, белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн ишеним кат.

9. Түздөн-түз берилген же почта аркылуу келип түшкөн өтүнүч кат жана ага тиркелген документтер алар келип түшкөн датадан тартып он күндүн ичинде каралат.

10. Керектүү документтердин кайсы-бири жок болгондо, же туура эмес таризделгенде патент ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө же башка жакка жетишпеген жана/же оңдолгон документти сурамды алган датадан баштап эки айдын ичинде Кыргызпатентке берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

Ошону менен катар ушул Тартиптин 9-пунктунда каралган өтүнүч катты кароонун мөөнөтү жетишпеген же оңдолгон документтердин акыркысы келип түшкөн датадан тартын саналат.

11. Патенттин күчүнүн мөөнөтү, эгерде ушул тартиптин 4-9 пункттарында каралган өтүнүч катты берүүнүн шарттары жана документке коюлган талаптар сакталганда, калыбына келтирилет.

Мында Кыргызпатент төмөндөгүлөрдү жүзөгө ашырат:

- он жумушчу күнүнүн ичинде Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын Мамлекеттик реестрине тиешелүү маалыматтарды киргизет;

- бир айдын ичинде патентти калыбына келтирүү жөнүндө билдирүүнү жарыялоого жөнөтөт;

- патент ээсинин, патенттик ишенимдүү өкүлдүн же өкүлдүн дарегине он жумушчу күндүн ичинде коргоо документтерин жана анда күчүндө кармап туруу үчүн алымдын эсеби жөнүндө жана кармап туруу датасы тууралуу маалыматтарды келтирүү менен патенттин күчүнүн мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө жазуу менен кабарлоону жөнөтөт.

12. Эгерде белгиленген мөөнөттө бардык керектүү, туура таризделген документтер берилбесе, патентти калыбына келтирүү жүргүзүлбөйт, ал жөнүндө патенттин ээсине, патенттик ишенимдүү өкүлгө же башка өкүлгө кабарланат. 

Тиркеме

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900