FaLang Language Switcher

Иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2018-жылдын 16 январдагы  № 1 чечими менен жактырылган

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2018-жылдын 16 январдагы № 8 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент)

РЕГЛАМЕНТИ

1-глава. Жалпы жоболор

1. Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) Регламенти “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө Жобого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык даярдалган.

2. Бул Регламент Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-февралындагы № 126 “Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын маселелери боюнча” токтомунда каралган анын ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) ишмердүүлүгүн уюштуруунун эрежесин белгилейт.

3. Кыргызпатент өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген мыйзамдык тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ички актыларды жана ушул Регламентти жетекчиликке алат.

4. Кыргызпатентке жүктөлгөн милдеттерди чечүү үзгүлтүксүз өткөрүлүүчү Кыргызпатенттин отурумдары, туруктуу иштеген комиссиясы, Кыргызпатенттин жетекчисинин төрагалыгы астында өткөрүлүүчү аппараттык кеңешме, Кыргызпатенттин жетекчилигинин уюштуруу-практикалык ишмердүүлүгү, Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилери тарабынан камсыз кылынат.

5. Кыргызпатенттин жетекчиси Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүнө жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат жана Кыргызпатентке жүктөлгөн иштерди аткарууда жана ишмердүүлүк чөйрөсүндө белгиленген мамлекеттик саясатты ишке ашырууда жеке жоопкерчиликтүү болот.

6. Статс-катчы жана жетекчинин орун басары кураторлук кылган маселелер боюнча жеке жоопкерчиликтүү болот.

7. Кабыл алынган чечимдерди жана тапшырмаларды өз убагында аткаруу, материалдарды сапаттуу даярдоо, ошондой эле документтерди эсепке алуу жана сактоо үчүн жоопкерчилик Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилерине жүктөлөт.

2-глава. Түзүм жана штаттык тизим

8. Кыргызпатенттин бирдиктүү системасын борбордук аппарат жана ведомствого караштуу уюмдар түзөт.

9. Кыргызпатенттин борбордук аппаратында Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилген Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмүнө ылайык башкармалыктар, өз алдынча бөлүмдөр жана секторлор (мындан ары түзүмдүк бөлүмдөр) иштейт. Башкармалыктын курамына бөлүмдөр/секторлор камтылат.

10. Ведомствого караштуу уюмдардын ишмердүүлүктөрүнө жалпы жетекчиликти Кыргызпатент жүзөгө ашырат.

11. Кыргызпатенттин түзүмү жана штаттык тизими Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө”, 2017-жылдын 4-майындагы № 253 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын техникалык жана тейлөөчү персоналынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомдорунда белгиленген эмгек акынын жана санынын чегинде Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы № 17 жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин” эсепке алуу менен бекитилет.

12. Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүнө коомдук мониторинг жүргүзүү максатында коомдук башталышта иштеген консультациялык-байкоочу органды өзүнөн көрсөткөн Коомдук кеңеш түзүлөт.

3-глава. Жетекчинин, статс-катчынын жана жетекчинин орун басарынын ыйгарым укуктары. Жарандарды кабыл алуу графиги, коомдук кабыл алуу, ишеним телефону

13. Кыргызпатенттин жетекчиси ведомствонун ишмердүүлүгүнө жалпы жетекчилик кылууну жүзөгө ашырат жана Кыргызпатентке жүктөлгөн иштерди аткарууда жана ишмердүүлүк чөйрөсүндө белгиленген мамлекеттик саясатты ишке ашырууда жеке жоопкерчиликтүү болот, башка мамлекеттик бийлик органдары жана уюмдары менен өз ара аракеттешүү жана мамиле түзүү маселелеринде Кыргызпатенттин өкүлү болуп саналат, Кыргызпатенттин атынан келишимдерге жана башка жарандык-укуктук документтерге кол коет.

14. Кыргызпатенттин жетекчиси убактылуу жок болгон учурда тиешелүү буйруктун негизинде милдетти статс-катчы же жетекчинин орун басары аткарат. Буйрукта ыйгарым укуктарды жана кызматтык милдеттерди убактылуу аткаруунун себептери көрсөтүлөт.

15. Статс-катчы же жетекчинин орун басары Кыргызпатентти башка маселелер боюнча көрсөтөт, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына, ушул Регламентке, Кыргызпатенттин жетекчисинин буйруктарына, тапшырмаларына, ылайык Кыргызпатенттин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу жана иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча башкарууну жана иштерди уюштурууну камсыз кылышат ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-милдеттерди жана ыйгарым укуктарды аткарышат.

16. Кыргызпатенттин жетекчисинин, статс-катчысынын жана жетекчинин орун басарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүү Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругуна ылайык жүзөгө ашырылат.

17. Жетекчинин, статс-катчынын жана жетекчинин орун басарынын жарандарды жеке кабыл алуу графиги Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругуна ылайык бекитилет. 

18. “Коомдук кабыл алуу” иши үчүн ишмердүүлүк жана жоопкерчилик кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан камсыз кылынат (312) 68-16-41. Жооптуу жактар өз убагында бардык келип түшкөн сунуштар жана кайрылуулар жөнүндө Кыргызпатенттин жетекчисине, ал жок болгондо, статс-катчыга же жетекчинин орун басарына маалымдап турушу керек.

19. Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан коррупциялык аракеттердин фактылары боюнча (312) 68-10-14 “Ишеним телефонунун” иши үчүн ишмердүүлүк жана жоопкерчилик Кыргызпатенттин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу тарабынан камсыз кылынат.

20. “Коомдук кабыл алуунун” жана “Ишеним телефонунун” иш графиги саат 9-00дөн 18-00гө чейин, түшкү тыныгуу саат 12-30дан 13-30га чейин. Дем алыш күндөрү: ишемби, жекшемби.

4-глава. Кыргызпатенттин ишмердүүлүгүн пландаштыруу

21. Түзүмдүк бөлүмдөр жана ведомствого караштуу уюмдар тарабынан жыл сайын ар бир жылдын 20-ноябрынан кеч эмес кураторлук кылган маселелер боюнча статс-катчы жана жетекчинин орун басары менен макулдашылган иш-пландын долбоору иштелип чыгат.

22. Инновация жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгы бир айлык мөөнөттө план долбоорун Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын милдеттерине ылайык келтирет жана кураторлук кылган маселелер боюнча статс-катчы менен жетекчинин орун басары менен макулдашылган Кыргызпатенттин иш-планынын долбоорун иштеп чыгат.

23. Кыргызпатенттин жетекчиси Кыргызпатенттин кийинки жылга иш-планын ошол жылдын акыркы айынын 25-числосунан кечиктирбестен бекитет.

24. Жылдык иш-планды аткаруу үчүн контроль Кыргызпатенттин жетекчиси, статс-катчысы, жетекчинин орун басары тарабынан алардын бөлүштүрүлгөн милдеттерине ылайык жүзөгө ашырылат.

25. Кыргызпатенттин жылдык иш-планын аткаруунун мониторинги инновация жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгы тарабынан ишке ашырылат.

26. Иш-планда каралган маселелер объективдүү себептер менен белгиленген мөөнөттө аткарылбай калган учурда түзүмдүк бөлүмдөрдүн же ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери кураторлук кылган маселелери боюнча статс-катчынын жана жетекчинин орун басарынын макулдугу менен бул жөнүндө Кыргызпатенттин жетекчисине жазуу жүзүндө маалымдайт, анда маселени аткаруу үчүн кошумча мөөнөттү белгилөө же Иш-пландан алып салуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

5-глава. Кыргызпатенттин аппараттык кеңешмеси

27. Кыргызпатенттин аппараттык кеңешмеси жума сайын дүйшөмбү күндөрү жана зарылчылыгына жараша башка күндөрү өткөрүлөт. Аппараттык кеңешмени өткөрүүнү уюштуруучулук жактан камсыздоо инновация жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгына жүктөлөт (катчы).

28. Аппараттык кеңешмеге Кыргызпатенттин жетекчиси төрагалык кылат, ал жок болгон учурда төрагалык кылуучунун милдетин статс-катчы же жетекчинин орун басары аткарат.

29. Аппараттык кеңешмеге Кыргызпатенттин жетекчиси, статс-катчы, жетекчинин орун басары, борбордук аппараттын өз алдынча түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери, кеңешчи, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу катышат. Кеңейтилген аппараттык жыйынга жогоруда көрсөтүлгөн кызмат адамдарынан сырткары, бөлүмдөрдүн, секторлордун башчылары жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчисинин орун басары катышат.

30. Аппараттык кеңешменин жүрүшүндө Кыргызпатенттин кызматкерлеринин аткаруучулук тартиптери, кыскача отчеттор жана өткөн жумада аткарылган иштер жана алдыдагы жумага пландар жөнүндө түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин билдирүүлөрү угулат.

Аппараттык кеңешменин жыйынтыгы боюнча катчы тарабынан аппараттык кеңешменин протоколу даярдалып, статс-катчы, жетекчинин орун басары, аппараттык жыйындын катчысы тарабынан виза коюлат жана кеңешмеге төрагалык кылуучунун колу коюлат. Кеңешменин протоколдору аткаруучуларга аппараттык кеңешме өткөрүлгөндөн кийинки күндөн кеч эмес жөнөтүлөт.

31. Аппараттык кеңешмеде кабыл алынган Кыргызпатенттин жетекчилигинин чечимдерин жана тапшырмаларын аткаруу үчүн контроль, ошондой эле контролдук тапшырма боюнча отчет түзүү аппараттык кеңешменин катчысы тарабынан жүзөгө ашырылат.

6-глава. Борбордук аппараттык жана ведомствого караштуу уюмдардын ишмердүүлүгү. Иш-сапарына баруу жана эмгек өргүүгө чыгуу

32. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдар өз ишмердүүлүктөрүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргызпатенттин укуктук актыларын жана ушул Регламентти жетекчиликке алышат.

33. Кыргызпатенттин кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдеттерин Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилери тарабынан бекитилген Түзүмдүк бөлүмдөр жана кызмат нускамалары жөнүндө Жобого ылайык жүзөгө ашырышат.

34. Кыргызпатенттин ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдеттерин Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилген Түзүмдүк бөлүмдөр жана кызмат нускамалары жөнүндө Жобого ылайык жүзөгө ашырышат.

35. Кыргызпатенттин жетекчилерин жана борбордук аппараттын жана ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлерин жумушка кабыл алуу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

36. Кыргызпатенттин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана ведомствого караштуу уюмдарга жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткарууда кызматкерлер башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн кызматкерлери менен, эгерде аларда алардын компетенциясына кирген маселе козголгон болсо, даярдалган сунуштарды макулдашышы керек.

37. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын ишмердүүлүктөрүнө контроль Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

38. Кыргызпатенттин жетекчисинин, статс-катчысынын, жетекчинин орун басарынын чет өлкөлөргө иш-сапарлары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

39. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жана кызматкерлеринин иш-сапарга чыгуулары Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругунун негизинде Кыргызпатенттин жетекчиси жок болгон учурда кураторлук кылган маселелер боюнча статс-катчы же жетекчинин орун басары менен макулдашуу боюнча жүзөгө ашырылат.

40 Ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин иш-сапарга чыгуулары Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругунун негизинде жүзөгө ашырылат. Ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлеринин иш-сапары ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин буйругунун негизинде ишке ашырылат.

41. Иш-сапары жөнүндө кайрылуу иш-чаранын максатын, катышуунун негиздемесин, убактылуу жок болуунун мөөнөтүн, ошондой эле милдетти аткаруу жүктөлгөн кызмат адамы жөнүндө маалыматты камтышы керек.

42. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин эмгек өргүүгө чыгуулары жана иш-сапарына баруулары боюнча буйруктар белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

43. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилеринин сунуштарына ылайык кадрлар жана иш-кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан эмгек өргүүсүнүн графиги белгиленет жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

44. Эмгек өргүүсүнүн графиги календардык жыл келгенге чейин эки жумадан кеч эмес ар бир календардык жылга түзүлөт жана Кыргызпатенттин кызматкерлерине билдирилет.

45. Ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлеринин эмгек өргүүлөрүнүн графиги ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери тарабынан бекитилет.

7-глава. Ички эмгек тартибинин негизги эрежелери. Тартип жоопкерчилиги

46. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомствого караштуу уюмдар эмгек мыйзамдарында каралган Кыргызпатенттин ички эмгек тартиптеринин негизги эрежелерин сактоого милдеттүү.

47. Кыргызпатентте төмөнкү иш режими белгиленет: дүйшөмбү - жума саат 09.00дөн 18.00гө чейин, түшкү тамактануу саат 12.30дан 13.30га чейин. Дем алыш күндөр: ишемби, жекшемби.

48. Саат 9.00дө кызматкер жумушчу орунда болушу жана өзүнүн функционалдык милдеттерин аткарууга киришиши керек.

49. Жумушка келүү жана кетүүгө контролду уюштуруу Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

50. Эмгек мыйзамдарында белгиленген күндөлүк жумуштун жана түшкү эс алуунун башталуу жана аяктоо убактысы Кыргызпатенттин жетекчисинин чечими боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн.

51. Кызматкерлерди мөөнөттөн ашыкча жумушка тартууга, дем алыш күндөрү иштетүүгө, эмгек өргүүсүнөн чакыртып алууга, кыскартылган эмгек күнүн берүүгө, эмгек өргүүсүн акчалай компенсацияга алмаштырууга ж.б. эмгек мыйзамдарында каралган тартипте жол берилет.

52. Кызматкердин жеке демилгеси менен иштеген мөөнөттөн ашыкча убактысы үчүн төлөнбөйт жана компенсацияланбайт.

53. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери менен бирге жумушчу убакытты эсепке алуунун түзүлгөн бардык табелдери үчүн (мындан ары – табель), туруктуу жана убактылуу негизде иштеген кызматкерлердин эмгек өргүүлөрүн жана эмгекке жарамсыздык барагын эсепке алуу үчүн жооп берет.

54. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдардын жетекчилери кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө турган журналга белги коюу менен, кураторлук кылуучу маселелер боюнча статс-катчынын же жетекчинин орун басарынын макулдугу менен гана кызматтык иштер боюнча, же жөнү бар себептер менен жумуш ордунда жок болушу мүмкүн. Ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлеринин жок болгондугу жөнүндө жазуу ошол уюмдун жүргүзүүсүндө турган журналга белгиленет.

55. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлери бул жөнүндө тиешелүү журналга белги коюу менен түздөн-түз жетекчинин макулдугу менен кызматтык иштер боюнча, же жөнү бар себептер менен жумуш ордунда жок болушу мүмкүн.

56. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өз убагында өзүнүн жумушта болбой тургандыгы же кызматкердин жок болуусу тууралуу маалымдоого жана маалымат берүүгө милдеттүү.

57. Эгерде кызматкер тигил же бул себептер менен жумушка өз убагында бара албай калган учурда, ал бул жөнүндө түздөн-түз жетекчисине, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө жумушчу күн башталган учурдан тартып эки саат аралыгынан кеч эмес билдириши керек. Жөнү бар себептер болгондо жана жетекчиликке, кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө өз убагында эскертилгенде, бул кечигүү эмгек тартибин бузуу катары каралбайт.

58. Өзүнүн функционалдык милдеттерин же жетекчиликтин тапшырмаларын (иштиктүү жолугушуулар, кеңешмелер, тегерек үстөлдөр, конференциялар, каттарды министрликтерге жана ведомстволорго жөнөтүү ж.б.) аткарууга байланыштуу, негизделген себептер боюнча (аскер комиссариатына жана медициналык мекемелерге ж.б. милдеттүү түрдө баруу) жумушчу орунда жок болгондо, кызматкерлер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө турган журналга жазылып коюшу керек.

59. Эгерде кызматкер келбей калгандыгынын себептерин билдирбестен үч сааттан ашык жумушта жок болсо, түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси жана кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү кызматкердин жок болгондугунун себептерин тактоо боюнча чараларды көрөт. Эгерде себеп жөндүү болуп саналса, жумушта жок болуу эмгек тартибин бузуу деп саналбайт. Эгерде жок болуунун себеби жөндүү болуп саналбаса, жок болуу эмгек тартибин бир жолу одоно бузуу катары каралат жана өзүнөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ээлеген кызматынын бошотууну көрсөтөт.

8-глава. Корутунду жобо

60. Документтер менен жана кызматтык пайдалануу үчүн жашыруун маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жана Кыргызпатентте документтер менен иштөөнүн укуктук актыларында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат. 

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы №11    чечими менен жактырылган      

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын   2017-жылдын 27-декабрындагы № 264 буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) инспекторунун кызматтык жүрүм-турум этикасынын кодекси 

1. Ушул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын инспекторунун кызматтык жүрүм-турум этикасынын кодекси (мындан ары –Этика кодекси) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикасынын кодексине, 2017-жылдын 28-февралындагы №126 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

2. Этика кодекси кесиптик кызматтык этиканын жалпы принциптеринин жана кызматтык жүрүм-турумдун негизги эрежелеринин жыйындысын билдирет.

3. Кодекстин максаты болуп инспектордун кесиптик ишин ишенимдүү аткарышы жана Кыргызпатенттин кадыр-баркын бекемдөө үчүн анын этикалык ченемдерин жана кызматтык жүрүм-турумунун эрежелерин белгилөө саналат.

4. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси жана инспекторунун билими жана Кодекстин жоболорун сакташы алардын кесиптик ишинин сапатын жана кызматтык жүрүм-турумун баалоонун чен белгилеринин бири болуп саналат.

5. Ушул Этика кодексинин иш-аракети Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн кызматкерлерине жайылтылат. 

1-бап. Жалпы жоболор 

6.Ушул  Кодексте төмөнкү терминдер жана аныктамалар пайдаланылат:

Лицензиялык келишим – автордук укук жана чектеш укуктар объектин (көңүл ачуу жайлары, коомдук тамактануу ишканалары, адистештирилген соода ишканалары үчүн; мезгилдүү коомдук тамактануу ишканалары жана көңүл ачуу жайлары үчүн) пайдалануу укун алуу үчүн пайдалануучу менен түзүлгөн лицензиялык келишим;

Пайдалануучу – автордук укук жана чектеш укуктар объектин пайдалануучу кандай болбосун жеке жана юридикалык жактар.

Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси – Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын начальниги, инспектирлөө бөлүмүнүн башчысы.

Инспектор – Автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспектирлөө бөлүмүнүн инспектору. 

2-бап. Инспектордун этикасынын негизги принциптери 

7. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун жүрүм-турумунун этикалык принциптери болуп төмөнкүлөр саналат:

- чынчылдык жана калыстык;

- жөнөкөйлүк жана токтоо жүрүм-туруму;

- кызматтык милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүк, жооптуулук, кесипкөйлүк;

- этика ченемдерин бузууда келишпестик.

8. Ушул Этика кодекси менен жөнгө салынбаган маселелер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикасынын кодекси жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум ченемдери менен жөнгө салынат. 

3-бап. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспектордун укуктары жана милдеттери 

9. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору кызматтык милдеттерин аткарууда төмөнкүлөргө укуктуу:

- маалымат жана материалдарды алуу;

- уюштуруу-техникалык шарттар;

- инспекторлордун ишин өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды киргизүү;

- өз укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо.

10. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору кызматтык милдеттерин аткарууда төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Ушул Этика кодексинин жоболорун, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алуу;

- кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаруу, жогорку кесиптик деңгээлде аткарууга умтулуу;

- саясий партиялар менен коомдук бирикмелердин чечимдеринин кызматтык ишке таасир берүү мүмкүндүгүн болтурбай, калыс болуу;

- кызматтык ыйгарым укуктардын чегинен чыкпоо;

- пайдалануучулар менен иш алып барууда сылык болуу, көңүл буруу, кылдат мамиле кылуу;

- кызматтык жашырын маалыматты жайылтпоо жана сактоо жана кызматы токтогондон кийин дагы мыйзам менен белгиленген тартипте, белгиленген мөөнөттүн ичинде  сактоо;

- алардын кызматтык милдеттерин ак ниет аткарууга тоскоолдук кылуучу кандай болбосун жеке, мүлктүк (финансылык) жана башка кызыкчылыктарга байланыштуу иш-аракеттерди жоюу;

- эл алдында чыгуунун жана кызматтык маалымат берүүнүн Кыргызпатентте белгиленген эрежелерин сактоо;

- жалпы кабыл алынган моралдык-этикалык ченемдерди сактоо;

- башка инспекторлордун этика ченемдеринин фактыларын билдирүү. 

4-бап. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун этикасына байланыштуу чектөөлөр 

11. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору төмөнкүлөргө укугу жок:

- жеке ишкердик иш менен иштегенге, ошондой эле өз кызматтык абалын кандай түрдө болбосун сый акы алуу менен жеке жана юридикалык жактарга алардын ишкердин ишин жүргүзүүгө көмөктөшүү үчүн пайдаланууга;

- кызматтык маалыматты жана кызматтык абалды жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга;

- лицензиялык келишимди түзүүдө кайсы бир айрым пайдалануучуларга артыкчылык берүүгө;

- макулдашылбаган жана ыйгарым укук берилбеген милдеттерди жана убада берүүгө;

- пайдалануучулар жана башка жактар менен өз жетекчисин же карамагындагы кызматкерди, ошондой эле мамлекеттик кызматта өзүнүн жеке иш-аракеттерин талкуулоого;

- жынысы, жашы, расасы, улуту, тили, жарандыгы, социалдык, мүлктүк же үй-бүлөлүк абалы, саясий же диний багыты боюнча дискриминациялык айтуулар же иш-аракет жүргүзүүгө;

- пайдалануучуларга одоно кайрылууга, кемсинтүүгө жана чагымчылык кылып, укукка каршы жүрүм-турумга. 

5-бап. Коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча чаралар 

12. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору кызыкчылыктар боюнча чыр-чатактын жана кызматта коррупциянын алдын алуу үчүн көмөктөшүүгө милдеттүү.

Кызыкчылыктар боюнча чыр-чатак инспектордун жеке кызыкчылыгы алардын кызматтык милдеттерине же функцияларына таасир бергенде келип чыгат, бул Кыргызпатенттин, пайдалануучунун, жеке жарандын же коомдун кызыкчылыгын бузууга алып келет.

13. Инспекторго башка инспектордун коррупциялык иш-аракети белгилүү болсо, ал бул тууралуу кечиктирбестен башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисине, ошондой эле аталган чөйрөдөгү коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктууга, укук коргоо органдарына жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү.  

Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси коррупциянын аныктыгын билдирген кызматкерди укук коргоо органдарына кайрылып, коргоону камсыздоого милдеттүү.

14. Эгер инспектор башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси же үчүнчү жак тарабынан туура эмес чечим кабыл алуга багытталган жана кызыкчылыкка же коррупцияга алып келген кысымга дуушар болсо, ал бул тууралуу кечиктирбестен коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктууга,  жана Кыргызпатенттин жетекчилигине жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү.  

15. Кызыкчылыктар боюнча чыр-чатактар келип чыккан учурда же коррупциялык көрүнүштөр белгилүү болгондо башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси төмөнкүлөргө милдеттүү:

- кызыкчылыктар боюнча чыр-чатактын алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча чара көрүү;

- коррупциянын алдын алуу боюнча чара көрүү;

- укук коргоо органдарына чейин коррупциялык көрүнүштөрдүн аныктыгы жөнүндө билдирген инспекторду коргоону камсыздоо;

- инспекторлорду саясий партиялардын жана коомдук бирикмелердин ишине мажбурлап катыштырууга жол бербөө.

16. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси өзүнүн жеке жүрүм-туруму, чынчылдыгы, калыстыгы жана акыйкаттыгы менен үлгү болушу керек. 

 6-бап. Белектерди алуу жана башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун сырткы көрүнүшү 

Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору  пайдалануучулардан же башка жактардан белек (акча, товар, кызмат көрсөтүү, акысыз көңүл ачуулар, эс алуу ж.у.с.) алуу үчүн кызматтык абалын пайдаланууга, Кыргызпатенттин кадыр-баркына шек туудурган кырдаалдан качууга укуксуз.

18. Пайдалануучуга белек, сыйакы үчүн кандайдыр бир жардам же башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун  кызматтык милдеттерин аткарууда ишин токтотуу түрүндө жеке пайда алууга тыюу салынат.

Туулган күнүнө, үй-бүлөлүк салтанаттарга карата кызмат боюнча коллегаларынан белек алууга жол берилет.

19. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчиси, инспектору  кызматтык иш сапар убагында, расмий жана башка иш-чараларга байланыштуу алган белектери акт боюнча Кыргызпатенттин жеке менчигине өткөрүлүп берилет.

20. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун алардын кызматтык милдеттерин аткарууда сырткы көрүнүшү (чач жасалгасы, кийими) жалпы кабыл алынган ишкер стилине ылайык келиши керек, бул расмийлүүлүгүн, токтоолугун, тыкандыгын айырмалап турат. 

7-бап. Этика кодексинин жоболорун бузгандыгы үчүн жоопкерчилик 

21. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун ушул Кодекстин жоболорун бузгандыгы үчүн Этика боюнча комиссия жана Кыргызпатенттин Апелляциялык комиссиясы карайт.

22. Башкармалыктын/бөлүмдүн жетекчисинин, инспекторунун ушул Кодекстин жоболорун сактагандыгы аттестация өткөрүүдө, жогору турган кызмат ордуна жылдыруу үчүн кадрдык резервди түзүүдө, ошондой эле тартип жазасын колдонууда эске алынат.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11-чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 264-буйгугу менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо жана каттоо боюнча аттестациялык жана апелляциялык комиссияларынын иш регламенти 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо жана каттоо боюнча аттестациялык жана апелляциялык комиссияларынын иш регламенти (мындан ары – Регламент) “Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына (мындан ары –Мыйзам), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 747 токтому менен бекитилген Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибине ылайык иштелип чыкты.

         2. Бул Регламент Кыргыз Республикасында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун эрежелерин ишке ашыруунун жол-жоболорун белгилейт, Кыргыз Республикасында птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоо боюнча аттестациялык жана апелляциялык комиссияларынын ишине карата негизги талаптарды караштырат, ошондой эле патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкерлердин аттестациясын өткөрүүнүн ачыктыгын жана объективдүүлүгүн камсыздайт.

1. Жалпы жоболор 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары – Кыргызпатент) патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкерлерди (мындан ары – талапкерлер) аттестациялоону, кайра аттестациялону жана птенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоону жүргүзөт, аларды ишке ашыруу үчүн аттестациялык жана апелляциялык комиссиялар түзүлөт.
 2. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын ишинин максаты болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- интеллектуалдык менчик жаатында талапкерлердин кесиптик ишин жөнгө салуу;

- аттестация жүргүзүүгө байланышкан талаш жагдайларды чечүү боюнча талапкерлерге консультациялык жардам берүү;

- талаш-тартыш пайда болгондо тил табышуучу чечимдерди издөө.

5. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- интеллектуалдык менчик жаатында кесиптик адистерди даярдоо боюнча иштерди жакшыртуу;

- талапкерлердин деңгээлин жана квалификациясын аныктоо;

- аттестациялык комиссиянын чечимине арыздарды жана даттанууларды кароо;

- алардын кесиптик милдеттеринин талаптагыдай эмес аткарылгандыгына байланыштуу, птенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн аракеттерине жактардын даттануулары; 

- өз артынан калыстыкка, ак ниеттикке жана объективдүүлүккө карата талапкерлердин шектенүүсүн же ишенбестигин алып келүүгө жөндөмдүү болгон аракеттердин Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан болуу мүмкүндүгүнүн алдын алуу. 

6. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын негизги принциптери болуп, мыйзамдуулук, көз карандысыздык, айкындуулук, объективдүүлүк, коллегиалуулук жана кесиптик этиканын нормаларын сактоо эсептелет.

7. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын курамы комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдерге таасир этиши мүмкүн болгон жаңжал пайда болбой тургандай болуп түзүлөт.

Кыргызпатенттин жетекчилиги Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялар тарабынан чечимдердин кабыл алынышына кысым көрсөтүүгө укуксуз.

8. Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялар Кыргызпатенттин кыйла квалификациялуу кызматкерлеринен түзүлөт.

Аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын отурумдарына добуш берүү укугусуз, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусу жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсү катышууга укуктуу.

9. Аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү апелляциялык комиссиянын мүчөлөрү боло алышпайт. 

2. Аттестациялык комиссиянын иш тартиби жана курамы 

         10. Аттестациялык комиссия аттестациялык сынак өткөрүүнүн тартибин бекитет жана уюштурат, сынактын тапшырмаларын бекитет, сынак алуучуларды дайындайт, аттестациялык сынакка, аттестациялоого, ишин чектөө менен аттестациялоого, аттестациялабоого жана кайра аттестациялоого кирүү мүмкүндүгүн берүү жөнүндө чечимдерди карайт жана кабыл алат, тестирлөөнүн жыйынтыктарын карайт жана талапкерлердин аттестциялык сынакка кирүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алат.

  11. Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоо алар тарабынан чектөөлөрдү эске алуу менен, патенттик ишенимдүү өкүлдөр катары каттоого талапкер болуп жатышкан патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкерлердин кесиптик ишмердүүлүктү ишке ашырууга даярдыктарын аныктоо үчүн берилген документтерди текшерүү жана аттестациялык экзамен түрүндө өткөрүлөт.

12. Талапкерлерди аттестациялоо, патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү кошумча аттестациялоо Кыргызпатент тарабынан аттестациялоо жөнүндө арыздардын келип түшүү өлчөмү боюнча, белгиленген алым төлөнгөн шартта жүргүзүлөт.

Талапкерлерди аттестациялоо Кыргызпатентте арыз катталган учурдан тартып бир жыл ичинде жүргүзүлөт.

13. Аттестациялык комиссиянын жеке курамы Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен 7 (жети) адамдык курамда бекитилет.

Комиссия төрагадан, төраганын орун басарынан, комиссия мүчөлөрүнөн жана катчыдан турат. Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын төраганын орун басары аткарат.

14. Аттестациялык комиссиянын отуруму, эгерде ага комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3ден аз эмес бөлүгү катышса укуктуу болуп эсептелет. Чечимдер комиссиянын отурумуна катышып отургандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болуп калган учурда аттестациялык комиссиянын төрагасынын же төраганын милдетин аткарган учурда анын орун басарынын добушу чечүүчү добуш болуп эсептелет.

15. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен төрага шайланат

Аттестациялык комиссиянын төрагасы:

         - аттестациялык комиссиянын ишин уюштурат;

- комиссиянын отурумдарын чакырат жана өткөрөт;

- аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

         - кабарлоолорго, аттестациялык комиссиянын отурумдарынын чечимдерине жана протоколдорго кол коет;

         - аттестациялык комиссиянын иши жөнүндө Кыргызпатенттин төрагасына отчет берет.

         16. Талапкерлерди аттестациялоонун жыйынтыктары боюнча аттестациялык комиссия Кыргызпатенттин жетекчилигине отурумдардын жана чечимдердин протоколдорун тааныштыруу үчүн берет. 

3. Аттестациялык комиссиянын отурумун даярдоо

17. Аттестациялык комиссиянын отурумун даярдоо жана иш кагаздарын алып баруу катчы тарабынан ишке ашырылат.

18. Аттестациялык комиссиянын катчысы отурумдун башталышына чейин эки жума мурда аттестациялык комиссиянын төрагасына аттестациялык комиссиянын кароосуна алып чыга турган документтердин келип түшкөн саны жөнүндө баяндайт.

19. Аттестациялык комиссиянын катчысы 3 (үч) күн мурун аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүн, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуусун жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсүн жана катышуусу зарыл болгон адамдарды отурум боло турган убакыт жана өтүлө турган орду жөнүндө кабардар кылат.

         20. Аттестациялык комиссиянын мүчөсү кандайдыр бир жүйөлүү себептер менен отурумга катышпай турган болсо, ал отурум башталганга чейин аттестациялык комиссиянын катчысына маалымдоого тийиш.

         21. Аттестациялык комиссиянын катчысы аттестациялык комиссиянын ишин уюштурууну жана маалыматтык камсыздоону, аттестациялык комиссиянын отурумун өткөрүүгө даярдыкты, анын ичинде төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

         - аттестациялык комиссиянын төрагасына талапкерлердин берилген документтерин түзөт жана берет;

         - аттестациялык комиссия тарабынан кабыл алынган кабарлоолордун (сурамдардын) жана чечимдердин долбоорлорун даярдайт;

         - аттестациялык комиссиянын отурумунун протоколун алып барат жана кол койдурат;

         - аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү же талапкерлер менен аттестациялык комиссиянын ишмердүүлүк маселелери боюнча ыкчам өз ара аракеттерди ишке ашырат, ошондой эле аттестациялык комиссиянын төрагасынын аттестациялык комиссиянын ишмердүүлүгүнө киргизген тапшырмаларын аткарат. 

4. Талапкерлерге карата коюлган документтерди, талаптарды кабыл алуунун тартиби

         22. Патенттик ишенимдүү өкүл катары төмөнкү талаптарга жооп берген адамдар аттестацияланышы, кайра аттестацияланышы жана катталышы мүмкүн:

         - Кыргыз Республикасынын жараны болгон;

         - арыз берген учурга Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашап турган орду жана патенттик ишенимдүү өкүл катары ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн юридикалык дареги бар болгон;

         - жогорку билими жөнүндө диплому бар болгон;

         - Кыргызпатент тарабынан аныкталган көлөмдө өнөр жай менчик объетилерине, селекциялык жетишкендикке укуктарды коргоо боюнча ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн зарыл болгон Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, эл аралык келишимдерди билген.

         23. Патенттик ишенимдүү өкүл катары төмөнкүлөр аттестацияланбайт:

         - Кыргызпатенттин жана ага караштуу уюмдардын кызматкерлери;

         - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишкердик иш менен алектенүүгө тыюу салынган кызмат адамдары жана кызматкерлер.

         24. Аттестациялык комиссия кароого тийиш болгон документтер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт. Келип түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн ичинде милдеттүү түрдө катталууга тийиш жана аттестациялык комиссиянын катчысына берилет.

         25. Талапкер белгиленген форма (1-тиркеме) боюнча патенттик ишенимдүү өкүлдүккө аттестациядан өтүүгө арыз берет.

         26. Арыз мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. Арыз жана/же ага тиркелген документтер жана/же материалдар башка тилде берилсе, алардын котормосу тиркелүүгө тийиш.

         27.Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

         - тиешелүү жогорку билими жөнүндөгү дипломдун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

         - аттестациялоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ;

- талапкерди кошумча мүнөздөөчү башка документтер (эмгек китепчесинин талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, өнөр жай менчигин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоо же кесиптик укуктук өкүлчүлүк жаатындагы иштердин мүнөзү, көлөмдөрү жана натыйжалуулугу жөнүндө маалымдарды камтыган иштеген жеринен алынган мүнөздөмө), эгер ушундайлар болсо.

  28. Аттестациялык комиссия патенттик ишенимдүү өкүлдөргө талапкерлердин көрсөтүлгөн документтерин карап чыгып, төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алууга укуктуу:

Аттестациялык комиссия, талапкерлердин көрсөтүлгөн документтерин карап чыгып, төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алууга укуктуу:

         - эгерде талапкер тарабынан арыздын формасынын бардык графалары толтурулбаган болсо, же сынакка киргизүү үчүн зарыл болгон кандайдыр бир документтер берилбеген болсо, же берилген документтердин жана маалымдардын далилдүүлүгүнөн шектенүү болсо, аттестациялык комиссиянын төрагасы же анын орун басары талапкерге сурамды алган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде аттестациялык комиссияга жетишпеген документтерди, маалымдарды же берилген маалымдарды тастыктоочу документтерди берүү сунушу менен сурам жөнөтөт. Эгерде талапкер бул маалымдарды жана документтерди көрсөтүлгөн мөөнөттө бербесе, арыз берилген жок деп таанылат;

         - эгерде талапкер аттестациядан өтө турган адамга коюлган талаптарга ылайык келбесе, аттестациялык комиссия талапкерди сынакка киргизбөө жөнүндө чечим кабыл алат.

         29. Эгерде талапкер сынак болгонго чейин айрым өнөр жай менчик объектилери жана селекциялык жетишкендиктер боюнча ишмердүүлүктү чектөө жөнүндө билдирсе, анда сынак бул чектөөлөрдү эске алуу мене кабыл алынат.

         30. Берилген документтер боюнча коюлган талаптарга талапкердин ылайыктуулугу боюнча эскертүүлөр жок болгон учурда, ага аттестациялык сынакка кирүүгө уруксат берилет.

         31. Аттестациялык комиссия талапкерге сынакка чейин эки жумадан кеч эмес убакыт ичинде аттестациянын өтүүчү убактысы жана орду жөнүндө маалымдайт.

         32. Аттестациялык сынак бериле турган күнү талапкер паспортун же өздүгүн күбөлөндүрүүчү документин ала келүүгө тийиш.

         33. Аттестацияга киргизилбеген же арызы берилген жок деп таанылган талапкерлерге алар тарабынан төлөнгөн алым алардын арызы боюнча кайтарылып берилет.

  34. Арызды берилген жок деп таануу жөнүндө же талапкерди сынакка киргизбөө жөнүндө аттестациялык комиссиянын чечимдери мындай чечим чыккан күндөн тартып үч айлык мөөнөттө апелляциялык комиссияга даттанылышы мүмкүн.

35. Апелляциялык комиссия ал келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө апелляция боюнча чечим кабыл алат.

36. Сынакка кирүү мүмкүндүгүнөн баш тартылган же арыздары берилген жок деп таанылган талапкерлер аттестациялык комиссия тарабынан чечим кабыл алынган датадан же даттануу учурунда апелляциялык комиссиянын чечими кабыл алынган датадан тартып 6 (алты) айдан эрте болбогон убакытта аттестация жөнүндө кайрадан арыз бере алышат. 

5. Аттестациялык сынактын өткөрүлүшү

         37. Аттестациялык сынак видеобайкоо жана үн жазуу жабдуулары менен жабдылган жайда өтөт. Эки этаптан турат: тестирлөөдөн жана сынактан.

         38. Аттестациялык комиссиянын төрагасы жана анын орун басары аттестациялык сынак берүү үчүн талапкерлердин топторун түзөт (зарлдыгына жараша).

         39. Аттестациялык комиссия аттестациянын бардык талапкерлери үчүн бирдей шарттарды камсыздайт.

         40. Тестирлөө аттестациялык комиссия тарабынан иштелип чыккан тесттердин базасында жүргүзүлөт. Тестирлөө бланкалык негизде ишке ашырылат жана бир нече варианттарды караштырат. Жооптордун тууралыгын текшерүү аттестациялык комиссия тарабынан жүргүзүлөт.

  41. Тестирлөөнүн жүрүшүндө талапкер анын анкеталык маалыматтары жана суроолорго жооптору чагылдырылган атайын  «Жооптор баракчасын» толтурат.

         42. 30 суроодон турган тестирлөөнү аткаруу үчүн 40 минут берилет. Аттестациялануучу ар бир суроого сунушталган жооптордун варианттарынын ичинен бир жоопту тандоого тийиш. Мында сунушталган варианттардын ичинен бир гана жооп туура болуп эсептелет.

         43. Эгерде аттестациялануучу талапкер ар бир ишмердүүлүк боюнча 20дан кем эмес суроого туура жооп берсе, тестирлөөнүн жыйынтыктары канааттандырарлык болуп эсептелет.

         44. Өткөрүлгөн тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча протокол түзүлүп, ага төрага, катчы жана аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан кол коюлат.

         Тестирлөөнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун негизинде аттестациялык комиссия тарабынан талапкерге аттестациялык сынакка киргизүүгө уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алынат.

         45. Тестирлөөнүн жыйынтыктары тестирлөө жүргүзүлгөн убактысынан тартып 2 күндөн кеч эмес мөөнөттө чыгарылат жана тестирлөөнүн жыйынтыктары чыгарылган датадан тартып үч күндүн ичинде талапкерлерге маалымдалат.

         46. Тестирлөөнү аткаруу учурунда аудиториядан чыгууга, сүйлөшүүлөргө, ордунан турууга, аттестациялык комиссиянын мүчөсүнүн уруксатысыз орун которууга, кандай болбосун басма материалдарын, жазууларды, караштырылбаган техникалык каражаттарды (мобилдик телефонду, фотоаппаратураны ж.б.) же жазуу материалдарын колдонууга жол берилбейт.

         Биринчи эскертүүдөн кийин, талаптарды экинчи жолу бузган талапкер тестирлөө өтүп жаткан жайдан чыгарылат. Мындай учурда талапкердин тести жараксыз деп таанылат. Тестти аткаруудан четтетүү жөнүндө протокол түзулүп, ага төрага жана катчы кол коет.

         47. Аттестациянын андан кийинки этабы болуп сынак (жазуу иши) эсептелет, ага тестирлөөнү ийгиликтүү тапшырган талапкерге жол берилет.

         48. Сынак ишмердүүлүктүн билдирилген түрлөрүнө ылайык аттестациялык комиссия тарабынан бекитилген сынактык тапшырмалар боюнча төмөнкү багыттарда жүргүзүлөт:

         - ойлоп табуулар жана пайдалуу моделдер;

         - өнөр жай үлгүлөрү;

         - товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары;

         - селекциялык жетишкендиктер.

         Талапкер ишмердүүлүктүн жогоруда саналып өткөн багыттарынын ичинен тандалып алынган ар бир түрү боюнча бир сынактык билет боюнча тапшырат.

         Төрт теориялык суроодон жана бир практикалык маселеден турган суроолорго жооптор жана экзамендик билеттердин тапшырмаларынын аткарылышы жалпы жыйынтыкталып беш баллдык тутум менен бааланат. Сынакка жалпы баа берүү орточо арифметикалык баалоодон чыгарылат, мында өтө турган балл 3,7 баллдан кем эмес өлчөмдү түзөт. 

Даярдануу үчүн убакыт талапкер тарабынан билдирилген анын келечектеги ишмердүүлүгүнүн чектөөлөрүнүн көлөмүнө жараша 120 мүнөттөн ашпагандай өлчөмдө аттестациялык комиссиянын төрагасы тарабынан белгиленет.

49. Ар бир жазуу жүзүндөгү тапшырма талапкер тарбынан өзүнчө экзамендик барактарда сынактык маалыматтарды көрсөтүү менен, тыкан, даана аткарылат.

         50. Кандайдыр бир басма материалдарын, жазууларды, ошондой эле техникалык каражаттарды (мобилдик телефондорду, фотоаппаратураларды ж.б.) пайдаланууга тыюу салынат. Мобилдик телефондор өчүрүлүүгө жана аттестациялык сынак өтүп жаткан учурда аттестациялык комиссиянын катчысына тапшырылууга тийиш.

         51. Жазуу ишин аткарып жаткан учурда талапкер аттестациялык сынак өтүп жаткан жайдан чыгууга укуксуз. Билип туруп талаптарды бузган талапкер тапшырманы аткаруудан четтетилет жана сынакты канааттандырарлык эмес тапшырган катары таанылат.

         52. Эгерде талапкер, ден-соолугуна байланыштуу же башка жүйөлүү себептер менен дайындалган күнү сынакка катыша албай калса, ал сынакка чейин үч күн мурда жазуу жүзүндө аттестациялык комиссияга маалымдайт. Мындай учурда талапкер сынактын башка убакытта өтүүсү жөнүндө кабардар болот.

         Белгиленген убакытка экинчи жолу келбеген учурда, талапкер аттестациялык сынакты канааттандырарлык эмес натыйжа менен тапшырган катары таанылат.

         53. Аттестациялык комиссия аттестациялык сынактын жыйынтыктары боюнча сынактын канааттандырарлык натыйжасы же сынактын канааттандырарлык эмес натыйжасы жөнүндө чечим кабыл алат.

         Сынактын жыйынтыктары жөнүндө аттестациялык комиссиянын чечими ал кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

         Аттестациялык комиссиянын чечими ал кабыл алынган күндөн тартып үч күндүк мөөнөттө талапкерге жөнөтүлөт.

         54. Эгерде тестирлөөнүн натыйжасы жана сынактык тапшырма канааттандырарлык деп бааланса, анда аттестациялык комиссия талапкерди аттестациялоо жөүндө чечим кабыл алат.

         55. Сынакты ийгиликтүү тапшырган талапкер патенттик ишенимдүү өкүл катары катталууга укуктуу.

         56. Аттестациялык комиссия төмөндөгүдөй учурларда аттестациядан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат, эгерде:

         - 26, 27-пункттардын талаптарына ылайык келбеген документтер тапшырылган болсо;

         - тестирлөөнүн натыйжалары “канааттандырарлык эмес” деп бааланса;

         - жазуу жүзүндөгү иштердин бир же андан көп тапшырмаларынын аткарылышы “канааттандырарлык эмес” деп бааланса;

         - талапкер ушул Регламенттин 46, 51-пункттарынын талаптарын бузса жана аттестациялык сынакты берүүдөн четтетилген болсо.

  57. Сынактын канааттандырарлык эмес натыйжасы аттестациялык комиссия тарабынан чечим чыгарыылган күндөн тартып үч айдын ичинде апелляциялык комиссияга даттанылышы мүмкүн.

58. Аттестациялык комиссиянын чечими боюнча экзаменди канааттандырарлык эмес натыйжа менен берген талапкерлер  аттестациялык комиссия чечим кабыл алган учурдан тартып алты ай өткөндөн кийин аттестацияга кирүүгө уруксат алышы мүмкүн.

59. Эгерде апелляциялык комиссияга даттанылган аттестациялык комиссиянын чечими күчүндө калтырылган болсо, мындай учурда жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөт апелляциялык комиссия чечим чыгарган датадан тартып эсептеле баштайт.

60. Кошумча аттестациялоо (патенттик ишенимдүү өкүл өз ишмердүүлүгүн чектөөдөн баш тарткан учурда) алым төлөнгөн шартта аттестация жөнүндө арыздын келип түшүүсү боюнча ишке ашырылат.

  61. Кайталап аттестациялоо жүргүзүү (апелляциялык комиссиянын дайындоосунда) ушул бөлүктө караштырылган тартипте, апелляциялык комиссия чечим чыгарган күндөн тартып, алты айдын ичинде жүргүзүлөт. 

6. Апелляциялык комиссиянын иш тартиби жана курамы 

62. Апелляциялык комиссия патенттик ишенимдүү өкүлдүккө аттестациялоого, аттестациялык сынакка, ишмердүүлүгүн чектөө менен аттестациялоого, аттестациялабоого жана кайра аттестациялоого талапкерлерди киргизүүдөн баш тартуу жөнүндөгү, же патенттик ишенимдүү өкүл катары аттестациялоодон баш тартуу жөнүндөгү аттестациялык комиссиянын чечимине даттанууларды, ошондой эле алар тарабынан кесиптик милдеттенмелердин талапка ылайыксыз аткрылышына байланыштуу патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн аракеттерине жактардын даттанууларын карайт.

  63. Апелляциялык комиссия даттануу боюнча чечимди ал келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде кабыл алат.

64. Аттестациялык комиссиянын чечимине даттанууну кароонун жыйынтыктары боюнча апелляциялык комиссия төмөндөгүлөргө укуктуу:

         - аттестациялык комиссиянын чечимин күчүндө калтырууга;

         - аттестациялык комиссиянын чечимин жокко чыгарууга;

- кайталап аттестациялоону дайындоого;

- аттестациялык комиссияны келип түшкөн даттануулар боюнча маселени кайрадан карап чыгууга милдеттендирүүгө.

         65. Келип түшкөн даттанууларды толук жана ар тараптуу карап чыгуу үчүн апелляциялык комиссия төмөндөгүлөргө укуктуу:

         - аттестациялык комиссиядан аттестациялык сынакка киргизүүдөн баш тартуу жөнүндө же патенттик ишенимдүү өкүл катары аттестациялоодон баш тартуу жөнүндө аттестациялык комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча түшүндүрмө (материалдарды) суроого;

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракеттерине, ушундай даттануу берилген адамга карата, даттанууну берген адамдан апелляциялык комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтарды (материалдарды) суроого;

         - өз отурумдарында апелляциялык комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүн угууга.

66. Апелляциялык комиссиянын жеке курамы: төрагадан, төраганын орун басарынан, комиссиянын мүчөлөрүнөн, катчыдан турган 5 (беш) адамдык курамда Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет.

Апелляциялык комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын төраганын орун басары аткарат.

         67. Апелляциялык комиссиянын отуруму, эгерде ага комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3ден аз эмес бөлүгү катышса укуктуу болуп эсептелет. Чечимдер комиссиянын отурумуна катышып отургандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болуп калган учурда апелляциялык комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш болуп эсептелет. 

68.Комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен төрага шайланат.

         69. Апелляциялык комиссиянын төрагасы:

- апелляциялык комиссияны жалпы жетектөөнү ишке ашырат;

- апелляциялык комиссиянын отурумунун күн тартибин бекитет;

- апелляциялык комиссиянын отурумдарын чакырат жана алып барат;

         - апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттенмелерди бөлүштүрөт;

         - апелляциялык комиссиянын отурумдарынын кабарлоолоруна, чечимдерине жана протоколдоруна кол коет.

         70. Апелляциялык комиссиянын отурумун даярдоо жана иш кагаздарын алып баруу катчы тарабынан ишке ашырылат. Апелляциялык комиссиянын катчысы апелляциялык комиссиянын ишин уюштурууну жана маалыматтык камсыздоону, апелляциялык комиссиянын отурумдарын өткөрүүгө даярдыкты, анын ичинде төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүн, коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууну жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин мүчөсүн жана катышуусу зарыл болгон адамдарды отурум боло турган убакыт жана өтүлө турган орду жөнүндө кабардар кылат;

         - апелляциялык комиссиянын отурумунун күн тартибинин долбоорун түзөт жана апелляциялык комиссиянын төрагасына сунуштайт;

         - апелляциялык комиссиянын отурумунда кабыл алынган чечимдердин жана кабарлоолордун (сурамдардын) долбоорлорун даярдайт;

         - апелляциялык комиссиянын отурумунун протоколун алып барат жана кол койдурат;

         - апелляциялык комиссиянын ишмердүүлүк маселелери боюнча арыз берүүчүлөр, апелляциялык комиссиянын мүчөлөрү менен өз ара ыкчам аракеттерди ишке ашырат, ошондой эле апелляциялык комиссиянын ишмердүүлүгүнө киргизилген маселелер боюнча апелляциялык комиссиянын төрагасынын жана анын орун басарынын тапшырмаларын аткарат;

         - отурумду өткөрүүгө чейин күн мурун иштердин материалдардын көчүрмөсүн апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнө жөнөтөт.

  71. Карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча апелляциялык комиссия Кыргызпатенттин жетекчисине тааныштыруу үчүн отурумдардын протоколдорун жана чечимдерин сунуштайт. 

7. Апелляциялык комиссияга даттанууларды берүүнүн тартиби

         72. Апелляциялык комиссиянын кароосуна арналган даттануу кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

         Даттануу ал келип түшкөн учурдан тартып бир жумушчу күндүн ичинде милдеттүү турдө катталууга тийиш жана апелляциялык комиссиянын катчысына берилет.

         73. Апелляциялык комиссияга берилген даттануу апелляциялык комиссиянын компетенциясына кирбесе, кароого кабыл алынбайт, ал эми даттанууну берген адам ал келип түшкөн күндөн тартып 3 күндүн ичинде кабардар болот.

         74. Даттануу апелляциялык комиссияга төмөнкүлөргө берилет:

         - аттестациялык комиссиянын чечимине;

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракетине.

         75. Даттануулар мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. Даттануулар жана/же ага тиркелген документтер жана/же материалдар башка тилдерде берилген учурда, алардын котормолору тиркелүүгө тийиш.

Даттанууларды берүү жеке өзү тарабынан же ыйгарым укуктуу өкүлдөр аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Даттанууларды өкүл аркылуу берүүгө байланышкан аракеттерди ишке ашыруу учурунда өкүлдүн ыйгарым укуктары ишеним кат менен тастыкталат. Ишеним кат даттануга тиркелет.

         Даттануу жазуу жүзүндө, эркин формада, андагы укук бузууларды жана башка маалымдарды көрсөтүү менен түзүлөт.

         Даттанууда аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы, чечим, кабарлоо же башка корреспонденция жөнөтүлө турган почтолук дареги көрсөтүлөт, даттануунун маңызы баяндалат, жеке кол тамгасы жана датасы коюлат.

         76. Патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракеттерине карата апелляциялык комиссияга даттануу келип түшкөндө, ага даттануу келип түшкөн күндөн тартып 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде, Мамреестрде көрсөтүлгөн дарек боюнча анын аракетине келип түшкөн даттануу жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт. Кабарлоодо бул даттануу карала турган апелляциялык комиссиянын отурумунун өтө турган убактысы, датасы жана орду жөнүндө маалымат келтирилет.

         77.Патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракеттерине даттанууну карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулгандыгынын натыйжасында аларды берген жактардын укуктары жана/же мыйзамдык кызыкчылыктары бузулган учурда, клтирилген кесепеттерди эске алуу менен апелляциялык комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

         - патенттик ишенимдүү өкүлгө эскертүү берүүгө;

         - патенттик ишенимдүү өкүлгө Мыйзамдын 13-статьясына ылайык жаза-чара колдонуу сунушу менен Кыргызпатенттин жетекчисине кайрылууга. 

8. Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү каттоонун тартиби 

         78. Каттоо жөнүндө арыз белгиленген формага (2-тиркеме) ылайык Кыргызпатентке, аттестация жөнүндө аттестациялык комиссиянын чечими кабыл алынган күндөн тартып бир айлык мөөнөттө, аттестациялоо жөнүндө чечимди жана каттоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документти тиркөө менен берилет.  

         79. Арыз мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. Арыз жана/же ага тиркелген документтер жана/же материалдар башка тилдерде берилген учурда, алардын расмий тилге котормолору тиркелүүгө тийиш.

80. Берилген документтердин негизинде документтер келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрүнүн мамлекеттик реестрине (мындан ары – Реестр) зарыл болгон маалымдарды киргизет жана белгиленген үлгүдөгү «патенттик ишенимдүү өкүлдү» каттоо жөнүндө күбөлүк (мындан ары – күбөлүк) берет.

         81. Күбөлүктү берүү кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан патенттик ишенимдүү өкүлдүн өз колуна, кол койдуруу аркылуу ишке ашырылат.  

         82. Реестрге төмөнкүдөй маалымдар киргизилет:

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн аты-жөнү;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн катталган датасы;

- каттоо номери, ошондой эле күбөлүк номери болуп саналат;

         - аттестациялык комиссиянын чечиминин номери жана датасы;

         - интеллектуалдык менчик объектилери боюнча патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүгүндөгү чектөөлөр;

         - кат жазышуу үчүн дареги, телефондун, телефакстын номери, электрондук почто дареги, эгер мындайлар болсо.

  - күбөлүк берүү жөнүндө маалымдар.

         83. Кыргызпатент төмөнкүдөй учурларда патенттик ишенимдүү өкүлдү каттоодон баш тартат:

         - Мыйзамдын 5-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрүнүн 1-3-пункттарына ылайык каттоого тоскоол болгон жагдайлар пайда болгондо;

         - каттоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ берилбегенде.

         84. Аларга карата каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган жактарга каттоо үчүн алар тарабынан төлөнгөн алым алардын арызы боюнча кайтарылып берилет.

         85. Патенттик ишенимдүү өкүлдүн кесиптик ишин ишке ашырууга карата укук анын Реестрде катталган датасынан тартып пайда болот.

         86. Патенттик ишенимдүү өкүл катары катталбаган жактар Мыйзамдын талаптарына ылайык, “патенттик ишенимдүү өкүл” деген аталыш менен Кыргыз Республикасынын аймагында өз ишмердүүлүгүн пайдаланууга укуксуз.

         87. Патенттик ишенимдүү өкүлдү каттоо жөнүндө Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыялоо жүргүзүлөт. Каттоого карата бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор, ошондой эле юридикалык жактын уставына өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө маалымдар расмий бюллетенинде жарыяланат.

88. Патенттик ишенимдүү өкүл Кыргызпатент тарабынан Реестрден Мыйзамдын 10-статьясынын негизинде чыгарылат. Патенттик ишенимдүү өкүлдү Реестрден чыгарууда күбөлүк күчүн жоготот жана Кыргызпатентке тапшырылууга тийиш. Патенттик ишенимдүү өкүлдү Реестрден чыгаруу жөнүндө маалымат Кыргызпатент тарабынан чыгаруунун себептерин көрсөтүү менен расмий бюллетендерде жарыяланат.

Патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан ага коюлган талаптар бузулган учурда, Кыргызпатент тарабынан Мыйзамдын 13-статьясынын 3-бөлүгүндө караштырылган чаралар колдонулат. 

9. Жеке иштерди жүргүзүү жана сактоо

Ведение и хранение личных дел

         89. Аттестация жөнүндө арыз берген ар бир талапкерге жеке иш таризделет. Патенттик ишенимдүү өкүлдүккө талапкердин жеке ишине жеке маалымдарын камтыган документтер жана аттестациялоодо, каттоодо жана патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүк мезгилинде берилген башка документтер кирет.

         90. Документтер атайын папкага – жеке ишке көктөлөт..

         Жеке иштин мукабасында патенттик ишенимдүү өкүл статусун арууга каалоосун билдирген жарандын толук аты-жөнү, жеке иштин номери, жеке ишти жүргүзүүнүн башталыш датасы, ишти сактоонун номенклатуралык мөөнөтү көрсөтүлөт.

         91. Жеке иштер адегенде талапкер тарабынан берилген документтерди камтыйт. Жеке ишти тариздөөдө документтер төмөндөгүдөй тартипте жайгаштырылат:

         - аттестациялоо жөнүндө арыз;

         - жогорку билими жөнүндө дипломдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

         - эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

         - адистештирүүгө ылайык патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасын тастыктаган башка документтер же алардын көчүрмөлөрү;

         - аттестациялоо үчүн белгиленген алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ.

         92. Жеке ишке төмөнкү мезгилдерде берилген жана пайда болгон бардык документтер хронологиялык тартипте көктөлөт:

         - аттестациялоо (сынактык иштер жана аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүнүн корутундусу; аттестациялык жана апелляциялык комиссиялардын чечимдери; аттестациялык комиссиянын аттестациялык сынакка киргизүүдөн баш тартуу жөнүндөгү же патенттик ишенимдүү өкүл катары аттестациялоодон баш тартуу жөнүндөгү чечимдерине даттануулар);

         - каттоо (каттоо жөнүндө арыз, мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ);

         - патенттик ишенимдүү өкүлдүн ишмердүүлүгү (Реестрдин маалымдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арыз жана башка арыздар; патенттик ишенимдүү өкүлдүн аракетине, апелляциялык комиссиянын чечимине даттануулар ж.б.).

93. Ушул Регламенттин ишинин жүрүшүндө келип чыккан документтер Кыргызпатенттин мамлекеттик реестрлер бөлүмүндө пайдаланылат жана сакталат, ал эми сактоо мөөнөтү өткөндөн кийин Кыргызпатенттин архивине өткөрүлүп берилет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11-чечими менен жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 264-буйгугу менен бекитилген

 

Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар

Киришүү

1. Өнөр жай үлгүсү өнөр жай менчик объектиси катары

2. Өнөр жай үлгүсүнө формалдуу экспертиза жүргүзүү

3. Өнөр жай үлгүсүнө алдын ала экспертиза жүргүзүү

4. Өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизалоо 

Киришүү

Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар (мындан ары – Сунуштар) «Патент мыйзамы» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген Өнөр жайлык үлгүгө патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесинин иштөө шарттарында өткөрүлүүчү өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү (мындан ары - өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөр) экспертизалоону усулдук камсыздоо максатында иштелип чыкты.

Ушул сунуштар компетенциясына өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери кирген Кыргызпатент тутумунун кызматкерлерине (мындан ары – эксперт) арналды, ошондой эле алар өнөр жай үлгүлөрүнүн авторлору, өтүнмө ээлери, патент таануучулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр жана өтүнмө берүүчүлөрдүн башка өкүлдөрү тарабынан өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө берүүгө байланыштуу Кыргызпатент менен иш алып барууда пайдаланылышы мүмкүн. 

Ушул документтин жоболору сунуштоочу мүнөздү алып жүрөт.

1. Өнөр жай үлгүсү өнөр жай менчик объектиси катары

1. Өнөр жай үлгүсү ойлоп табуудан же пайдалуу моделден айырмаланат, ал көркөм чечимдин ошондой эле конструктордук чечимдин жыйындысына ээ.

«Өнөр жай менчигинин объектине болгон укук ушул Мыйзам менен корголот жана патент менен ырасталат, ал өнөр жай менчигинин объектине болгон патент ээсинин артыкчылыгын, авторлугун жана өзгөчө укугун тастыктайт. Өнөр жай үлгүсүнө патент тарабынан берилүүчү укуктук коргоонун көлөмү - буюмдардын сүрөтүндө (макетте) көрсөтүлгөн жана маанилүү белгилеринин тизмесинде келтирилген маанилүү белгилеринин жыйындысы менен аныкталат» (Мыйзамдын 3-статьясы).

Буюмдун тышкы көрүнүшүн аныктоочу, анын көркөмдүк - конструктордук жактан чечилиши өнөр жай үлгүсүнө кирет. Мында буюм деп өнөр жайында же кол өнөрчүлүгүндө жасалган буюм түшүнүлөт. (Мыйзамдын 7-статьясы).

2. Өнөр жай үлгүсү катары өтүнмө берилген объект, эгерде жаңы, оригиналдуу болсо, ал укуктук жактан корголот.

Эгерде буюмдун сүрөттөрүндө (макетинде) берилген жана маанилүү белгилердин тизмесинде келтирилген маанилүү белгилеринин жыйындысы өнөр жай үлгүсүнүн приоритет күнүнө чейинки дүйнөдөгү жалпыга белгилүү маалыматтарда белгисиз болсо, ал өнөр жай үлгүсү жаңы деп таанылат.

Өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулугун аныктоодо, Кыргыз Республикасында өнөр жай үлгүлөрүнө башка адамдар тарабынан мурда берилген, кайра чакыртылып алынбаган өтүнмөлөр жана Кыргыз Республикасында патенттелген өнөр жай үлгүлөрү да эске алынат.

Өнөр жай үлгүсү, эгерде анын маанилүү белгилери буюмдун өзгөчөлүгүнүн чыгармачыл мүнөзүн шарттаса, оригиналдуу деп таанылат.

3. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн буюмдун сырткы көрүнүшүнүн эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрүн, анын формасын жана конфигурациясын, оймо-чиймесин жана түс айкалышын аныктоочу белгилер кирет.

Белги маанилүүгө кирет, эгерде ал мындай өзгөчөлүктөргө ээ болгон буюмдун сырткы көрүнүшүн түзүүгө таасир берсе.

Өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачуу үчүн анын сүрөттөрдө көрсөтүлгөн маанилүү белгилеринин жыйындысынын сөз жүзүндөгү сыпаттамасы (ошондой эле, эгерде алар бар болсо, буюмдун жалпы көрүнүшүнүн чиймесине, эргономикалык схемасына, конфециялык картасына) аларга шилтеме берүү менен келтирилет.

Мында кыйла жакын аналогунан айырмалуу болуп саналган билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилери бөлүнүп көрсөтүлөт.

Ошондой эле, билдирилген өнөр жай үлгүсү ишке ашырылган буюмдун эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрү белгиленет жана эгерде бул айкын эмес болсо, көрсөтүлгөн өзгөчөлүктөргө ээ болгон, маанилүүлөргө киргизилген белгилеринин буюмдун сырткы көрүнүшүн түзүүгө тийгизген таасири түшүндүрүлөт.

Аны бир катар башкалардан айырмалап турган буюмдун эстетикалык өзгөчөлүгү формада, конфигурацияда, орнаментте, түстөрдүн кошулушунда жана алардын айкалышында көрүнүшү мүмкүн.

Ошондой эле анын сырткы көрүнүшүнүн белгиленген өзгөчөлүктөрү менен шартталган буюмдун аброю көрсөтүлүшү мүмкүн.

Алеттердин, станоктордун жана башка ушуга окшогон көлөмдүү өнөр жай үлгүлөрүнүн сырткы көрүнүшүн сыпаттоодо эргономикалык өзгөчөлүктөрүн тастыктоо үчүн, өнөр жай үлгүсү катары билдирилген буюмдун иштөөсүн жана (же) пайдаланылышын, кыйла маанилүү композициялык жана функциялык элементтеринин, түйүндөрүнүн жана тетиктеринин өз ара аракеттешүүсүн мүнөздөө керек.

Мисалы, эгерде эргономикалык өзгөчөлүк катары өтүнмө ээси отургучту жөнгө салуунун эсебинен (оператордун жумушчу оруну үчүн) башкаруу органдарынын толук кол жетерлигин камсыздоону көргөзсө, анда кол жетерлик зона жана отургучту жөнгө салуунун диапазону белгиленген эргономикалык схемага шилтеме келирилүүгө тийиш.

Эгерде эргономикалык өзгөчөлүктөр эки же бир нече буюмдардын функцияларын бирөөнө айкалыштырууга мүмкүндүк берүүчү буюмдун трансформациялуулугунда болсо, анда мүмкүн болуучу трансформациялар (өзгөртүүлөр) жалпы көрүнүштүн кошумча фотосүрөттөрүндө көрсөтүлүүгө тийиш. Мында конструктивдик өзгөчөлүктөрүн, кошумча элементтерди ж.б. мүнөздөө менен, буюмдун трансформацияланышы кандайча ишке ашырыла тургандыгын көрсөтүү керек.

Трансформацияланган өнөр жай үлгүсүнүн мисалы болуп "Коляска-рюкзак" жана "Араба-стул" саналат.

Топтомду (комплекти) сыпаттоодо функцияларды аткаруучу, жалпы арналышты ишке ашыруучу буюмдун анын курамына бардык кирүүчүлөрү көрсөтүлөт. Топтомдун (комплектинин) бардык элементтеринин көркөм-конструктордук чечими бирдиктүү, мисалы, форма түзүүнүн пластикалык жана (же) стилдик принципти колдонуу менен аткарылууга тийиш.

Өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачууда белгини аны ишке ашыруунун ар кандай формаларын мүнөздөөчү альтернативдик түшүнүктөр түрүндө түшүндүрүүгө жол берилбейт. Эгерде белгини ишке ашыруунун ар кандай формалары башка белгилердин жыйындысында буюмдун сырткы көрүнүшүн ошол эле бир эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөр менен аныктаса, анда ишке ашыруунун көрсөтүлгөн формаларынын ичинен бирин гана мүнөздөөчү белги алардын бардыгына тиешелүү болгон өнөр жай үлгүсүнүн варианттары сыпатталат. 

2. Өнөр жай үлгүсүнө формалдуу экспертиза жүргүзүү

4. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасы ал Кыргызпатентке берилген датадан тартып эки айдын ичинде жүргүзүлөт.

Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын жүргүзүүдө төмөнкүлөр текшерилет:

- Эрежелердин 3.4 пункту менен аныкталган зарыл документтердин курамы;

- алардын Эрежелердин 4.1 жана 7-пункттарынын талаптарына ылайык туура таризделиши;

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин болуусу жана Эрежелердин 3.5 пунктунун 1-пунктчасы менен белгиленген талаптарга ылайык келүүсү;

- патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү ишеним каттын болуусун жана туура таризделишин камтуу менен, Мыйзамдын 17-статьясынын 4-бөлүгүндө караштырылган учурларда өтүнмө берүүнүн эрежелеринин сакталышы;

- билдирилген чечимдин Эрежелердин 3.1 жана 3.2 пункттарында караштырылган өнөр жай үлгүсү катары укуктук коргоо берилүүчү объектилерге ылайыктуулугу.

Зарыл документтердин курамы

5. Өтүнмө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

- өнөр жай үлгүсүнүн авторун (авторлорун) жана алардын атына патент суралып жаткан жактын (жактардын), ошондой эле алардын жашаган же жүргөн жерин көрсөтүү менен, патент берүү жөнүндө арызды;

- буюмдун сытркы көрүнүшүн толук элестетүүчү буюмдун (макеттин) сүрөттөрүнүн тобун;

- буюмдун жалпы көрүнүшүнүн чиймесин, эгерде алар өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачып көрсөтүү үчүн зарыл болсо, эргономикалык схемасын, конфекциялык картасын;

- өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөмөсүн;

- анын маанилүү белгилеринин тизмесин.

Өтүнмөнү документтерин тариздөө

6. Патент берүү жөнүндө арыз Эрежелерге тиркемеде келтирилген форма боюнча берилет.

Эгерде кандайдыр бир маалымдарды тиешелүү графаларга толук жайгаштырууга болбосо, “кошумча барактагы тиркемени караңыз” деп көрсөтүү менен аларды ошондой эле формадагы кошумча баракта арыздын тиешелүү графасында беришет. 

“Арыз” деген сөздүн үстүндө жайгашкан арыздын графалары Кыргызпатентке келип түшкөндөн кийин маалым даректерди киргизүүгө арналат жана өтүнмө ээси тарабынан толтурулбайт.

Кыргыз Республикасынын патентин берүү жөнүндө өтүнүчтү камтыган графада, “атына” деген сөздөн кийин патент сурап жаткан жак (жактар) жөнүндө маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилдерде төмөнкүдөй келтирилет: жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (эгерде бар болсо) көрсөтүлгөн тартипте, же юридикалык жактын расмий аталышы (уюштуруу документине ылайык), ошондой эле өлкөлөрдүн расмий аталыштарын жана дарегин камтуу менен, алардын тиешелүү жашаган, жүргөн жерлери жөнүндө маалымдар.

Андан ары ушул эле графада 71 деген коддун алдында өтүнмө ээси (ээлери) жөнүндө окшош маалымдар келтирилет. Өнөр жай үлгүсүнүн авторлору болуп саналган өтүнмө ээлеринин жашаган жери жөнүндө маалымдар бул графада келтирилбейт, алар 97 деген коддун алдындагы графада гана жазылат.

Патент суралып жаткан Кыргыз Республикасынын ишканалары жана уюмдары үчүн ИУЖКнын коду көрсөтүлөт. Эгерде ИУЖКнын коду белгиленбесе, тиешелүү жерде “белгиленген эмес” деп көрсөтүлөт.

Патент суралып жаткан Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактар үчүн Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) ST.3 (эгерде ал белгиленген болсо) стандарты боюнча өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

Эгерде патент сурап жаткан жактар жана/же өтүнмө ээлери бир нече болсо, көрсөтүлгөн маалымдар алардын ар бири үчүн келтирилет.

Эгерде патент өтүнмө ээсинин (ээлеринин) атына суралса, мындай учурда патент сураган жак (жактар) жөнүндө маалымдардын ордуна “атына” деген сөздөн кийин:”өтүнмө ээсинин” деген сөздөр келтирилет.

Артыкчылыгын белгилөө жөнүндө өтүнүчтү камтыган графа, Кыргызпатентке өтүнмө берилген датадан кыйла мурда артыкчылык суралган учурда гана толтурулат. Мындай учурда тиешелүү чакмактарда "X" блгисин коюу менен артыкчылык суроо үчүн негиз белгиленет жана төмөнкүлөр көрсөтүлөт: анын же кошумча материалдардын негизинде артыкчылык суралган кыйла мурдагы өтүнмөнүн номери жана суралган артыкчылык датасы (кыйла мурда өтүнмө же ага кошумча материалдар берилген дата).

Эгерде артыкчылык бир нече кыйла мурдагы өтүнмөлөрдүн негизинде суралса, бардык өтүнмөлөрдүн номерлери жана тиешелүү учурларда суралган артыкчылыктын бир нече датасы көрсөтүлөт.

Конвенциялык артыкчылык суралганда ИМБДУ ST.3 стандарты боюнча биринчи өтүнмө берилген өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

54 кодунун алдындагы графада мамлекеттик жана расмий тилдерде билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн аталышы келтирилет, ал сыпатамада келтирилген аталышка дал келүүгө тийиш.

98 кодунун алдындагы графада кат жазышуу үчүн адресаттын дареги, аты-жөнү же аталышы келтирилет, алар кадимки почтолук ыкчам жеткирүүнүн жана телефон номеринин, электрондук почто e-mail (мындан ары - e-mail), факсынын (эгерде бар болсо) дарек талаптарын канааттандырууга тийиш.

Кат жазышуу үчүн дарек катары өтүнмө ээсинин (өтүнмө ээлеринин биринин) – Кыргыз Республикасында жашап турган жеке жактын жашаган жеринин дареги, же өтүнмө ээсинин – юридикалык жактын Кыргыз Республикасында турган жеринин дареги, же Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдүн турган жеринин дареги, же Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка дареги келтирилиши мүмкүн.

74 кодунун алдындагы графа өтүнмө берилгенге чейин өтүнмө ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл дайындалган учурда гана толтурулуп, төмөнкүлөр келтирилет: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо), Кыргызпатентте катталган номери, Кыргыз Республикасында турган жеринин дареги, телефон номери, e-mail, факсы (эгерде бар болсо).

“Тиркелген документтердин тизмеси” графасы тиешелүү чакмактарда "X" белгисин коюу жана тиркелген документтердин ар бир нускасындагы нускалардын жана барактардын санын көрсөтүү жолу менен толтурулат. Түрү арыздын формасы менен караштырылбаган тиркелүүчү документтер үчүн (“башка документ”) алардын арналышы так көрсөтүлөт.

“Өтүнмө берүүгө жана патент алууга укуктун пайда болушу үчүн негиз” деген графада "X" белгисин коюу менен өтүнмө берүү жана патент алуу үчүн тиешелүү негиз (негиздер) белгиленет. Көрсөтүлгөн графа өтүнмө ээлеринин курамы авторлордун курамына дал келген учурдан тышкары, өтүнмө ээсинин (ээлеринин) атына патент суралган учурда толтурулат.

72, 97 коддорунун алдындагы графаларда өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору) жөнүндө маалыматтар: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо), өлкөнүн аталышы (ИМБДУ ST.3 стандарты боюнча коду) жана жашаган жеринин дареги келтирилет.

Эгерде автор патент алууга укугун ыйгарып берсе, 97 кодуна ээ болгон графанын оң жагындагы графада анын кол тамгасы жана датасы келтирилет.

72 жана 97 коддоруна ээ болгон графалардын алдында түздөн түз жайгашкан графа патент берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоодо автор (авторлор) аны (аларды) ушундай (ушундайлар) катары (авторлор катары) эскербөөнү суранган учурда гана толтурулат. Мындай учурда кереги жогу сызылат, жарыялоодо эскерүүнү каалабаган авторлордун ар биринин фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо) жана алардын кол тамгалары келтирилет.

Арыздын экинчи бетиндеги акыркынын алдындагы графа патент алууга укук автордун укук мураскерине өткөрүлуп берилген учурда гана толтурулат. Анда мындай укук мураскери жөнүндө маалыматтар: жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо) же юридикалык жактын расмий аталышы жана жайгашкан жери анын кол тамгасын жана датасын коюу менен күбөлөндүрүлүп келтирилет (укук мураскери юридикалык жак болуп санлган учурда, жетекчинин колу коюлат).

Арыздын “Колу” деген акыркы графасын толтуруу кол коюлган датасын көрсөтүү менен бардык учурда милдеттүү түрдө ишке ашырылат. Арызга өтүнмө ээси, ошондой эле, эгерде ал өтүнмө ээси болуп саналбаса, патент сураган жак кол коет. Юридиклык жактын атынан арызга анын ээлеген кызмат ордун көрсөтүү менен уюмдун жетекчисинин колу коюлат. Кол тамга мөөр менен бекемделет.

Өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе, арызга патенттик ишенимдүү өкүл кол коёт.

Жогоруда 13 жана 14-пунктчаларда көрсөтүлгөн арыздын графаларындагы кол тамгалар кол койгон жактын фамилиясын жана аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленет.

Кошумча баракта кол коюуну талап кылган тигил же башка маалыматтар келтирилген учурда, ага ушундай эле тартипте кол коюлат.

Ар бир кошумча баракта өтүнмө ээсинин же патенттик ишенимдүү өкүлдүн кол тамгасынын болуусу милдеттүү.

7. Бардык документтер аларды түздөн түз чектелбеген санда көчүрмөлөөгө мүмкүн болгондой кылып таризделет.

Ар бир барак саптарды барактын аз жагына параллелдүү жайгаштыруу менен бир жагынан гана пайдаланылат.

Барактар бырышпаган же айрылбаган жана бүктөлбөгөн болууга тийиш.

Өтүнмөнүн документтери катуу, ак, жылмакай жалтырабаган кагазда аткарылат.

Фотосүрөттөрдү күңүрт фотокагазда көрсөтүү керек.

Өтүнмөнүн ар бир документи өзүнчө баракта башталат. Барактардын калыбы 210x297 мм төмөнкүдөй тилкеси менен (мм):

жогору жагы - 20-40;

оң жана төмөн жагы - 20-30;

сол жагы - 25-40.

Өтүнмөнүн ар бир документинде экинчи жана андан кийинки барактар араб сандары менен жогорку оң бурчунда номерленет.

Документтер кара түстөгү шрифт менен басылат. Сыпаттаманын тексти баш тамгаларынын бийиктиги 2,1 мм ден кем эмес эки интервал аркылуу басылат.

Графикалык символдор, латын аталыштары, латын жана грек тамгалары кара түстөгү сыя, паста же тушь менен жазылышы мүмкүн.

Маалымат булактарынын библиографиялык маалымдары маалымат булагы алар боюнча табылгандай кылып көрсөтүлөт.

Алым төлөнгөндүгү жөнүндө документтин болуусу жана ылайыктуулугу

8. Арызга өүнмө берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ же алым төлөөдөн бошотуу үчүн, ошондой эле анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиз тиркелет, ал өтүнмө бергенде же өтүнмө берилген датадан тартып эки айдын ичинде, кошумча алым төлөнгөн шартта берилиши мүмкүн.

Патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү ишеним каттын болушун жана туура таризделишин камтуу менен, Мыйзамдын 17-статьясынын 4-бөлүгүндө караштырылган учурларда өтүнмө берүүнүн эрежелерин сактоо

9. Өтүнмө Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилиши мүмкүн. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жеке адамдар, же чет өлкөлүк юридикалык тараптар, же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү патенттериин алуу, ошондой эле өнөр жай менчигин коргоого байланышкан иштерди, өтүнмө берилген күндү белгилөөгө, алым төлөөгө, конвенциялык артыкчылык суралган учурда мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсүн берүүгө, мурда берилген өтүнмөнүн көчүрмөсүн тапшырууга, жогоруда аталган жол-жоболорго карата Кыргызпатенттин тилкаттарын жана билдирүүлөрүн алууга, патентти күчүндө сактагандыгы үчүн алым төлөөгө байланышкан жол-жоболордон бөлөктөрүн Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу жүргүзүшөт.

Эрежелердин 3.1 жана 3.2 пункттарына ылайык, билдирилген чечимдин өнөр жай үлгүсү катары укуктук коргоо берилүүчү объектилерге ылайыктуулугун текшерүү.

10. Буюмдун тышкы көрүнүшүн аныктоочу, анын көркөмдүк - конструктордук жактан чечилиши өнөр жай үлгүсүнө кирет. Мында буюм деп өнөр жайында же кол өнөрчүлүгүндө жасалган буюм түшүнүлөт.

Өнөр жай үлгүлөрү көлөмдүү, тегиздиктүү болушу, же алардын айкалышынан турушу мүмкүн.

Көлөмдүү өнөр жай үлгүлөрү негизинде көлөмдүк-мейкиндиктик түзүм жаткан композиция болуп саналат, мисалы, станоктун, айыл чарба машинасынын, мотоциклдин, асма кайык моторунун ж.б. сырткы көрүнүшүн аныктоочу көркөм-конструктордук чечим.

Тегиздиктүү өнөр жай үлгүлөрү элементтердин сызыктуу-графикалык катышы менен мүнөздөлөт жана факт жүзүндө көлөмгө ээ эмес, мисалы килемдин, косынканын, жоолуктун, кездеменин ж.б. сырткы көрүнүшүн аныктоочу көркөм-конструктордук чечим.

11. Төмөнкүлөр өнөр жай үлгүлөрү деп таанылбайт:

1) буюмдун техникалык функциясы менен гана шартталган чечимдер;

2) архитектуралык (чакан архитектуралык формалардан башкасы), өнөр жайлык, гидротехникалык жана башка стационардык курулмалардын объектилери;

3) ушундай басма продукциялары;

4) суюк, газ түрүндөгү, чубурма же ошолорго окшогон заттардын туруксуз формадагы объектилери;

5) коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана мораль принциптерине каршы келген буюмдар.

Эгерде формалдуу экспертизанын натыйжасында өтүнмө укуктук коргоо бериле турган объектилерге тиешесиз сунушка берилгендиги белгиленсе, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Тариздөөгө жана түзүүгө карата белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча өтүнмө ээсине сурамды алган күндөн тартып эки айлык мөөнөттө оңдолгон же жетишпеген документтерди берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

Эгерде өтүнмө ээси көрсөтүлгөн мөөнөттө суралган материалдарды же белгиленген мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, мындай учурда өтүнмө чакырып алынган болуп таанылат.

Эгерде өтүнмө формалдуу экспертизанын талаптарын канааттандырса, өтүнмө ээсине анын берилген датасын көрсөтүү менен өтүнмө карап чыгууга кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт.

 

3. Алдын ала экспертиза жүргүзүү

12. Формалдуу экспертизанын оң натыйжасында төрт айдын ичинде (Мыйзамдын 27-статьясынын 4-бөлүгү) алдын ала экспертиза өткөрүлөт.

Өтүнмөнүн алдын ала экспертизасын өткөрүүдө төмөнкүлөр текшерилет:

- Эрежелердин 4.2-6-пункттарында караштырылган өтүнмөнүн документтерине карата белгиленген талаптардын өтүнмө ээси тарабынан сакталышы;

- өтүнмө ээси тарабынан өнөр жай үлгүсүнүн ИУЖК боюнча туура жиктештирилүүсү (же, эгерде өтүнмө ээси тарабынан бул аткарылбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт);

- Мыйзамдын 21-статьясынын 2-10-бөлүктөрүнө ылайык, өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөөнүн шарттары;

- өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарынын сакталышы (Эрежелердин 3.3-пункту);

- өтүнмө ээси тарабынан берилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинин Эрежелердин 4.16-пунктунун талаптарына ылайыктуулугу;

- кошумча материалдар, эгер алар берилсе, билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртпөй тургандыгы жана аларды берүүнүн тартиби Эрежелердин 21-пунктуна белгиленген талаптарга ылайыктуулугу;

- өтүнмөнүн алгачкы материалдарында өтүнмө ээси тарабынан сунушталган маанилүү белгилеринин тизмесинде, же өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынган кошумча материалдарда мүнөздөлгөн билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн Мыйзамдын 27-статьясынын 4-бөлүгүнө ылайык, патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугу.

Өтүнмө ээси тарабынан Эрежелердин 4.2-6 пункттарында караштырылган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна карата белгиленген талаптардын сакталышы

13. Буюмдун сырткы көрүнүшүн чагылдырган сүрөттөлүштөр билдирилген өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматты камтыган негизги документ болуп саналат.

Сүрөттөлүштөр укуктук коргоонун көлөмүн аныктоочу анын маанилүү белгилеринин жыйындысын табууга мүмкүндүк берүү менен, буюмдун сырткы көрүнүшү жөнүндө толук элес берип турууга тийиш. Буюмдун сырткы көрүнүшүнүн белгилерине – алар “көрүп таасирленүүнү” калтырууга тийиш.

Буюмдун сүрөттөлүштөрү деп көбөйтүүчү техниканын жардамы менен алынган фотосүрөттөр, сүрөттөр, алардын көчүрмөлөрү, ошондой эле компьютердик графиканы пайдалануу менен аткрылган сүрөттөлүштөр түшүнүлөт.

14. Өтүнмө эреже катары, буюмдун кара/ак сүрөттөлүштүн жалпы көрүнүшүн ¾ ракурста, алдынан, сол жагынан, оң жагынан, артынан, ал эми зарыл болгон учурда – үстүнөн жана астынан көрүнүштөрүн камтууга тийиш.

Тегиздиктүү өнөр жай үлгүсү үчүн көрүнүшү планда көрсөтүлөт.

Текстиль буюмдарынын тегиздиктүү өнөр жай үлгүлөрү сүрөттөлүштөрдө кайталануучу раппорт менен чагылдырылууга тийиш.

Буюмдардын себили (топтому) жалпы көрүнүшүнүн толук сүрөттөлүштөрдө, б.а себилге (топтомго) кирген бардык буюмдар менен көрсөтүлүүгө тийиш. Андан тышкары, топтомго кирген ар бир буюм өзүнчө кошумча көрсөтүлөт. Өзгөчө учурларда, буюмдардын топтому жалпы көрүнүштүн бир сүрөтөлүшүндө толук курамда көрсөтүлүшү мүмкүн болбогон учурда, топтомдун фрагменттерин өзүнчө сүрөттөлүштөрдө көрсөтүүгө жол берилет.

Өнөр жай үлгүсүнүн ар бир варианты сүрөттөлүштөрдүн өзүнчө топтому менен көрсөтүлүүгө тийиш.

Жабылууга, бүктөлүүгө, ташылууга ж.б. мүмкүн болгон буюмдар бул буюмдардын ачык түрүндөгү (мисалы, муздаткычтар, телефон будкалары) же чогултулган түрүндөгү (мисалы, ашкана комбайндары, чаң соргучтар) сүрөттөлүштөрү менен көрсөтүлүүгө тийиш.

Түстүк графикалык (көркөм-айкалыштык) чечим өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин бири болуп саналган учурда буюмдун жалпы көрүнүшүнүн бир түстүк сүрөттөлүшү, слайды же түстүк чечилиштин схемасы тиркелүүгө тийиш.

Сүрөттөлүштөр даана жана ачык болууга тийиш.

Эгерде буюм фотосүрөттөрдө көрсөтүлгөн болсо, ал эреже катары башка предметтерсиз нейтралдуу эмес фондо, бир калыпта жарыктандырууда сүрөткө тартылып алынууга тийиш. Өнөр жай үлгүсүнүн айрым деталдары фотосүрөттөрдө жарыкдандырылган жагынан гана эмес, ошондой эле көлөкө жагынан да жакшы өрүнүүгө тийиш.

15. Сүрөттөлүштөр 18x24 см. өлчөмүндө берилет.

Анча чоң эмес буюмдар же макеттер, мисалы, кол (чөнтөк) саатар, микрокалькуляторлор, чөнтөк тутандыргычтары ж.б. үчүн сүрөттөлүштөр 13x18 же 9x12 см. өлчөмүндө көрсөтүлүшү мүмкүн.

16. Сүрөттөлүштөр төмөнкүдөй тартипте номерленет: жалпы көрүнүшү, башка көрүнүштөрү, түстүү сүрөттөлүш, жакын аналогунун (окшонунун) (эгерде ал өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн болсо) сүрөттөлүшү.

Бир түрдүн сүрөттөлүштөрү бир номер алдында келтирилет.

17. Сүрөттөлүштөрдүн арткы бетинде ырааты менен жогортон төмөн карай сүрөттөлүштүн номерин, өнөр жай үлгүсүнүн аталышын, ошондой эле: “жалпы көрүнүшү”, “капталынан көрүнүшү”, “алдынан көрүнүшү”, “артынан көрүнүшү”, “үстүнөн көрүнүшү” дген сыяктуу ж.б. түшүндүрмөлөрдү көрсөтүшөт.

Жакын аналогу катары тандалып алынган буюмдун сүрөттөлүшүнүн арткы бетинде (өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн учурда) сүрөттөлүштүн номеринен жана буюмдун аталышынан тышкары: “жакын аналогу” деген түшүндүрмө берүү зарыл.

Өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылган ӨҮЭЖ боюнча өнөр жай үлгүсүнүн жиктелишинин тууралыгы (же, эгерде бул өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт)

18. Эгерде жиктештирүү индекси жок экендиги белгиленсе, же индекс өтүнмө ээси тарабынан тууура эмес тандалып алынган болсо, билдирилген өнөр жай үлгүсүн ӨҮЭЖ рубрикалары боюнча жиктештирүү жүргүзүлөт.

Тигил же башка жиктештирилген индекс үчүн негиз болуп, өнөр жай үлгүсүнүн аталышы, анын сүрөттөлүштөрү жана сыпаттамасы, ошондой эле чиймелери, эргономикалык схемасы жана конфекциялык картасы (эгерде ал өтүнмөдө камтылса) саналат.

Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын блгилөөнүн шарттары

19. Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгы Мыйзамдын 21-статьясынын 2-10-бөлүктөрүнө ылайык белгиленет.

Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөөнүн шарттарынын сакталышын текшерүү Эрежелердин 19.11 пунктуна ылайык жүргүзүлөт.

 

Өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарын сактоо

 

20. Өтүнмө бир өнөр жай үлгүсүнө же алар бири бири менен өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарын канааттандыргандай байланышкан өнөр жай үлгүлөрүнүн тобуна тиешелүү болууга тийиш.

Бир өнөр жай үлгүсү деп, айрым буюмдун, ошондой эле жалпы арналыштагы буюмдардын топтомунун (мисалы, эмеректин толук жыйнагы, сервиз ж.б.) көркөм-конструктордук чечими түшүнүлөт.

Айрым буюм деп бүтүн буюм (мисалы, автомобиль), ошондой эле анын бир бөлүгү болуп саналган буюм (мисалы, бампер, фара) түшүнүлөт.

Өнөр жай үлгүлөрүнүн тобу (мындан ары – варианттары) деп буюмдун бирдей эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоочу маанилүү белгилеринин жыйындысы боюнча ошол эле бир буюмдун (комплекттин, топтомдун) көркөм-конструктордук чечими түшүнүлөт.

Өнөр жай үлгүсүнүн бирдиктүүлүгүнүн талаптарынын сакталышы алгачкы берилген сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн маанилүү белгилеринин тизмесине карата текшерилет. Эгерде маанилүү белгилеринин тизмеси өзгөргөн болсо, анда текшерүү өтүнмө ээси тарабынан акыркы сунушталган маанилүү белгилеринин тизмесинин белгиленген тартиптеги редакциясына карата ишке ашырылат.

Өтүнмө ээси тарабынан сунушталган өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинин Эрежелердин 4.16-пунктунун талаптарына ылайыктуулугу

21. Өтүнмө ээси өтүнмө берүүдө өтүнмөнүн документтеринин курамында Эрежелердин 4.16 пункту менен аныкталган талаптарга ылайык келүүчү өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин сунуштоого милдеттүү. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси буюмдун сүрөттөлүштөрү менен биригип өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгын текшерүүнү ишке ашырууга арналат (Мыйзамдын 7-статьясынын 3,4-бөлүгү). Тизмеге өтүнмө ээси тарабынан, буюмдун сүрөттөлүштөрүндө чагылдырылган, анын пикири боюнча өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилери киргизилет.

Эксперт тарабынан буюмдун сүрөттөлүштөрүндө чагылдырылган өнөр жай үлгүсүнүн белгилеринин изилдениши жана өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерин табуусу: өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине карата белгиленген өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугун текшерүүдө, издөөнүн толуктугун камсыздоо максаттарында маалыматтык издөө жүргүзүүнүн алдында ишке ашырылат. Эгерде эксперт тарабынан өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинде экспертизанын пикири боюнча маанилүү болуп саналган сүрөттөлүштөгү белги жок экендиги, ансыз өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн буюмдун сырткы көрүнүшүнүн эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрү көрүнбөй тургандыгы белгиленсе, өтүнмө ээсине бул белгини маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүү сунушталышы мүмкүн. Атап айтканда, мындай сунуш эксперт тарабынан, билдирилген өнөр жай үлгүсү билдирилген талаптардын көлөмүндө “жаңылык” же “оригиналдуулук” патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайык эместиги белгиленген учурда жасалышы мүмкүн. 

22. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси өнөр жай үлгүсүнө патент менен берилүүчү суралган укуктук коргоонун көлөмүн аныктоочу сүрөттөлүштөрдө сунушталган маанилүү белгилеринин жыйындысын сөзмө сөз чечмелөөгө арналат.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине Мыйзамдын 7-статьясынын алтынчы бөлүгүндө караштырылган белгилер кирет.

Тизмеге эреже катары, өнөр жай үлгүсүнүн маанисин ачуудагыга караганда кыйла кыскача туюндурулган, маанилүүлөгө киргизилген бардык белгилер киргизилет.

Тизмеге киргизилген белгилер аны ачууда пайдаланылган түшүнүктөр менен өнөр жай үлгүсүнүн маанисин көрсөтүүгө тийиш.

Буюмдун сырткы көрүнүшүн мүнөздөөдө анын ташылышына, элементтеринин формаларынын абалын өзгөртүү мүмкүндүгү менен аткарылгандыгына ж.б. көрсөтүүгө жол берилет.

Өнөр жай үлгүсүнүн белгилери тизмеде буюмдун (макеттин) сүрөттөлүштөрүнүн элементтери менен бирдейлештирүү үчүн алар мүнөздөлгөн түшүнкүтөрдүн бир гана маанилик мазмунун адистин түшүнүүсүн камсыздагыдай болуп көрсөтүлөт.

Тизмедеги белгинин мүнөздөмөсү, мындай шилтемесиз белгини мүнөздөөгө мүмкүн болбогон учурдан тышкары, буюмдун (макеттин) сүрөттөлүшүнө шилтеме менен алмаштырылышы мүмкүн эмес.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, эреже катары, өнөр жай үлгүсүнүн кыйла жакын аналогунун белгилери менен, анын ичинде арналышын чагылдыруучу тектик түшүнүгү менен дал келген маанилүү белгилерин камтыган чектөөчү бөлүктөн жана өнөр жай үлгүсүн кыйла жакын аналогунан айырмалап турган маанилүү белгилерин камтыган айырмалоочу бөлүктөн турат.

Чектөөчү бөлүктүн тизмесин баяндагандан кийин “мунусу менен айырмаланат” деген сөздөр киргизилет, ал эми айырмалоочу бөлүк “болуусу менен” (“аткарылышы менен” ж.б.) деген сөздөн башталып, андан кийин айырмалоочу маанилүү белгилери баяндалат.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, эгерде ал аналогу жок өнөр жай үлгүсүн мүнөздөсө, чектөөчү жана айырмалоочу бөлүктөргө бөлүнбостөн түзүлөт.

Өтүнмөдө өнөр жай үлгүсүнүн варианттары болгон учурда, маанилүү белгилеринин тизмеси бардык варианттары үчүн жалпы маанилүү (кыйла жакын аналогу менен дал келген, ошондой эле айырмалуу) белгилерин, анын ичинде өнөр жай үлгүсүнүн арналышын чагылдырган тектик түшүнүгүн камтыган бөлүк түрүндө баяндалат, андан кийин “1 (2 ж.б.)-вариант болуусу (аткарылышы ж.б.) менен мүнөздөлөт” деген сөздөр менен, конкреттүү көрсөтүлгөн вариантка таандык маанилүү белгилери келтирилет.

Кошумча материалдар, эгерде алар берилсе, өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртпөйбү жана аларды берүүнүн белгиленген тартибинин Эрежелердин 21-пунктуна ылайыктуулугу сакталганбы

23. Өтүнмөнүн документтерин оңдоочу же тактоочу (б.а. аларды мазмунуна киргизүү керек болгон) жана өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча же экспертизанын сурамы боюнча берилген кошумча материалдар келип түшкөдө, алардын Мыйзам тарабынан белгиленген мөөнөттөрүнүн сакталышын текшеришет.

Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча кошумча материалдар Эрежелердин 17.1 пунктуна ылайык белгиленген өтүнмөнүн келип түшкөн датасынан тартып эки ай ичинде берилиши мүмкүн.

Эгерде өтүнмө ээсинен мөөнөтүнөн мурда формалдуу экспертиза жүргүзүү жөнүндө жазуу жүзүндө өтүнүч кат келип түшсө, кошумча материалдар келип түшкөндө, оңдоочу же тактоочу материалдар менен өтүнмөнүн документтери белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ менен чогуу берилгендигин текшеришет.

Бул документ берилбеген же ал кошумча материалдар келип түшкөндөн кийин берилген учурда, акыркысы өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынбайт, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарлоо жөнөтүлөт. 

Мындай кабарлоо өтүнмө ээсине багытталган экспертизанын кезектеги документинин мазмунуна киргизилиши мүмкүн.

Кошумча материалдар экспертизанын сурамы боюнча өтүнмө ээси тарабынан ал сурамды алган датадан тартып эки айдын ичинде берилүүгө тийиш.

Өтүнмө ээси тарабынан өтүнмөгө каршы келген материалдардын көчүрмөлөрү суралган учурда, алар экспертизанын сурамын алган датадан тартып бир айдын ичинде суралган шартта, кошумча материалдар өтүнмө ээси көрсөтүлгөн көчүрмөлөрдү алаган датадан тартып эки айдын ичинде берилиши мүмкүн.

Өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышын текшерүүдө Эрежелердин 9-пунктун жетекчиликке алуу керек.

Эгерде өтүнмө ээси кошумча материалдарды көрсөтүлгөн мөөнөттү бузуу менен берилгендиги белгиленсе (жана бул мөөнөттөр Эрежелердин 15-пунктуна ылайык узартылбаган болсо), өтүнмө чакырып алынган болуп таанылат,

Өтүнмө ээсинин жеке демилгеси боюнча же Кыргызпатенттин сурамы боюнча берилген жана карап чыгууга кабыл алынган кошумча материалдар келип түшкөндө, алар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртпөй тургандыгы текшерилет. Эгерде алар өтүнмөнүн алгачкы материалдарында жок болгон маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жаткан белгилерди камтыса, кошумча материалдар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртө тургандар болуп таанылат. 

Белгилер, алар өтүнмө ээси тарабынан берилген маанилүү белгилердин такталган тизмесинде камтылган учурда гана эмес, ошондой эле өтүнмө ээси мындай киргизүүгө көрсөткөн учурда да өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жатат деп саналат.

Кошумча материалдарда келтирилген жана маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жаткан белгилер, эгерде алар өтүнмөдө патент берүүгө арыз, сүрөттөлүштөрдүн топтому жана өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасы Кыргызпатентке келип түшкөн датага өтүнмөдө камтылган сүрөттөлүштөрдө чагылдырылбаган болсо, өүнмөнүн алгачкы материалдарында жок болгон деп таанылат.

Өтүнмөнүн алгачкы материалдарында жок болгон өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды камтыган, маанилүү белгилеринин тизмесине киргизүүгө жаткан белгилерге кирбеген кошумча материалдар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртүүчү болуп саналбайт. Мындай маалыматтарга, атап айтканда өнөр жай үлгүсүн ишке ашыруунун шарттары жөнүндө жаңы (кошумча) маалыматтар, аны ишке ашыруунун мисалдары, такталган графикалык метериалдар ж.б. киргизилиши мүмкүн.  

Кошумча материалдар өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртүүчү болуп таанылган учурда, өтүнмө ээсине бул жөнүндө (ага кезектеги жөнөтүлүп жаткан экспертизанын документинде) жана кошумча материалдарга киргизилген маалымдардын ичинен кайсынысы экспертизанын мындай корутундусуна негиз болгондугу жөнүндө кабарланат.

Эгерде кошумча материалдар өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маанисин бүтүндөй же бир бөлүгүн өзгөртсө жана/же ушул пунктта караштырылган шарттарды сактабастан берилген болсо, өтүнмө ээсине алар экспертизада бүтүндөй же тиешелүү бир бөлүгүндө көңүлгө алынышы мүмкүн эместиги жөнүндө кабарланат.

Өнөр жай үлгүсүнүн патент жөндөмдүүлүгүн текшерүү

24. Өтүнмөнүн алдын ала экспертизасын жүргүзүүдө эксперт төрт айдын ичинде өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна карата белгиленген талаптардын сакталгандыгын, өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн өтүнмө ээси берген өтүнмөнүн материалдарынын патентке жөндөмдүүлүгүн, Кыргызпатент берген коргоо документтеринин фондуна, кыйла мурдараак алынган артыкчылыктары чакыртып алынбаган өтүнмөлөргө ылайыктуулугун текшерет, өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилейт, өтүнмөнүн өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүк талаптарына туура келишин текшерет.

Өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгы

Өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн “жаңылык” критерийине ылайыктуулугу үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсине жүктөлөт.

Эксперт алдын ала экспертиза жүргүзүүдө өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгын маалыматтын төмөнкү булактары боюнча гана текшерет:

- формалдуу экспертиза аяктаган учурга өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдары;

- Кыргыз Республикасында патенттелген, б.а. Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү. (Кыргыз Республикасында патенттелген өнөр жай үлгүлөрү алардын жарыяланган сүрөттөлүштөрүнө карата алардын артыкчылык датасынан тартып эсепке алынат, мында алар менен өнөр жай үлгүсүн каттоо болгон маанилүү белгилеринин тизмесине киргизилген белгилер эске алынат);

- алар үчүн төмөнкү шарттар сакталган артыкчылыктын кыйла мурдагы датасындагы өтүнмөлөр:

- өтүнмө Кыргыз Республикасында берилген. (Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө ошондой эле, алар боюнча белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын патенттерин берүү жөнүндө өтүнүч каттар берилген өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрүн жана патенттерин берүүгө өтүнмөлөр дагы теңештирилет);

- өтүнмө башка жак, б.а. башка өтүнмө ээси тарабынан берилген;

- өтүнмө чакыртып алынган эмес же чакыртып алынган деп таанылган эмес.

Өтүнмө арыз, сүрөттөлүштөр жана сыпаттама келип түшкөн датага ошол өтүнмөдө камтылган сүрөттөлүштөргө жана сыпаттамага карата эске алынат. Эгерде бул дата каралып жаткан өтүнмөнүн артыкчылык датасынан кыйла кеч болсо, анда кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө маалыматтык булактардын катарына, анын артыкчылык белгилөө үчүн негиз болуп кызмат кылган материалдардын мазмуну менен дал келген мазмунунун бөлүгүнө киргизилет (биринчи өтүнмө, мурда берилген өтүнмө, мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдар).

Каралып жаткан өнөр жай үлгүсү жөнүндөгү маалымдарды камтыган маалымат булагы болуп кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө саналса, мындай учурда бул өтүнмө чакыртылып алынган эмес экендигине ынануу керек.

Эгерде өтүнмө чакыртылып алынбаса жана аны чакыртып алуу мөөнөтү өтпөсө, каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн өтүнмө ээсине мындай өтүнмөнүн бар экендиги (анын өтүнмө ээсин көрсөтпөстөн жана анын мазмунун чечмелебестен) анын өтүнмөсүн кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө боюнча анктыгы такталгыча карап чыгууну кийинкиге калтыруу мүмкүндүгү жөнүндө кабарланат.

Өтүнмөнү карап чыгууну кийинкиге калтырууга өтүнмө ээси макул болбогон учурда өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулук шартына ылайык эместиги белгиленет.

Өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулугу жок экендиги белгиленген учурда, өтүнмө ээсине экспертизанын тиешелүү далилдерин баяндоо менен жана ушул далилдерге тиешелүү өзүнүн пикирин билдирүү жана зарыл болгон учурда өтүнмөнүн адепки материалдарынын негизинде түзөтүүлөрдү киргизүү менен өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин берүү сунушу менен сурам жөнөтүлүшү мүмкүн.

Жаңылыктуулук шартына ылайык эместиги белгиленген өнөр жай үлгүсүнө карата оригиналдуулугун текшерүү жүргүзүлбөйт.

Өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугу

Өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулук критерийине ылайыктуулугу үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсине жүктөлөт.

Кыргызпатент алдын ала экспертиза жүргүзүүдө өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүн төмөнкүлөрдү гана камтыган текшерүүнү ишке ашырат:

- Эрежелердин 4.11 пунктуна ылайык кыйла жакын аналогун аныктоо;

- өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдарынан өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүн кыйла жакын аналогунан айырмалаган маанилүү белгилерин табуу;

- артыкчылык датасына чейин берилген Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин фонду (алдын ала патенттер, патенттер) боюнча каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн айырмалоочу белгилери менен дал келген белгилери бар көркөм-конструктордук чечимдерди табуу.

Өнөр жай үлгүсү, эгерде анын маанилүү белгилери буюмдун өзгөчөлүгүнүн чыгармачыл мүнөзүн шарттаса, оригиналдуу деп таанылат.

Буюм автордун өз алдынча чыгармачылык ишин күбөлөндүрүүчү буюмдун образын түшүндүрүүнүн индивидуалдуулугу, ушул жаатагы белгилүү иштелмелер менен күтүүсүздүгү менен мүнөздөлүүгө тийиш.

Өнөр жай үлгүсү, эгерде өтүнмө ээси тизмеге киргизген анын маанилүү айырмалоочу белгилеринин ичинен жок дегенде бирөө үчүн ушундай белги таандык болгон көркөм-конструктордук чечилиш табылбаса, оригиналдуулук шартына ылайыктуу деп таанылат.

Өнөр жай үлгүсү, ошондой эле, анын бардык маанилүү айырмалоочу белгилери үчүн ушундай белгилерге ээ болгон көркөм-конструктордук чечилиштер табылып, бирок бул белгилер каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн табылган көркөм-конструктордук чечилиштерге тиешеси жок эстетикалык өзгөчөлүктөрүнүн болушун камсыздаса, мындай учурда оригиналдуулук шартына ылайыктуу деп таанылат.

Өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулук шартына ылайыксыз деп төмөкүлөр таанылат:

- өтүнмө ээси көрсөткөн бул буюмдун эстетикалык өзгөчөлүктөрүнө анын таасири тастыкталбагандар үчүн өтүнмө ээси маанилүү белгилеринин тизмесине киргизген белгиси (белгиелри) менен гана жакынкы аналогунан айырмаланган;

- белгилүүлөргө салыштырмалуу буюмдун өлчөмдөрү өзгөртүлгөн, элементтеринин саны көбөйтүлгөн же түсү өзгөртүлгөн (бирок колориттик чечилиши өзгөртүлбөгөн);

- өзүнчө алынган эң жөнөкөй геометриялык көлөм (призмалык, сфералык, конустук ж.б.) же өзүнчө алынган эң жөнөкөй геометриялык фигура түрүндө аткарылган;

- реалдуу объектинин кичирейтилген же чоңойтулган (жөнөкөйлөштүрүлгөн жана масштабын сактоо менен) көчүрмөсү болуп саналган (мисалы, оюнчук, азем белек);

- белгилүү бир арналыштагы буюмдарга таандык форманы кайталаган, бирок башка техникалык негизде аткарылган (мисалы, жыгачтан салттуу жасалган буюмга окшоштуруп полимер материалдан жасалган буюм);

- тышкы көрүнүшү белгилүү объектилерге окшоштурулуп жасалган, тышкы көрүнүшү окшоштурулган жок дегенде эки ар кандай арналыштагы объектилер белгилүү болгон учурда,;

- алардын тышкы көрүнүшүн өзгөртпөстөн, белгилүү өз-өзүнчө буюмдардан түзүлгөн топтом түрүндө (комплект) жасалган.

Эгерде өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугунун жоктугу белгиленсе, өтүнмө ээсине тиешелүү далилдерди баяндоо менен жана ушул далилдерге тиешелүү өзүнүн пикирин билдирүү жана зарыл болгон учурда өтүнмөнүн адепки материалдарынын негизинде түзөтүүлөрдү киргизүү менен өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин берүү сунушу менен сурам жөнөтүлүшү мүмкүн.

 

4. Өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизалоо

25. Өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты боюнча Кыргызпатент 12 айдын ичинде өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизадан өткөрөт. Өтүнүч кат өүнмө берүү менен бир убакта же аны Кыргызпатентке берген датадан тартып он эки айдын ичинде берилиши мүмкүн. Эгерде өтүнүч кат үчүнчү жактардан келип түшсө, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат. Өтүнүч катты берүүнүн мөөнөтү узартылбайт жана калыбына келтирилбейт.

Өтүнмөнү маңызы боюнча экспертизалоонун жүрүшүндө төмөнкүлөрдү жүргүзүшөт:

- өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн Мыйзамдын 7-статьясынын талаптарынын көлөмүндө, өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынган, өтүнмөнүн адепки материалдарында же кошумча материалдарда өтүнмө ээси сунуштаган маанилүү белгилеринин тизмесинде мүнөздөлгөн жаңылыктуулук жана оригиналдуулук шарттарына ылайыктуулугун текшерүнү.

Жаңылыктуулугун текшерүү

Жаңылыктуулугун белгилөөдө, өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылык датасына чейин дүйнөдө жалпыга жетимдүү болгон маалымдардын ичинен белгилүүлүгү, эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоочу маанилүү белгилеринин жыйындысы текшерилет.

Жалпыга жетимдүү деп кайсы болбосун жак өзү тааныша ала турган, же анын мазмуну жөнүндө ага мыйзам түрүндө кабарланышы мүмкүн болгон маалымат булагында камтылган маалымдар саналат.

Маалымат булагында камтылган маалымдарды жалпыга жетимдүүлөргө киргизүү мүмкүндүгүн аныктоочу дата болуп төмөнкүлөр саналат:

- коргоо документтерине карата жарыяланган сыпаттамалар үчүн – аларда көрсөтүлгөн жарыяланган датасы;

- басылмалар үчүн – аларда көрсөтүлгөн басууга кол коюлган дата;

- аларда басууга кол коюлган дата көрсөтүлбөгөн басылмалар үчүн – жарыкка чыгарылган датасы, ал эми аны белгилөө мүмкүндүгү болбогон учурда – эгерде жарыкка чыккан мезгили тиешелүү түрдө ай менен же жыл менен аныкталса, айдын акыркы күнү же басылмада көрсөтүлгөн жылдын 31-декабры;

- макалалардын кол жазмаларын, серептерди, монографияларды жана башка материалдарды депонирлөө үчүн – алардын депонирленген датасы;

- илимий-техникалык маалымат органдарында турган илимий-изилдөө иштери жөнүндө отчеттор, тажрыйба-конструктордук жумуштарга карата түшүндүрмө каттар жана башка конструктордук, технологиялык жана долбоордук документтер үчүн – бул органдарга алардын келип түшкөн датасы;

- ченемдик-техникалык документтер үчүн – буга ыйгарым укуктуу органда анын катталган датасы;

- кол жазма укугунда басылып чыккан диссертациялардын материалдары жана диссертациялардын авторефераттары үчүн – алардын китепканага келип түшкөн датасы;

- конкурска кабыл алынган иштер үчүн – конкурсту өткөрүүгө тиешелүү документтер менен тастыкталган тааныштыруу үчүн алардын жарыяланган датасы;

- көрүп кабылдана турган маалымат булактары үчүн (плакаттар, моделдер, буюмдар ж.б.у.с.) – аларга сереп салуу мүмкүндүгүн берген документалдуу тастыкталган дата;

- көргөзмөгө коюлган экспонаттар үчүн – аларды көргөзүүнүн башталышын документалдуу тастыктаган дата;

- теле көрсөтүү, кино боюнча билдирүүлөр үчүн – эгерде ал көрсөтүлгөн датага иштеп жаткан белгиленген тартипте тиешелүү маалымат сактоочуда чагылдырылган болсо, мындай билдирүүнүн датасы;

- аны пайдалануунун натыйжасында белгилүү болуп калган буюм жөнүндө маалымдар үчүн – ушуну менен ал маалымдар жалпыга жетимдүү болуп калган документалдуу тастыктаган дата.

Маңызы боюнча экспертизалоо стадиясында оригиналдуулугун текшерүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Эрежелердин 4.11 пунктуна ылайык кыйла жакын аналогун аныктоо;

- өтүнүлгөн өнөр жай үлгүсүн кыйла жакын аналогунан айырмалаган маанилүү белгилерин (айырмалоочу белгилерин) табуу;

- артыкчылык датасына чейин дүйнөдө жалпыга жетимдүү болуп калган маалымдардын ичинен каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн айырмалоочу белгилерине дал келген белгилери бар көркөм-конструктордук чечилиштерди табуу. Жалпыга жетимдүүлүгү Эрежелердин 20.3 пунктунун 2-пунктчасы менен аныкталат.

 

 

 

Мисал:

KG № 191 Өнөр жай үлгүсү. «Плаза-30» телевизордун астына койгучу.

Сыпаттама.

Эмеректөө предметтерие тиешелүү, атап айтканда эмеректерге карата сактоо жана кампалаштыруу үчүн, тышкы көрүнүшү телевизордун астына койгуч түрүндөгү «Плаза-30» көркөм-конструктордук чечилиш билдирилет.

Астына койгуч ага тиричиликтеги аудио-видео техниканы жайгаштыруу үчүн, тактап айтканда телевизорду анын асма блогуна курап орнотуу үчүн арналган.

Азыркы мезгилде видео-аудиоаппараттар жана телевизор үчүн ар кандай астына койгучтардын көп саны белгилүү. Эң жакын аналогу катары телевизордун астына койгуч «Плаза11» (KG № 135, кл. 06-04, бюл. № 12/2011) көркөм-конструктордук чечилишин атоого болот. Эң жакын аналогу негизги композициялык элементтери бар маанилүү белгилеринин төмөнкүдөй жыйындысы менен мүнөздөлөт: үч текчеси, эки тумбочкасы, асма блогу жана таяныч элементтери бар.

Өтүнүлгөн телевизордун астына койгуч «Плаза-30» көркөм-конструктордук чечилиш төмөнкүдөй сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн:

1-фиг. – астына койгучтун жалпы көрүнүшү;

2-фиг.- капталынан көрүнүшү;

3-фиг. – алдынан көрүнүшү;

4-фиг.  – артынан көрүнүшү.

Өтүнүлгөн телевизордун астына койгуч «Плаза-30» көркөм-конструктордук чечилиш мунусу менен мүнөздөлөт:

төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: столдун үстүнүн (жогорку бөлүгү), каптал элементтерине параллель жайгашкан, каптал элементтерине бекитилген оң жагындагы жана сол жагындагы тумбочка-диск койгучтардын; айнек эшиктердин, алардын ортосунда жайгашкан бир жащиктин жана айнек үстүнүн; төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: төрт текчесинин, орто жеринде бир жащиктин, эки тумбочка-диск койгучтардын, асма блогунун жана таяныч элементтерини; композициялык элементтеринин төмөнкүдөй жайгашуусу менен: текчелердин ролун ойноочу түбүнүн үстүнүн, капталдарында эки тумбочка-диск койгучтар орнотулган, тумбочкалардын ортосунда бир суурма жащик; тумбочка-диск койгучтардын үстүндө эки капкак жайгаштырылган, аларда бул эки капкакты бириктирүүчү айнек үстү бар; артында бардык компоновкалоочу элементтерди бекиткичи жана артында орто жеринде асма элементтин блогу бар; өз ара бири бири менен катуу каптал аркылуу бекитилген бир ичке жана эки ортоңку маңдайкы жана бир ортоңку жана эки кеңири арткы сыяктуу бир нече тирөөчтөрдөн турган асма блоктун жасалышы менен; тумбочка-диск койгучтардын эки капталы, айнек эшиги, түбү жана капкагы менен жасалгандыгы менен; суурма жащиктин эки капталы, түбү жана капкагы, айнек эшиги менен орто жеринде жасалгандыгы менен;

тумбочканын капкагы жана түбү 2 мм кара тактай менен беттелгендиги менен; тумбочканын капталдарынын маңдайкы бөлүгү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен; капкактын каптал жана маңдайкы бөлүктөрү жана түбү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен; айнек эшиктери жана айнек үстү кара түс менен күңүрттөлгөндүгү; тумбочканын эшигинде моделдин сериясын жана аталышын белгилөөчү жазуунун түшүрүлгөндүгү менен; эки тумбочка-диск койгучтар өлчөмү боюнча бирдей жасалгандыгы менен; тирөөчтөрүнүн каптал кырлары, капталдарынын маңдайкы бөлүктөрү, капкактары жана түптөрү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен; асма блоктун жогорку жагы бардык тирөөчтөрдү камтыган ар кандай өлчөмдөгү эки катар капкак менен жабылып жасалгандыгы менен.

Коюлуп жаткан моделдин айнек эшиктеринде хромдолгон түтүк сыяктуу кармагычтары жайгашкан, бул кара түскө күңүрттөлгөн айнек маңдай бети менен хромдолгон жалтырак кармагычтын ортосунда контраст түзүп турат; хромдолгон кармагычтардын түсүнө кошумча бардык жащиктердин ортолорунда хромдолгон түтүк стакандар орнотулган, алар моделдин элементтерин бекитүүдө маанилүү роль ойнойт; төмөнкү бөлүгүндө корутундулоочу композиция – жалтыраган хромдолгон буттары бар.

Астына койгуч ага тиричиликтеги аудио-видео техниканы жайгаштыруу үчүн, тактап айтканда телевизорду анын асма блогуна курап орнотуу үчүн арналган.

Сырткы көрүнүшүнүн сунушталган көркөм-конструктордук чечилиши абдан функциялуу жана абдан ойлонуштурулган дизайнга ээ.

Телевизорду асма блокто гана орнотуп койбостон, үстүңкү текчеге дагы түздөн түз койсо болот. Телевизор бекитме алкакка илинет жана оңой алынат. Коммуникациялык кабелдер асма блоктун артында жайгаштырылган жана алар көрүнбөйт.

CD - DVD компакт дисктерди жайгаштыруу үчүн диск койгучтар абдан ийгиликтүү ойлонуштурулган. Үстүңкү беттеринин кара түскө боелушу жана айрым деталдарынын капталышы келишимдүү болуп кабылданат.

Астына койгуч стандартуу материалдарды колдонуу менен даярдалган жана кандай болбосун шрттарда даярдалышы мүмкүн.

Артындагы асма блогу функционалдуу жеңил чечилет жана бекитилет.

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмси.

мунусу менен мүнөздөлөт:

- төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: столдун үстүнүн (жогорку бөлүгү), каптал элементтерине параллель жайгашкан, каптал элементтерине бекитилген оң жагындагы жана сол жагындагы тумбочка-диск койгучтардын; айнек эшиктердин, алардын ортосунда жайгашкан бир жащиктин жана айнек үстүнүн болушу менен:

Мунусу менен айырмаланат:

- төмөнкүдөй негизги композициялык элементтеринин болушу менен: төрт текчесинин, орто жеринде бир жащиктин, эки тумбочка-диск койгучтардын, асма блогунун жана таяныч элементтеринин болушу;

- композициялык элементтеринин төмөнкүдөй жайгашуусу менен: текчелердин ролун ойноочу түбүнүн үстүнүн, капталдарында эки тумбочка-диск койгучтар орнотулган, тумбочкалардын ортосунда бир суурма жащик; тумбочка-диск койгучтардын үстүндө эки капкак жайгаштырылган, аларда бул эки капкакты бириктирүүчү айнек үстү бар; артында бардык компоновкалоочу элементтерди бекиткичи жана артында орто жеринде асма элементтин блогу бар;

-өз ара бири бири менен катуу каптал аркылуу бекитилген бир ичке жана эки ортоңку маңдайкы жана бир ортоңку жана эки кеңири арткы сыяктуу бир нече тирөөчтөрдөн турган асма блоктун жасалышы менен;

- тумбочка-диск койгучтардын эки капталы, айнек эшиги, түбү жана капкагы менен жасалгандыгы менен;

- суурма жащиктин эки капталы, түбү жана капкагы, айнек эшиги менен орто жеринде жасалгандыгы менен;

- тумбочканын капкагы жана түбү 2 мм кара тактай менен беттелгендиги менен;

- тумбочканын капталдарынын маңдайкы бөлүгү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен;

- капкактын каптал жана маңдайкы бөлүктөрү жана түбү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен;

-айнек эшиктери жана айнек үстү кара түс менен күңүрттөлгөндүгү менен;

-тумбочканын эшигинде моделдин сериясын жана аталышын белгилөөчү жазуунун түшүрүлгөндүгү менен;

 -         эки тумбочка-диск койгучтар өлчөмү боюнча бирдей жасалгандыгы менен;

- тирөөчтөрүнүн каптал кырлары, капталдарынын маңдайкы бөлүктөрү, капкактары жана түптөрү 2 мм кара түстөгү ПВХ тактай менен беттелгендиги менен;

- асма блоктун жогорку жагы бардык тирөөчтөрдү камтыган ар кандай өлчөмдөгү эки катар капкак менен жабылып жасалгандыгы менен.

- коюлуп жаткан моделдин айнек эшиктеринде хромдолгон түтүк сыяктуу кармагычтары жайгашкан, бул кара түскө күңүрттөлгөн айнек маңдай бети менен хромдолгон жалтырак кармагычтын ортосунда контраст түзүп турат;

- хромдолгон кармагычтардын түсүнө кошумча бардык жащиктердин ортолорунда хромдолгон түтүк стакандар орнотулган, алар моделдин элементтерин бекитүүдө маанилүү роль ойнойт;

-төмөнкү бөлүгүндө корутундулоочу композиция – жалтыраган хромдолгон буттары бар.

 

 

 

1-фиг.

 

 

2-фиг.

 

 

 

3-фиг.

 

 

 

 

 

     

4-фиг.

 

 

 

 

 

 

5-фиг. Эң жакын аналогу (окшошу).

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2017-жылдын 26-декабрындагы № 11-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 264-буйгугу менен бекитилген

 

Пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар 

Киришүү

1. Пайдалуу модель өнөр жай менчик объектиси катары

2. Пайдалуу моделге формалдуу экспертиза жүргүзүү

3. Пайдалуу моделге алдын ала экспертиза жүргүзүү

Киришүү

Пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери боюнча сунуштар (мындан ары – Сунуштар) «Патент мыйзамы» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген Пайдалуу моделге патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесинин (мындан ары – Эрежелер) иштөө шарттарында өткөрүлүүчү пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоону усулдук камсыздоо максатында иштелип чыкты.

Ушул сунуштар компетенциясына пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү экспертизалоо маселелери кирген Кыргызпатент тутумунун кызматкерлерине (мындан ары – эксперт) арналды, ошондой эле алар пайдалуу моделдердин авторлору, өтүнмө ээлери, патент таануучулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр жана өтүнмө берүүчүлөрдүн башка өкүлдөрү тарабынан пайдалуу моделге патент алууга өтүнмө берүүгө байланыштуу Кыргызпатент менен иш алып барууда пайдаланылышы мүмкүн. 

Ушул документтин жоболору сунуштоочу мүнөздү алып жүрөт.

1. Пайдалуу модель өнөр жай менчик объектиси катары

 1. «Пайдалуу моделге укук Мыйзам менен корголот жана патент менен ырасталат, ал ушул өнөр жай менчигинин объектине болгон патент ээсинин артыкчылыгын, авторлугун жана өзгөчө укугун тастыктайт. Пайдалуу моделге патент менен берилүүчү укуктук коргоонун көлөмү формула менен аныкталат» (Мыйзамдын 3-статьясы).

 «Пайдалуу моделдерге түзүлүштөр кирет. Пайдалуу модель катары өтүнмө берилген объект, эгерде ал жаңы жана өнөр жайында пайдаланууга жарамдуу болсо, укуктук жактан коргоого алынат.

Эгерде пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысы техниканын деңгээлинде али белгилүү болбосо, ал жаңы деп эсептелинет.

          1. Эгерде пайдалуу моделди иш жүзүндө пайдаланууга мүмкүн болсо, анда ал өнөр жайында пайдаланууга жарамдуу болуп эсептелет.» (Мыйзамдын 6-статьясы).

Түзүлүштөргө конструкциялар жана буюмдар кирет.

“Конструкция” деген термин алдында кандайдыр бир түзүлүштүн, курулманын, механизмдин ж.б. бөлүктөрүнүн курамы жана өз ара жайгашуусу, ошондой эле ушундай түзүлүшү бар түзүлүштүн, курулманын, механизмдин өзү түшүнүлөт.

Буюм – адамдын керектөөлөрү үчүн пайдаланылышы мүмкүн болгон эмгек продуктусу. “Буюм” деген терминдин алдында “буюм, товар, адамдык эмгектин натыйжасы катары” түшүнүлөт.

2. Пайдалуу моделдер катары төмөнкү объекттер корголбойт:

1) ачылыштар;

2) илимий теориялар жана математикалык методдор;

3)      чарбаны уюштуруу жана башкаруу методдору;

4)      шарттуу белгилер, ырааттамалар, эрежелер;

5)      акыл-эс операцияларын аткаруу, оюндарды өткөрүү эрежелери жана методдору;

6)      эсептөө машиналары үчүн алгоритмдер жана программалар турган турпатында;

7)      маалымат берүүдөн гана турган чечимдер;

8)      курулмаларды, имараттарды, аймактарды пландаштыруу долбоорлору жана схемалары;

9)      эстетикалык муктаждыктарды канааттандырууга багытталган буюмдардын тышкы түрүнө гана тиешелүү чечимдер;

10)  интегралдык микросхемалардын топологиялары;

11)  өсүмдүктөрдүн сорттору жана жаныбарлардын породалары;

12)  коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана моралдык принциптерге каршы келүүчү, айлана-чөйрөгө зыян келтирүүчү чечимдер.

3. Пайдалуу модель катары укуктук коргоо төмөнкүлөргө берилбейт:

- ыкма;

- зат;

- микроорганизмдин штаммы;

- өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткаларын өстүрүү;

- мурда белгилүү болгон ыкманын, заттын, штаммдын жаңы арналышта колдонулушу;

- техниканын жана технологиянын бардык жааттарында кайсы болбосун жаңы жетишкендик.

Кыргызпатентке келип түшкөн пайдалуу моделге өтүнмө боюнча формалдуу жана алдын ала экспертиза жүргүзүлөт (Мыйзамдын 25-статьясы).

 

2. Пайдалуу моделге формалдуу экспертиза жүргүзүү

4. Өтүнмөнүн формалдуу экспертизасы ал Кыргызпатентке берилген датадан тартып эки айдын ичинде жүргүзүлөт. 

Пайдалуу моделге өтүнмөнүн формалдуу экспертизасын жүргүзүүнүн жүрүшүндө зарыл документтердин курамы, алардын таризделишинин тууралыгы, алым төлөө жөнүндө документтин болуусу жана белгиленген талаптарга ылайыктуулугу, өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген учурда өтүнмө берүүнүн эрежелеринин сакталышы, билдирилген чечимдин пайдалуу модель катары укуктук коргоо берилүүчү өнөр жай менчик объектилерине ылайыктуулугу текшерилет. Өтүнмө берилген дата белгиленет (Эрежелердин 16.2 пункту).

Эгерде текшерүүнүн натыйжасында билдирилген объект пайдалуу модель деп таанылууга мүмкүн эместиги, же түзүлүшкө тиешелүү техникалык чечим болуп саналбагандыгы белгиленсе, пайдалуу моделге өтүнмө боюнча патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн негиз пайда болот. Мындай учурда өтүнмө ээсине баш тартуунун себептерин негиздөө менен, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим жөнөтүлөт.

Эгерде формалдуу экспертиза процессинде өтүнмө аны тариздөөгө жана түзүүгө карата талаптарды бузуу менен берилгендиги белгиленсе, өтүнмө ээсине Эрежелердин 16.3 пунктуна ылайык, табылган кемчилдиктерди көрсөтүү жана аны алган датадан тартып эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтерди берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

Эгерде өтүнмө Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык зарыл документтерди камтыса жана билдирилген сунуш пайдалуу моделдер катары корголуучу объекттерге кирсе, өтүнмө ээсине анын берилген датасын көрсөтүү менен, өтүнмөнүн карап чыгууга кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлоо жөнөтүлөт.

 

3. Пайдалуу моделге алдын ала экспертиза жүргүзүү

            5. Пайдалуу моделге өтүнмөнүн формалдуу экспертизасынын оң натыйжасында, он айдын ичинде алдын ала экспертиза жүргүзүлөт (Эрежелердин 17.1 пунктунун 1-пунктчасы).

Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча өтүнмөнүн тездетилген алдын ала экспертизасы жүргүзүлүшү мүмкүн.

Өтүнмөнүн алдын ала экспертизасын жүргүзүүдө төмөнкүлөр текшерилет:

- өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна карата белгиленген талаптардын аткрылышы (Эрежелердин 4.2-6 пунктчасы);

- пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарынын сакталышы;

- кошумча материалдар, эгерде алар берилген болсо, билдирилген пайдалуу моделдин маңызын өзгөртпөй тургандыгы.

- өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылган Ойлоп табуулардын эл аралык патенттик жиктемеси (мындан ары – ЭПЖ) боюнча пайдалуу моделдин жиктелишинин тууралыгы (же, эгерде ал өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт);

- өтүнмөдө анын Кыргызпатентке берилген датасына караганда кыйла мурдагы артыкчылыктын суралышынын негиздүүлүгү;

- пайдалуу моделдин формуласынын Эрежелердин 4.10-4.16 пункттарында келтирилген талаптарга ылайыктуулугу;

- билдирилген чечимдин пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүк, жаңылыктуулук, өндүрүштө колдонулуучулук шарттарына ылайыктуулугу.

Өтүнмөнүн документтеринин курамына карата белгиленген талаптардын сакталышын текшерүү

6. Пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө төмөнкү документтерди камтууга тийиш:

- пайдалуу моделдин авторун (авторлорун) жана патент суралган жакты (жактарды), ошондой эле алардын жашаган же турган жерин көрсөтүү менен, патент берүү жөнүндө арызды;

- пайдалуу моделдин аны ишке ашыруу үчүн толук жана жетиштүү ачуучу сыпаттамасын;

- пайдалуу моделдин сыпаттамага толук негизденген формуласын;

- эгерде алар пайдалуу моделдин маңызын түшүнүү үчүн зарыл болсо, чиймелерин, графикалык материалдарды (зарыл болгон учурда);

- рефератты.

Пайдалуу моделге өтүнмөгө өтүнмө берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ же өтүнмө берүү үчүн алым төлөөдөн бошотуу үчүн, ошондой эле анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиз тиркелет, ал өтүнмө берүүдө же кошумча алым төлөнгөн шартта эки айдын ичинде берилиши мүмкүн.

 

Арыз

7. Арыз мамлекеттик же расмий тилде Эрежелердин 4.1 пунктуна ылайык таризделип берилет.

 

Пайдалуу моделдин аны ишке ашыруу үчүн толук жана жетиштүү ачуучу сыпаттамасы

8.Пайдалуу моделдин сыпаттамасы аны ишке ашыруу үчүн толук жана жетиштүү ачууга жана төмөнкү бөлүмдөрдү камтууга тийиш:

- пайдалуу модель тиешелүү болгон техникалык жааты;

- техникалык деңгээли;

- пайдалуу моделдин маңызы;

- чиймелердин фигураларынын тизмеси;

- пайдалуу моделди ишке ашыруу мүмкүндүгүн тастыктоочу маалымдар.

Сыпаттама анын маңызына ылайык келген жана пайдалуу моделдин арналышын мүнөздөгөн пайдалуу моделдин аталышынан башталат. “«Ассорти» жасалма балатысы” KG № 156 мисалында пайдалуу моделди карап көрөлү.

Сыпаттаманын «Пайдалуу модель таандык болгон техника жааты» бөлүмүндө, конкреттүү арналышын көрсөтүү менен пайдалуу моделдин колдонуу жааты көрсөтүлөт.

«Пайдалуу модель жасалга-колдонмо түзүлүштөрүнө, атап айтканда жасалма балатыларга кирет жана театралдык жасалгаларда ж.б. пайдаланылышы мүмкүн».

Сыпаттаманын «Техникалык деңгээли» бөлүмүндө маанилүү белгилери ачылган маалымат булагынын библиографиялык маалымдарын көрсөтүү менен, белгилеринин жыйындысы боюнча алардын ичинен пайдалуу моделдин эң жакын аналогун (прототибин) бөлүп көрсөүү менен пайдалуу моделдин өтүнмө ээсине белгилүү болгон аналогдору жөнүндө маалымдар келтирилет. Ошондой эле аналогдордун жана прототиптердин кемчилдиктерин келтирүү зарыл.

Пайдалуу моделдин аналогу катары, пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысына окшош белгилердин жыйындысы менен мүнөздөлгөн, пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин жалпыга жетимдүү болуп калган маалымдардын ичинен ошол эле арналыштагы каражат көрсөүлөт.

«Техникалык деңгээли»бөлүмүнө карата коюлган талаптар Эрежелердин 4.6 пунктунда баяндалган. Көрсөтүлгөн талаптарга ылайык, «техникалык деңгээли»бөлүмүндө көрсөтүлгөн пайдалуу моделдер аналог деп таанылууга мүмкүн экендиги белгиленет. Бул үчүн ар бир аналогго карата пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин жалпыга жетимдүү болуп калган дүйнөдөгү жарыяланган маалыматтардын ичинен, же пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин Кыргыз Республикасында ошол эле арналыштагы каражаттардын колдонулушу жөнүндө маалыматтардын ичинен аналог ошол эле арналыштын каражаты болуп эсептеле тургандыгы текшерилет. Ошондой эле аналогдордун ар бирин сыпаттоодо түздөн түз текстте аны ачып көрсөткөн маалымат булагынын библиографиялык маалымдары келтирилгендиги текшерилет. Аналогдун белгилери жөнүндө малымдардын, алардын ичинен билдирилген пайдалуу моделдин маанилүү белгилерине дал келгендерин көрсөтүү менен келтирилгендиги текшерилет. Өтүнмө ээси тарабынан, билдирилген пайдалуу модель менен камсыздалуучу техникалык натыйжаны алууга тоскоол болгон ага белгилүү себептердин көрсөтүлгөндүгү текшерилет. Пайдалуу моделдердин тобу билдирилген учурда ар бир пайдалуу модель үчүн аналогдор жөнүндөгү жогоруда көрсөтүлгөн маалымдардын болуусу текшерилет. Ошондой эле көрсөтүлгөндөрдүн ичинен пайдалуу моделдин кыйла жакын аналогу катары билдирилген пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысына кыйла жакын болгону, б. а. билдирилген пайдалуу модель менен белгилеринин көп саны дал келген белгилеринин жыйындысы таандык болгону тандалып алынгандыгы текшерилет.

«Конус сымал көп ярустуу таяныч каркасты, ийне жалбырактуу жасалма бутактарды, жасалга элементтери жана катмар-катмар болуп жайгашкан жана таяныч каркас менен бириктирилген жана өз ара туташтырылган жаа сымал жана/же түз темир чыбыктардан турган асма каркасты камтыган жасалма балаты белгилүү (патент RU №2387358, C1, кл. A47G 33/06, 2010).

Белгилүү түзүлүш конструктивдүү татаал жасалган жана чектелген функциялык мүмкүнчүлүктөргө ээ, жасалга-колдонмо түзүлүш катары гана пайдаланылышы мүмкүн».

«Пайдалуу моделдин маңызы» бөлүмүндө пайдалуу моделди пайдалануу менен алууга мүмкүн болгон техникалык натйыжаны көрсөтүү менен, билдирилген пайдалуу модель багытталган чечимге милдет кеңири ачылат.

Чечимдин техникалык мүнөзү чечимди ишке ашырууда же пайдаланууда алынган техникалык натыйжанын болушу менен тастыкталат.

Техникалык натыйжа негизинен, айландыруу учурун азайтуу, сүрүлүү коэффициентин төмөндөтүү, шынаа кагуунун алдын алуу, термелүүнү төмөндөтүү, жумушчу органдын чөйрө менен байланышын жакшыртуу менен билдирилет.

Эгерде пайдалуу моделди түзүүдө белгилүү багыттагы техникалык каражаттын арсеналын кеңейтүүнүн гана маселеси чечилип жатса же мындай каражаттар биринчи жолу алынып жатса, техникалык натыйжа мындай арналышты ишке ашыруудан турушу мүмкүн жана анын атайын көрсөтмөсү талап кылынбайт:

«Пайдалуу моделдин милдети болуп, панорамалык көрүнүшүнүн функциясын камсыз кылуунун эсебинен, жасалма балатынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү эсептелет».

Ушул эле бөлүмдө пайдалуу моделди мүнөздөөчү бардык маанилүү белгилери келтирилет, кыйла жакын аналогунун айырмалуу белгилери бөлүнүп көрсөтүлөт, мында суралуучу укуктук коргоонун көлөмү жайылтылуучу бардык учурларда техникалык натыйжаны алууну камсыздоочу белгилердин жыйындысы жана жеке учурларда, аткаруунун конкреттүү формаларында же аны пайдалануунун өзгөчө шарттарында гана пайдалуу моделди мүнөздөөчү белгилер көрсөтүлөт.

Пайдалуу моделдердин топтору үчүн, көрсөтүлгөн, анын ичинде техникалык натыйжа жөнүндөгү маалымдар дагы ар бир пайдалуу модель үчүн өзүнчө келтирилет.

Пайдалуу модель катары укуктук коргоону түзүлүштөр гана ала алгандыктан (Мыйзамдын 6-статьясынын 1-бөлүгү), алардын маңызын сыпаттоо үчүн атап айтканда төмөнкү белгилер пайдаланылат:

- конструктивдик элементинин (элементтеринин) болуусу;

- элементтердин ортосундагы байланыштардын болуусу;

- элементтердин өз ара жайгашуусу;

- жалпысынан элементти (элементтерди) же түзүлүштү аткаруунун формасы, атап айтканда, геометриялык формасы;

- элементтердин ортосундагы байланыштардын аткарылыш формасы;

- элементтин (элементтердин) параметрлери жана башка мүнөздөмөлөрү жана алардын өз ара байланыштары;

- жалпысынан элемент (элементтер) же түзүлүш жасалган материал; элементтин функциясын аткаруучу чөйрө.

 «Коюлган маселе, өзөккө окшоштурулуп жасалган корпусту камтыган жасалма балаты, өзөк түрүндө жасалган табигый же жасалма бутактарды жана жасалгаларды бекитүү үчүн каражаттары менен чечилет, мында корпус алардын коңулдарынын ырааттуу жайгашуусу өтмө каналды түзгөндөй телескоптук бириктирилген цилиндр секциялардан турат ж.б. ».

Сыпаттаманын «Чиймелердин фигураларынын жана башка материалдардын тизмеси» бөлүмүндө,фигуралардын тизмесинен тышкары, алардын ар биринде эмне сүрөттөлгөндүгүнө кыскача көрсөтмө келтирилет.

 «Түзүлүш чиймелер менен түшүндүрүлөт.

1-фигурада жасалма балатынын жалпы көрүнүшү цилиндрдик тиштүү өткөрүүнү же конус сымал тиштүү өткөрүүнү пайдалануу менен жайуунун/чогултуунун бурамалуу механизмин келтирүү менен көрсөтүлгөн, 2а, 2б, 2в фигураларында – бутактарын жана жасалгаларын бекитүү үчүн кронштейндер, 3-фигурада бутактарын жана жасалгаларын бекитүүнүн схемасы көрсөтүлгөн».

«Пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгүн тастыктоочу маалымдар» бөлүмүндө пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгүн тастыктоочу маалымдар келтирилген. Өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн арналышты ишке ашыруу менен пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгү көрсөтүлөт.

Чиймелердин фигураларына шилтеме келтирүү менен пайдалуу моделдин (ордунан козголбогон абалдагы) конструкциясынын сыпаттамасы келтирилет.

 «Жасалма балаты (2) фундаментте орнотулган жана (3) телескоптук цилиндрдик көңдөй секциялардан турган (1) тик корпусту, (4) өтмө каналды түзгөн ырааттуу бириктирилген көңдөйлөрдү ж.б. камтыйт».

Пайдалуу моделдин конструкциясынын сыпаттамасынан кийин чиймелердин фигураларына, ал эми зарыл болгон учурда – башка түшүндүрүүчү материалдарга (эпюралар, убактылуу диаграммалар ж.б.) шилтеме келтирүү менен анын иштеши же пайдалануу ыкмасы сыпатталат.

 «Максаттуу арналышына жараша билдирилген жасалма балаты имаратта же ачык жайда орнотулушу жана табигый же жасалма балаты жасалгалары же карагайдын бутактары же жаңы жылдык оюнчуктар менен жасалгаланышы мүмкүн. Пайдалануунун кайсы болбосун варианттарында (1) корпусун (2) фундаментине орнотуу жана жасалма балатынын талаптагыдай бийиктигин камсыздоо үчүн (5) күчтүк бурамаларды жайгаштыруу мүмкүндүгүн түзүү жолу менен балатынын туруктуулугун камсыз кылуу зарыл».

Пайдалуу моделдин формуласы

9. Пайдалуу моделдин формуласы патент менен берилүүчү укуктук коргоонун көлөмүн аныктоого арналат.

Пайдалуу моделдин формуласы толугу менен сыпаттамага негизденүүгө, б.а. анын сыпаттамасында камтылган түшүнүктөр менен пайдалуу моделди мүнөздөөгө тийиш.

Пайдалуу моделдин формуласы, эгерде ал өтүнмө ээси көрсөткөн техникалык натыйжага жетиш үчүн жетишээрлик болгон пайдалуу моделдин маанилүү белгилеринин жыйындысын камтыса, анын маңызын билдирүүчү деп таанылат.

Формуланын жалпы түзүмү төмөндөгүчө көрүнөт: техникалык деңгээлинин ичинен белгилүү маанилүү белгилерин камтыган чектөөчү бөлүгү (прототип менен жалпылар), андан кийин “мунусу менен айырмаланат” деген билдирүү кетет, андан кийин жаңы маанилүү белгилерин камтыган айырмалоочу бөлүгү келтирилет (Эрежелердин 4.14 пункту).

Формула бир звенолуу жана көп звенолуу болушу жана бир же бир нече пункттарды камтышы мүмкүн (Эрежелердин 4.11 пункту).

 

 «1. Жасалма балаты өзөк түрүндө жасалган табигый же жасалма бутактарды жана жасалгаларды бекитүү үчүн каражаттары бар түтүккө окшоштурулуп жасалган корпусту камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: көңдөйлөрдүн ырааттуу жайгашуусу өтмө каналды түзгөн телескоптук бириктирилген цилиндр секциялардан куралган корпустан турат, анда секциянын жазуу/чогултуу функциясын аткаруучу бурама механизмдин күчтүк бурамасы орнотулган, алардын төмөнкүсү фундаментке катуу бекитилген, ал эми жогоркусу жүктүк платформа менен жабдылган, анда кароочу аянтча жайгашкан, анын ар бир жагы тростук кергич менен дошполуу бириктирилген, анын төмөнкү учу фундаментинин периферийи боюнча орнотулган серпилгич кыймылга келтиргич менен катуу бириктирилген, ал эми табигый же жасалма бутактарды жана жасалгаларды бекитүү үчүн каражаттар корпустун секцияларына серпилме, дошполуу бириктирилген кронштейндерден (кыйгач тирөөч) турат.

2. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: телескоптук бириктирилген секциялардын жазуу/чогултуу бурама механизминин кыймылга келтиргичи күчтүк буралмага (сай өзөк) буралган бурамасы бар цилиндр же конус сымал тиштүү өткөргүчтүн жардамы менен бириктирилген кыймылдаткыч-редукторду камтыйт. 

3. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ар бир тростук керменин серпилгич керилүүсүнүн кыймылга келтиргичи тростук керменин кыймылдаткыч-редукторун камтыйт, анын чыгыш октолгоочунда тростук керменин төмөнкү учуна катуу бекитилген барабан орнотулган.  

4. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: күчтүк буралманын жогорку учу корпустун жогорку цилиндрдик секциясында бекитилген муунакжаздыкта орнотулган.

5. Жасалма балаты 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: корпустун цилиндрдик секцияларынын кыскартылган абалында күчтүк буралма чыга бериш тешиги фундаменттин бийиктигинин деңгээлинде жайгашкан тешиктин тегеренме түтүгүндө жайгаштыруу мүмкүндүгү менен орнотулган».

Чиймелер.

10. Түзүлүшкө өтүнмөнүн материалдарынын милдеттүү документи болуп чиймелер саналат, анткени чиймелерсиз иш жүзүндө түзүлүштүн маңызын ачуу мүмкүн эмес. Чиймелер графикалык материалдар түрүндө берилет (чиймелердин өздөрү, схемалар, графиктер, эпюрлар, сүрөттөр, осциллограммдар ж.б.).

Эгерде сыпаттаманы чиймелер же схемалар менен иллюстрациялоо мүмкүн эмес болсо, мындай учурда сүрөттөр берилет.

Өзгөчө учурларда фотосүрөттөр берилиши мүмкүн.

 

 

 

 «Ассорти» жасалма балатысы

1-фиг.

 

Реферат

11. Реферат пайдалуу модель жөнүндө маалыматтардын максаттары үчүн кызмат кылат жана пайдалуу моделдин сыпаттамасынын кыскартылган баяндамасы болуп саналат, ал пайдалуу моделдин аталышын, ал тиешелүү болгон техникалык жааттын мүнөздөмөсүн жана/же колдонулуу жаатын, эгерде бул аталышынан түшүнүксүз болсо, жетишилген техникалык натыйжаны көрсөтүү менен маңызынын мүнөздөмөсүн камтыйт.

Ушул эле жерде, анын чечимине билдирилген пайдалуу модель жана техникалык натыйжа багытталган техникалык маселе келтирилет.

Рефератта пайдалуу моделдин маңызы формуланы мындай эркин баяндоо жолу менен мүнөздөлөт, мында ар бир көз карандысыз пункттун бардык маанилүү белгилери сакталат.

 «Пайдалуу модель жасалга-колдонмо түзүлүштөргө, атап айтканда жасалма балатыларга кирет жана театралдык жасалгалоодо ж.б. пайдаланылышы мүмкүн».

 

 

 

Пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарынын сакталышын текшерүү

12. Эрежелердин 17.12 пунктуна ылайык пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарынын сакталышы бир нече көз карандысыз пункттары бар пайдалуу моделдин адепки формуласына карата, же эгерде ал өзгөртүлгөн болсо – белгиленген тартипте өтүнмө ээси тарабынан акыркы сунушталган бир нече көз карандысыз пункттары бар формулага карата текшерилет.

Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө пайдалуу моделдердин ичинен кайсынысын (же, эгерде билдирилген пайдалуу моделдердин ичинде мындай топ камтылса, пайдалуу моделдердин тобун) кароо керек экендигин кабарлабаса жана такталган документтерди бербесе, экспертиза формулада биринчи болуп көрсөтүлгөн (же билдирилген пайдалуу моделдердин ичинен пайдалуу моделдин бирдиктүүлүк талаптарына жооп берген топту түзүүчү формулада биринчи болуп көрсөтүлгөн) пайдалуу моделге карата гана жүргүзүлөт.

 

Кошумча материалдардын сурамы

13. Экспертизанын процессинде өтүнмө ээсине Эрежелердин 17.19 пунктунда баяндалган негиздер боюнча аларсыз экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбогон кошумча материалдардын сурамы жөнөтүлүшү мүмкүн.

Сурам үчүн негиз болуп төмөнкүлөр эсептелет:

1) өтүнмөдө суралган кыйла мурдагы артыкчылыкты белгилөөгө байланышкан суроолорду билүү зарылчылыгы.

Өтүнмө ээси бир нече артыкчылыктарды сураган учурда артыкчылык суроонун датасы формуланын кайсы пункттарына ылайык келээрин көрсөтүүгө тийиш.

2) пайдалуу моделдин сыпаттамасында Эрежелерде караштырылган түзүмдүк бөлүмдөрдүн жоктугу.

Пайдалуу моделге өтүнмөлөр үчүн өзгөчө ролду Эрежелердин 4.3 пунктунун пайдалуу моделдин сыпаттамасынын бардык түзүмдүк бөлүмдөр болгон бөлүгүндөгү талаптардын катуу сакталышы ойнойт.

Биринчиден, коргоонун көлөмүн укук ченемсиз кеңейтүүнү суроо менен пайдалуу моделге өтүнмөлөрдү берүү мүмкүндүгүн чектөө үчүн, сыпаттамада “Техникалык деңгээли” бөлүмүнүн болуу талаптарынын аткарылышы маанилүү, мында белгилеринин жыйындысы боюнча алардын ичинен эң жакынын бөлүп көрсөтүү менен өтүнмө ээсине белгилүү болгон пайдалуу моделдин аналогдору жөнүндө маалымдар келтирилет. 

Экинчиден, сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүнүн мазмунуна карата Эрежелердин бардык талаптарын аткаруу зарыл.

Мыйзамдын 6-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык, эгерде ал жаңы болуп жана өндүрүштө пайдаланууга жөндөмдүү болуп саналса, пайдалуу моделге укуктук коргоо берилет. Мында, эгерде анын маанилүү белгилеринин жыйындысы техникалык деңгээлдин ичинен белгисиз болсо, пайдалуу модель жаңы болуп саналат деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан пайдалуу моделге укуктук коргоо берүүнүн укук ченемдүүлүгү жөнүндө маселе келип чыккан учурда пайдалуу моделдин формуласына киргизилген маанилүү белгисин белгилөө зарылчылыгы келип чыгат.

Эрежелердин 4.7 пунктунун 1-пунктчасында пайдалуу моделдин маңызын сыпаттоодо техникалык натыйжаны туюндуруу талабы коюлган. Туюндурулган техникалык натыйжага ылайык пайдалуу моделдин формуласынын белгилеринин олуттуулугу аныкталат. Пайдалуу моделдин сыпаттамасында жетишилген техникалык натыйжанын өңүтүнөн алып караганда белгинин олуттуулугунун негиздемесинин жоктугу, пайдалуу моделге патент берүүгө каршы каршы пикирди кароодо кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн.

     Бирок өтүнмө боюнча формалдуу талаптардын гана аткарылышын текшерүү жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу, Эрежелерде жазма эскертилген пайдалуу моделдин маңызын талдоосуз сыпаттаманын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн болуусу текшерилет.    Кыйла жайылган жагдай болуп, пайдалуу моделдин сыпаттамасы менен формуласы бири бирине ылайык келбеген учур саналат. Бул жагдай дагы экспертизанын өзгөчө көңул буруусун талап кылат. Ал, мисалы, формулада жана сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүндө келтирилген пайдалуу моделдин белгилеринин жыйындысы өз ара айырмаланган учурларда кездешет.           Мындай кемчилдик табылган учурда өтүнмө ээсине бир же башка документти (же экөөнү тең) тактоо жолу менен аны жоюу зарылдыгына көрсөтүү керек.

3) Эрежелердин 4.14 пунктунун пайдалуу моделдин формуласынын пунктун бир сүйлөм түрүндө баяндоо жөнүндөгү талаптарынын бузулушу.  

Эгерде пайдалуу моделдин формуласын текшерүүдө өтүнмө ээси тарабынан белгилерди чектөөчү жана айырмалоочу бөлүктөргө бөлүүгө байланышкан маселе талапка ылайыксыз чечилгендиги белгиленсе, мындай учурда сурам жөнөтүлөт.

4) формулада укуктук коргоо суралган пайдалуу моделдин арналышын чагылдырган уруучулук түшүнүктүн жоктугу.

Сурамдагы пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пунктуна белгилерди киргизүү же алып салуу жөнүндөгү сунуштар төмөнкүдөй учурларда гана укук ченемдүү: 

- чектөөчү бөлүктүн белгилери сыпаттаманын “Техникалык деңгээли” бөлүмүндө көрсөтүлгөн эң жакын аналогунун (прототиптин) белгилерине ылайык келбейт;

- чектөөчү бөлүк анын арналышын чагылдырган уруучулук түшүнүктөн тышкары, пайдалуу моделдин белгилерин камтыбайт, ошол эле учурда “Техникалык деңгээли” бөлүмүндө пайдалуу модель менен башка жалпы белгилерге ээ болгон прототип сыпатталган;

- чектөөчү бөлүктө пайдалуу моделдин арналышын чагылдырган уруучулук түшүнүк жана башка белгилер камтылган, ошол эле учурда “Техникалык деңгээли” деген бөлүм таптакыр жок;

- чектөөчү бөлүк сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүдө ачылган белгилерди гана эмес, ошондой эле анда көрсөтүлбөгөн башка белгилерди дагы камтыйт;

- чектөөчү бөлүк сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүдө көрсөтүлгөн айрым белгилерди камтыбайт;

- чектөөчү бөлүк сыпаттаманын “Пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүдө көрсөтүлгөн белгилерди пайдалуу моделди аткаруунун жана/же пайдалануунун жеке учурлары катары камтыйт.

5) Формулада пайдалуу моделдин белгилеринин ордунда аны иштетүүнүн көрсөткүчтөрү жана керектөө касиеттери, майнаптары жана аны ишке ашырууда жана/же пайдаланууда орун алган көрүнүштөр жөнүндө маалымдардын гана болушу. 

Эгерде түзүлүштүн белгилеринин ордуна аны иштетүүнүн көрсөткүчтөрү жана керектөө касиеттери, майнаптары жана аны ишке ашырууда жана/же пайдаланууда орун алган көрүнүштөр жөнүндө маалымдар гана келтирилип, ал эми сыпаттамада жок дегенде функционалдык деңгээлде анын конструктивдик аткарылышы ачылган болсо, өтүнмө ээсине сурамда формулага эскертилген маалымдардын ордуна аны же ага толуктоону киргизүү сунушталат.

6) пайдалуу моделдин көп звенолуу формуласынын көз каранды пункттарында пайдалуу моделдин тиешелүү жеке учурларда анын аткарылышына жана коомдук кызыкчылыктарда пайдаланууга, гумандуулук жана мораль принциптерине каршы келүүсүн шарттоочу белгилердин болуусу.

7) Эрежелердин 4.15 пунктунун талаптарынын бузулушу, ага ылайык формуланын көз карандысыз пункту бир гана пайдалуу моделге тиешлүү болууга тийиш;

Формуланын көз карандысыз пункту бир пайдалуу моделге таандык эмес экендиги жөнүндө талаптардын бузулушу табылган учурда, өтүнмө ээсине, такталган сыпаттаманы жана бир пайдалуу моделге же бирдиктүү чыгармачыл ойду түзгөн пайдалуу моделдердин тобуна тишелүү формуланы берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт.

8) пайдалуу моделдин формуласында ал баш ийген формуланын пунктунун белгисин (белгилерин) алып салууну же алмаштырууну болжоштурган көз каранды пункттун болуусу.

Эгерде пайдалуу моделдин формуласынын көз каранды пункту көз карандысыз пункттун белгилерин алмаштыруу же жокко чыгаруу орун алган деп туюндурулган болсо, бул көз каранды пункт ал баш ийген көз карандысыз пункт менен бирдикте бир пайдалуу моделди мүнөздөйт деп таанылышы мүмкүн эмес.

9) өтүнмөнүн документтеринин бири бирине ылайык келбегендиги (арызда келтирилген пайдалуу моделдин аталышы сыпаттамада келтирилген аталышка дал келбейт; пайдалуу моделдин сыпаттамасында пайдалуу моделдин формуласында көрсөтүлгөн белгилер болбойт; пайдалуу моделдин формуласында өтүнмө ээси тарабынан сыпаттаманын “пайдалуу моделдин маңызы” бөлүмүндө олуттуулугу белгиленген белги болбойт, чиймелер пайдалуу моделдин сыпаттамасына дал келбейт ж.б.).

10) пайдалуу моделдин формуласында, сыпаттамада ошол эле белгинин мүнөздөмөсүнүн болушу менен айкалышкан, конкреттүү эмес көрсөтүлгөн белгинин (“өзгөчө”, “атайын”, “жакшыртылган” ж.б.) болуусу.

11) Эрежелердин 17.13 пунктуна ылайык аны текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча пайдалуу моделдин формуласын тактоо зарылдыгы.

12) Эрежелердин 17.14 пунктуна ылайык билдирилген пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүгө байланышкан маселелерди чечүүнүн зарылдыгы.

Патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугу белгиленет:

- өтүнмө ээси тарабынан берилген пайдалуу моделге өтүнмөнүн материалдары боюнча;

- кыйла мурда артыкчылык алган ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге чакыртылып алынбаган өтүнмөлөр боюнча;

- ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге Кыргыз Республикасынын коргоо документтери берилген фонд боюнча;

- ойлоп табууларга жарыяланган евразиялык өтүнмөлөр жана патенттер боюнча.

Өтүнүлгөн пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүдө пайдалуу моделдин маңызы жөнүндөгү маалымдар өтүнмө берүү датасына чейин же эгерде ал суралса артыкчылык датасына чейин алты ай мурда жалпыга маалым болуп калган болсо, ага тиешелүү маалыматтын өтүнмө ээси, автор же бул маалыматты түз же кыйыр түрдө андан алган кайсы болбосун жак тарабынан эл алдында ачылышы анын патентке жөндөмдүүлүгүнө таасир этүүчү жагдай деп таанылбайт. Мында бул фактыны далилдөө милдети өтүнмө ээсине жүктөлөт.

13) өтүнүлгөн пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча пайдалуу моделдин формуласын тактоо зарылдыгы.

14) Эрежелердин 17.23 пунктуна ылайык артыкчылыктын ошол эле бир датасына ээ болгон окшош өнөр жай менчик объектилерине өтүнмөлөрдү кароого байланышкан маселелерди чечүү зарылдыгы.

Эгерде каралып жаткан өтүнмө боюнча артыкчылыктын ошол эле бир датасына ээ болгон окшош ойлоп табууга же пайдалуу моделге башка чакыртылып алынбаган же чакыртылып алынды деп таанылбаган өтүнмө болсо, анда каралып жаткан өтүнмөнүн өтүнмө ээсине бул жөнүндө жана Мыйзамдын 21-статьясынын 11-бөлүгүндө белгиленген шарттар аткарылган учурда анын өтүнмөсү боюнча патент берүү мүмкүн экендиги жөнүндө кабарланат. Мында өтүнмө ээсине ошондой эле анын өтүнмөсү Кыргызпатентте кыйла мурдагы же кыйла кийинки каттоо номерине ээ болгондугу кабарланат.

Каралып жаткан өтүнмөнүн өтүнмө ээсине окшош ойлоп табууну же пайдалуу моделди камтыган башка өтүнмөнүн библиографиялык маалымдарын кабарлоого жана бул өтүнмө жөнүндө маалыматтар жарыяланганга чейин анын мазмунун ачууга же ал боюнча патент берүүгө буга башка өтүнмөнүн өтүнмө ээсинин макулдугу берилген учурда гана жол берилет.

Пайдалуу моделдердин (же ойлоп табуунун жана пайдалуу моделдин) окшоштугу белгиленген тартипте өтүнмө ээси тарабынан берилген алардын акыркы редакциядагы формуласынын негизинде белгиленет.

Пайдалуу моделдер (же ойлоп табуу жана пайдалуу модель), эгерде формулалардын көз карандысыз пункттарынын мазмуну толук дал келсе, окшош деп таанылат.

Өтүнмө ээсине жетишпеген жана оңдолгон материалдардын сурамы, өтүнмөнүн жана анын документтеринин кемчилдиктерин жоюу үчүн бул канча зарыл болсо, ошончо жолу жөнөтүлөт.

Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө Эрежелердин 14-пунктунда караштырылган шарттарды сактоо менен суралган материалдарды же аларды берүүнүн мөөнөүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты бербесе, өтүнмө чакыртылып алынды деп таанылат, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат.

Ушул Пункттун 7 жана 8- пунктчаларына ылайык жөнөтүлгөн сурамда, өтүнмө ээсине такталган сыпаттаманы жана бир пайдалуу моделге же бирдиктүү чыгармачыл ойду түзгөн пайдалуу моделдердин тобуна тиешелүү формуланы берүү жана зарыл болгон учурда тиешелүү алымды төлөө (кошумча төлөө) зарылдыгы сунушталышы мүмкүн. Эгерде белгиленген мөөнөттө өтүнмө ээси тарабынан сурамга жооп берилсе, бирок пайдалуу моделдин формуласы оңдолбосо жана/же тиешелүү төлөмдүн (кошумча төлөмдүн) төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ берилбесе, алдын ала экспертиза өтүнмө ээси тандаган объектилерге же мындай тандоо болбогон учурда формулада биринчи көрсөтүлгөндөргө жана алым төлөнгөндөргө карата жүргүзүлөт. Мында, эгерде экспертиза формулада мүнөздөлгөн объектилердин бөлүктөрүнө гана жүргүзүлсө жана алар пайдалуу моделдер катары корголуучу объектилерге киргендиги белгиленсе, анда жөнөтүлгөн сурамда өтүнмө ээсине бул жөнүндө кабарланат жана андан экспертиза жүргүзүлбөгөн объектинин (объектилердин) мүнөздөмөсүн алып таштоо жолу менен же зарыл болгон учурда тиешелүү алымды төлөө менен бул обектини (мындай объектилердин ар бирин) көз карандысыз пунктка бөлүү жолу менен формуланы кайрадан туюндуруу сунушталат. Белгиленген мөөнөттө өтүнмө ээси тарабынан суралган материалдар же көрсөтүлгөн мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбеген учурда өтүнмө чакыртылып алынды деп таанылат, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат.  

 

Кошумча материалдарды текшерүү

14. Сурам боюнча берилген кошумча материалдар Эрежелердин 17.20 пунктуна ылайык текшерүүдөн өтөт.

1) Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча же экспертизанын сурамы боюнча берилген өтүнмөнү оңдоочу жана тактоочу (б.а. алардын мазмунуна киргизилүүгө тийиш болгон) кошумча материалдар келип түшкөндө, өтүнмө ээси тарабынан мындай материалдарды берүү мөөнөтүнүн сакталгандыгы текшерилет.

Көрсөтүлгөн кошумча материалдар өтүнмө берилген датадан тартып эки айдын ичинде берилбесе, же кошумча материалдар менен бирге белгиленген тартипте тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ берилбесе, бул материалдар өтүнмөнү кароодо эске алынбайт, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат. Мындай кабарлоо өтүнмө ээсине жиберилген экспертизанын кезектеги документинин мазмунуна киргизилиши мүмкүн.

2) Кошумча материалдар пайдалуу моделдин өзгөртүлгөн формуласын камтыган учурда, формуланын өзгөртүлүшү ага адепки формулада ушундай сапатта бөлүнбөгөн пайдалуу моделге бир же бир нече көз карандысыз жана/же көз каранды пункттарды киргизүүнү караштыра тургандыгы жана мындай кошумча материалдар менен бирге тиешелүү алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документтин берилгендиги белгиленет.

Кошумча материалдар менен бирге көрсөтүлгөн документ берилбеген учурда өтүнмөнү кароодо формуланын өзгөртүлүшү эске алынбайт.

3) Сурам боюнча өтүнмө ээси берген кошумча материалдарга карата, өтүнмө ээси тарабынан аны берүүнүн белгиленген мөөнөттөрүнүн сакталышы текшерилет.

Көрсөтүлгөн материалдар өтүнмө ээси сурамды алган датадан тартып эки айдын ичинде берилүүгө тийиш.

Өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышын текшерүүдө Эрежелердин 9-пунктунун 2-пунктчасынын жетекчиликке алуу керек.

Эгерде өтүнмө ээси кошумча материалдарды көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү бузуу менен бергендиги белгиленсе (жана бул мөонөттөр Эрежелердин 14-пунктуна ылайык узартылбаган болсо), өтүнмө чакыртылып алынды деп таанылат, бул жөнүндө өтүнмө ээсине кабарланат.

4) Өтүнмө ээси тарабынан анын жеке демилгеси боюнча же экспертизанын сурамы боюнча берилген жана карап чыгууга кбыл алынган кошумча материалдар келип түшкөн учурда, алар өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртпөй тургандыгы текшерилет.

Кошумча материалдар, эгерде алар өтүнмөнүн адепки материалдарында болбогон, формулага киргизилүүгө тийиш болгон белгилерди камтыса, өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү болуп таанылат.

Белгилер пайдалуу моделдин формуласына киргизилүүгө тийиш деп, алар өтүнмө ээси тарабынан такталган формулада камтылган учурда гана эмес, ошондой эле өтүнмө ээси мындай киргизүүгө көрсөткөн учурда дагы саналат.

Кошумча материалдарда келтирилген жана формулага киргизилүүгө тийиш болгон белгилер, эгерде алар патент берүүгө арыз, пайдалуу моделдин сыпаттамасы, формуласы жана чиймелери келип түшкөн датага өтүнмөдө камтылган формулада же сыпаттамада ачылып берилбесе, өтүнмөнүн адепки материалдарында болгон эмес деп таанылат.

Эгерде өтүнмөнүн адепки материалдарында пайдалуу моделдин маанилүү белгиси аны аткаруунун жеке формаларын ачып берүүсүз жалпы түшүнүк менен түшүндүрүлгөн болсо, анда аткаруунун мындай формасын пайдалуу моделдин формуласына киргизүүгө жаткан белгиге киргизүү менен кошумча материалдарда берүү кошумча материалдарды пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү деп таануу үчүн негиз болуп саналат. 

Сыпаттамада техниклык деңгээлине гана, анын ичинде эң жакын аналогуна карата эскертилген белгилер өтүнмөнүн адепки материалдарында камтылган өтүнүлгөн пайдалуу моделдин белгилерине кирбейт.

Өтүнмө өтүнмөнүн адепки материалдарында камтылган топтун кандайдыр бир пайдалуу моделинин белгилери менен пайдалуу моделдердин тобуна кирсе, мындай учурда сыпаттамада эскертилген белгилер дал ушул топтун пайдалуу моделине ылайыктуу деп саналат.

Өзгөчөлүктү алардын ичинен бирөө башкасында пайдаланууга арналган пайдалуу моделдердин тобу түзөт. Мында адепки материалдарда камтылган башкасында пайдаланууга арналган бир пайдалуу моделдин белгилери ушул башка пайдалуу моделдин белгилери болуп дагы санлат.

Өтүнмөнүн адепки материалдарында болбогон, формулага киргизилүүгө тиешелүү болгон белгилерге кирбеген өтүнүлгөн пайдалуу модель жөнүндө маалымдарды камтыган кошумча материалдар пайдалуу моделдин маанисин өзгөртүүчү болуп саналбайт. Мындай маалымдарга, атап айтканда пайдалуу моделди ишке ашыруунун шарттары жөнүндө жаңы (кошумча) маалымдар, пайдалуу моделди ишке ашыруунун мисалдары, кошумча техникалык натыйжа алуу мүмкүндүгүнө көрсөтмө, такталган графикалык материалдар ж.б. киргизилиши мүмкүн.

Өтүнмөнүн адепки материалдарында болбогон, пайдалуу моделдин формуласына киргизилүүгө тийиш болгон белгилер менен катар ошондой эле өтүнмөнү кароо үчүн зарыл болгон башка маалымдарды камтыган кошумча материалдар, көрсөтүлгөн белгилер камтылган бөлүгүндө гана маңызын өзгөртүүчү болуп таанылат.

Башка маалымдар экспертиза жүргүзүүдө эске алынат.

5) Өтүнмөнү кароодо өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү бөлүгүндө кошумча материалдар көңүлгө алынбайт жана алардын өтүнүлгөн чечимдин маңызын өзгөртүүчү деп таанылгандыгына байланыштуу кошумча материалдарды көңүлгө алуунун мүмкүн эместиги жөнүндөгү Кыргызпатенттин кабарлоосун өтүнмө ээси алган датадан тартып үч айлык мөөнөт өткөнгө чейин өтүнмө ээси тарабынан өз алдынча өтүнмө катары таризделиши мүмкүн.

Кошумча материалдар өтүнүлгөн пайдалуу моделдин маңызын өзгөртүүчү болуп таанылган учурда, өтүнмө ээсине экспертизанын мындай корутундусу үчүн негиз болуп кошумча материалдарга киргизилген маалымдардын ичинен кайсылар кызмат кылгандыгы жөнүндө (ага кезектеги жөнөтүлүүчү экспертизанын документинде) кабарланат.

6) Мыйзамдын 22-статьясын, ал өтүнмөнүн документтерин оңдоолорду жана тактоолорду берген учурда, бул өтүнмө ээсинин демилгеси болгондугун белгилөө бөлүгүндө колдонууда төмөнкүлөрдү жетекчиликке алуу керек:

- өтүнмө ээси кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоону, экспертизанын сурамын алгандан кийин, ошондой эле мындай кабарлоону же сурамды албай туруп берген кайсы болбосун өтүнмөнүн документин оңдоо же тактоо, эгерде бул оңдоо же тактоо өтүнмөнүн документтерине карата белгиленген талаптардын бузулушун четтетүүгө багытталган болсо, өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өтүнмөнүн документин оңдоо болуп эсептелбейт,

- эгерде бул оңдоо же тактоо кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоонун, экспертизанын сурамынын мазмуну менен байланыштуу болсо, өтүнмө ээси кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоону, экспертизанын сурамын алгандан кийин берилген кайсы болбосун өтүнмөнүн документин оңдоо же тактоо өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өтүнмөнүн документин оңдоо болуп эсептелбейт,

- өтүнмө ээси кандайдыр бир жазуу жүзүндөгү кабарлоону, экспертизанын сурамын алгандан кийин, ошондой эле мындай кабарлоону же сурамды албай туруп берген бардык башка өтүнмөнүн документин оңдоо же тактоо, өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өтүнмөнүн документин оңдоо болуп саналат жана Мыйзамдын 22-статьясына ылайык киргизилимши мүмкүн.

Өтүнмө ээси тарабынан ишке ашырылган (же, бул өтүнмө ээси тарабынан жасалбаган болсо, мындай жиктештирүү жүргүзүлөт) ЭПЖ боюнча пайдалуу моделди жиктештирүүнүн тууралыгын текшерүү

15. Эгерде өтүнмө ээси өтүнмөнүн предметин техниканын тигил же башка жааты менен байланыштыруу максатында жиктештирүүнү жүргүзбөсө, Кыргызпатент өтүнүлгөн пайдалуу моделдерди ЭПЖге ылайык жиктештирет.

Жиктештирүү ЭПЖге киргизүү менен белгиленген эрежелерге ылайык жүргүзүлөт.

Жиктештирүүдө жиктештирүү индексин тандоо үчүн негиз болуп өтүнүлгөн пайдалуу моделдин формуласы саналат. Пайдалуу моделдин маңызын кыйла толук түшүнүү үчүн сыпаттама жана чиймелер пайдаланылат. Эгерде өтүнмө ЭПЖнин ар кандай рубрикаларына тиешелүү бир нече объектерди камтыса, бардык тиешелүү жиктештирүү индекстер белгиленет. Мында биринчи индексти тандоо пайдалуу моделдин аталышы менен аныкталат.

Өтүнмөдө ал Кыргызпатентке берилген датадан кыйла мурдагы артыкчылыктын суралышынын негиздүүлүгүн текшерүү

16. Пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө ишке ашырылат:

- өтүнмөнүн Кыргызпатентке берилген датасы боюнча (Эрежелердин 17.5 пункту);

- биринчи өтүнмөнүн Париж конвенциясынын мүчө-мамлекетинде берилген датасы боюнча (Эрежелердин 17.6 пункту);

- кыйла мурда берилген өтүнмөгө кошумча материалдардын берилген датасы боюнча (Эрежелердин 17.7 пункту);

- ошол эле өтүнмө ээсинин кыйла мурдагы өтүнмөсү Кыргызпатентке берилген дата боюнча (Эрежелердин 17.8 пункту);

- бөлүнгөн өтүнмө боюнча (Эрежелердин 17.9 пункту);

- мурда берилген бир нече өтүнмөлөрдүн негизинде (Эрежелердин 17.10 пункту).

Өтүнмө ээси суралган артыкчылыкты тастыктоочу тиешелүү зарыл документтерди берүүгө тийиш.

 

Пайдалуу моделдин формуласынын ылайыктуулугун текшерүү

17. Пайдалуу моделдин белгилери аларды далдаштыруу мүмкүндүгүн б.а. бул белгилер мүнөздөлгөн түшүнүктөрдүн ойдук мазмунунун белгилүү техникалык деңгээлинин негизинде адистердин бир мааниде түшүнүүсүн камсыздагыдай кылып пайдалуу моделдин формуласында көрсөтүлөт.

Белгилер формулада пайдалуу моделди статикалык абалда мүнөздөгүдөй кылып баяндалат. Пайдалуу моделдин конструктивдик элементинин аткарылышын мүнөздөөдө анын кыймылдуулугуна, анын белгилүү бир функцияны аткаруу мүмкүндүгүнө ж.б. көрсөтмөгө жол берилет.

Формула бир звенолуу жана көп звенолуу болушу жана ылайыгына жараша бир же бир нече пункттарды камтышы мүмкүн.

Пайдалуу моделдин бир звенолуу формуласы аны аткаруунун же пайдалануунун жеке учурларына колдонулуучу өнүгүүсү жана/же тактоосу болбогон маанилүү белгилердин топтому бир пайдалуу моделди мүнөздөө үчүн колдонулат.

Пайдалуу моделдин бир звенолуу формуласынын мисалы катары «Жер титирөөгө туруктуу имарат» KG № 170 пайдалуу моделин келтирүүгө болот:

 «Жер титирөөгө туруктуу имарат пайдубалды, ортолорунда вертикалдуу көңдөйлөрү бар вертикалдуу блокторду камтып, мунусу менен

а й ы р м а л а н а т: чарчы бөлмөлөрдөн турган имараттын сырткы жана ички дубалдары бар, алардын ар бири көтөрүп туруучу болуп саналып, бирдей өлчөмдөгү блоктордон бүтүн болуп жасалган жана бириктирилген жерлери 4см жазылыкта жер титирөөгө туруштук бергидей кылып жасалган».

Көп звенолуу формула аткаруунун жеке учурларына же пайдалуу моделди пайдалануу же пайдалуу моделдердин топторун мүнөздөө үчүн пайдалануучу анын маанилүү белгилеринин топтомун өнүктүрүү жана/же тактоо менен бир пайдалуу моделди мүнөздөө үчүн же колдонулат.

Бир пайдалуу моделди мүнөздөөчү көп звенолуу формула бир көз карандысыз пунктка жана андан кийинки көз каранды пунктка (пункттарга) ээ.

Пайдалуу моделдердин тобун мүнөздөөчү көп звенолуу формула бир нече көз карандысыз пункттарга ээ, алардын ар бири топтун бир пайдалуу моделдеринин бирин мүнөздөйт. Мында топтун ар бир пайдалуу модели ылайыгына жараша көз карандысызга караштуу көз каранды пункттарды тартуу менен мүнөздөлөт.

Пайдалуу моделдердин тобун мүнөздөй турган формуланы сыпаттоодо төмөнкүдөй эрежелер сакталат:

- өзүнчө пайдалуу моделдерди мүнөздөй турган көзкарандысыз пункттар эреже катары, формуланын башка пункттарына шилтемени камтыбайт (мындай шилтеме качан ал андагы башка пункттун болбогондугун толук кайталоосуз бул көзкарандысыз пунктту сыпаттамага мүмкүнчүлүк берген учурда гана болот);

- көзкаранды пункттар алар караштуу болгон көзкарандысыз пункт менен бирге топтолот;

- эгер пайдалуу моделдерди топко бириктирүү шарты болуп пайдалуу моделдин бири башкасын жасап чыгаруу же башкасын же башкасында колдонуу үчүн арналгандыгы эсептелсе, анда биринчи көзкарандысыз пунктта ал үчүн башка пайдалуу модель арналган пайдалуу моделдин мүнөздөмөсү берилет.

Көп звенолуу формуланын мисалы катары «Айнекпакет» KG № 181 пайдалуу моделин келтирүүгө болот:

 «1. Айнекпакет жылчыксыз алкакты, айнектөө элементтерин, айнектөө элементтеринин ортосундагы беттелүүчү профилде орнотулган көлөкөлөө элементтерин камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: айнекпакет вакуумдук автономдуу блок түрүндө жасалган, көлөкөлөө элементтери айнекпакеттин узунунан кеткен огунун айланасында бурулуу мүмкүнчүлүгү менен алкакта орнотулган өзөктөргө бекитилген пластина түрүндө жасалган, негизги айнектердин ортосунда катар катар орнотулган горизонталдуу кергичтер менен кошумча жабдылган, кыймылга келтиргичи бар кайталанган механизм менен кошумча жабдылган.

2. Айнекпакет 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: пластиналар ар кандай даражадагы тунуктукта жасалган. 

3. Айнекпакет 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: пластиналар тунук эмес жасалган.

4. Айнекпакет 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: пластиналар күзгүдөй жасалган».

            18. Пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пункту анын укуктук коргоо суралган көлөмүн аныктоочу белгилеринин жыйындысы менен мүнөздөлөт жана пайдалуу моделдин объектисин логикалык аныктоо түрүндө баяндалат. Пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пункту бир гана пайдалуу моделге тиешелүү болууга тийиш. Ал анын белгилери менен пайдалуу моделдин объектисин логикалык аныктоо түрүндө берилет жана суралган укуктук коргоонун көлөмүн аныктайт.

Формуланын көзкарандысыз пункту бир пайдалуу моделге тийиштүү болуп таанылбайт, эгерде андагы камтылган белгилердин топтому:

- бир жана ошол эле техникалык натыйжаны алууну камсыздабаган альтернатива түрүндө берилген белгилерди камтыйт же альтернатива өзүнчө белгилерге эмес, ал эми функционалдуу өз алдынча белгилерге кирсе (түзүлүштүн түйүнү же тетиги ж.у.с.), анын ичинде тигил же бул альтернативанын тандоосу ушундай белгилердин кайсы-бирине башка белги (белгилердин) үчүн чыгарылган тандоого караштуу болот.

- мында анын аталган топтомунда болушу же жок экендигине мүмкүнчүлүк берилген (негизинен, "(конструктивдүү элемент) камтылышы мүмкүн" сыяктуу жүгүртүүсү колдонулганда) белгини камтыйт";

- каражаттардын топтомунун мүнөздөмөсүн камтыйт, алардын ар бири көрсөтүлгөн топтому менен жалпы арналыштагы каражаттарды ишке ашырбастан, өз арналышына ээ.

Мисалы: «Боз үй» KG № 115 пайдалуу модели:

«1. Боз үй төмөнкү, ортоңку жана жогорку алкактары бар каркасты, ууктарды, түндүктү, каркастын алкактарына бекитилген вертикалдык тосмону (кереге), бекиткич жана катуу тартып байлагыч элементтерди, жабууларды камтып, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: түндүктүн алкагы жана каркастын алкагы өз ара ичке таарып кесилген рейкалар менен бекитилген кезектешкен катарлардан көп катмарлуу жасалган, мында каркастын ортоңку алкагы төмөнкү жана жогорку алкактардын диаметринен ашкан диаметрге ээ, вертикалдык тосмо (кереге) ичке кесилген рейкалардан кайчылаш тор түрүндө сыртына томпойтулуп жасалган, ууктары катарында түз рейкалар пайдаланылган, алар радиалдык жайгашып төбөсүн (куполду) түзөт жана өз ара бирдей аралыкта керегенин узундугу боюнча тегерете бекитилет, ал эми түндүк кайчылашкан рейкалардан түзүлгөн бири биринин үстүндө жайгашкан эки торду камтыйт, алардын төмөнкүсү түндүктүн алкагынын бетине бекитилген, ал эми жогоркусу жарым шар формасын түзөт жана түндүктүн алкагына бекитилген».

            19. Пайдалуу моделдин формуласынын көз каранды пункту пайдалуу моделди аны аткаруунун же пайдалануунун жеке учурунда пайдалуу моделди мүнөздөй турган белгилер менен көзкарандысыз пунктта келтирилген пайдалуу моделдин белгилерин өнүктүрүүнү жана/же тактоону камтыйт.

Пайдалуу моделдин формуласынын көзкаранды пунктун мындайча сыпаттама болбойт, мында ал көз каранды болгон формуланын ошол пунктунун белгилерин алмаштыруу же чыгарып салуу же ага ушул Эрежелердин 4.15-пунктунун 2- пунктчасында көрсөтүлгөн алардын топтому мүнөзгө ээ болгон белгилерди киргизүү жүргүзүлөт.

Формуланын көзкаранды пунктунун чектелген бөлүгү ойлоп табуунун арналышын билдирген түрдүк түшүнүктөн турат, эреже катары көзкарандысыз пунктта келтирилгенге салыштыруу боюнча кыскартылып жана ага (аларга) бул көзкаранды пункт кирген көзкарандысыз пунктка жана/же көзкаранды пунктка шилтеме менен көрсөтүлүп баяндалган. Көзкаранды пункттун формуланын бир нече пункттарына көзкаранды болушунда аларга карата шилтеме альтернативаны пайдалануу менен көрсөтүлөт.

Эгерде көзкаранды пункттун белгилери менен жеке учурда аны аткарууда же пайдаланууда пайдалуу моделди мүнөздөө үчүн көзкарандысыз пункттун белгилери гана зарыл болсо, ушул көзкаранды пункттун түздөн-түз көзкарандысыз пунктка көзкарандылыгы пайдаланылат. Эгер аталган мүнөздөмө үчүн формуланын бир же бир нече башка көзкаранды пункттарынын белгилери зарыл болсо, бул көзкаранды пункттун көзкарандысыз пунктка тийиштүү көзкаранды пункттары аркылуу көзкарандылыгы пайдаланылат, мисалы:

 «2. Боз үй 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: куполдук ууктардын төмөнкү учтары вертикалдык тосмонун (керегенин) жана алкактын курчоосу боюнча болот тилке менен күчөтүлгөн каркастын жогорку алкагынын чегинен чыгып турат.

13)             Боз үй 1-пункт боюнча мунусу менен а й ы р м а л а н а т: бекиткич жана тартып байлагыч элементтер катары өзү тешип буралма мыктар колдонулган».

Өтүнүлгөн чечимдин пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугун текшерүү, пайдалуу моделдин жаңылыктуулугу, өнөр жайлык колдонумдуулугу

20. Пайдалуу модель үчүн патентке жөндөмдүүлүк шарттар болуп, жаңылыктуулугу, өнөр жайлык колдонумдуулугу саналат.

 

Пайдалуу модель катары өтүнүлгөн объектиге, эгерде ал жаңы жана өнөр жайлык колдонумдуу болсо, укуктук коргоо берилет (Мыйзамдын 6-статьясынын 2-бөлүгү)

Пайдалуу модель жаңы болуп саналат, эгерде анын маанилүү белгилеринин жыйындысы техникалык деңгээлдин ичинен белгилүү болбосо.

Патентке жөндөмдүүлүктүн “жаңылыктуулук” шарты балким эң жоопкерчиликтүүсү болуп саналат жана аныктоочу болушу мүмкүн. Анткени дал ушул критерий мындай техникалык чечим белгилүү болгондугун же белгилүү эмес экендигин аныктайт. Эгерде техникалык чечим өтүнүлгөн пайдалуу модель менен дал келген маанилүү белгилеринин жыйындысы боюнча техникалык деңгээлдин ичинен белгисиз болсо, анда акыркысы “жаңылыктуулук” шартына ылайык келет. Мында өтүнүлгөн пайдалуу модель аналогиялык арналыштагы гана техникалык чечимдер менен салыштырылат. Маанилүү белгилери болуп, өтүнүлгөн техникалык натыйжа менен себебин издөө байланышында тургандар гана саналат.  

Жаңылыктуулугун текшерүүдө Мыйзамдын 6-статьясынын 5-бөлүгүнө ылайык техникалык деңгээлине автор, өтүнмө ээси же бул маалыматты алардан түз же кыйыр түрдө алган кайсы болбосун жак тарабынан ачылган пайдалуу моделге тиешелүү жалпыга жетимдүү маалыматты камтыган булактар киргизилбейт, эгерде бул пайдалуу моделге өтүнмө Кыргызпатентке маалымат ачылгандан датадан тартып алты айдан кеч эмес мезгил ичинде берилсе.

Келтирилгенден улам каралып жаткан пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун баалоодо аны ачуунун көрсөтүлгөн мөөнөттө жүргүзүлүшү эске алынбайт, мисалы төмөнкүлөрдө:

- өтүнмө ээлеринин жана/же авторлордун курамы каралып жаткан пайдалуу моделдин өтүнмө ээлеринин жана/же авторлордун курамы менен жок дегенде жарым-жартылай дал келген өтүнмө боюнча берилген патентке карата пайдалуу моделдин жарыяланган сыпаттамасында;

- авторлорунун курамы каралып жаткан пайдалуу моделдин авторлорунун курамы менен жок дегенде жарым-жартылай дал келген басылмада жарыяланган макалада;

 

- көргөзмөгө коюлган экспонатта, эгерде ал жөнүндө маалымдардан улам ал каралып жаткан ойлоп табуунун өтүнмө ээси (өтүнмө ээлеринин бири) жана/же автору (авторлордун ичинен бир нече жактар) тарабынан коюлган болсо. 

Эгерде табылган жалпыга жетимдүү маалымдардын ичинен өтүнүлгөн пайдалуу моделдин өтүнмө ээси (же жок дегенде өтүнмө ээлеринин бири) жана/же автору (жок дегенде авторлордун бири) тарабынан ачылбагандыгы белгиленсе, көрсөтүлгөн маалымдар пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүк шарттарына, атап айтканда жаңылыктуулук шарттарына ылайык келбеши мүмкүн экендиги жөнүндө корутунду чыгаруу үчүн колдонулат.

Эгерде өтүнмө ээси эксперт тарабынан техникалык деңгээлине киргизилген маалымат өтүнмө ээсинен жана/же пайдалуу моделдин авторунан алынгандыгынын далилин келтирсе, б.а. жогоруда келтирилген жободо көрсөтүлгөн шарт сакталса, анда андан кийин мындай маалымат каралып жаткан өтүнмөгө карата техникалык деңгээлине киргизилүүгө тийиш эмес.

Жеңилдиктин күчүнүн алты айлык мезгили пайдалуу моделдин артыкчылык датасынан эмес, өтүнмө Кыргызпатентке берилген датадан мурда болгондугун белгилөө керек.

Ошондуктан, өтүнмө боюнча ал берилген датадан кыйла мурдагы артыкчылык суралган учурда, артыкчылык датасына чейин алты айдан аз, бирок өтүнмө берүү датасына чейин алты айдан ашык убакытта маалыматтын ачылышы пайдалуу модель жөнүндө маалыматты ачуу боюнча алты айлык жеңилдик берүүнү мүмкүн эмес кылат.

21. Эксперт алдын ала экспертиза жүргүзүүдө пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун маалыматтын төмөнкү булактары боюнча гана текшерет:

- формалдуу экспертиза аяктаган убакытка өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдары;

- Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар же пайдалуу моделдер, б.а. тиешелүү Мамлекеттик реестрлерде катталган, евразия патенттери алынган ойлоп табуулар. Кыргыз Республикасында патенттелген ойлоп табуулар же пайдалуу моделдер Мамлекеттик реестрлерде каттоо жүргүзүлгөн формулага карата алардын артыкчылык датасынан тартып эске алынат;

- алар үчүн төмөнкү шарттар сакталган кыйла мурдагы артыкчылык датасы бар ойлоп табууларга жана пайдалуу моделдерге өтүнмөлөр:

өтүнмө Кыргыз Республикасында берилген;

өтүнмө башка жак, б.а. башка өтүнмө ээси тарабынан берилген;

өтүнмө чакыртылып алынбаган же чакыртылып алынды деп таанылбаган.

Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө ошондой эле алар боюнча белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын патенттерин берүү жөнүдө өтүнүч каттар берилген ойлоп табууларга СССРдин автордук күбөлүктөрүн же патенттерин берүүгө өтүнмөлөр, ошондой эле аларга карата ушул Эрежелердин шарттары сакталган жарыяланган евразия өтүнмөлөрү теңештирилет.

22. Эгерде техникалык деңгээлинде арналышын мүнөздөөнү камтуу менен пайдалуу моделдин өтүнмө ээси тарабынан сунушталган формуласында камтылган бардык белгилерге окшош белгилери таандык болгон каражат табылса, пайдалуу модель техника деңгээлинин ичинен белгилүү деп жана жаңылыктуулук шартына ылайык эмес деп таанылат.

Белгилердин окшоштугу жөнүндө маселени чечүүдө белгинин мазмунун талдоо зарыл. Мында аны түшүндүрүүнүн формасы мааниге ээ болбойт. Мисалы, эгерде түзүлүштүн белгиси болуп кандайдыр бир элементтин геометриялык формасы эсептелсе, анда ошол эле бир форма сөз жүзүндө, математикалык көз карандылыкта же графикалык түрдө көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошол эле түзүлүшкө, графикалык сүрөттөлүшкө (чиймеде) жана сөз жүзүндө сыпатталганга, же химиялык кошундуга, символдор менен сүрөттөлгөнгө жана химиялык номенкулатура боюнча аталгандарга кирет.

Белгилүү каражаттын өтүнүлгөн пайдалуу моделдин формуласында камтылган белгилерине окшош болгон бардык белгилери маалыматтын бир булагында камтылууга тийиш.

Жогоруда келтирилген туюндурма, өтүнмө ээси тарабынан сунушталган пайдалуу моделдин формуласында кандай киргизилген болсо ошондой түрдө белгилерди алып салбастан бардыгынын каражат белгилүү болгон булакта бар болуусун эмес, пайдалуу моделдин өтүнмө ээси тарабынан сунушталган формуласында (арналышынын мүнөздөмөсүн камтуу менен) камтылган бардык белгилерине окшош белгилер таандык болгон каражаттын белгилүүлүгүн гана талап кылат.

Ошондуктан, эгерде конкреттүү учурда өтүнүлгөн пайдалуу моделдин формуласынын көз карандысыз пунктунун бардык белгилери табылган булакта сыпатталган белгилүү каражатка таандык экендигин далилдөө мүмкүн болсо, анда анын бул булактагы түздөн түз мүнөздөмөсүнүн толуктугуна көз карандысыз пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун моюнга албоо үчүн Эрежелердин 17.15 пунктунун ченемдерин колдонуу катачылык болбойт.

Мисалы:

Жарнак сактагыч алдына койгуч жана тик бурчтуу жарнактык койгучтардан түзүлгөн айрым жарнактык тилкелерден туруп, мунусу менен а й ы р м а л а н а т: ар бир жарнактык койгуч чечилме жана өзү чапталма негизде жана узундугу 10 см, туурасы 4см жана аянты 40 кв.см. болуп жасалган.

Мындай учурда акыркы белги жарнактык койгучтардын формаларынын жана сызыктуу өлчөмдөрүнүн натыйжасы болуп саналат деп корутунду чыгарууга болот. Алар белгилүү жана өтүнүлгөн түзүлүштөр үчүн бирдей. Ошондуктан, көрсөтүлгөн белги белгилүү ошондой эле өтүнүлгөн түзүлүштөргө объективдүү таандык. Бул белги белгилүү объектинин мүнөздөмөсүнө киргизилбегендигине карабастан, бул объект жана өтүнүлгөн объект окшош.

Ошондуктан, өтүнмө ээси тарабынан сунушталган ойлоп табуунун формуласында арналышынын мүнөздөмөсүн камтуу менен камтылган бардык белгилерге окшош белгилер таандык болгон каражат табылгандыгын белгилөөгө жана ушунун негизинде Эрежелердин 17.15 пунктуна шилтеме берүү менен өтүнүлгөн пайдалуу моделдин жаңылыктуулугун төгүндөөгө болот.

23. Эгерде экспертиза процессинде өтүнүлгөн пайдалуу моделде камтылган бардык белгилерге окшош белгилер таандык болгон чечимди камтыган Кыргыз Республикасында бар болгон маалымат булагы дүйнөдө жалпыга жетимдүү маалыматтардын ичинен табылгандыгынын негизинде пайдалуу моделдин жаңылыктуулугунун жоктугу белгиленсе, өтүнмө ээсине экспертизанын далилдерин баяндоо менен жана ушул далилдерге карата өз пикирин билдирүү, зарыл болгон учурда пайдалуу моделдин формуласын өтүнмөнүн адепки материалдарынын негизинде оңдоо сунушу менен сурам жөнөтүлүшү мүмкүн, же өтүнмө чакыртылып алынат, же өтүнмө ээсинин катышуусу менен экспертизанын далилдерин карап чыгуу сунушталат.

24. Каралып жаткан пайдалуу модель жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат булагы болуп кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө эсептелсе, өтүнмө чакыртылып алынбагандыгына ынануу керек.

Эгерде өтүнмө чакыртылып алынбаса жана аны чакыртып алуунун мөөнөтү өтпөсө, каралып жаткан пайдалуу моделдин өтүнмө ээсине мындай өтүнмө бар экендиги жөнүндө (анын өтүнмө ээсин көрсөтүүсүз жана мазмунун ачпастан) жана кыйла мурдагы артыкчылыктуу өтүнмө боюнча аныктык келип жеткиче анын өтүнмөсүн кароону кийинкиге калыруу мүмкүндүгү тууралуу кабарланат.

Өтүнмөнү кароону кийинкиге калырууга өтүнмө ээси макул болбогон учурда өтүнүлгөн пайдалуу моделдин жаңылыктуулук шартына ылайык келбестиги белгиленет.

25. Эгерде формуланын көз каранды пункттарды камтыган көз карандысыз пунктунда мүнөздөлгөн пайдалуу модель жаңылыктуулук шартына ылайыктуулугу белгиленсе, анда көз каранды пункттарга карата техникалык деңгээлин талдоо жүргүзүлбөйт.

26. Формуланын көз каранды пункттарды камтыган көз карандысыз пунктунда мүнөздөлгөн пайдалуу модель жаңы деп таанылбаган учурда, өтүнмөнү андан ары кароо Эрежелердин 17.17 пунктунун 1-пунктчасына ылайык жүргүзүлөт.

27. Жаңылыктуулук шартына ылайыксыздыгы белгиленген пайдалуу моделге карата өнөр жайлык колдонумдуулугуна текшерүү жүргүзүлбөйт.

28. Мыйзамдын 6-статьясынын 6-бөлүгүнө ылайык: “Эгерде пайдалуу моделди иш жүзүндө пайдаланууга мүмкүн болсо, анда ал өнөр жайында пайдаланууга жарамдуу болуп эсептелет”.

Эрежелердин 17.16 пунктунун (2) пунктчасына ылайык пайдалуу моделди өнөр жайлык колдонумдуу деп таануу үчүн төмөнкүдөй шарттардын топтомун аткаруу зарыл:

- өтүнмөнүн материалдарында өтүнүлгөн пайдалуу моделдин арналышын көрсөтүлүшүнүн болуусу;

 

- өтүнмөнүн материалдарында же пайдалуу моделдин артыкчылык датасына чейин жалпыга жетимдүү болуп калган булактарда сыпатталган каражаттардын жана ыкмалардын жардамы менен пайдалуу моделди ишке ашыруунун мүмкүндүгү.

29.Арналыштын көрсөтүлүшүн текшерүүдө өтүнүлгөн пайдалуу моделди ишмердүүлүктүн кандайдыр бир жаатында пайдалануу караштырылгандыгы көрсөтүлгөндүгун, б.а. өтүнмө ээси тарабынан анын арналышы көрсөтүлгөндүгүн тактоо зарыл.

Экспертиза тарабынан өтүнүлгөн арналыш каражатында керектөөнүн факт жүзүндө болуусун баалоо жүргүзүлбөйт.

Ошондуктан, мисалы, жаңы паровоздорду куруу болжоштурулбагандыгына, ал эми мурда курулган паровоздор жарактан чыккандыгына негизденген өтүнүлгөн өркүндөтүлгөн паровозду өнөр жайлык колдонумдуу деп таануунун мүмкүн эместиги жөнүндөгү пикир жаңылыштык болмок.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн арналыш кадимкидей эмес, ал тургай экзотикалык болуп саналса дагы өнөр жайлык колдонумдуулугунан шек саноого болбойт. Кадимкидей эмес каражатты сунуштаган, бирок арналышын көрсөткөн ойлоп табуучу жаңы керектөөнү таап, ошону менен бир эле учурда аны канааттандыруу үчүн каражатты түзгөндүгү үчүн сыйланууга тийиш.

Анын үстүнө белгилүү функцияларынын кадимки эмес айкалышы бар каражаттарды түзүүгө багытталган пайдалуу моделдерди өнөр жайлык колдонумдуу эместерге киргизүүгө негиз жок, мисалы шаты-шатыча-араба, китеп текчеси-балык кармоо үчүн жащик.

30. Өтүнүлгөн техникалык натыйжага жетүү мүмкүндүгүнүн көз карашынан пайдалуу моделди талдоодо пайдалуу моделдин формуласында бул техникалык натыйжаны камсыздоочу белгилердин болуусу белгиленет.

Мында пайдалуу моделдин маңызы пайдалуу моделдин камсыздандыруучу техникалык натыйжага жетүү үчүн жетишерлик маанилүү белгилеринин жыйындысында билдириле тургандыгынан келип чыгуу (Эрежелердин 4.7 пунктунун биринчи абзацы) жана пайдалуу моделдин формуласы пайдалуу моделдин маңызын көрсөтүүгө тийиш экендигин, башкача айтканда өтүнмө ээси көрсөткөн техникалык натыйжага жетүү үчүн жетишээрлик болгон анын маанилүү белгилеринин топтомун камтууга тийиш экендигин белгилөөчү Эрежелердин 4.10 пунктунун 3-пунктчасынын талаптарын эске алуу керек.

Техникалык натыйжа болуп пайдалуу модель ишке аша турган түзүлүштү даярдоодо же пайдаланууда объективдүү келип чыгуучу таасир, көрүнүш, касиет саналаарын жана эгерде алар техникалык натыйжаны алуу мүмкүндүгүнө таасир этсе, б.а. көрсөтүлгөн натыйжа менен себебин издөө байланышында турса, белгилер маанилүүгө кире тургандыгын эске алуу керек (Эрежелердин 4.7 пункту).

Техникалык натыйжанын болуусун текшерүүнүн жүрүшүндө өтүнүлгөн объктинин мүнөздөмөсүн табуу максатында формуланын сыпаттамасынын жана белгилеринин жыйындысынын талдоосу ишке ашырылат, башкача айтканда алардын жыйындысы формулада өтүнмө ээси көрсөткөн натыйжаны алуу үчүн жетишээрлик болгон өтүнүлгөн объектинин маанилүү белгилеринин болуусу белгиленет, алынган натыйжанын мүнөзү аныкталат.

Текшерүү адистин жалпы билимдерин колдонуу менен сыпаттамада объектинин ачылышын эске алуу менен жүргүзүлөт. Көпчүлүк учурларда мындай текшерүү кыйынчылык жаратпайт жана пайдалуу моделдин формуласы түрдүк түшүнүгүн мүнөздөөчү белгини жана өтүнүлгөн чечимди прототиптен айырмалоочу белгилерди камтуу менен, техникалык натыйжага жетүүгө таасир берүүчү маанилүү белгилеринин түзүлүшүнө тиешелүү болгон жыйындыны камтыгандыгын тастыктайт. Мындай учурда өтүнүлгөн объект түзүлүшкө тиешелүү болгон чечим, башкача айтканда пайдалуу модель болуп санала тургандыгы жөнүндө корутунду чыгаруу жана бул пайдалуу моделдин патентке жөндөмдүүлүгүн андан ары текшерүү үчүн негиз бар.

Ошону менен бирге бир катар учурларда текшерүүнүн натыйжасында карама-каршы корутундулар алынышы мүмкүн.

Формулада анын ичинде түрдүк түшүнүгүндө жана формуланын айырмалоочу бөлүгүндө өтүнүлгөн объект түзүлүшкө тиешелүү белгилер менен мүнөздөлүп, бирок, текшерүүнүн жыйынтыктары өтүнмө ээси көрсөткөн сунушталган каражаттар менен техникалык натыйжага жетпей тургандыгы жөнүндө корутунду чыгарууга мүмкүндүк берген жагдайлар кездешүүсү мүмкүн. Эреже катары, бул, эгерде текшерүүнүн жыйынтыктары өтүнмө ээси тарабынан пайдалуу моделдин объектиси катары өтүнүлгөн маанилүү белгилерине киргизилген белгилер менен өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн техникалык натыйжанын ортосунда себебин издөө байланышынын болуусун тастыктабаган учурда орун алышы мүмкүн.

Ошондой эле техникалык натыйжа катары көрсөтүлгөн техникалык таасирлер, көрүнүштөр, касиеттер объективдүү көрсөтүлбөгөн учурлар дагы орун алышы мүмкүн. Эреже катары, бул өтүнмө ээси тарабынан техникалык катары көрсөтүлгөн натыйжа “ойдон чыгарылган” мүнөзгө ээ болгон же илимий-техникалык адабиятта илимий эместерге киргизилген таасирлерге, көрүнүштөргө, касиеттерге тиешелүү болгон учурларда кездешет.

Мындай учурларда өтүнүлгөн объект түзүлүшкө тиешелүү техникалык чечим эмес деп таануу жана Мыйзамдын 23-1 статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык пайдалуу моделге патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн негиз бар болот.

31. Алдын ала экспертизанын жүрүшүндө өтүнмө ээсине кошумча материалдарды, анын ичинде ансыз экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбогон пайдалуу моделдин өзгөртүлгөн формуласын берүү жөнүндө сурам жөнөтүлүшү мүмкүн.

            32. Алдын ала экспертизадан оң натыйжа менен өткөн өтүнмө боюнча өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган формула менен патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Өтүнмө ээси чечимде алдын ала экспертизанын оң натыйжасы жана пайдалуу моделдин артыкчылыгын белгилөө жөнүндө кабарлант (Эрежелердин 17.21 пункту).

Чечимде пайдалуу моделдин формуласы өтүнмө ээси сунуштаган редакцияда жана сурам катка ушул Эрежелердин 17.19-пунктунун 14-пунктчасынын алтынчы абзацынын жоболоруна ылайык жооп берген учурунда, өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө пайдалуу моделдин формуласын оңдобосо, бирок формулада мүнөздөлгөн бардык пайдалуу моделдер үчүн алым төлөнгөн жана пайдалуу моделдин биримдүүлүгүнө талаптар сакталган учурда берилет.

Пайдалуу моделге патент өтүнмө ээсинин жоопкерчилигинде берилет.

            33. Эгерде алдын ала экспертизанын натыйжасында өтүнмө берилген сунуш Мыйзамда белгиленген патентке жөндөмдүүлүк критерийлерине ылайыксыз экендиги аныкталса, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык  кеңешинин  2017-жылдын 26-майындагы № 6-чечими менен жактырылган

 

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2017-жылдын 8- июнундагы № 128-буйругу менен бекитилген

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын Этика боюнча комиссиясынын жана Апелляциялык комиссиясынын

иштөө тартиби

 

I. Жалпы жобо 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) Этика боюнча комиссиясынын (мындан ары – Комиссия)  жана Апелляциялык комиссиясынын ушул иштөө тартиби (мындан ары – Тартип) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеши тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этикалык кодексине  жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

 Бул Тартип менен Комиссияны түзүүнүн жана анын ишинин принциптери жана жол-жоболору белгиленет.  

II. Комиссиянын максаты жана милдеттери 

 1. 1.      Комиссиянын ишинин негизги максаттары:

- мамлекеттик жарандык кызмат жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө мыйзамдардын аткарылышын, Кыргызпатенттин мамлекеттик жарандык кызматкерлеринин (мындан ары – Кыргызпатенттин кызматкерлери)  этикалык ченемдерди сакташын көзөмөлдөө;

- Кыргызпатенттин кызматкерлерине татаал этикалык кырдаалдарды чечүү боюнча консультациялык жардам берүү;

- кесиптик этиканын ченемдерине ылайык чыр-чатактуу кырдаалдардын алдын алуу;

- чыр-чатактуу кырдаалдар пайда болгондо компромистик чечимдерди издөө;

- келип чыккан этикалык көйгөйдү тартипке чакыруучу жаза чарасын колдонбостон чечүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо максатында Кыргызпатенттин кызматкерлери  кесиптик этиканын ченемдерин бузгандыгына алдын ала изилдөө   жүргүзүү;

-  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлеринин этикасынын негиздери жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү үчүн сунуштарды даярдоо.

2. Комиссиянын жана Апелляциялык комиссиянын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- кызматкердин этикалык жүрүш-турушуна арыздарды жана даттанууларды кароо;

- кызматкерлер өзүнүн милдеттерин аткарууда жетекчиликке алышы керек болгон белгилүү этикалык ченемдерди сактоого багытталган ченемдерди кабыл алуу;

- кызматкерлер тарабынан кызматкердин калыстыгына жана адилеттүү аткаруусуна жарандардын шектенүүсүн же ишенбестигин пайда кылуусу мүмкүн болгон иш-аракеттерди жүргүзүү мүмкүндүгүнүн алдын алуу;

- жалпысынан мамлекеттик жарандык кызматка жарандардын керектүү ишенимин камсыздоо. 

III. Комиссияны түзүү жана анын ишин уюштуруу 

3. Комиссия Кыргызпатенттин квалификациялуураак жана кадыр-барктуураак кызматкерлеринен түзүлөт.

4. Комиссиянын курамы Комиссия кабыл алуучу чечимдерге таасирин тийгизе алчу кызыкчылыктардын кагылышы пайда болуу мүмкүнчүлүгү жок болгудай кылып түзүлөт.

5. Комиссиянын курамына жалпы жыйналышта түздөн-түз добуш берүү аркылуу шайлануучу Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 7 өкүлү кирет.

6. Комиссиянын биринчи отурумунда анын мүчөлөрүнүн ичинен тике ачык добуш берүү аркылуу добуштардын көпчүлүгү менен 3 жылдык мөөнөткө төрага, төраганын орун басары, катчы шайланат.

7. Комиссиянын жекече курамы Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет. Комиссиянын иштөө мөөнөтү – 3 жыл.

8.  Комиссиянын төрагасы:

• Комиссиянын ишин уюштурат;

• Комиссиянын отурумдарына чакырат жана өткөрөт;

• Комиссиянын мүчөлөрүнө, тартылган адистерге, эксперттерге тапшырмаларды берет;

• Жетекчилик менен болгон мамилелерде Комиссиянын өкүлү болот;

• Кыргызпатенттин төрагасына Комиссиянын иши жөнүндө жыл сайын жазуу түрүндө отчет берет.

9. Этика боюнча комиссиянын төрагасы  ушул Комиссиядагы ишине байланыштуу ээлеген кызмат ордунан  өз каалоосу боюнча, соттун чечими боюнча, башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу, шайланма кызмат ордуна шайлангандагына байланыштуу учурлардан сырткары, Комиссиянын тиешелүү макулдугусуз бошотулушу мүмкүн эмес.

10. Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын төраганын орун басары аткарат.

11. Комиссиянын катчысы иш кагаздарын жүргүзүүгө, кайрылууларды каттоого, Комиссиянын документтерин сактоого, анын отурумдарын даярдоого жооп берет.

12. Комиссиянын кандай болбосун мүчөсүнүн күн тартибине киргизилген маселени кароодо кызыкчылыктардын кагылышына алып келиши мүмкүн болгон тике же кыйыр кызыкчылыгы пайда болгондо, Комиссиянын мүчөсү отурумдун башталышына чейин бул тууралуу билдириши керек. Мындай учурда ал белгиленген маселени кароого катышпайт.

13. Комиссиянын төрагасы керек болгон учурда Комиссиянын ишине эксперт катары кандай болбосун мамлекеттик кызматкерди кеңеш берүүчү добушка акысы жок ишке тартууга укугу бар. Ишке тартылган жактар Комиссиянын курамында иштеп баштаганга чейин ушул Тартип менен кол коюу менен тааныштырылышы керек.

14. Комиссиянын мүчөлөрүнө жана Комиссиянын отурумдарына катышкан жактарга Комиссиянын ишинин жүрүшүндө маалым болгон купуя маалыматтарды ачыкка чыгарууга тыюу салынат. Иш процессинде алынган маалымат “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында караштырылган тартипте гана пайдаланылышы мүмкүн.

15. Комиссиянын отурумдары муктаждыгына жараша өткөрүлөт. Отурумду өткөрүү үчүн кворум болуп анда Комиссиянын мүчөлөрүнүн 2/3 катышканда саналат.  Чечимдер добуштардын жөнөкөй көпчүлүгү менен ачык добуш берүү аркылуу кабыл алынат. Добуштар тең чыккан учурда Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

16. Комиссиянын ишин камсыздоо үчүн жооптуу статс-катчы саналат.

17. Комиссиянын ишин камсыздоо үчүн жооптуу жак Комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз жана анын курамына кирбейт.

18. Комиссиянын бар болушу Кыргызпатенттин жетекчилигине карамагындагы органда этикалык жүрүш-турушту камсыздоого жоопкерчиликтен өздөрүн четтетүүгө мүмкүндүк бербеши керек. Этикалык талаптарды сактоо – бул бардыгынын жана ар биринин милдети. 

IV. Комиссиянын иштөө тартиби

19. Отурумду өткөрүүгө негиз болуп Кыргызпатенттин кызматкерлеринин кесиптик этиканын ченемдерин бузуусу жөнүндө маалыматты камтыган жазуу түрүндөгү Кыргызпатенттин кызматкеринин Комиссияга кайрылуусу саналат.

20. Комиссия кылмыштар жана административдик укук бузуулар жөнүндө билдирүүлөрдү, ошондой эле тоголок каттарды карабайт, эмгек тартибин бузуу фактылары жөнүндө текшерүүлөрдү жүргүзбөйт.

21. Комиссия  Кыргызпатенттин кызматкерлеринин кесиптик этиканын ченемдерин бузуусу жөнүндө маалыматты камтыган кайрылууну өз убагында, объективдүү жана адилет кароону, анын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилишин, ошондой эле кабыл алынган чечимдин аткарылышын камсыздашы керек.

22. Комиссиянын төрагасы ага Комиссиянын отурумун өткөрүү үчүн негиздерди камтыган маалымат келип түшкөндө:

- үч жумушчу күндүн ичинде Комиссиянын отурумунун датасын белгилейт. Ошол эле учурда дата  белгиленген маалымат келип түшкөн күндөн тартып жети жумушчу күндөн кеч белгилениши мүмкүн эмес (белгиленген мезгилде Кыргызпатенттин кызматкеринин жүйөлүү себептер боюнча убактылуу жок болуусу: ооруу, өргүү ж. б. саналбайт);

- Кыргызпатенттин кызматкерин, Комиссиянын мүчөлөрүн жана Комиссиянын отурумуна катышкан башка жактарды келип түшкөн маалымат менен кол коюу менен тааныштырууну уюштурат.

23. Комиссиянын отуруму  ага карата кесиптик этиканын ченемдерин сактоо жөнүндө маселе каралып жаткан Кыргызпатенттин кызматкеринин көзүнчө өткөрүлөт. Белгиленген маселени анын катышуусусуз кароо жөнүндө Кыргызпатенттин кызматкеринин жазуу түрүндөгү өтүнүчү болгон учурда Комиссиянын отуруму ал жок өткөрүлөт. Отурумга Кыргызпатенттин кызматкери келбей койгондо, белгиленген маселени анын катышуусусуз өткөрүү жөнүндө жазуу түрүндөгү өтүнүчү жок болгон учурда маселени кароо кийинкиге калтырылат.

Комиссиянын отурумуна Кыргызпатенттин кызматкеринин жүйөлүү себептерсиз кайра келбей коюшу  маселени карап чыгууну кийинкиге калтырууга негиз болуп саналбайт.  Бул учурда Комиссия болгон материалдар жана отурумга катышкандардын чыгып сүйлөөлөрү боюнча маселенин маңызы боюнча чечим кабыл алат.

24. Комиссиядагы териштирүү кайрылууда баяндалган негиздердин жана талаптардын чегинде жүргүзүлөт. Маселени карап чыгууда кайрылуунун предметин жана (же) негизин өзгөртүүгө жол берилбейт.

25. Комиссиянын отурумдарында Кыргызпатенттин кызматкеринин (анын макулдугу менен) жана башка жактардын түшүндүрүүлөрү угулат, коюлган дооматтардын мааниси боюнча материалдар, ошондой эле кошумча материалдар каралат.

26. Маселени карап чыгуунун жыйынтыгында Комиссия төмөнкүдөй чечимдердин бирин кабыл алат:

а) Кыргызпатенттин кызматкери кесиптик этиканын ченемдерин сактагандыгы белгиленсин;

б) Кыргызпатенттин кызматкери кесиптик этиканын ченемдерин сактабагандыгы белгиленсин жана Кыргызпатенттин төрагасына Кыргызпатенттин кызматкери белгиленген ченемдерди  бузуусуна жол берилбестигин көрсөтүү сунушталсын.

в) Кыргызпатенттин кызматкери кесиптик этиканын ченемдерин одоно бузгандыгы белгиленсин жана Кыргызпатенттин төрагасына Кыргызпатенттин кызматкерине карата тиешелүү тартипке чакыруучу жаза чарасын көрүү мүмкүндүгүн кароо сунушталсын. 

V. Комиссиянын чечимдерин тариздөөнүн тартиби 

27. Комиссиянын чечимдери Комиссиянын катышкан мүчөлөрү кол койгон протоколдор менен таризделет. Комиссиянын чечимдери Кыргызпатенттин төрагасына сунуштоочу мүнөздө болот. 

28. Чечим менен макул эмес Комиссиянын мүчөсү өз пикирин жазуу түрүндө баяндоого укуктуу, ал протоколго милдеттүү түрдө тиркелүүгө тийиш жана ага карата чечим кабыл алынган Кыргызпатенттин кызматкери тааныштырылышы керек.

29. Протоколдун көчүрмөлөрү 3 жумушчу күндүн ичинде Кыргызпатенттин төрагасына жана маселеси каралган Кыргызпатенттин кызматкерине берилет. Эгер Комиссиянын отурумунда бир нече маселе каралса, анда Кыргызпатенттин кызматкерине протоколдон көчүрмө бөлүк берилет. Комиссиянын чечими менен протоколдун көчүрмөлөрү (протоколдон көчүрмө бөлүктөр) башка кызыкдар тараптарга берилет.

30. Комиссиянын отурумунун протоколунун көчүрмөсү же анын көчүрмө бөлүгү  кесиптик этиканын ченемдерин сактоосу жөнүндө маселеси каралган Кыргызпатенттин кызматкеринин жеке көктөмөсүнө көктөлөт.

31. Комиссиянын ишин уюштуруучулук-техникалык жана документтер менен камсыздоо, ошондой эле анын мүчөлөрүн күн тартибине киргизилген маселелер жөнүндө,  отурумду өткөрүүнүн датасы, убактысы, орду жөнүндө маалымдоо, Комиссиянын мүчөлөрүн отурумда талкуулоо үчүн сунушталган материалдар менен тааныштыруу Комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт. 

VI. Апелляциялык комиссиянын ишин уюштуруу 

32. Муктаждыгы келип чыккан учурда Кыргызпатенттин төрагасы Кыргызпатенттин кызматкеринин жазуу түрүндөгү арызынын негизинде даттанууну карап чыгуу боюнча курамы 3 кишиден турган Апелляциялык комиссия түзөт.

33. Апелляциялык комиссиянын курамына Комиссиянын мүчөлөрү, ошондой эле Кыргызпатенттин даттануу берген кызматкеринен кызматтык көз каранды абалдагы жактар кириши мүмкүн эмес. 

 1. 34.  Апелляциялык кеңештин чечими Комиссия үчүн милдеттүү болуп саналат.

35. Апелляциялык кеңеш өзүнүн чечимин 5 жумушчу күндүн ичинде чыгарат. 

VII. Корутунду жобо 

36. Кыргызпатенттин кызматкери ага көрүлгөн тартипке чакыруучу жаза чарасы менен макул эмес болгон учурда, ал Кыргызпатенттин төрагасынын тартипке чакыруучу жаза чарасын көрүү жөнүндө буйругуна Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте даттанууга укуктуу.

37. Чечим чыгарууда Комиссия жана Апелляциялык комиссия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жетекчиликке алат. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2016-жылдын «12»майындагы №21-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16-майындагы № 86-буйругу менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында эл аралык ишти жүзөгө ашыруунун тартиби 

I. Жалпы жоболор 

1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 96 “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Мыйзамына жана эл аралык ишти жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өз ара аракеттенүү маселелерин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (мындан ары – Кыргызпатент) эл аралык ишти жүзөгө ашыруунун тартибин белгилейт.

2. Бул Тартипте «эл аралык иш чаралар» Кыргызпатенттин жетекчилигинин/кызматкерлеринин жана дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин, чет мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлүүчү кайсы болбосун иш-чараларды (жолугушууларды, сүйлөшүүлөрдү, документтерге кол коюуну, окутууну, конференцияларга катышууну) билдирет.

3. Бул Тартиптин күчү жетекчиликти жана Кыргызпатенттин карамагында турган ведомствого караштуу уюмдардын кызматкерлерин камтуу менен, Кыргызпатенттин бардык кызматкерлерине жайылтылат.

4. Кыргызпатенттин Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен өз ара аркеттенүүсү Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен чет мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана эл аралык укуктун башка субъектилери менен анын тең укуктуу мамилелерин ар тараптан өнүктүрүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын натыйжалуу жана бирдиктүү багытын түзүү максаттарында ишке ашырылат.

II. Эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү иштердин жыл сайынкы жана квартал сайынкы программалары (пландары) жана алардын ишке ашырылыышы жөнүндө отчеттор 

5. Кыргызпатенттин карамагында турган түзүмдүк бөлүмдөр, ведомствого караштуу уюмдар (мындан ары – бөлүмдөр) жыл сайын 15-декабрга чейин жана квартал сайын кварталдын акыркы айынын 25ине чейин Кыргызпатенттин эл аралык бөлүмүнө ушул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык, эл аралык кызматташтык чөйрөсүндө Кыргызпатенттин ишинин жыл сайынкы жана квартал сайынкы программаларына (пландарына) сунуштарды жөнөтүшөт.

Эл аралык бөлүм киргизилген сунуштардын негизинде 1-тиркемеге ылайык, эл аралык кызматташтык чөйрөсүндө Кыргызпатенттин ишинин жыл сайынкы жана квартал сайынкы программаларынын (пландарынын) долбоорлорун түзөт, алар Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан жактырылган соң 20-декабрга чейин (жыл сайынкы программалар (пландар)) жана кварталдын акыркы айынын 20сына чейин (квартал сайынкы программалар (пландар)) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине (мындан ары - Тышкы иштер министрлиги) жөнөтүлөт.

6. Бөлүмдөр жыл сайын 15- декабрга чейин жана квартал сайын кварталдын акыркы айынын 25ине чейин Кыргызпатенттин эл аралык бөлүмүнө ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык, эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү иштин жыл сайынкы жана квартал сайынкы программаларынын (пландарынын) ишке ашырылышы жөнүндө отчетторду жөнөтүшөт.

         Эл аралык бөлүм киргизилген отчеттордун негизинде 2-тиркемеге ылайык, эл аралык кызматташтык чөйрөсүндө Кыргызпатенттин ишинин жыл сайынкы жана квартал сайынкы программаларынын (пландарынын) ишке ашырылышы жөнүндө отчетторду түзөт, алар Кыргызпатенттин жетекчилиги тарабынан жактырылган соң 30-декабрга чейин (жыл сайынкы отчеттор) жана кварталдын акыркы айынын 30уна чейин (квартал сайынкы отчеттор) Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлөт. 

III. Эл аралык иш-чараларды өткөрүү жана эл аралык иш-чараларга катышуу 

7. Эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө жооптуу болгон Кыргызпатенттин бөлүмдөрү эл аралык иш-чараларды (башка уюмдар өткөрүүчү эл аралык иш-чараларда жетекчиликтин/кызматкерлердин катышуусунда) өткөрүүдө, эл аралык иш-чаралар өткөрүлө турган күнгө чейин 20 календардык күн мурда ушул Тартиптин 3-тиркемесине ылайык маалыматтар көрсөтүлгөн дайындарды эл аралык бөлүмгө жөнөтүшөт.

Эгерде, эл аралык иш-чаралардын жүрүшүндө чыгып сүйлөөлөрдү, билдирүүлөрдү, сунуштарды же Кыргыз Республикасынын позициясын угузуу пландаштырылса, мындай учурда маалыматка бул документтердин долбоорлору тиркелет.

Эл аралык бөлүм келип түшкөн документтерди карап чыгат жана эл аралык иш-чаралар өткөрүлө турган күнгө чейин 14 календардык күн мурда Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт.

8. Эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө жооптуу болгон бөлүмдөр, эл аралык иш-чаралар аяктагандан кийин 7 календардык күндүн ичинде эл аралык бөлүмгө ушул Тартиптин 4-тиркемесине ылайык маалыматтарды көрсөтүү менен, эл аралык иш-чаралардын өткөрүлүшү (эл аралык иш-чараларга жетекчиликтин/кызматкерлердин катышуусу) боюнча отчетторду жөнөтүшөт.

Эл аралык бөлүм келип түшкөн отчетторду карап чыгат жана аларды эл аралык иш-чаралар аяктагандан кийин 14 календардык күндүн ичинде Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт. 

IV. Кыргызпатенттин жетекчилигинин чет өлкөлүк иш сапарларды ишке ашыруусу 

9. Кыргызпатенттин жетекчисинин чет өлкөлүк иш сапарлары (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча расмий делегациянын курамында чыгуусунан башка учурларда) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн пикирин эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын көзөмөлдөөчү вице-премьер-министринин макулдугу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин уруксаты менен ишке ашырылат.

Статс-катчынын, Кыргызпатенттин жетекчисинин орун басарынын чет өлкөлүк иш сапарлары (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча расмий делегациянын курамында чыгуусунан башка учурларда) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн пикирин эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын көзөмөлдөөчү вице-премьер-министринин же Өкмөттүн Аппарат Жетекчиси - Кыргыз Республикасынын министринин же анын орун басарларынын макулдугу менен ишке ашырылат.

Маалыматты Тышкы иштер министрлигине чет өлкөгө чыга турган күнгө чейин 14 календардык күн мурда жөнөтүү үчүн, уруксат (макулдук) алуу күн мурун ишке ашырылат.

10. Эл аралык бөлүм келип түшкөн документтерди карап чыгат жана Кыргызпатенттин жетекчиси (статс-катчысы, жетекчисинин орун басары) чет өлкөгө чыга турган күнгө чейин 14 календардык күн мурда маалыматтарды 3-тиркемеге ылайык көрсөтүү менен Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт.

Эгерде чет өлкөлүк иш сапардын жүрүшүндө чыгып сүйлөөлөрдү, билдирүүлөрдү, сунуштарды же Кыргыз Республикасынын позициясын угузуу пландаштырылса, мындай учурда маалыматка бул документтердин долбоорлору тиркелет.

11. Боло турган чет өлкөлүк иш сапар жөнүндө кабарлоо кеч келип түшсө, мындай учурда Тышкы иштер министрлигине маалымдоо, чыгып сүйлөөлөрдүн, билдирүүлөрдүн, сунуштардын же Кыргыз Республикасынын позициясынын долбоорлорун тиркөө менен, эгерде ушундай пландаштырылган болсо, тез арада ишке ашырылат.

12. Эл аралык бөлүм ушул Тартиптин 4-тиркемесине ылайык, чет өлкөлүк кызматтык иш-сапарлардын жыйынтыгы боюнча отчетту Кыргызпатенттин жетекчиси (статс-катчысы, жетекчисинин орун басары) кайтып келген күндөн тартып 7 жумуш күнүнүн ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтөт жана Кыргызпатенттин жетекчиси (статс-катчысы, жетекчисинин орун басары) кайтып келген күндөн тартып 14 календардык күнүнүн ичинде Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт. 

V. Кыргызпатенттин кызматкерлеринин чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларды ишке ашыруусу 

13. Кыргызпатенттин кызматкерлеринин чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларга чыгуусунда, эл аралык бөлүм чет өлкөгө чыкканга чейин 14 календардык күн мурда маалыматтарды 3-тиркемеге ылайык көрсөтүү менен Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт.

Эгерде чет өлкөлүк иш сапардын жүрүшүндө чыгып сүйлөөлөрдү, билдирүүлөрдү, сунуштарды же Кыргыз Республикасынын позициясын угузуу пландаштырылса, мындай учурда маалыматка бул документтердин долбоорлору тиркелет.

14. Кыргызпатенттин кызматкерлери чет өлкөлүк иш сапардын жыйынтыгы боюнча отчетту 4-тиркемеге ылайык маалыматтарды көрсөтүү менен 7 календардык күнүнүн ичинде эл аралык бөлүмгө жөнөтүшөт.

         Эл аралык бөлүм Эл аралык бөлүм келип түшкөн документтерди карап чыгат жана аларды кызматкерлердин кайтып келген күнүнөн тартып 14 календардык күнүнүн ичинде Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт. 

VI. Тышкы саясаттын айрым маселелерин козгогон билдирүүлөр 

15. Кыргызпатенттин кызмат адамдары Тышкы иштер министрлиги менен макулдашылган позицияга ылайык, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашыруунун айрым маселелерин козгогон расмий билдирүүлөрү менен чыгып сүйлөй алышат.

Кыргызпатенттин кызмат адамдарынын Тышкы иштер министрлиги менен макулдашпастан, Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашыруунун айрым маселелерин козгогон кандайдыр бир билдирүүлөрү менен чыгып сүйлөөсүнө тыюу салынат.

16. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына тиешелүү маселелер боюнча расмий маалымат Тышкы иштер министрлиги менен макулдашуу боюнча жайылтылат. 

VII. Дипломатиялык өкүлчүлүктөр, консулдук мекемелер жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен өз ара мамиле 

17. Дипломатиялык өкүлчүлүктөр, консулдук мекемелер жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен өз ара мамиле, эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкасы караштырылбаса, Тышкы иштер министрлиги аркылуу ишке ашырылат.

18. Дипломатиялык өкүлчүлүктөр, консулдук мекемелер жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен түздөн-түз өз ара мамилени ишке ашырууга тыюу салынат. 

VIII. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, туруктуу өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери менен кат алышуу 

19. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, туруктуу өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери ( мындан ары - Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери) менен кат алышуу Тышкы иштер министрлиги аркылуу ишке ашырылат.

20. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери менен кат алышууну ишке ашыруу максаттарында Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелерине каттарды жөнөтүү жөнүндө өтүнүч менен жана мындай каттардын тиркемеси менен кат Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлөт.

21. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери менен түздөн-түз кат алышууну ишке ашырууга тыюу салынат. 

IX. Корутунду жоболор 

22. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүү “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте ишке ашырылат.

23. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына жана тышкы экономикалык кызыкчылыктарына тиешелүү, анын ичинде Кыргыз Республикасына чет мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын жана эл аралык уюмдардын делегацияларын чакыруу, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө сунуштар милдеттүү түрдө аларды ылайыгына жараша Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштоого чейин Тышкы иштер министрлиги менен макулдашылууга тийиш.

24. Чет өлкөлүк кайтарымсыз техникалык же башка жардам алуу маселелери алдын ала Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңеш тарабынан (ири жана орто гранттар жана жардам), же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты тарабынан (чакан гранттар жана жардам) жактырылууга тийиш.

Чет өлкөлүк кайтарымсыз техникалык же башка жардам алуу маселелери боюнча кайрылуулар тиешелүү ноталарды тариздөөнүн жардамы менен Тышкы иштер министрлиги аркылуу чет өлкөлүк өнөктөштөргө жөнөтүлөт.

25. Ушул Тартип менен белгиленген тартиптин сакталышына контролдук кылуу эл аралык бөлүм тарабынан ишке ашырылат.

26. Ушул Тартип менен белгиленген тартипти Кыргызпатенттин кызматкерлери бузган учурда, аларга тартипке чакыруу чара жазасы колдонулушу мүмкүн.

1-тиркеме

2-тиркеме

3-тиркеме

4-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 05 декабрында № 13-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 05 декабрында № 180-буйругу менен бекитилген

Кыргызпатенттин документтерин архивдештирүү боюнча

иш кагаздарын жүргүзүүнүн

ТАРТИБИ 

Бул Тартип Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) документтерин архивдештирүү боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн ырааттуулугун жана архивдештирүүчү документтерди өткөрүп берүүдө, эсепке алууда, берүүдө ж.б. учурларда алардын өз-ара аракеттешүүсүн оптималдуу уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө коюлуучу талаптарды белгилейт (мындан ары – Тартип). 

I.  Жалпы жоболор 

 1. Кыскартуулардын тизмеси:

Кыргызпатент – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

Мыйзам – “Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Типтүү нускама – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

Архив - Кыргызпатенттин архиви;

БМА – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви;

Эрежелер – БМАнын Илимий-усулдук кеңешинин 2009-жылдын 18-августундагы № 3 чечими менен жактырылган Уюмдардын архивдеринин иштеринин негизги эрежелери;

ЭТУК - БМАнын Эксперттик-текшерүү усулдук комиссиясы;

ЭК – Документтердин баалуулугун экспертизалоо, документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүүгө тандоо жана даярдоо боюнча Кыргызпатенттин туруктуу иштөөчү эксперттик комиссиясы. 

II. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн документтерин архивге өткөрүп берүү 

Архивдин фонддору

2. Архивдин курамына төмөнкүлөр кирет:

- ченемдик укуктук актылар фонду;

- административдик-финансылык документтердин фонду;

- интеллектуалдык менчик объектилери боюнча документтердин фонду.

Ченемдик укуктук актылар фонду төмөнкүлөрдү камтыйт:

- ведомстволор аралык макулдашуулар;

- ведомстволор аралык ченемдик укуктук актылар;

- Юстиция министрлигинде катталган ченемдик укуктук актылар (Жоболор, Эрежелер ж.б.у.с.);

- Кыргызпатенттин ички пайдалануудагы ченемдик укуктук актылары (жоболор, эрежелер, тартиптер, нускамалар, сунуштар, түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жоболор ж.б.);

- илим, техника жана интеллектуалдык менчик жаатындагы күчүн жоготкон ченемдик укуктук актылар.

Административдик-финансылык документтер фонду төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Кыргызпатенттин ар кандай уюмдар, ведомстволор ж.б. менен кат алышууларын;

- кадрлар менен иштөө боюнча документтерди: буйруктарды, өздүк иштерди, өздүк карточкаларды, кызматкерлердин эмгек китепчелерин ж.б.;

- финансылык документтер: ведомосттор, отчеттор, дүмүрчөктөр, коштомо кагаздар ж.б.;

- профсоюз комитетинин документтери;

- Кыргызпатенттин коллегиалдуу органдарынын документтери (жумушчу топтордун, ИТКнын, Коллегиянын, Апелляциялык кеңештин ж.б.).

Интеллектуалдык менчик объектилери боюнча документтердин фонду төмөнкүлөрдү камтыйт:

- ойлоп табууларга өтүнмөлөрдүн материалдары;

- пайдалуу моделдерге өтүнмөлөрдүн материалдары;

- өнөр жай үлгүлөрүнө өтүнмөлөрдүн материалдары;

- товардык белгилерге, тейлөө белгилерине жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарына өтүнмөлөрдүн материалдары;

- фирмалык аталыштарга өтүнмөлөрдүн материалдары;

- селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдүн материалдары;

- салттуу билимдерге өтүнмөлөрдүн материалдары;

- рационализатордук сунуштарга арыздардын жана тиркелген документтердин материалдары;

- автордук укук объектилерине өтүнмөлөрдүн материалдары;

- чектеш укуктар объектилерине өтүнмөлөрдүн материалдары;

- интеллектуалдык менчик объектилерин пайдаланууга лицензиялык келишимдерди каттоого өтүнмөлөрдүн материалдары;

- өнөр жай менчик объектилерине коргоо документтерин ыйгарып берүү жөнүндө келишимдерди каттоого өтүнмөлөрдүн материалдары.

Сактоо мөөнөтүнө жараша фонддордун иштери (интеллектуалдык менчик объектилерине коргоо документтерин берүүгө өтүнмөлөрдүн материалдары боюнча иштерден тышкары) төмөнкүдөй иштерге бөлүнөт:

- дайыма сактоо;

- убактылуу (10жылга чейинки мөөнөттү кошкондо) сактоо;

- убактылуу (10 жылдан жогору) сактоо, өздүк курам боюнча документтерди камтуу менен, кадрдык кызматтагы алардын иш кагаздарынын жүргүзүлүшү бүткөндөн кийин үч жылдан кем эмес убакытта. 

Иштердин номенклатурасын түзүү 

3. Иштердин номенклатурасы – бул белгиленген тартипте таризделген алардын сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен, уюмдун иш кагаздарын жүргүзүүдө пайдаланылуучу иштердин баш аталыштарынын түзүмдөштүрүлгөн тизмеси.

Иштердин номенклатурасы документтерди негиздүү бөлүштүрүү жана иштерди түзүү, документтерди издөөнү жана иштерди эсепке алуу максаттарында түзүлөт.

Кыргызпатенттин иштеринин номенклатурасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жөнүндө жобонун, Түзүмдүк бөлүмдөр, штаттык ырааттама, типтүү же ведомстволук тизмелер, номенклатура жана өткөн жылдардагы тизимдер жөнүндө жоболордун негизинде түзүлөт.

Иштердин номенклатурасын классификациялык бөлүү (бөлүмдөр жана бөлүмчөлөр) болуп штаттык ырааттамага ылайык жайгашкан жана алардын ар бирине шарттуу сандык белгилер – индекстер берилген түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталыштары эсептелет.

Иштердин номенклатурасына киргизилген ар бир иш индекске ээ болот. Иштин индекси түзүмдүк бөлүмдүн индексинен жана түзүмдүк бөлүмдүн чектериндеги катар номерден турат.

Иштердин номенклатурасы архивариус тарабынан Типтүү нускаманын 62-пунктуна ылайык А-1 формасы боюнча түзүлүп, ЭК тарабынан жактырылат, ЭТУК (Эксперттик-текшерүү усулдук комиссиясы) менен макулдашылат жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

Иштердин номенклатурасынын түп нускасы архивде эсептик документ катары сакталат. Бир көчүрмөсү жумушчу нуска катары архивариус тарабынан пайдаланылат, эл эми экинчиси болсо БМАга өткөрүлүп берилет.

Иштерди андан ары архивге өткөрүп берүү үчүн номенклатуранын тиешелүү көчүрмө бөлүмдөрү Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө таратылып берилет.

Иштердин номенклатурасы Кыргызпатенттин функциялары жана түзүмү өзгөргөн учурда кайрадан түзүлөт жана кайрадан макулдашылат. Ал жыл сайын такталып, Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет жана кийинки жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилет.

Бекитилген иштердин номенклатурасына жыл ичинде иштин алып барылышы жөнүндө, жаңы иштердин киргизилиши ж.б. тууралуу маалыматтар киргизилет. Жыл аяктаган соң ага жүргүзүлгөн иштердин категориялары жана саны жөнүндө жыйынтыктоочу маалыматтар киргизилет. 

Архивге өткөрүп берүү үчүн көктөмөлөрдү даярдоо 

4. Архивге өткөрүп берүү үчүн көктөмөлөр түзүлүүгө жана таризделүүгө тийиш.

Көктөмөлөрдү түзүү - иштердин номенклатурасына ылайык иштердин документтерин топтоштуруу.

Көктөмөгө өзүнүн мазмуну боюнча иштердин номенклатурасынын баш аталышына шайкеш келген документтер көктөлөт, мында иштерди документтердин сомолоруна (черновик) жана экинчи нускаларына топтоштурууга тыюу салынат.

Көктөмөлөрдү түзүүдө төмөнкү негизги талаптар сакталат:

- туруктуу жана убактылуу сакталуучу документтер өз-өзүнчө көктөмөлөргө топтоштурулат;

- көктөмөгө бир календардык жылдын документтери топтоштурулат, өтмө иштерден (интеллектуалдык менчик объектилерине өтүнмөлөр), ушул адамдын Кыргызпатентте иштеген бүтүндөй мезгилинин ичинде түзүлгөн өздүк иштеринен тышкары.

Ар бир көктөмө 4см дан жогорку калыңдыктагы 250 дөн көп эмес баракты камтууга тийиш. Эгерде документ көп болсо, алар томдорго бөлүнөт.

5. Көктөмөнүн ичиндеги документтер алардын өзүнүн мазмуну боюнча белгилүү бир маселелерди ырааттуу чагылдыргандай кылып жайгаштырылууга тийиш. Мында документтер хронологиялык тартипте жайгаштырылат (кириш документтер – келип түшкөн датасы боюнча, чыгыштар – жөнөтүлгөн датасы боюнча).

Негизги (өндүрүштүк) ишмердик жана өздүк курам боюнча буйруктар өз-өзүнчө көктөмөдө хронология боюнча топтоштурулат.

Кыргызпатенттин коллегиалдык органдарынын (жумушчу топтордун, ИТКнын, Коллегиянын ж.б.) документтери бир көктөмөгө топтоштурулат (протоколдор жана чечимдер, отурумдарга карата документтер, күн тартиби, маалымкаттар, корутундулар,чечимдердин долбоорлору ж.б.).

Протоколдор көктөмөдө түз хронологиялык тартипте жана номерлери боюнча жайгаштырылат. Отурумдарга карата документтер отурумдардын протоколдорунун номерлери боюнча системалаштырылат.

Кат алышуулар көктөмөлөрдө календардык жыл мезгили үчүн топтоштурулат. Кат алышуулардын көктөмөлөрүнө маселени чечүүнүн жүрүшүндө пайда болгон бардык документтер жайгаштырылат. Кат алышуулар хронологиялык ырааттуулукта системалаштырылат: жооп-документ сурам-документтен кийин жайгашат. Өкмөттүк жана жогору туруучу органдар менен кат алышуулар өзүнчө жүргүзүлөт жана зарыл болгон учурда дайындуу бир маселе боюнча топтоштурулат.

Пландар, отчеттор, штаттык ырааттамалар бул документтердин долбоорлорунан бөлөк топтоштурулат жана түзүлгөн жана бекитилген даталарына карабастан кандайдыр бир жылдагы же кандайдыр бир жыл үчүн көктөмөдө түзүлөт.

Өздүк иштердеги документтер алардын келип түшүүсү боюнча жайгаштырылат:

- документтердин ички тизими;

- жумушка кабыл алуу жөнүндө арыз;

- багыттама же сунуштама;

- кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк барак,

- өмүр баян;

- билими жөнүндө документтер;

-мүнөздөмө;

-таржымал;

- дайындоо, которуу, жумуштан бошотуу ж.б. жөнүндө буйруктардан көчүрмө бөлүктөр;

-өздүк баракка кошумча;

- сыйлыктарды эсептөө боюнча өздүк ишке кошумча.

Жаза-чаралар жөнүндө, сыйлыктар, аты-жөнүн өзгөртүү ж.б. тууралуу буйруктардын көчүрмөлөрү, бул жазуулардын кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк ишине кошумча алынып чыгуусуна байланыштуу, өздүк ишке жайгаштырылбайт.

Жарандардын сунуштары, арыздары жана даттануулары өзүнчө түзүлөт. Бул бөлүмдөрдөгү документтер хронологиялык же алфавиттик тартипте жайгаштырылат.

6. Типтүү нускаманын 67-пунктуна ылайык сактоо мөөнөтүнө жараша көктөмөлөрдү толук же жарым-жартылай тариздөө жүргүзүлөт.

Толук тариздөөгө туруктуу, убактылуу (10 жылдан жогору) сакталуучу жана жеке курам боюнча көктөмөлөр кирет. Көктөмөнү толук тариздөө төмөнкүлөрдү караштырат:

- көктөмөдөгү барактардын номерленишин;

- көктөмөнүн документтеринин ички тизимин Эрежелердин (Форма-А2) 10 кп.3.6.17 тиркемесине ылайык түзүү;

- көктөмөнүн күбөлөндүрүүчү жазуусун Типтүү нускаманын (Форма-А3) 69-пунктуна ылайык түзүү;

- көктөө жана көктөмөнү сырттап көктөө;

- көктөмөнүн мукабасынын маалымдаректерине зарыл болгон тактоолорду киргизүү (түзүмдүк бөлүмдүн аталышын, иш кагаздарын жүргүзүү индексин жана иштин баш аталышын, иштин датасын ж.б. тактоо). Убактылуу сакталуучу иштер (10 жылга чейинкини кошкондо) жарым-жартылай тариздөөгө жатат, мында:

- иштерди ичине кагаз тигилүүчү папкада сактоого жол берилет;

- көктөмөдөгү документтерди кайра системдештирүү жүргүзүлбөйт;

- көктөмөнүн барактары номерленбейт;

- күбөлөндүрүүчү жазуулар түзүлбөйт.

Көктөмөнү түзүүчү документтер бардык документтердин тексттерин, даталарын, кол тамгалардын жана аларга резолюциялардын эркин окулуу мүмкүндүгүн эске алуу менен ичине кагаз тигилүүчү папкага көктөлөт. Иштерди көктөөгө даярдоодо документтерден металл бириктиргичтер (кыстыргычтар) алып салынат. 

Көктөмөгө киргизилген документтердин сакталышын камсыз кылуу жана жайгаштыруу тартибин бекемдөө максаттарында, бардык барактар жогорку оң жак бурчунда документтердин тексттерине тийбестен кара графикалык карандаш менен номерленет.

Фотосүрөттөр, чиймелер жана башка иллюстрациялуу документтер болсо, номерлештирүү арткы бетинде жогорку оң жак бурчунда ишке ашырылат.

Бүктөлгөн кагаз ачылат жана жогорку оң жак бурчунда номерленет. Мында бир жак четинен көктөлгөн кайсы болбосун форматтагы барак бир барак катары номерленет; бүктөлгөн жана ортосунан көктөлгөн барак кайра көктөлөт жана бир барак катары номерленет.

Көктөмөгө көктөлгөн ичинде салынгандары бар конверттер номерленет, мында адегенде конверт номерленет, андан кийин кийинки номерлер менен конверттин ичиндеги ар бир салынган документ номерленет.

Өзүнүн барактары номерленип көктөмөгө тигилген документтер (басылмаларды кошкондо) жалпы тартипте номерлениши же, эгерде ал көктөмөдөгү барактардын ирээттүү жайгашуусуна ылайык келсе, өзүнүн номерлениши калтырылышы мүмкүн.

Иш кагаздарын жүргүзүүдө иштин барактарынын номерленишинде көп сандагы каталар табылган учурда аларды кайра номерлөө жүргүзүлөт. Барактарды кайра номерлөөдө эски номерлер бир тарапка жантайыңкы сызыктар менен чийилет жана анын катарында барактын жаңы номери коюлат.

7. Иштин документтерин эсепке алуу үчүн ички тизим белгиленген формада жүргүзүлөт жана иштин документтеринин катар номерлери, алардын индекстери, даталары, ар бир документ жайгашкан иштин барактарынын баш аталыштары жана номерлери жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

Ички тизимге аны түзгөн адам кол тамганы ачуу жана тизим түзүлгөн датаны көрсөтүү менен кол коет.

Иштин документтеринин курамы өзгөртүлгөндө (документтерди алуу, кошуу, аларды көчүрмөлөрү менен алмаштыруу ж.б.) бул өзгөртүүлөр “Эскертүү” деген графада чагылдырылат жана зарыл болгон учурда жаңы жыйынтыктоочу жазуу түзүлөт.

8. Типтүү нускаманын 71-пунктуна ылайык, иштер А4 –формасына ылайык мукабага ээ болууга тийиш, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- Кыргызпатенттин толук аталышы:

- структуралык түзүмдүн аталышы;

- көктөмөнүн №;

-томдун № ;

- көктөмөнүн баш аталышы;

- көктөмөнүн датасы;

- көктөмөдөгү барактардын саны;

- сактоо мөөнөтү;

- архивдик шифри.

Иштин документи менен камтылган мезгил ичинде түзүмдүк бөлүмдүн аталышы өзгөргөндө, көктөмөнүн мукабасында түзүмдүк бөлүмдүн жаңы аталышы жазылат, эл эми мурдагысы кашаага алынат.

Мукабадагы иштин баш аталышы иштердин номенклатурасынан көчүрүлөт. Зарыл болгон учурда иштин баш аталышына кошумча маалыматтар жана тактоолор киргизилет (буйруктардын, протоколдордун ж.б. номерлери коюлат).

Мукабадагы дата иштин башталган жана бүткөн жылына туура келүүгө тийиш.

Эгерде көктөмөгө датасы иштин датасына туура келбеген документтер (мисалы, тиркемелер ж.б.) киргизилсе, анда датанын астында жаңы саптан бул жөнүндө: “Көктөмөдө __________жылдын (жылдардын) документтери бар” деген жазуу жазылат.

Жылдык пландарды жана отчетторду камтыган иштердин мукабасында гана датасын көрсөтпөсө болот, анткени алардын датасы иштин баш аталыштарында чагылдырылат. 

Эгерде көктөмө журнал болуп эсептелсе, анда датасы журналга биринчи жана акыркы жазуулар жазылган календардык дата болот.

Башкаруучу документтерди камтыган көктөмөнүн датасы болуп, көктөмөгө киргизилген эң баштапкы жана эң кийинки документтерди каттоо (түзүү) иштеринин (күнү, айы, жылы) документтеринин акыркы даталары эсептелет.

Отурумдардын протоколодорун камтыган көктөмөнүн датасы болуп, көктөмөнү түзүп турган биринчи жана акыркы протоколдордун түзүлгөн даталары эсептелет.

Өздүк иштин датасы болуп, ага ачылган адамды жумушка кабыл алуу жана жумуштан бошотуу жөнүндө буйруктарга кол коюлган даталар эсептелет.

Документтин датасын белгилөөдө алгач күнү, андан кийин айы жана жылы көрсөтүлөт. Күнү жана жалы араб сандары менен, айдын аталышы сөз менен жазылат. 

Түзүмдүк бөлүмдүн иштеринин тизимин түзүү 

9. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн иш кагаздары жүргүзүлүп бүткөндөн кийинки бардык көктөмөлөрүнө аларды түзүп жана тариздегенден кийин түзүмдүк бөлүмдөрдүн иштеринин тизимдери түзүлөт.

Түзүмдүк бөлүмдүн иштеринин тизимин түзүүдө төмөнкү талаптардын сакталышы зарыл:

- ар бир иш түзүмдүк бөлүмдүн тизимине өз алдынча катар номери менен киргизилет. Эгерде көктөмө бир нече томдон (бөлүктөн) турса, анда ар бир том (бөлүк) тизимге өз алдынча номер менен киргизилет.

- түзүмдүк бөлүмдүн тизиминдеги иштерди системалаштыруу жана номер берүү жүргүзүлөт. Түзүмдүк бөлүмдүн тизиминдеги иштерди системалаштыруу иштердин номенклатурасындагы системалаштырууга шайкеш келет. Түзүмдүк бөлүмдүн иштеринин тизиминин номери тизимди түзүүчү документтердин категориясынын аталышынын баштапкы чоң тамгасын кошуп жазуу менен штаттык ырааттама боюнча түзүмдүк бөлүмдүн сандык белгисинен жана тизимге киргизилген иштер киргизилген жылдын акыркы эки санынан турат. Ошентип, туруктуу жана убактылуу сакталуучу жана номенклатура боюнча тизмеде болгон жана 2011-жылы жүргүзүлгөн түзүмдүк бөлүмдүн жеке курамы боюнча № 03 иштердин тизимдери ылайыгына жараша: 03т-11, 03у-11 жана 03 ж/к-11 деген номерлерге ээ болушат;

- түзүмдүк бөлүмдүн тизиминин графалары көктөмөнүн мукабасына чыгарылган маалыматтарга так ылайык келтирүү менен толтурулат;

- түзүмдүк бөлүмдүн тизимине бирдей баш аталыштагы бир нече ишти катар киргизүүдө биринчи иштин баш аталышы толук жазылат, ал эми калган бардык окшош иштер “ошол эле” деген сөздөр менен белгиленет, мында башка маалыматтар тизимге толук киргизилет;

- “Эскертүү” деген графа көчүрмөсү бар иш чыгарылгандыгы же өткөрүлүп берилгендиги жөнүндө белгилөө үчүн пайдаланылат.

Түзүмдүк бөлүмдүн тизиминин аягында жыйынтыктоочу жазуу жүргүзүлөт, анда (сан жана жазуу түрүндө) тизим боюнча эсепке кирген иштердин саны, тизим боюнча биринчи жана акыркы иштердин номерлери көрсөтүлөт, ошондой эле тизимдеги иштердин номерленишинин өзгөчөлүктөрү (иштердин литералуу (цифра менен эмес тамга менен белгиленген) номерлери жана калтырып кеткен номерлери) эскертилет.

Түзүмдүк бөлүмдүн тизимине ээлеген кызмат орунун көрсөтүү менен, түзүүчү кол коет.

Туруктуу мөөнөттө сакталуучу иштердин тизимдери төрт нускада түзүлөт, түзүүчү жана архивге жооптуу адам тарабынан кол коюлат, Кыргызпатенттин ЭКсы менен макулдашылат. Тизимдин бардык нускалары милдеттүү түрдө Типтүү нускаманын 77-пунктунун сегизинчи абзацына ылайык (А5-формасы) ЭТУКтун (Эксперттик-текшерүү усулдук комиссиясы) бекитүүсүнө берилет.

Жеке курам (Форма-А6) боюнча иштердин тизими ушундай эле тартипте түзүлөт, таризделет жана каралат.

Убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу иштердин тизими (жеке курам боюнча көктөмөлөрдөн тышкары) 2 нускада түзүлөт. Тизимдер ЭТУКтун кароосуна жөнөтүлбөйт (Форма-А7). 

Көктөмөлөрдү архивге өткөрүп берүү 

10. Архивге көктөмөлөрдү өткөрүп берүү тизимдер боюнча гана жана өткөрүлүүчү документтердин түрүнө жараша, белгиленген мөөнөттө ишке ашырылат.

Ченемдик укуктук актыларды, административдик документтерди, финансылык документтерди камтуучу көктөмөлөр архивге жыл бүткөндөн кийин бир айдын ичинде өткөрүлүп берилет.

Көктөмөлөрдү өткөрүп берүү архивариус тарабынан түзүлгөн жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери менен макулдашылган график боюнча ишке ашырылат.

Интеллектуалдык менчик объектилерине өтүнмөлөрдүн материалдарын камтыган көктөмөлөр архивге Тиешелүү интеллектуалдык менчик объектине коргоо документин берүүгө иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартибинде (“Өтүнмөлөрдүн материалдарын сактоо” бөлүмү) белгиленген талаптарга ылайык өткөрүлүп берилет. 

Көктөмөлөрдү архивге кабыл алуу 

11. Архивге келип түшкөн көктөмөлөр архивариус тарабынан “Көктөмөлөрдүн келип түшүүсү жана чыгарылышы боюнча журналда” катталат. 

Көктөмөлөрдү кабыл алууда архивариус төмөнкүлөрдү текшерет: 

- көктөмөлөрдүн таризделишинин тууралыгын;

- көктөмөлөрдүн түзүлүшүнүн тууралыгын;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн тизимдерине киргизилген иштердин санынын иштердин номенклатурасына ылайык түзүлгөн иштердин санына ылайык келүүсүн.

Эгерде архивариус тарабынан көктөмөлөрдү текшерүүдө кемчилдиктер табылса, аларды четтетүү үчүн көктөмөлөр түзүмдүк бөлүмдүн кызматкерине кайтарылып берилет.

Ар бир көктөмөнү кабыл алуу архивариус тарабынан түзүмдүк бөлүмдүн тизимди түзгөн кызматкеринин катышуусунда жүргүзүлөт. Мында тизимдин эки нускасында тең ар бир иштин каршысына бар экендиги жөнүндө белги коюлат. Тизимдин ар бир нускасынын аягында сандар менен жана сөздөр менен архивге факт жүзүндө кабыл алынган көктөмөлөрдүн саны, көктөмөлөрдүн жок болуп чыккан номерлери, көктөмөлөрдү өткөрүү-кабыл алуу датасы көрсөтүлөт, ошондой эле архивариустун жана көктөмөлөрдү өткөрүп берген адамдын колу коюлат. 

III. Архивде документтердин эсебин алуу жана сактоо 

12. Архивде документтердин эсебин алуу алардын сакталуусун, ыкчам издөөнү жана алардын болуусун контролдоону камсыз кылуунун каражаттарынын бири болуп эсептелет.

Архивде документтердин эсебин алуу ар бир фонд боюнча өзүнчө “Келип түшкөн көктөмөлөрдү эсепке алуу журналында” жана “Чыгарылган көктөмөлөрдү эсепке алуу журналында” жүргүзүлөт.

Аталган журналдар фонддордун жана архивдин көктөмөлөрүнүн курамындагы жана көлөмүндөгү өзгөрүүлөрдү эсепке алууга арналган. Ар бир келип түшүү же чыгаруу өз алдынча катар номер алышат. Эгерде келип түшүү бир нече фонддордон турса, анда ар бир фонд боюнча маалыматтар (фонддун аталышы, анын номери ж.б.) ошол эле катар номери менен жазылат. Жыл сайын журналдарда бир жл ичинде келип түшкөн жана чыгарылган документтердин сандары жыйынтыкталат.

Экинчи эсептик документ болуп, көктөмөнү ыкчам издөөнү камсыз кылуучу тизим эсептелет.

Тиешелүү документтердин негизинде көктөмөлөрдүн чыгарылышына жана келип түшүүсүнө, бириктирилишине же бөлүп жиберилишине байланышкан тизимдеги көктөмөлөрдүн көлөмүнүн ар бир өзгөрүшү тизимге карата жыйынтыктоочу жазууда чагылдырылат.

Мисалы: № 15тен № 18ге чейинки көктөмөлөр 05.04.01-жылдагы № 7 өткөрүп берүү актысы боюнча чыгарылды. Андан кийин тизимге жаңы жыйынтыктоочу жазуу түзүлөт. Тизимден көктөмөлөр чыгарылганда “Эскертүү” деген графада ар бир чыгарылган көктөмөнүн тушунда “чыгарылды” деген белги коюлат.

Өз-өзүнчө эсепке алуу үчүн эсептик документ болуп иштердин номенклатурасы эсептелет.

Номенклатурага «01» индексинен турган номер берилип, ага дефис аркылуу иштин номенклатурасы түзүлгөн календардык жылдын акыркы эки сандары кошумчаланып жазылууга тийиш.

Мисалы: 01-13

13. Документтердин баалуулугун экспертизалоо – алардын сактоо мөөнөтүн белгилөө жана андан ары сактоо үчүн иргөө максаттарында документтердин баалуулугун аныктоо. Документтердин баалуулугун экспертизалоо Кыргызпатентте ЭК тарабынан ишке ашырылат.

Документтердин баалуулугун экспертизалоону жүргүзүүдө андан ары сактоо үчүн документтерди иргөө ишке ашырылат жана төмөнкүлөр түзүлөт:

- көктөмөлөрдүн жылдык тизимдери;

- көктөмөлөрдү жок кылууга бөлүү жөнүндө актылар.

Туруктуу сакталуучу документтерди иргөө көктөмөлөрдү барактап карап чыгуу жолу менен иштердин номенклатурасынын негизинде жүргүзүлөт. Сактоого жана жок кылууга бөлүү үчүн документтерди иштердин баш аталыштарынын негизинде гана тандап алууга жол берилбейт. Туруктуу сактала тургандарды барактап карап чыгууда экинчи нускалар, сомолор, документтердин таризделбеген көчүрмөлөрү жана убактылуу мөөнөткө сактала турган документтер алынып салынат.

Архивге өткөрүп берүү үчүн туруктуу жана убактылуу (10 жылдан жогору) сакталуучу документтерди тандап алуу менен бир эле убакта түзүмдүк бөлүмдөрдө сактоо мөөнөтү бүткөн убактылуу (10 жылды кошкондо) сакталуудагы иштерди жана документтерди иргөө жүргүзүлөт. Мында иштердин номенклатурасында “жаңы менен алмаштыргандан кийин”, “күчүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин”, “текшерүү аяктаган шартта” ж.б. белгилер эске алынат.

14. Мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө жатуучу көктөмөлөрдүн сакталуусун, өз убагында иргелишин жана так эсебин алууну камсыз кылуу максаттарында, архивдин биринчи кезектеги милдети болуп көктөмөлөрдүн жылдык тизимдерин түзүү эсептелет.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимдери, архивариус тарабынан, туруктуу, убактылуу (10 жылдан жогору) сакталуучу жана жеке курам боюнча бүткөн көктөмөлөргө түзүмдүк бөлүмдөрдүн тизимдеринин негизинде ар бир фонд боюнча өзүнчө түзүлөт.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизими көктөмөлөрдүн курамын ачууга арналган жана номенклатура менен салыштырылган иштердин баш аталыштарынын тизмесин камтыган архивдик маалымдама болуп эсептелет.

Жылдык тизим өз ичине төмөнкү элементтерди камтыйт:

- тизим боюнча көктөмөнүн катар номерин;

- иштин номенклатурасы боюнча көктөмөнүн индексин;

- көктөмөнүн мукабасындагы баш аталышка толук ылайык келүүчү көктөмөнүн баш аталышын;

- көктөмөнүн датасын;

- көктөмөдөгү барактардын санын.

Жылдык тизимге көктөмөлөрдүн баш аталыштарын киргизүү алдында архивариус төмөнкүлөрдү текшерет:

- көктөмөнүн баш аталышынын көктөмөдөгү документтердин мазмунуна ылайык келүүсүн;

- көктөмөгө киргизилген документтердин таризделишинин жана топтоштурулушунун тууралыгын; 

- көктөмөлөрдүн көктөмдөрүнүн сапатын;

- көктөмөнүн барактарынын номерленишинин тууралыгын;

- көктөмөдө ички тизимдин болушун жана анын таризделишинин тууралыгын;

- көктөмөнүн мукабасынын таризделишинин тууралыгын;

- тизимге киргизилген көктөмөлөрдүн санынын иштердин номенклатурасы боюнча жүргүзүлгөн иштердин санына ылайык келишин.

Көктөмөлөрдү түзүүнүн жана тариздөөнүн белгиленген эрежелери бузулгандыгы табылган учурда алар жоюлууга тийиш.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимине номенклатура менен салыштырылган түзүмдүк бөлүмдөрдүн көктөмөлөрүнүн баш аталыштары киргизилет.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимин түзүүнүн тартиби түзүмдүк бөлүмдөрдүн көктөмөлөрүн түзүүнүн тартибиндей.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизиминин аягында бөлүмгө киргизилген көктөмөлөрдүн факт жүзүндөгү саны, көктөмөлөрдүн биринчи жана акыркы номери сандар жана жазуу жүзүндө (тегерек кашаада) көрсөтүлүп жыйынтыктоочу жазуу жүргүзүлөт, номерлөөнүн өзгөчөлүктөрү (жазылбай калган жана тамга түрүндөгү номерлердин бар экендиги) чагылдырылат.

Үч нускадагы жылдык тизим ЭК тарабынан каралып чыгууга жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилүүгө тийиш.

Көктөмөлөрдүн жылдык тизимине киргизилген көктөмөлөр шифрленет жана аларды коюлган шифрларга (фонддордун номерлери, иштердин тизимдери боюнча) ылайык мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө чейин архивде сакталат.

15. Туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн жылдык тизимдери бекитилгенден кийин Кыргызпатент сактоо мөөнөттөрү бүткөн иштерди жок кылуу үчүн иргөөнү жана бөлүп алууну ишке ашырат.

Жок кылууга карата көктөмөлөрдү тандоо А8-формасына ылайык Эрежелердин 4 кп.2.4.1. тиркемесине ылайык сакталууга тийиш болбогон көктөмөлөрдү жок кылууга карата бөлүп алуу жөнүндө акт менен таризделет. Актылар ЭК тарабынан каралып, төрага жана анын мүчөлөрү тарабынан кол коюлат жана Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет.

Эгерде алар үчүн караштырылган сактоо мөөнөтү акт түзүлгөн жылдын 1-январына карата бүткөн болсо, көктөмөлөр актга киргизилет. Мисалы, 1996-жылы иш кагаздарын жүргүзүү бүткөн, үч жылдык сактоо мөөнөтү аяктаган көктөмөлөр 2000-жылдын 1-январынан эрте эмес түзүлгөн актга, 2002-жылдын 1-январынан эрте эмес - беш жылдык сактоо мөөнөтү менен киргизилиши мүмкүн.

Жок кылууга бөлүнгөн көктөмөлөр «Көктөмөлөрдү чыгаруунун эсебин алуу журналында» чагылдырылат.

16. Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү архивдин туруктуу пландык иши болуп эсептелет.

Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүүнүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- тизимдер боюнча бар болгон көктөмөлөрдүн факт жүзүндө болуусун белгилөө;

- алдын ала иштеп чыгууну жана калыбына келтирүүнү талап кылуучу көктөмөлөрдү табуу.

Туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү 5 жылда бир жолудан кем эмес жана аларды мамлекеттик сактоого өткөрүүнүн алдында милдеттүү тартипте жүргүзүлөт.

Убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу документтердин болуусун жана абалын текшерүү 10 жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт.

Архивдин ыкчам бөлүгүндө пайдалануу үчүн берилген көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү жыл сайын жүргүзүлөт.

Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүү архивариус же Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен атайын дайындалган комиссия тарабынан жүргүзүлөт. Көрсөтүлгөн текшерүү жылдык тизимди мукабадагы көктөмөлөрдүн баяндамасы менен (түзүмдүк бөлүмдүн шифрин, көктөмөлөрдүн индекстерин, көктөмөлөрдүн баш аталыштарын, көктөмөлөрдүн даталарын, барактарынын санын) салыштыруу жолу менен ишке ашырылат.

Көктөмөлөрдүн жеке абалы көз жүгүртүп карап чыгуу аркылуу аныкталат.

Табылган бардык кемчилдиктер Эрежелердин 22 кп.4.7. тиркемесине (Форма-А9) ылайык текшерүү актысында чагылдырылат.

Текшерүүнүн жүрүшүндө көктөмөлөрдүн тизимдеринде кандайдыр бир белгилерди коюуга же жазууларды жазууга тыюу салынат.

Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө берилген көктөмөлөр «Архивден көктөмөлөрдү берүү журналы» боюнча жалпы негизде текшерилет.

Көктөмөлөрдүн болуусун жана абалын текшерүүдө төмөнкүлөр зарыл:

- көктөмөлөрдүн стеллаждарда, кутуларда, папкаларда жайгашуу тартибин сактоо;

- туура эмес жайгаштырылган көктөмөлөрдү тиешелүү орундарга кайрадан коюп чыгуу;

- текшерилген фонддон башка фонддордун туура эмес жайгаштырылгандарын алуу жана обочолонтуу;

- фонддун көктөмөлөрүнүн тизимине киргизилбегендерин алуу. Текшерүүнүн жүрүшүндө эсепке алынбаган көктөмөлөрдү тизимге киргизүүгө тыюу салынат. Эсепке алынбаган көктөмөлөр эсепке алынган көктөмөлөрдөн кийин жайгаштырылат. Өтүнмөлөрдүн материалдарынын болуусун жана абалын текшерүүдө документтерди жана көктөмөдөгү болгон барактарды ички тизимде камтылган маалыматтар менен салыштыруу жүргүзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыктары текшерүү барагында чагылдырылат, бул жерде “Эскертүү” деген графада барактар жана бул барактардын номерлери жок болуп чыккан көктөмөлөрдүн жана тизимдердин номерлери көрсөтүлөт.

Тизимде жыйынтыктоочу жазууда белгиленбей калган тамга түрүндөгү, эркин, кайталанган жана жазылбай калган номерлер табылган учурда жыйынтыктоочу жазуу кайрадан түзүлөт, ал эми текшерүү барагында белги коюлат.

Текшерүү барактарындагы жыйынтыктоочу жазуулардын негизинде фонддогу көктөмөлөрдүн бар экендигин жана абалын текшерүүнүн актысы түзүлөт. Ар бир актга текшерүү жүргүзгөн кызматкер кол коет жана ал Кыргызпатенттин жетекчиси тарабынан бекитилет. Актылар текшерүүнүн номерлеринин тартиби боюнча номерленет жана алар бекитилгенден кийин тиешелүү фонддун көктөмөлөрүнө кошулат. Актыларга ылайык табылган кемчилдиктерди жоюу боюнча иштер жүргүзүлөт.

17. Архивдин маалымат базасы документтердин сакталышын жана ыкчам издөөнү камсыз кылуу үчүн кызмат кылат жана архивдин документтери жөнүндө маалыматтарды камтыйт.

Маалымат базасында сактоо мөөнөттөрүнө, ошондой эле архивдин ичинде документтердин орун которуусуна көзөмөл жүргүзүлөт.

18. Архивден көктөмөлөр Кыргызпатенттин жетекчисинин колу коюлган кызматтык кат болгондо, төмөнкүлөр үчүн берилет:

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин пайдалануусу;

- алардын сакталышын камсыз кылуу максатында документтерди көчүрмөлөө жана атайын иштеп чыгуулар боюнча иштерди жүргүзүү.

Көктөмөнү берүүдө «Көктөмөлөрдү архивден берүү журналында» чагылдырылат.

Берүү алдында ар бир көктөмөнүн документтеринин абалы жана барактардын номерлениши текшерилет.

Көктөмөлөрдүн кайтарылып берилиши «Көктөмөлөрдү архивге берүү журналында» чагылдырылат.

Пайдалануудан кийин архивге кайтарылып берилген көктөмөлөрдүн абалы аны кайтарып берген адамдын катышуусунда текшерилет.

19. Көктөмөлөрдү мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү үчүн бүткөн тизимдерди түзүү зарыл, алар беш жыл ичиндеги көктөмөлөрдүн жылдык тизимдерин камтыйт.

Тизимдердин бөлүмдөрү болуп жылдар эсептелет, ал эми бөлүмчөлөр – түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталыштары.

Ар бир бүткөн тизимге кадимки катар номери берилет.

Типтүү нускаманын 26-тиркемесине ылайык бүткөн тизимди тариздөөнүн милдеттүү элементи болуп титулдук барак (А10-формасы) эсептелет.

Туруктуу сакталуучу бүткөн тизимдин титулдук барагында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- БМАнын (борбордук мамлекеттик архив) аталышы;

- Кыргызпатенттин толук аталышы;

- фонддун аталышы;

- тизимдин номери;

- баш аталыштары тизимге киргизилген көктөмөлөрдө камтылган документтердин (туруктуу, убактылуу сакталуучу, жеке курам боюнча) категориясынын көрсөтүлүшүн камтыган тизимдин аталышы;

- тизимге киргизилген көктөмөлөрдүн акыркы даталары.

20. Аларды сактоонун чектелген мөөнөттөрү өткөндөн кийин көктөмөлөр Мыйзамдын 17-беренесинде белгиленген тизимдер боюнча БМАга өткөрүлүп берилет. Мамлекеттик сактоого документтерди кабыл алуу эки нускада түзүлүүчү кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы (А11-форма) менен таризделет.

Көктөмөлөрдү БМАга өткөрүп берүү алдында анын өкүлү архивде көктөмөлөрдүн жеке жана санитардык-гигиеналык абалдарын текшерүүнү жүргүзөт. Кемчилдиктер табылган учурда акт түзүлөт. Табылган кемчиликтерди четтетүү архивдин күчү менен жүргүзүлөт.

Көктөмөлөр менен кошо БМАга тизим ЭТУК тарабынан бекитилгенден кийин БМАга берилүүчү тизимдин үч нускасы берилет. Көктөмөлөрдү өткөрүп берүү ар бир тизим боюнча жүргүзүлөт, өзгөчө баалуу көктөмөлөр алардагы барактардын санын текшерүү менен берилет. Тизимдин бардык нускаларында БМАга көктөмөлөрдү кабыл алуу жөнүндө белгилер коюлат. Тизимдин төртүнчү нускасы кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын нускасы менен бирге Кыргызпатентте калат. 

 

Тиркеме:

А1- формасы

А2- формасы

А3- формасы

А4- формасы

А5- формасы

А6- формасы

А7- формасы

А8- формасы

А9- формасы

А10- формасы

А11- формасы

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2014-жылдын 05-декабрындагы № 13-чечими менен жактырылган

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2014-жылдын 05-декабрындагы № 180-буйгугу менен бекитилген

 

 Интеллектуалдык менчик объектилеринин базар наркын баалоо боюнча

методикалык сунуштар

I. Жалпы жоболор 

1. Бул методикалык сунуштар (мындан ары – “Сунуштар”) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы тарабынан иштелип чыккан.

Бул Сунуштар интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжасына жана ага теңештирилген юридикалык жактарды жекелештирүү, продукцияларды, аткарылган иштерди же тейлөө кызматтарын жекелештирүү каражаттарына өзгөчө укуктардын базар наркын баалоо үчүн колдонулат, атап айтканда:

- өнөр жай менчик объектилери (ойлоп табуу, өнөр жай үлгүлөрү, пайдалуу моделдер);

- жарандык айлантуунун катышуучуларынын жана алар тарабынан чыгарылган продукцияларды, иштерди, тейлөө кызматтарын жекелештирүү каражаттары (товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, фирмалык аталыштарды, товар чыгарылган жерлерди);

- автордук укук объектилери (электрондук-эсептөө машиналары үчүн программалардын (ЭЭМ) бардык түрлөрү, колдонмо программаларды жана операциялык системаларды, маалыматтар базаларын кошуп, адабий чыгармалар, музыкалык чыгармалар, хореографиялык чыгармалар, живопись, айкел, графика, дизайн чыгармалары жана башка сүрөт искусствосунун чыгармалары кооздогуч-колдонмо чыгармалары жана сценалык искусство, архитектура чыгармалары, шаар куруу жана бак-парк искусствосу, сүрөт чыгармалары жана сүрөткө окшош ыкмалар менен алынган чыгармалар, геологиялык жана башка карталар, пландар, эскиздер жана географияга, топографияга жана башка илимдерге тиешелүү чыгармалар жана башка чыгармалар);

- чектеш укуктар объектилери (коюулар, аткаруулар, фонограммалар, эфирдик жана кабелдик берүүлөрдү берүүчү уюмдар);

- традициялык эмес ИМОлор (селекциялык жетишкендиктер, интегралдык микросхемалардын топологиялары, ачылбаган маалыматтар, анын ичинде өндүрүш сырлары (ноу-хау) жана башкалар).

Келишим боюнча өткөрүп берилүүчү укуктар, анын ичинде:

- лицензиялык келишим боюнча;

- патентти же товардык белгини ыйгарып берүү жөнүндө келишим боюнча;

- автордук келишим боюнча;

- интегралдык микросхемалардын топологияларын жана ЭЭМ үчүн программаларды же маалыматтар базаларын пайдаланууга укукту өткөрүп берүү жөнүндө келишим боюнча;

- башка келишимдер боюнча. 

II. Интеллектуалдык менчикти баалоо принциби 

2. ИМОнун рыноктук наркы окшош арналыштагы объектини сатып алууга кеткен чыгымдын наркынан жана тең баалуулук пайдалуулуктан (алмаштыруу принциби) жогорулабашы керек.

ИМОнун рыноктук наркы аны пайдалануудан ээси тарабынан бааланган менчикти алуудан күтүлгөн келечектеги пайданын келип түшүшүнүн өлчөмүнө, сапатына жана узактыгына жараша болот (күтүү принциби).

ИМОнун рыноктук наркы убакыттын өтүшү менен өзгөрүлөт жана конкреттүү датага абалы боюнча аныкталат (өзгөрүү принциби).

Аны максималдуу наркына алып келүүчү ИМОну эң мыкты жана бир кыйла натыйжалуу пайдалануу мыйзамдуу, күч жагынан мүмкүн жана бааланып жаткан менчиктин ээсинин финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн көз карашынан ишке аша турган жана анын кызыкчылыктарын колдой турган болушу керек (эң мыкты, бир кыйла натыйжалуу пайдалануу принциби). 

III. Баалоо методологиясынын негизги абалы 

3. ИМОнун рыноктук наркын баалоодо чыгымдоо, салыштырмалуу жана кирешелүү баалоо мамилелеринин алкагында бардык орундуу жол-жоболорду пайдалануу керек.

Баалоо ыкмасын тандоо баалоочулар тарабынан ИМОнун рыноктук наркынын эсеби үчүн пайдаланылган баштапкы маалыматтарынын толуктугун жана жетиштүүлүгүн эсепке алуу менен, алардын баалоонун арналышына дал келишин, ыкмалардын ар биринин артыкчылыктарын жана жетишпестиктерин баалоонун максаттарын жана милдеттерин  талдоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

Эгерде баалоо боюнча тигил же бул мамиле пайдаланылбаган учурда, баалоо жөнүндө отчетто аны колдонуудан баш тартуунун негизи болушу керек. Интеллектуалдык менчик объектилеринин рыноктук наркын баалоо экиден аз эмес ыкманы пайдалануу менен курулат. Мында киреше мамилесин колдонууда объектини пайдалануудан чыныгы түзүлгөн баанын акчалай агынын эсепке алууда курулган ыкма милдеттүү түрдө катышышы керек.

Баалоо ИМОну баалоого укуктардын күчүнүн факт жүзүндөгү көлөмүнүн жана мөөнөтүнүн чегинен чыккан инвестициялык программалардын жана бизнес-пландардын негизинде жүргүзүлбөйт. Мисалы, патентти баалоодо пайдалануудан түшкөн пайдалар ал иштеген аймакта гана эсепке алынышы керек. 

VI. Чыгымдык мамиле 

4. Чыгымдык мамиле – мүлктүн наркы эскиришин эске алуу менен баалануучу материалдык эмес активдердин жана ИМОнун бардык түзүүчүлөрүн кайрадан калыбына келтирүүгө же сатып алууга кеткен чыгымдардан түзүлгөн мүлктүн наркын баалоого мамиле.

Чыгымдык мамиленин маңызы аны түзүү үчүн керектүү чыгымдардын бардыгын эсепке алуунун негизинде менчикти баалоонун рыноктук баасын аныктоодо турат.

Чыгымдык мамиле укук ээлеринин өздөрү тарабынан жана натыйжалуу рынок жок объектилерге колдонулат.

Баалоо объектилерин түзүүгө чыгымдарды тастыктоочу кайсы документацияга тапшырыкчы тарабынан берилгенине жараша бул кырдаалга бир кыйла туура келген жол-жобо тандалат:

- эгерде чыгымдардын документалдуу жазып алынган сметасы бар болсо, баштапкы чыгымдардын ыкмасын же калыбына келтирилген нарктын ыкмасын колдонууга болот;

- смета жок болгондо, ал нарктын ордун алмаштыруу ыкмасынын алкагында баалоочулардын өзүлөрү тарабынан курулат.

Баалоо объектисинин наркы функционалдык жана экономикалык эскирүүнүн факторлору менен шартталган эскирүүнү эсепке алуу менен аныкталышы керек.

4.1. Баштапкы чыгымдардын ыкмасы 

Баштапкы чыгымдардын ыкмасы баалоонун датасына ылайык товарларга жана тейлөө кызматтарына бааларды туура келтирүү менен интеллектуалдык менчиктин баалоочу натыйжаларын түзүү максатында жүргүзүлгөн чыгымдар жөнүндө ретроспективалык маалыматтарды пайдаланууда курулат.

Бул ыкма боюнча ИМОнун рыноктук наркы төмөндөгүдөй ырааттуулукта аныкталат:

- бардык мезгилдерге ИМОну түзүү (ээ болуу) менен түздөн-түз байланышкан бардык факт жүзүндөгү чыгымдар табылат;

- каражаттарды факт жүзүндө чыгымдоонун календардык графиги курулат;

- баалоо датасына факт жүзүндөгү чыгымдарды туура келтирүү жүргүзүлөт;

- оңдолгон чыгымдар суммаланат жана алынган сумма жөндүү жеке ишкердик пайданын өлчөмүнө көбөйтүлөт (КР УБнын рефинансылоо ставкасынын коюмунан аз эмес коюм боюнча);

- баалоо датасына баалоо объектисинин функционалдык жана экономикалык эскириши эске алынат. 

Мисалы:

“Авто унаа түзүлүшү” ойлоп табуусуна укуктун наркын баалоо (23.02.2009-ж. Кыргыз Республикасынын № ХХХХ патенти), патент ээси Сабиров К.

2012-жылдын 1-январынан өзгөчө укук, патент ээсинин ал тарабынан түзүлгөн ЖЧКнын уставдык капиталынын төгүмү катары берилет.

2012-ж. январына баалоо датасы .

Ойлоп табууну түзүүгө кеткен факт жүзүндөгү чыгымдар: 

1-таблица

к/р №

Чыгымдардын статьялары

200-ж.

2010-ж.

2011-ж.

1.

Материалдар жана комплектөөчүлөр

17000 сом

23000 сом

30 000 сом.

2.

Айлык акы

22000 сом

44000 сом

62000 сом

3.

Патенттөөгө кеткен чыгымдар

5000 сом

9600 сом

6000 сом

4.

Башка уюмдардын тейлөө кызматтары

8000 сом

10000 сом

12000 сом

 

Итого:

52000 сом

86600 сом

110000 сом

Чыгымдарды 2-таблица боюнча баалоо датасына келтиребиз:

2-таблица

к/р

 

2009-ж.

2010-ж.

2011-ж.

1.

Жылдар боюнча чыгымдардын жыйынтыгы

52000 сом

86600 сом

110000 сом

2.

Баалардын индекси

103,1

104,1

104,3

 

3.

Баалоо датасына факт жүзүндгө чыгымдарды келтирүү коэффициенти

1,119

1,085

1,0

 

Жыйынтыгы

58188

93961

110000

 

Бардыгы

163149

Кс = 1-(Тр : Тн) формуласы боюнча ойлоп табуунун эскирүү коэффициентин аныктайбыз, мында Тр – патенттин күчүнүн факт жүзүндөгү мөөнөтү, биздин учурда ал 23 айга барабар;

Тн – коргоо документинин кызматынын номиналдык мөөнөтү; 

Кс = 1- 23/240 = 1-0,0958 = 0,9041 

Ошентип, “Авто унаа түзүлүшү” ойлоп табуусунун наркына төмөнкү барабар болот: 

Ст = 0,9041х163149 = 147513,8 сом 

4.2 Калыбына келтирүү наркынын ыкмасы

ИМОну калыбына келтирүү наркы бааланган ИМОнун так жаңы көчүрмөсү түзүү үчүн керектүү чыгымдардын суммасы катары аныкталат. Ошону менен бирге чыгымдар тиешелүү аймактарда жана тиешелүү экономиканын тармагында баалоонун датасына карата иштеген баа боюнча эсептелиши керек.

Бул ыкма боюнча ИМОнун рыноктук наркы төмөнкү ырааттуулукта аныкталат:

- ИМОнун күчүнө кирүүсүнө жана түзүүгө байланышкан бардык ресурстардын факт жүзүндөгү чыгымы табылат;

- тиешелүү аймакта жана тиешелүү экономиканын тармагында баалоо датасына карата иштеген, жумушчу күчтүн наркына жана тейлөө кызматтарына, товарларга баанын жана ресурстардын факт жүзүндөгү чыгымдарынын базасында чыгымдардын суммасы эсептелет;

- аны баалоо датасына чейин ИМОнун түзүлгөн учурунан өткөн убакытка топтолгон эскирүү шартталган наркты азайтуу чоңдугунун акчалай көрсөтүлүшү аныкталат;

Интеллектуалдык менчик объектилерине укукту баалоодо ишкананын балансындагы эсеп үчүн төмөнкү эсептик формула пайдаланылышы мүмкүн: 

мында Ств – интеллектуалдык менчиктин калыбына келтирилген наркы:

           Кс – төмөнкү формула боюнча аныкталган моралдык эскирүү коэффициенти: 

Кс =[1-(Тр: Тн)], 

мында Тр – коргоо документинин күчүнүн кезектеги мөөнөтү;

Тн – коргоо документинин күчүнүн нак мөөнөтү;

Зi – i жылында өндүрүлгөн активдерди түзүүгө кеткен чыгымдар;

Киi – баалоо датасына i жылында баалардын индекстерин өзгөртүүнү эсепке алган индексация коэффициенти;

i – эсептик мезгилдин башталгыч жылы;

Т – эсептик мезгилдин акыркы жылы. 

Мисал:

ТТЭК 20 классы боюнча катталган жана № 2ХХ (1999-ж. 14.03. артыкчылыгы) күбөлүгү менен корголгон, «ХХХ» ЖЧКсынын уставдык капиталына өткөрүп берилген “Жылдыз” товардык белгисин пайдаланууга өзгөчө укуктардын наркын баалоо. Баалоонун датасы – 01.10.2011-ж.

Баалоо датасына бардык чыгымдардын таблицасын түзөбүз:

3-таблица

к/р №

 

Сумма (сом)

1.

Дизайнга кеткен чыгымдар

15 000

2.

Маркетингге кеткен чыгымдар

112000

3.

Жарнамага кеткен чыгымдар

56000

4.

Укуктук коргоону каттоого жана алууга кеткен чыгымдар

159600

 

Бардыгы

342600

ТБны убактылуу пайдалануунун коэффициенти төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

Кв =1+(Тф: Тн), 

мында Тф – товардык белгини пайдалуу пайдалануунун факт жүзүндөгү мөөнөтү;

       Тн – товардык белгиге өзгөчө укуктардын күчүнүн нак мөөнөтү; 

Биздин учур үчүн Кв = 1+ (43: 120) = 1,36

Ошентип, 2011-жылдын 1-октябрына “Жылдыз” товардык белгисине укуктардын наркы төмөнкүнү түзөт:

Ств = 1,36 х 342600 = 465936 сом 

4.3 Ордун алмаштыруу наркынын ыкмасы 

Бул ыкма баалоо үчүн окшош керектөө өзгөчөлүктөрү менен бул активдин окшошу пайдаланыларын болжолдойт. Ошону менен бирге анын бөлүктөрүн түзгөн жаратылыш жана объектинин түзүмүнүн толук бирдейлиги талап кылынбайт.

Окшош арналыштын жана салыштырмалуу пайдалуулуктун конкреттүү активин түзүүнүн наркы жөнүндө маалымат бал болгондо нарктын тиешелүү оңдоо аткарылышы керек.

Мындай жол-жобону колдонуу ИМОну түзүүнүн наркы боюнча маалыматтардын жеткиликтүү чоң банкын топтогон уюштуруу шарттарына бир кыйла туура келет.

Баалоочу окшош-объектини түзүүнүн наркы жөнүндө маалымат жок болгондо экперт-адистерди тартуу менен ИМОну түзүү үчүн керектүү чыгымдардын сметасын өз алдынча түзүү керек. Бул учурда аракеттин ырааттуулугу калыбына келтирүү наркынын ыкмасын колдонуу учурлары сыяктуу дагы көрүнөт (4.2-п. карагыла).

Мисал

Баалоо датасы жана орду: 2011-жылдын 2-октябры.

Баалоонун максаты: ИМОну ишкананын уставдык капиталына киргизүү.

Баалоо объектиси: ИМО өзүнөн 2010-жылдын майында түзүлгөн программалык камсыздоону көрсөтөт, ал бул ишкананын иши үчүн керектүү маалыматтарды иштеп чыгууну жеңилдетет жана тездетет.

Рыноктун абалы (курс: 1$- 47,1116 сом)

Мындай ИМОну иштеп чыгууга кеткен чыгымдар төмөнкү негизги статьялардан түзүлөт: программачынын эмгек акысы (бюджетке чегерүү менен), имараттын ижарасы үчүн төлөө, жабдуунун эскириши үчүн төлөө, жеке ишкердин чыгымынын жана пайдасынын кошумча баасы.

Баалоо датасына карата рыноктун маалыматтары 4-таблицада келтирилген. 

4-таблица

1.

Тажрыйбалуу программачынын эмгек акысы

300дөн 500 $ чейин

2.

Офисттик имараттын ижарасы

айына 1 кв. метрине 15тен 25$ чейин

3.

Жабдуунун наркы (компьютер, принтер, сканер)

800дөн 1000 $ чейин

Баалоонун жол-жобосу

Баалоо объектисинин наркы ордун алмаштыруу наркынын ыкмасы боюнча аныкталат. Бааланып жаткан объект азыркы учурда ийгиликтүү иштеген уюм шарттарына болжолдонуп, чыгымдардын сметасы түзүлөт.

Эксперттердин пикирлери боюнча программалык камсыздоо жогорку квалификациялуу адистер тарабынан төрт айда же эки айда тажрыйбалуу программачылар түзүшү мүмкүн.

5-таблицада келтирилген чыгымдардын сметасынын эки вариантын карайлы.

5-таблица

Чыгымдардын статьялары

I вариант

II вариант

Эмгек акы:

- эки айга (эсептөө менен)

- төрт айга

 

Бардыгы:

300

-

1428

 

1428

 

500

1190

-

 

1190

Имаратты ижарага алуу (12 кв. метр)

- ижара акысынын коюму (айына 1 метр квадратына АКШ долл.)

Бардыгы:

 

15

720

 

25

600

Эсептөө жабдууларынын эскириши

- Комплектин наркы (компьютер, сканер, принтер)

-  Натыйжалуу пайдалануунун мөөнөтү

- Эскирүүгө чегерүү

Бардыгы:

 

800

3 года

88,9

88,9

 

1000

3 года

55,56

55,56

Үч статья боюнча бардыгы

2237

1845

Чыгымдардын кошумча баасы 20%

Чыгымдардын кошумча баасынын бардыгы

451

2688

373

2218

Жеке ишкердин пайдасы 25%

677,5

559,5

Жалпы:

3365,5

2777,5

Баалоо датасына карата иштеген сом менен бардыгы (2.10.11-ж.)

158548,71

130848,03

Бул продуктынын түзүлгөн күнүнөн тартып (2001-ж. май) 1,5 жыл өттү, пайдалануу зарылдыгы актуалдуулугун жоготпогондуктан, эскирүүнүн эсебинен анын наркынын төмөндөшү болгон жок деп эсептейбиз.

Баалоо объектисинин конкреттүү наркы катары орточо арифметикалык маанини кабыл алабыз, ал 144 698,37 сомду түзөт. 

V. Салыштырма мамиле 

5. Салыштырма мамиле – баага мамиле, ага ылайык мүлктүн наркы алардын ортосундагы айырмачылыктарды тиешелүү оңдоону эсепке алуу менен, ошондой объектилердин бааларынын деңгээлинде аныкталат.

Ишкананын өз алдынча активдерин баалоого колдонулган салыштырма (рыноктук) мамиленин негизги жол-жобосу болуп, сатууларды салыштыруу ыкмасы саналат.

Бул ыкманын маңызы окшош арналыштагы жана шайкеш пайдалуулуктагы объектилерди факт жүзүндө сатуу баасынын негизинде менчиктин рыноктук наркын аныктоодо турат. Жол-жобо баалоо объектисинен алардын олуттуу айырмачылыктары бар экендигин эске алуучу оңдоолорду (түзөтүүлөрдү) окшош объектилерди сатуу бааларына киргизүүдөн түзүлөт.

Сатуунун салыштыруу ыкмасы төмөнкү шарттарды аткарууда колдонулат:

- окшош арналыштагы жана салыштырма пайдалуулуктагы объектилерди сатуу фактыларынын рыногунда аныктоо;

- сатуу баалары жана бул бүтүмдөрдү жасоонун анык шарттары жөнүндө маалыматтын жеткиликтүүлүгү;

- алардын наркына мындай объектилердин мүнөздөмөлөрүнүн жана айырмалоочу өзгөчөлүктөрүнүн таасиринин баскычы жөнүндө талдоо маалыматынын бар болушу.

Бул шарттарды аткаруу ИМОну түздөн-түз иш жүзүндө баалоо үчүн сатуунун салыштырма ыкмасын пайдалануунун көйгөйлүүлүгүн жана сейректигин түшүндүрөт. Маалыматтардын керектүү көлөмүнүн жоктугу ИМО менен бүтүм жөнүндө жеткиликтүү маалымат болууга баалоодо көбүнчө болжолдуу баа пайдаланарына алып келет.

Сатуунун салыштырма ыкмасы баалоо объектисин колдонуу менен чыгарылган товарды сатуунун мүмкүн болгон баасын аныктоонун зарылдыгы келип чыкканда ИМОну баалоодо дайыма пайдаланылат.

Сатууну колдонуу ыкмасынын ырааттуулугу төмөнкүлөрдө жатат:

- окшош арналыштагы товарларды сатууну аныктоо максатында маркетингдик изилдөө өткөрүлөт;

- баалоо объектисин салыштыруу жүргүзүлө турган окшош объектилер, ошондой эле салыштыруу элементтери (укуктардын көлөмү, эсептөө шарттары, окшошту сатуунун датасы менен объектини баалоо датасынын ортосундагы мөөнөт ж.б.) жана салыштыруу бирдиги тандалат;

- аларды сатуунун бааларын оңдоо максатында окшош объектилер менен баалануучу объектини салыштыруу жүргүзүлөт;

- баалануучу объектинин рыноктук наркы аныкталат. Иш жүзүндө көбүнчө маалыматтардын жуптук (жуп: салыштыруу элементи – сатуу баасы) топтомун колдонуу менен статистикалык регрессивдүү талдоо колдонулат. 

VI. Кирешелүү мамиле 

6. Кирешелүү мамиле – баага мамиле, ага ылайык мүлктүн наркы, мүлктүн кезектеги наркы катары түзүмүн, кирешесин, мөөнөтүн жана тобокелдигин эске алуу менен сатуудан жана/же аны пайдалануудан күтүлгөн келечекте келтирилген наркка барабар аныкталат.

Киреше мамиле боюнча интеллектуалдык менчикти баалоодо өзгөчө орун, мамиле сыяктуу, ИМОнун чыныгы баалуулугун бир кыйла анык чагылдырганга таандык.

Кирешелүү мамиле, менчиктин наркы бул менчикти пайдалануудан бардык боло турган пайдалардын кезектеги (баалоо датасына келтирилген) наркынын суммасы менен аныкталган, күтүү принцибине негизделет.

Интеллектуалдык менчикти колдонуудан келечектеги пайда катары бул менчикти түздөн-түз түзгөн таза пайданын келечекте келип түшүшүн түшүнүү керек. Аны ИМОну (салык төлөгөндөн кийинки пайда) пайдалануудан түзүлгөн акчалай агын катары кароого болот.

Ее следует рассматривать в качестве денежного потока, образующегося от использования ОИС (прибыль после налогообложения):

- кезектеги пайдаланууда ИМОну түзгөн акчалай агын бөлүп көрсөтүлөт;

- келип түшүүлөрдүн узактыгы жана алардын өсүү темпин эске алуу менен акчалай агындардын келечектеги өзгөрүүсү болжолдонот;

- баалоо датасына келечектеги пайданы келтирүүдө дисконттоо нормасы аныкталат;

- баалоо датасына карата карата боюнча объектинин наркы эсептелет.

Кирешелүү мамиле мындай ыкмаларга негизденген: кирешелерди түз капитализациялоо; келечектеги акчалай агындарды дисконттоо; пайдадагы артыкчылыктар; өздүк наркынан утуу; башка уюмдарга жана жактарга роялти төлөөдөн бошонуу. 

6.1. Акчалай агындарды дисконттоо ыкмасы 

Акчалай агындарды дисконттоо ыкмасынын рыноктук наркын баалоо төмөнкү ырааттуулукта жүргүзүлөт:

-          бааланган интеллектуалдык менчикти пайдалануудан киреше алуу мезгилинин узактыгы белгиленет;

-          болжолдонгон мезгилдеги жылдар боюнча таза кирешени чагылдырган, бирок объектинин кызматынын пайдалуу мөөнөтүнөн көбүрөөк келечектеги акчалай агындар бааланат;

-          келечектеги мезгилдин белгиленген убактысы аркылуу чегерилүүчү пайыздын аныкталган коюму боюнча татаал пайыздарды эсептен чыгаруу таблицасын пайдалануу менен дисконттоо коюму аныкталат;

-          рыноктук нарк, бул объектинин үлүшүнө кирүүчү дисконттолгон кирешелердин суммалык кезектеги наркы катары эсептелет.

Келекчектеги агынды дисконттоо ыкмасында акчалай келип түшүүлөр бардык келечектеги мезгилдер үчүн эсептелет. Бул келип түшүүлөр кезектеги учурга келтирилген наркты эсептөө техникасын пайдалануу жана дисконттоо коюмун колдонуу жолу менен наркта конвертирленет. Дисконттоо ыкмасы конкреттүү кызматтык мөөнөтү бар ИМОлор үчүн пайдаланылат. Убакыттын кабыл алынган мезгили адатта, өзүнөн ИМОнун кызматтарынын бир кыйла кыскараак эки – экономикалык же юридикалык мөөнөтүн көрсөтөт.

Пайдалуу кызмат мөөнөтү – бул туюлбаган активдер аралыгында менчик ээсине активдерден экономикалык кайтарым алып келүү катары күтүлгөн мезгил жана төмөнкү факторлорду эске алуу менен бааланышы мүмкүн:

-   Кызматтын калган юридикалык мөөнөтү.

-   Келишим боюнча калган мөөнөт.

-   Кызматтын калган чыныгы мөөнөтү.

-   Кызматтын калган технологиялык мөөнөтү.

-   Кызматтын калган функционалдык мөөнөтү.

-   Кызматтын калган экономикалык мөөнөтү.

Дисконттолгон акчалай агын төмөнкү формула боюнча эсептеле: 

Ст = CF1/(1+Кд) + CF2/(1+ Кд)2 + CF3/(1+ Кд)3 + ... + CFn/(1+ Кд)n, 

мында Ст – ИМОнун наркы;

CF1, CF2, CF3, ..., CF n – n баалоо объектисин пайдалануудан 1, 2, 3, ... жылдардагы акчалай агын;

Кд – ссудалык пайыздын коюму (дисконттоо коюму). 

Дисконттоо коюму (Кд) баалоо учуруна рыноктун маалыматтары боюнча аныкталат жана баанын мультипликатору катары (ачык сатылуучу бизнес боюнча же бүтүм боюнча маалыматтардан аныкталган) же пайыздык коюм катары (атаандаш инвестициялар боюнча аныкталган) көрүнөт.

Дисконттоо ченемдери катары продукцияларды, банктык депозит үчүн пайызды, баалуу кагаздарга каражаттарды салуудан алынган пайданын нормасын, рефинансылоонун пайыздык коюмун түзүүгө, өндүрүүгө жана ишке ашырууга каражаттарды атаандаш пайдаланууда болжолдонгон пайданын деңгээлин кабыл алууга болот.

Чет өлкөлүк тажрыйба, дисконттун коюмунун төмөнкү чеги үчүн мамлекеттик облигациялар боюнча кирешелүүлүктүн мааниси кабыл алынышы мүмкүн экендигин күбөлөндүрөт. 

Мисал

Баалоо объектиси: «Гидротаран» ойлоп табуусу, 15.03.2000-жылдагы, патент № ХХХ. «Пневматика» фирмасына лицензия сатылган. Лицензиянын күчүнүн мөөнөтү 7 жыл. Жыл боюнча күтүлгөн келип түшүүлөр: 1-жылы – 150 миң сом, 2-жылы – 155 миң сом, 3-жылы – 160 миң сом, 4-жылы – 165 миң сом, 5-жылы – 170 миң сом, 6-й жылы – 165 миң сом, 7-жылы – 160 миң сом.

Объектинин наркын аныктоо

7-таблица

.

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

6-жыл

7-жыл

Болжолдонгон акчалай агын
(миң сом)

150

155

160

165

170

165

160

Кезектеги нарктын фактору (12%)

0,8929

0,7972

0,7118

0,6355

0,5674

0,5066

0,4523

Акчалай агындын кезектеги наркы

133,94

123,57

113,89

104,87

96,46

83,59

72,37

Бардыгы

728,69

Ошентип, «Гидротаран» ойлоп табуусунун наркы акчалай агындарды дисконттоо ыкмасы менен 728,69 миң сомду түзөт.

6.2. Пайдадагы артыкчылык ыкмасы 

Пайдадагы артыкчылык ыкмасы катары, окшош продукцияларды өндүргөн, же эквиваленттик ишти аткарган, же окшош тейлөө кызматтарынын түрлөрүн көрсөткөн ишканалар менен салыштыруу боюнча тиешелүү продукцияларды ишке ашыруудан ишкана ала турган интеллектуалдык менчик шартталган кошумча таза пайда түшүнүлөт.

Пайдада артыкчылык ыкмасын пайдалануу менен интеллектуалдык менчиктин рыноктук наркын баалоо төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

-          интеллектуалдык менчикти пайдалануу менен өндүрүлгөн продукцияларды, аны пайдаландай өндүрүлгөн окшош продукция менен салыштыруу боюнча бааларын салыштырма талдоо жүргүзүлөт;

-          интеллектуалдык менчикти пайдалануу менен өндүрүлгөн продукцияны ишке ашыруудан алуу күтүлгөн кошумча пайда аныкталат;

-          бааланган актив пайдага табылган артыкчылыкты камсыз кылган мезгил аныкталат;

-          дисконттун коюму белгиленет;

-          интеллектуалдык менчиктин рыноктук наркы акчалай агындарды дисконттоо ыкмасы боюнча колдонулган тартипке ылайык капиталдаштыруу жолу менен аны пайдалуу пайдалануу мезгилинде алынган капиталдаштыруунун кошумча пайдасынын натыйжасы катары аныкталат. 

6.3. Өздүк наркынын утуу ыкмасы 

Бул ыкма интеллектуалдык менчик чыгымдарда үнөмдөөгө мүмкүндүк түзгөн учурларда колдонулат. Өздүк наркынын утуусу материалдардын, энергия ресурстарынын, жумушчу күчүн топтоого же продукцияны даярдоого убакыттын эсебинен түзүлүшү мүмкүн. 

Бул ыкманы пайдаланууда убакыттын белгиленген мезгилинде өздүк наркынан утуунун чоңдугу табылат.

Өздүк наркынан утуу ыкмасы боюнча интеллектуалдык менчиктин рыноктук наркын баалоо төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

-          интеллектуалдык менчикти пайдалануу менен өндүрүлгөн продукциянын өздүк наркын, аны пайдаланбастан өндүрүлгөн окшош продукциянын өздүк наркы менен салыштыруу боюнча салыштырмалуу талдоо жүргүзүлөт;

-          интеллектуалдык менчикти пайдалануу менен өндүрүлгөн продукцияны өндүрүүдөн жана ишке ашыруудан алуу күтүлгөн өздүк нарктагы үнөмдөөнүн өлчөмү аныкталат;

-          бааланган актив табылган утууну камсыз кылган мезгил аныкталат;

-          дисконттун коюму аныкталат;

-          интеллектуалдык менчиктин рыноктук наркы акчалай агындарды дисконттоо ыкмасы боюнча колдонулган тартипке ылайык капиталдаштыруу жолу менен аны пайдалуу пайдалануу мезгилинде алынган, өздүк наркынан утуу катары аныкталат. 

Мисал 

Ишкана Кыргыз Республикасынын патенти (15.02.2011-жылдагы артыкчылык) менен корголгон “Теплообменник ойлоп табуусун пайдалануу менен радиаторлорду чыгарат.

Бул патентти пайдалануу менен продукцияларды жыл сайын чыгаруунун көлөмү 9500 бирдиктитүзөт. Патентти пайдалануу продукциянын ар бир бирдигине пайдаланылган материалдардын эсебинен 10 сом жана эмгек чыгымдарынан 5%  үнөмдөөгө мүмкүндүк түзөт. Патентти пайдалануудан продукциянын бирдигин өндүрүүгө чыгымдар 1480 сомду түзгөн. Ошону менен бирге эмгек чыгымдары 35% өздүк наркты түзгөн.

Дисконттун коюмунда патентти пайдалануу укуктарын аныктоо 12%. 

Чечим:

Патентти пайдаланууга чейинки продукциянын өздүк наркын аныктайбыз:

9500 х 1480 = 14 060 миң сом.

Продукциянын өздүк наркындагы эмгектин чыгымдары:

14060 х 35% = 4921 миң сом

Бир жылга эмгек чыгымдарын үнөмдөө төмөнкүнү түзөт:

4921 х 5 % = 246,05 тыс.миң сом

Патентти пайдалануунун эсебинен материалды үнөмдөөнү аныктайбыз:

9500 х 10 = 95 миң сом

Өздүк нарктагы утуунун жалпы суммасы төмөнкүнү түзөт:

246,05+95,0 = 341,05 миң сом

5 жылда 12% коюмунда кезектеги нарктын фактору 3,6048ге барабар

Ошентип, ойлоп табууну пайдалануу укугунун наркы төмөнкүгө барабар:

341,05 х 3,6048 = 1229,42 миң сом. 

6.4. Роялтиден бошотуу ыкмасы 

Бул ыкма патент менен корголгон интеллектуалдык менчик роялтини – түшкөн акчаны белгиленген пайыздык чегерүү үчүн лицензиялык негизде ээсине берилгендигин болжолдоого негизделет. Патентти пайдалануу укугу үчүн чүнчү жакка төлөнүүчү роялти иш жүзүндө чыныгы ээсинде кала тургандыгына жол берилет.

Ушул ыкма боюнча интеллектуалдык менчиктин наркын баалоо төмөнкү ырааттуулукта жүргүзүлөт:

-          продукциянын нарктык жана натуралык көрүнүшүнүн же пайдалык көлөмүн болжолун түзөт. Бул көрсөткүчтөрдү өзгөртүүнүн мааниси, роялтинин мүмкүн болгон төлөөлөргө эсеби үчүн база болуп саналат.

-          роялтинин коюму аныкталат;

-          интеллектуалдык менчикти пайдалануунун пайдалуу мөөнөтү аныкталат;

-          продукциянын болжолдонгон көлөмүнөн пайыздык чегерүү эсеби жолу менен роялти боюнча мүмкүн болгон төлөөлөр эсепке алынат;

-          роялти боюнча мүмкүн болгон төлөөлөрдөн патентти камсыз кылууга же лицензиялык макулдашууга байланышкан бардык чыгымдар эсептелет;

-          роялти боюнча таза төлөөлөрдүн агындары эсепке алынат;

-          интеллектуалдык менчиктин рыноктук наркы активди пайдалануунун пайдалуу мөөнөтү мезгилинде алына турган (күтүлгөн) роялти боюнча таза төлөөлөрдү капиталдаштыруунун натыйжасы катары аныкталат. Капиталдаштыруу акчалай агындарды дисконттоо ыкмасы боюнча колдонулган тартипке ылайык жүргүзүлөт. 

Мисал 

20.04.2009-ж. патенттелген “Жүктөрдү көтөрүү механизми” ойлоп табуусун пайдалануу менен продукцияларды чыгаруу пландаштырылууда.

Чыгаруунун пландаштырылган көлөмү         Бирд. үчүн баа          Роялти – 5%

            1-жыл:  4000  нуска                               2300 сом

            2-жыл:  6000 нуска

            3-жыл:  9000 нуска

            4-жыл:  11 000 нуска

            5-жыл:  1 000 нуска

Дисконттоо коюму 24 %. 

Чечим:

8-таблица

 

 

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

Чыгаруу көлөмү, даана

4000

6000

9000

11000

11000

Бирдик үчүн баа, сом

2300

2300

2300

2300

2300

Роялти, %

5

5

5

5

5

Түшкөн акча    миң  сом

9200

13800

20700

25300

25300

Роялтиден киреше   миң сом

460

600

1035

1265

1265

Кезектеги наркынын фактору (24%)

0,8065

0,6504

0,5245

0,4230

0,3411

Патенттен кезектеги киреше   миң сом

370,99

390,24

542,86

535,09

431,49

Наркы      миң сом

2270,67

Роялтиден бошотуу ыкмасы боюнча аныкталган “Жүктөрдү көтөрүү механизми” ойлоп табуусун пайдалануу укуктарынын наркы 2270670 сомду түзөт. 

VII. Баалоонун натыйжаларын тариздөө 

7. Баалоонун натыйжалары  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 03.04.2006-ж. № 217 Токтому менен бекитилген “Баалоо жөнүндө отчетту тариздөө жана сактоого талаптардын стандартында” жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 21.08. 03-ж. № 537 Токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалоочуларды жана баалоо уюмдарынын ишмердүүлүктөрүнүн убактылуу эрежелеринде” жазылган талаптарга ылайык баалоо жөнүндө жазуу жүзүндө отчет түрүндө таризделиши керек.

Баалоо жөнүндө отчетто төмөнкүлөр сөзсүз түрдө көрсөтүлүшү керек:

- баалоону өткөрүү датасы;

- баалоо объектисинин так сыпаттамасы;

- отчетту түзүүнүн датасы;

- баалоону өткөрүү үчүн негиз;

- баалоонун максаттарын жана милдеттерин түшүндүрүү;

- баалоону аткаруу үчүн баалоочу тарабынан жол берүүлөрдүн жана чектөөлөрдүн сыпаттамасы;

- баалоо объектисинин наркын жана анын жыйынтык чоңдугун аныктоонун ырааттуулугу.

Отчетко бети боюнча номер коюлушу, тигилиши жана мөөр менен бекитилиши жана баалоо ишин аткарган адам тарабынан кол коюлушу керек. 

1-тиркеме 

Лицензиялык продукцияларды сатуунун көлөмүнөн роялтинин болжолдуу коюму 

к/р №

Өнөр жай тармагы,

Буюмдардын түрү

Роялти коюму (%)

1

2

3

1

Авиациялык өнөр жай

6-10

Самолеттор, курал-жарак

5-10

2

Автоунаа өнөр жайы

1-3

Авто запастык бөлүктөр

2-3

Моторлор жана аларга бөлүктөр

2-4

3

Аккумуляторлор

3-4

4

Жагымжыт буюмдар

2-4

5

Ич кийимдер

2-4

6

Устаралар

3

7

Буксирлер

1-2

8

Кагаздар

1-2

9

Көчүргүч кагаз

1-2

10

Велосипеддер

3-5

11

Вентилдер

3-6

12

Текстиль буласы

2-3

13

Куралдар

5-10

14

Темир жол, жабдуу

3-5

15

Оюндар

3-6

16

Каучук буюмдары

3-3,5

16а

Пластмасса буюмдары

3

16б

Шише буюмдары

2-4

17

Темир буюмдары

2-5

18

Курал

5-7

19

Кол куралы

2-3

20

Электр кабели

2-4

21

Клапандар

3-6

22

Желим

2-3

23

Китептер (автордук укугусуз)

3-6

24

Терилер

3

25

Компрессорлор

5-7

26

Аба желдеткичтери

3-4

27

Мал үчүн тоют

2-3

28

Казан жабдуулары

5

29

Казандар

3-5

30

Боегучтар

3-4

31

Боектор

2-3

32

Куймалар

1,5-2

33

Лифттер

4-5

34

Минералдык майлар

2-3

35

Машина куруу. Төмөнкүлөр үчүн жабдуулар:

 

35а

темир жол

3-5

35б

кеңсе

3

35в

куйма

1,5-2

35г

медициналык

4-7

35д

металлургиялык

4-6

35е

сууну тазалоо

5

35ж

тамак-аш өнөр жайы

4

35з

көтөргүч унаа

5

35и

полиграфиялык

4

35к

ширеткич

5-6

35л

айыл чарба

3-5

35м

курулуш комплекси

1

35н

текстиль өнөр жайы

3-5

35о

химия өнөр жайы

3-5

35п

муздаткыч өнөр жайы

4-6

35р

цемент заводдору

3-5

36

Жыгач эмереги

2-3

36а

Металл эмереги

1-2

37

Медициналык шаймандар жана жабдуулар

4-7

38

Металл конструкциялары

2-4

39

Металл өнөр жайы дагы №№ 32,35 (в,д), 41,47 карагыла

5-8

40

Өнөр жай багытындагы моторлор

4-5

41

Жылытуучу системалар

4-6

42

Насостор

5-7

43

Суусундуктар

2-5

44

Бычактар

3

45

Бут кийимдер

1-2,5

46

Парфюмерия

2-5

47

Мештер

4-6

48

Тамак-аш өнөр жайы №№ 27,35 (е,ж,п), 41,43,47,51,54 карагыла

 

49

Полиграфия №№ 15,23,35 жана 69 карагыла

 

50

Жарым өткөргүчтөр

1-2

51

Чала фабрикаттар

3

52

Өлчөө шаймандары

5-7

52а

Электр шаймандары (КӨШ)

3-5

53

Иштеткичтер

5

54

Азык-түлүк товарлары

1-2

55

Узак пайдаланууга керектөө товарларын чыгаруу, дагы

№№ 10,19,26,36,71,74 карагыла

5

56

Аз мөөнөткө пайдаланууга керектөө товарларын чыгаруу, дагы №№ 23,45,62,66 карагыла

0,2-1,5

56а

Грампластинкалар (автордук укуксуз)

2-5

57

Радио лампалар

3-4

58

Резино-техникалык продукция

3-3,5

59

Реле-аппаратура

4-6

60

Айыл чарба машиналары

3-5

61

Сигналдык жабдуулар

1-1,5

62

Спорт товарлары

1-3

63

Станок куруу

4,5-7,5

63а

Каптоолорду иштеп чыгуу үчүн жабдуу

6-7

63б

Жабдыктар

5-7

63в

Металл иштетүүчү станоктор

4-6

64

Курулуш комплекси №№ 166,17,35м,35р,38 карагыла

 

64а

Курулуш материалдары

2-4

65

Кеме куруу, кеме жана кеме жабдуулары, дагы №№ 7,35з,40 карагыла

3-5

66

Текстиль өнөр жайы, дагы №№ 5,12,35 жана 66 карагыла

3-6

66а

Кийим үчүн ткандар

3

66б

Техникалык ткандар

3-4

67

Токума

2-4

68

Жер семирткичтер

3

69

Картондо таңгактар

2-3

70

Фармацевттик өнөр жайы, дагы №№ 4,46 карагыла

2-5

70а

Фармацевттик товарлар

2-4

71

Сүрөт кино товарлары

3-5

72

Сүрөт товарлары, химреактивдер

1-3

73

Химиялык өнөр жайы, дагы №№ 16,16а,22,30,31,34,35о,68,72 карагыла

1,5

73а

Органикалык химия продуктылары

3-3,5

74

Муздаткыч жабдуулар

2-4

75

Экология № 35е карагыла

5

76

Электрондук өнөр жайы, дагы №№ 50,57 карагыла

4-10

76а

Электрондук жабдуулар

4-8

77

Өнөр жайы, дагы №№ 20,52а,53,59,61 карагыла

1-5

77а

Электр-техникалык жабдуулар

4-7

 2-тиркеме

 

Ссудалык пайыздын татаал коюмдары үчүн дисконттоо коэффициенти 

n

4%

5%

10%

12%

15%

20%

24%

28%

32%

1

0,9615

0,9524

0,9091

0,8929

0,8696

0,8333

0,8065

0,7813

0,7576

2

0,9246

0,9070

0,8264

0,7972

0,7561

0,6944

0,6504

0,6104

0,5739

3

0,8890

0,8638

0,7513

0,7118

0,6575

0,5787

0,5245

0,4768

0,4348

4

0,8548

0,8227

0,6830

0,6355

0,5718

0,4823

0,4230

0,3725

0,3294

5

0,8219

0,7835

0,6209

0,5674

0,4972

0,4019

0,3411

0,2910

0,2495

6

0,7903

0,7462

0,5645

0,5066

0,4323

0,3349

0,2751

0,2274

0,1890

7

0,7599

0,7107

0,5231

0,4523

0,3759

0,2791

0,2218

0,1776

0,1432

8

0,7307

0,6768

0,4665

0,4039

0,3269

0,2326

0,1789

0,1388

0,1085

9

0,7026

0,6446

0,4241

0,3606

0,2843

0,1938

0,1443

0,1084

0,0822

10

0,6756

0,6139

0,3855

0,3220

0,2472

0,1615

0,1164

0,0847

0,0623

11

0,6496

0,5847

0,3505

0,2875

0,2149

0,1346

0,0938

0,0662

0,0472

12

0,6246

0,5568

0,3186

0,2567

0,1869

0,1122

0,0757

0,0517

0,0357

13

0,6006

0,5303

0,2897

0,2292

0,1625

0,0935

0,0610

0,0404

0,0271

14

0,5775

0,5051

0,2633

0,2046

0,1413

0,0779

0,0492

0,0316

0,0205

15

0,5553

0,4810

0,2394

0,1827

0,1229

0,0649

0,0397

0,0247

0,0155

3-тиркеме

Ссудалык пайыздын татаал коюмдары үчүн өстүрүү коэффициенти 

n

4%

5%

10%

12%

15%

20%

24%

28%

32%

1

1,0400

1,0500

1,1000

1,1200

1,1500

1,2000

1,2400

1,2800

1,3200

2

1,0816

1,1025

1,2100

1,2544

1,3225

1,4400

1,5376

1,6384

1,7424

3

1,1249

1,1576

1,3310

1,4049

1,5209

1,7280

1,9066

2,0972

2,300

4

1,1699

1,2155

1,4641

1,5735

1,7490

2,0736

2,3642

2,6844

3,0360

5

1,2167

1,2763

1,6105

1,7624

2,0114

2,4883

2,9316

3,4360

4,0075

6

1,2653

1,3401

1,7716

1,9738

2,3131

2,9860

3,6352

4,3980

5,2899

7

1,3159

1,4071

1,9487

2,2107

2,6600

3,5832

4,5077

5,6295

6,9826

8

1,3686

1,4775

2,1436

2,4760

3,0590

4,2998

5,5895

7,2058

9,2170

9

1,4233

1,5513

2,3579

2,7731

3,5179

5,1598

6,9310

9,2234

12,166

10

1,4802

1,6289

2,5937

3,1058

4,0456

6,1917

8,5944

11,806

16,060

11

1,5395

1,7103

2,8531

3,4785

4,6524

7,4301

10,657

15,112

21,199

12

1,6010

1,7959

2,1384

3,8960

5,3503

8,9161

13,215

19,343

27,983

13

1,6651

1,8856

3,1384

4,3635

6,1528

10,699

16,386

24,759

36,937

14

1,7317

1,9799

3,4523

4,8871

7,0757

12,839

20,319

31,691

48,757

15

1,8009

2,0789

3,7975

5,4736

8,1371

15,407

25,196

40,565

64,359

Адабияттар 

 1. Кыргыз Республикасында баалоочулардын жана баалоочу уюмдардын ишмердүүлүктөрүнүн убактылуу эрежелери (Өкмөттүн 21.08.2003-ж. Токтому менен бекитилген).
 2. Кыргыз Республикасында Баалоо ишмердүүлүктөрүнүн бардык субъекттерин колдонууга милдеттүү мүлктөрдү баалоонун стандарттарын бекитүү жөнүндө (Өкмөттүн 3.04.06. №217 Токтому менен Бекитилген).
 3. Интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо боюнча методикалык сунуштар: Метод.окуу куралы/ Р.О. Оморов, А.Т. Токоев, Д.И. Давлетова, В.В. Токарева, Л.Г. Хмилевская. – Бишкек, Кыргызпатент, 1999.
 4. Десмонд Гленн М., Келли Ричард Э. Руководство по оценке бизнеса: Пер.анг. Ред.кол.: И.Л. Артеменков (гл.ред.) А.В. Воронкин. – М.1996. – 264 б. – (Энциклопедия оценки).
 5. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление/ В.И. Мухопад. – 2-басылышы. Иштеп чыгуу жана кошумчалоо – М., Роспатенттин МББу, 2000. – 339 б.
 6. Б.Б. Леонтьев, Х.А. Мамаджанов. Принципы и подходы к оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Окуу куралы: – М.: «РИНФО» басмаканасы, 2003. – 172 б.
 7. Ю.Б. Леонтьев. Техника профессиональной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – М.: «Изд-во «Октопус»» ЖЧКсы, 2005. – 271б. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Методические рекомендации

по экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию

в качестве товарных знаков

БИШКЕК-2014  

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение ……………………………………………………………..2

 

Глава I. Экспертиза заявленного обозначения………………….

      1. Экспертиза заявленного обозначения по абсолютным основаниям

для отказа в регистрации

      1.1. Требования ч.1 ст. 4 Закона…………………………

      1.2. Требования п.1.ч.1. ст.4 Закона………………………….

      1.3. Требования п. 2 ч. 1. ст. 4 Закона………………………..

      1.4. Требования п.3 ч. 1. ст. 4 закона………………………..

      2. Проверка заявленного обозначения на соответствие

требованиям ч. 3 ст. 4 Закона………………….…

      3. Проверка заявленного обозначения на соответствие

требованиям ч.4.ст.4 Закона …………………………

      3.1. Требования п.1 ч.4 ст. 4 Закона…………………………

      3.2. Требования п.2 ч.4 ст. 4 Закона………………………...................................

      3.3. Требования п.3 ч.4 ст. 4 Закона………………………....................................

      4. Особенности экспертизы заявленных обозначений………………………….

по абсолютным основаниям для отказа в регистрации…………………………….

      4.1. Различительная способность обозначений………….....................................

      4.2. Неохраняемые элементы товарных знаков………………………………….

      4.3. Особенности экспертизы описательных обозначений……………………..

      4.4. Особенности экспертизы обозначений, состоящих или включающих географические названия………………………..

      4.5. Особенности экспертизы обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя………..

 

Глава II. Экспертиза заявленного обозначения по иным основаниям для отказа в регистрации………………………………………………………………………….

 

      5. Установление однородности товаров…………...…………………………….

      6. Проверка заявленного обозначения на тождество и сходство……..

      6.1. Правовые основания проверки тождества и сходства…………………..

      до степени смешения заявленных обозначений и товарных знаков……….....

      6.2. Понятие тождества и сходства до степени смешения……………………….

      6.3. Проведение поиска тождественных и сходных обозначений…………...….

      6.4. Определение сходства словесных обозначений………………………………...

      6.5. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений………..…

      6.6. Определение сходства комбинированных обозначений…………………….…

      7. Проверка заявленного обозначения на соответствие

      требованиям ч.1 ст. 5 Закона…………………………….

      7.1. Требования п.1 ч.1. ст. 5 Закона……………………….

      7.2. Требования п.2 ч.1.ст. 5 Закона………………………...

      7.3. Требования п.3 ч. 1 ст. 5 Закона………………………..

      8. Положение ч. 2 ст. 5 Закона……………………………...

      9. Проверка заявленного обозначения на соответствие

      требованиям ч.3 ст. 5 Закона……………………………

      9.1. Требования п.1 ч. 3 ст. 5 Закона……………………...

      9.2. Требования п.2 ч.3 ст. 5 Закона………………………

      10. Проверка заявленного обозначения на соответствие

      требованиям ч.4 ст. 5 Закона…………………………....

      10.1. Требования п.1 ч.4 ст.5 Закона……………………….

      10.2. Требования п. 2 ч. 4 ст. 5 Закона……………………..

      10.3. Требования п.3 ч. 4 ст. 5 Закона……………………...

      10.4. Требования п. 4 ч. 4 ст. 5 Закона……………………..

 

Введение

 

Настоящие Методические рекомендации по экспертизе заявок обозначений, заявленных  на регистрацию в качестве товарных знаков (далее – Рекомендации) предназначены для экспертов и специалистов Кыргызпатента и содержат рекомендации методического характера по вопросам практики экспертизы.

Рекомендации разработаны исходя из действующих в Кыргызской Республике (далее – КР) следующих нормативных правовых актов в области правовой охраны товарных знаков:

– Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция);

– Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение ТРИПС);

– Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон);

– Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2011 года № 685 (далее – Правила);

 - Правил  составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставления права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 февраля 2012 года № 153 (далее – Правила рассмотрения заявки на регистрацию и предоставления права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара);

Рекомендации подготовлены с учетом национального и международного опыта в решении вопросов экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, в частности, касающихся регистрации товарных знаков, содержащих обозначения, воспроизводящие фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, названия произведений науки, литературы, искусства, фамилии, имена, портреты известных лиц, являющиеся достоянием истории и культуры Кыргызской Республики.

Обозначения, заявляемые на регистрацию товарных знаков должны подвергаться комплексной проверке на соответствие каждому из требований охраноспособности, установленному Законом.

Закон предусматривает разделения оснований для отказа в регистрации на «абсолютные» и «иные», что является концептуальным не только для Закона, но и для международных договоров, а также национальных законодательств ведущих стран мира.

Такое разделение объясняется тем, что положения, относящиеся к «абсолютным» и «иным» основаниям, преследуют совершенно разные цели.

«Абсолютные» основания для отказа позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, его способность выполнять функции товарного знака, включая основную функцию – индивидуализирующую.

«Иные» основания для отказа должны дать ответ на вопрос, не будет ли заявленное обозначение (даже, если оно обладает различительной способностью, если оно не способно вводить потребителя в заблуждение и т.д.), в случае его регистрации в качестве товарного знака, нарушать права третьих лиц на другие объекты, в том числе на охраняемые товарные знаки.

 

Глава I

Экспертиза заявленного обозначения

 

            На этапе экспертизы заявленного обозначения заявляемое на регистрацию обозначение должно подвергаться комплексной проверке на соответствие каждому из требований охраноспособности.

            Большая часть требований относится к свойствам самого обозначения, не зависящим от наличия  сходных с ним обозначений. Требования к этим абсолютным характеристикам обозначения, заявляемого на регистрацию в качестве товарного знака, изложены в статье 4 Закона.

            Кроме того, к обозначению предъявляется требование относительного характера, заключающееся в том, чтобы оно не было тождественно или сходно с ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию товарными знаками (обозначениями), для однородных товаров – требование новизны (ст. 5 Закона).

            Экспертиза заявленного обозначения должна производится в том порядке, в каком ее этапы излагаются в настоящих Рекомендациях.

 

 1. 1.      Экспертиза заявленного обозначения по абсолютным основаниям

для отказа в регистрации

 

1.1. Требования части 1 статьи 4 Закона

 

            Согласно статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Отказ в регистрации обозначений не обладающих различительной способностью, объясняется тем, что в случае предоставления таким обозначениям правовой охраны в качестве товарного знака они не смогут служить средством индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц, т.е. не будут отвечать определению товарного знака, содержащемуся в части 1 статьи 2 Закона.

Отказ в регистрации предусмотрен также и статьёй 6quinquie  Парижской конвенции, согласно которой, «Товарные знаки,…, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными …если знаки лишены каких–либо отличительных признаков».

Часть 1 статьи 4 Закона не расшифровывает обозначения, не обладающие различительной способностью. Расшифровка осуществлена  подпунктом (а) пункта 6 Правил, согласно которому к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

– обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного характера, состоящие из комбинации менее трех отдельных единиц языка (абзац третий подпункта (а) пункта  6 Правил);

– обозначения, представляющие собой линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (абзац четвертый подпункта (а) пункта 6  Правил);

– реалистические или схематические  изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров (абзац пятый подпункта (а)  пункта 6  Правил);

– трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением (абзац  шестой подпункта (а)  пункта   6 Правил);

– общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (абзац  седьмой подпункта (а) пункта 6 Правил).

1.1.1.Требования абзаца   третьего подпункта (а) пункта  6 Правил

К обозначениям, представляющим собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного характера, состоящие из комбинации менее трех отдельных единиц языка относятся буквы и их сочетания, не воспринимающиеся как слово или неудобопроизносимые.

К числу охраноспособных буквенных сочетаний относятся обозначения, которые хотя и представляют собой аббревиатуры, но благодаря определенному взаимному расположению гласных и согласных звуков могут быть отнесены к категории словесных знаков. Непременным условием является уникальный характер такой аббревиатуры, выделяющий ее из числа общепринятых аббревиатур. При анализе заявленных обозначений, представляющих собой аббревиатуры, следует принимать во внимание следующие моменты:

– обозначения, состоящие исключительно из согласных звуков, в целом неоохраноспособны. Например, МДГ, КРШ;

– обозначения, в которых гласный звук занимает срединную позицию всегда охраноспособны. Например, ВАЗ, ЗИЛ.

В качестве примера вышеуказанных моментов можно привести сочетание букв «м» и «г», между которыми следует расположить сначала гласную букву, а потом согласную. Если выбрать гласную букву «у», то получится слово «муг», в данном случае получился читаемый неологизм. Оно может индивидуализировать продукцию. Легко представить словесные конструкции типа «купи мне немного муга», или «в Муге этот товар есть». Подобное обозначение может индивидуализировать производителя и товар. Если в качестве средней буквы выбрать, например, букву «д», то получится неудобочитаемый набор «мдг», который не может индивидуализировать товар и не может зарегистрироваться в качестве товарного знака.

– обозначения, которые могут быть разбиты на слоги также обладают охраноспособностью. Например, КАМАЗ, ORWO;

– обозначения,  имеющие гласный звук в начальной или конечной позиции оцениваются в зависимости от конкретного случая. В этом случае можно рекомендовать провести анализ путем подбора естественных слов со сходным фонетическим рисунком. Например, для заявленной аббревиатуры AKS можно подобрать реально существующее слово “акт” со сходным звучанием, для обозначения SKO – слово “сто”. Критерием здесь может служить удобопроизносимость и сочетаемость звуков, например, сочетание УДЧ неудобопроизносимо и должно рассматриваться как неохраноспособное.

На охраноспособность аббревиатуры может оказать влияние наличие точек после букв аббревиатуры. Из–за точек обозначение, как правило, теряет словесный характер, особенно в сомнительных случаях. Например, I.F., F.P.I.,

Необходимо отметить, что неудобочитаемая аббревиатура может быть зарегистрирована в качестве товарного знака, если она обладает предшествующей известностью, как, например, обозначение «TDK» для кассет, «BMW» для автомобилей. Но здесь нужен индивидуальный подход. Следует учитывать возможность совпадения буквенного сочетания, в том числе охраноспособного, с известной аббревиатурой. Например, буквенное сочетание ВОИС является известной аббревиатурой, расшифровывающейся как «Всемирная организация интеллектуальной собственности», и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Также аббревиатура «АТФ», на первый взгляд, обладающая различительной способностью, не может быть признана товарным знаком, так как является общеизвестным в медицине сокращением от «аденоциновая трифосфатная кислота». Отказное решение в этих случаях обосновывается ссылкой не на анализируемое требование охраноспособности, а на требование абзаца седьмого подпункта (а) пункта  6 Правил.

Могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака отдельные буквы, цифры, исполненные в характерном графическом исполнении, благодаря которому обозначение по своей композиции и графическому решению становится изобразительным знаком. Это происходит в том случае, когда изобразительное решение несет самостоятельную нагрузку и обозначение производит общее впечатление, отличное от впечатления, производимого только буквенными и цифровыми компонентами.

В качестве товарных знаков довольно часто заявляются сочетания букв, взятые из иностранных языков, либо неологизмы, выполненные в иностранной графике, которые являются словесно–изобразительными обозначениями. Такие обозначения можно условно разделить на три вида.

Слова, выполненные в кириллице. Такие обозначения используют переносные значения слов, неологизмы, идиоматические выражения. Примерами таких обозначений являются: «радиоаптека» (для магазина радиодеталей), «ё–бельё» (для мастерской пошива белья), «колбасыр» (для продуктов питания), «Компро» (аббревиатура сочетания слов «компьютерные программы) и т.д.

Слова, выполненные в латинице. Это могут быть реальные слова языков романо–германской группы, либо стилизованные под латинское написание слова других групп языков. Примером такого обозначения является, например, обозначение «Duru» для мыла. Его использует турецкая фирма, при этом потребителем такое слово с большой вероятностью будет восприниматься как иностранное, пришедшее из стран Запада.

Слова, выполненные не в латинской и не кириллической графике. Это – словесные обозначения, взятые, например, из арабского, армянского, грузинского, китайского или японского языка. В языке страны происхождения такое словесное обозначение имеет вполне определенное смысловое значение. Для отечественного потребителя оно будет скорее неким стилизованным изображением, семантика которого связана с культурой дальних стран. В подобных случаях эксперт должен учитывать перевод такого обозначения, поскольку игнорирование смысла обозначения приводит к соответствующему решению. Примером таких неудачных обозначений являются название автомобилей «Жигули» и «Лада», эти названия, будучи транслитерированными в латиницу, в ряде европейских стран воспринимаются как оскорбительные. И при отказном решении эксперту необходимо ссылаться не на требование рассматриваемого пункта настоящих Рекомендаций, а на требования пункта 3 части 3 статьи 4 Закона, касающегося обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При использовании чужих языков в заявляемом обозначении эксперту важно определить читаемо или нечитаемо слово, заключающееся в обозначении. Например, слово «Биокибернетика», выполненное с использованием стилизации под арабскую вязь, но все же читаемо по–русски, рассматривается экспертизой как словесное русскоязычное обозначение. Слово «Pallada», вплетенное в греческий орнамент, анализируется как чисто изобразительное орнаментальное обозначение.

При проведении экспертизы обозначений, рассматриваемых данным пунктом настоящих Рекомендаций, представляющих собой или включающих буквы и/или цифры, необходимо учитывать следующие особенности экспертизы.

Вывод об отсутствии различительной способности нецелесообразно обосновывать исключительно общим количеством букв и/или цифр в обозначении или их неудобопроизносимостью.

Например, может быть представлено правовая охрана обозначениям, представляющим собой характерное запоминающееся чередование букв и/или цифр, а также их пространственное расположение в обозначении.

Различительная способность обозначений, представляющих собой буквы, цифры, усиливается использованием стилизованного шрифта и/или включением в обозначение изображений.

Для того, чтобы буквам и/или цифрам могла быть предоставлена охрана, они не должны быть полностью описательными либо вводящими в заблуждение относительно товаров. Например, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака аббревиатуры “ТВ”, “TV” – общепринятые сокращения от “телевидение”, а также обозначения “ЕЭС”, “Co” (компания), “Ltd” и т.д.

Не может, в частности, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона предоставляться правовая охрана буквам и/или цифрам, указывающим на качество и свойства товаров, если они не выполняют различительную функцию товарного знака.

В случае, если буквы и/или цифры, которые составляют часть обозначения, не обладают различительной способностью, то правовая охрана обозначению может быть представлена с указанием таких букв и/или цифр в качестве неохраняемых элементов, в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона.

Заявленному обозначению, состоящему исключительно из букв и/или цифр, может предоставляться правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки.

Справочным фондом в рассматриваемом пункте является литература, содержащая сведения по фонетике, словари различных языков, словари сокращений.

1.1.2. Требования абзаца четвертого подпункта (а) пункта 6 Правил

К обозначениям, состоящим исключительно из простых геометрических фигур и линий относятся обозначения, содержащие в качестве своего единственного элемента изображения треугольника, круга, квадрата, линии и т.п., а также простые сочетания этих элементов. Неохраноспособность таких обозначений объясняется утратой ими различительного характера из–за большой частоты употребления, а также трудностью их восприятия и запоминания. Такие обозначения не способны индивидуализировать товар.

Следует отметить, что неохраноспособность этих элементов не носит абсолютного характера. Необходимо отличать случаи, когда композиция упомянутых элементов не является механическим их сочетанием, но образует органическое единство, дающее качественно новый уровень восприятия знака в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов. Такие обозначения подлежат регистрации.

Не следует принимать анализируемое основание для отказа автоматически. В каждом случае следует оценивать различительную способность фигуры или линии или их сочетания с учетом частоты повторения этих элементов в ранее зарегистрированных товарных знаках.

При решении вопроса о регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой композиции из простых геометрических фигур, следует принимать во внимание вид товара, его размер, материал, из которого он изготовлен, и способ нанесения товарного знака.

Для того, чтобы сочетанием букв могла быть предоставлена охрана, они не должны быть полностью описательными (см. пункт 4.2 Рекомендаций) либо вводящими в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (см. пункт 4.5 Рекомендаций).

1.1.3.Требования абзаца пятого подпункта (а) пункта  6 Правил

К обозначениям, представляющим собой реалистические или схематические изображения товаров относятся обозначения, представляющие собой простое изображение товаров. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, т.к. одни и те же товары могут изготавливаться различными производителями. При этом каждый из них должен иметь право свободно помещать на упаковке, в рекламе и т.д. изображение производимых изделий. Например, простое изображение стула, пиджака, ножницы.

Вместе с тем, если изображение товара или его отдельных составных частей даны в каком–либо характерном исполнении, т.е. если изображение приобретает различительные признаки и его сходство с натуралистическим изображением перестает быть определяющим фактором восприятия, то такое изображение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Реалистическое или схематическое изображение товара может выступать в качестве товарного знака по отношению к товарам, не связанным с товаром, представленным в обозначении. Например, изображение автомобиля вполне может выполнять роль товарного знака для одежды или мебели.

Справочным фондом для проверки степени натуралистичности изображения является любая справочная литература с иллюстрациями.

1.1.4. Требования абзаца  шестого подпункта (а) пункта 6 Правил

В качестве трехмерных объектов, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением заявляются обозначения, представляющие собой форму товара, частей товара или упаковки товара. Например, в качестве объемных обозначений заявляются оригинальные формы мыла, шоколада, бутылок, флаконов, коробок и т.д.

При оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, – является основным. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Однако и самое простое объемное обозначение, в зависимости от товара, может выглядеть необычно и по этой причине обладать различительной силой.

С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в случае, если объемное обозначение можно отнести к указывающим на вид товара и его функциональное назначение. Указание на вид товара и/или его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как препятствующее предоставлению правовой охраны, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения.

Например, не может быть признано соответствующим требованию различительной способности обозначение, имеющее традиционную форму бутылки, заявленное на регистрацию в отношении товара “бутылки”, и обозначение, имеющее традиционную форму шоколада, заявленное на регистрацию в отношении товара “шоколад”. Вместе с тем, если, например, бутылка будет иметь форму лимона или туфельки, а шоколад – форму стилизованного изображения зверюшки или какого–то предмета, то обозначения могут быть признаны обладающими различительной способностью.

Объемные обозначения могут иметь также форму упаковки или емкости, в которой реализуется товар. Примером может служить заявленное на регистрацию в отношении товара “вино” обозначение, имеющее форму бутылки. В данном случае обозначение не указывает на вид и назначение товара, но для признания обозначения обладающим различительной способностью также необходимо, чтобы бутылка имела оригинальную, обусловленную не только функцией, форму.

Распространенный пример объемного товарного знака – коробка для масла “RAMA”. Товарный знак в виде упаковки “RAMA” содержит минимальное количество элементов – только запоминаемые и идентифицируемые с производителем: форма коробки, слово “RAMA”, логотип фирмы, цветная гамма.

Общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при  сопоставимой стоимости изготовления.

Форма объемного обозначения может быть обусловлена не только функциональными свойствами, присущими товару (его части) или упаковке и обуславливающими их назначение, но их утилитарными свойствами, являющимися следствием оригинального выполнения формы.

Утилитарность нецелесообразно рассматривать как основание для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению. Например, легкое и безболезненное глотание, обусловленное оригинальной формой таблетки, заявленной в качестве товарного знака, вряд ли может служить препятствием для предоставления правовой охраны и рассматриваться как функциональность.

Заявленному объемному обозначению, форма которого определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, может быть представлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

2.1.5. Требования абзаца  седьмого подпункта (а) пункта  6 Правил

К обозначениям, представляющим собой общепринятые наименования, как правило, относят простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, например, «пальто», «компьютер», «ремонт». Такие обычные родовые и видовые наименования самих товаров являются необходимыми обозначениями самого объекта, неотделимыми от него. Иными словами обозначение будет считаться для товара необходимым, когда без его применения невозможно назвать товар.

Действие данной нормы направленно на то, чтобы предотвратить предоставление монопольного права кому–либо на использование тех обозначений, которые желали бы использовать другие.

            Наименование является таковым, когда его используют для обозначения рассматриваемого объекта товара, либо когда оно предопределено природой или функцией этого объекта. Стул называется стулом и невозможно выбрать слово «стул» в качестве товарного знака для мебели, называемой стульями, поскольку все стулья, какими бы ни было их происхождение, будут называться стульями.

Если обозначение изобразительное, то при простом изображении товара оно также будет считаться необходимым. Но любое нетипичное изображение того же товара придаст обозначению различительный характер.

            К данному роду обозначений также относятся такие наименования, которые не обозначают непосредственно рассматриваемый товар, а указывают на вид, род или категорию, к которым принадлежит этот товар. Если слово стул является необходимым для обозначения стула, то слово «сидение» является видовым для обозначения стула, поскольку стул принадлежит к категории сидений.

            Круг обозначений, попадающих под действие этого требования, не ограничивается общепринятыми наименованиями товаров. К общепринятым наименованиям следует относить также общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий отраслей и их аббревиатуры, например, НИИ, ВУЗ, Минздрав, Минфин и т.д.

            Различительная способность может быть достигнута даже при соединении двух элементов, не обладающих различительной способностью. Например, таких как географическое наименование, наименование товара, общеизвестный термин или сокращение и т.д. Так, обозначение “Волгааэро” вполне способно отличить услуги в области авиации одной из авиационных фирм, а обозначение “Эльбрус–лизинг” – услуги по операциям с недвижимостью.

            Обозначение, состоящее из трех и более частей, будет иметь различительный характер при преобладании охраноспособных элементов, а также в зависимости от их расположения. К примеру, обозначение “Диалогпроммаш” определенно сможет различать товар. Оно состоит из основы “диалог” и двух общеизвестных сокращений, которые являются неохраноспособными в отношении определенных товаров. Обозначение приобретает различительную способность благодаря лексическому значению элемента “диалог”, а также месту его расположения (перед неохраноспособыми элементами), что в первую очередь обращает на себя внимание потребителей.

            Справочный фонд для проверки таких обозначений включает словари различных языков, преимущественно толковые словари и словари сокращений, технические справочники, энциклопедии.

 

1.2. Требования пункта 1 части 1 статьи 4 Закона

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Возможность отклонения при регистрации таких обозначений предусмотрена, также статьей 6quinquie В.2 Парижской конвенции, согласно которой «товарные знаки,…, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными …если знаки … составлены исключительно из знаков или указаний, …, ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана».

Согласно подпункта (в) пункта 6  Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товаров.

Характерной чертой такого рода обозначений является то, что в результате длительного использования они приобретают свойство необходимого обозначения для товаров определенного рода, т.е. становятся родовыми или видовыми наименованиями товаров. Предпосылкой такого превращения является обычно наличие у товара, обозначаемого таким знаком, особых свойств, порождающих необходимость как–то выделить этот товар из ряда других, индивидуализировав его присвоением соответствующего наименования. При этом такое наименование по желанию производителя может быть заявлено на регистрацию в качестве товарного знака и получить, благодаря своей различительной способности, соответствующую правовую охрану. Такой товарный знак обычно является номенклатурным, т.е. предназначенным для конкретного вида, а не для широкого диапазона товаров. Однако в результате длительного применения наименования различными производителями независимо друг от друга оно утрачивает основную функцию – способность отличать товары одних производителей от одних и тех же товаров или товаров того же вида других производителей и становится общепринятым наименованием товара в производственной и торговой сфере. Вследствие этого как видовое понятие товара оно может свободно проставляться на товарах, в документации, сопровождающей товар, использоваться при рекламе товара; оно включается в словари, энциклопедии, справочники, используется в периодических изданиях, в радио– и телевизионных передачах и т.д.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление являются следующие обозначения: маргарин, лимонад, ланолин, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон, новокаин, вазелин, сахарин, целлулоид и др.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, являются:

– использование обозначения в качестве наименования товара специалистами соответствующих отраслей производства, работников торговли, потребителями;

– применение обозначения в качестве наименования одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

– применение обозначения в течение длительного времени.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом никакой из перечисленных выше признаков не является доминирующим.

Иными словами обозначение становится вошедшим во всеобщее употребление,  как обозначение товаров определенного вида, в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве наименования товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимоодназначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его наименования.

Во втором из перечисленных выше признаков под различными производителями имеются в виду независимые от другого производители, т.е. не являющиеся дочерними, зависимыми и т.п. предприятиями, не имеющие между собой организационно–хозяйственных связей и не связанные соответствующими соглашениями.

Третьим признаком перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в наименование товара или товаров определенного вида, является длительность использования такого обозначения в качестве видового наименования. При этом длительность может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае независимые производители должны использовать такое обозначение в качестве наименования товара неоднократно.

Условием отказа в регистрации по рассматриваемому основанию является применение обозначения как наименования конкретного вида товаров в КР, предшествующее его подаче на регистрацию в качестве товарного знака. При этом в других странах оно может функционировать в качестве товарного знака, что, в принципе, не должно влиять на решение эксперта. Кроме того, регистрация в качестве товарного знака обозначения, состоящего только из элементов, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, лишило бы многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного знака, возможности свободно использовать это обозначение.

Основными элементами справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление, как обозначения товаров определенного вида являются толковые словари (общеязыковые, политехнические и т.д.), энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, а также периодические издания.

Вместе с тем, вошедшее во всеобщее употребление обозначение нецелесообразно признавать видовым обозначением в случае, если заявителем представлены материалы, подтверждающее то, что заявляемое обозначение является исключительно его товарным знаком и этот товарный знак все еще распознается потребителями как обозначение конкретного производителя. Такой подход позволяет сохранить известные товарные знаки, для которых существует реальная опасность перехода  в видовые обозначения.

В качестве вспомогательных элементов справочного фонда для установления факта перехода обозначений в категорию вошедших во всеобщее употребление, могут использоваться переводные словари и справочная литература, упомянутая выше, на иностранном языке (в первую очередь – на языке страны заявителя).

При проведении анализа заявленного обозначения необходимо убедиться в том, что данное обозначение приводится в справочной литературе, периодических изданиях без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого–либо другого способа выделения в тексте товарного знака. Например, написание обозначения особым шрифтом, заглавными буквами, заключение обозначения в кавычки и т.д.

Вместе с тем обнаружение в справочной литературе заявленного обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление.

Однако в справочной литературе не всегда термины, являющиеся товарными знаками, приводятся с указанием на этот факт. Так, например, “Большой Энциклопедический словарь” содержит обозначение “Мерседес (Mersedes)” и приводит следующие его значения: город в Уругвае, порт на реке Рио–Негоро, административный центр департамента Сорьяно. Свыше 37 тыс. жителей (1985 г.). При этом отсутствует указание на то, что данное обозначение является товарным знаком, хотя обозначение “Мерседес” зарегистрировано в качестве товарного знака для автомобилей.

Использование в периодических изданиях обозначения в качестве видового понятия товара не всегда является бесспорным фактом его перехода в категорию вошедших во всеобщее употребление, как обозначение товаров определенного вида.      

Например, в настоящее время в рекламных объявлениях, публикуемых в периодических изданиях, иногда применяется наименование “памперсы”. Однако сами производители товаров для новорожденных детей не применяют данное наименование в качестве видового наименования товара. Для обозначения этого вида продукции ими используется слово “подгузники”, а для индивидуализации производителя товарные знаки “hugies”, “libero”, “pampers” и т.д.

Другой пример. На регистрацию в качестве товарного знака для “адресных книг, справочников и телефонных книг” было заявлено обозначение “yellow pages”. Анализ справочной литературы показал, что обозначение “yellow pages” упоминается в англо–русском словаре и имеет следующее значение: “желтый справочник” (торгово–промышленный раздел телефонного справочника на бумаге желтого цвета). В результате обозначение “yellow pages” было признано для заявленных товаров видовым понятием, т.е. отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление.

При проведении экспертизы рассматриваемых обозначений рекомендуется использование опыта РФ – «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначений товаров и услуг определенного вида», утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 года № 26.

 

1.3. Требования пункта 2 части 1 статьи 4 Закона

           

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами и символами в отношении к товарам, для которых предлагается использовать такие термины или символы в качестве товарных знаков.

Запрет на регистрацию в качестве товарных знаков общепринятых символов и терминов распространяется только для тех товаров, которые относятся к той же отрасли науки и техники, что и избранный символ и термин.

Согласно подпункта (г) пункта 6  Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. Примерами данных обозначений могут быть: термины «правоспособность» и «дееспособность» – в праве,  «кредит», «ипотека» и «акция» – в экономике,  слова «ампер», «вольт», «герц» для товаров, входящих в состав электроаппаратуры.

Как правило, отказ по такому основанию является обоснованным в том случае, когда термин применяется в той отрасли, к которой относится деятельность заявителя, например, обозначения «градус», «микрон» для предприятия в сфере приборостроения. Поэтому использование терминов по прямому назначению будет означать просто указание на содержание и вид товара или услуги. Например, термин «юрист» имеет совершенно четкое смысловое значение. Поэтому использовать данное слово в названии фирмы в сфере юридических услуг недопустимо.

Однако термин, имеющий отношение к какой–либо конкретной предметной отрасли, может использоваться в переносном смысле, с некой «фантазийностью». Например, термин «катет» имеет четкое смысловое значение в области геометрии. Но, если это слово использовать для обозначения услуг рекламного агентства, то оно будет использоваться в другом значении, или термин «вектор» вполне может быть зарегистрирован для парфюмерии, косметики или же мебели. Следовательно, если в качестве обозначения заявлен какой–либо термин, эксперту необходимо убедиться, что область использования этого обозначения как термина и область товаров и услуг различны.

Справочным фондом для установления факта общепринятости термина является различного рода техническая литература: справочники, энциклопедии, политехнические словари.

Согласно абзацу второму подпункта (г) пункта 6 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующее отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. Такие обозначения первоначально могли функционировать как товарные знаки, однако впоследствии из–за их независимого применения различными производителями и ограниченности графических приемов они утратили способность выступать в качестве средств индивидуализации и воспринимаются как общепринятые символы той или иной отрасли.

            Примерами изображений по отраслям хозяйства могут быть, например:

– виноделие – бутылка, бокал, виноградная лоза;

– горнодобывающая промышленность – скрещенные молотки, элеватор;

– медицина – чаша со змеей;

– математика – символ корня;

– машиностроение – шестерня;

– мясомолочная промышленность – крупный рогатый скот, головы животных;

– нефтяная и газовая промышленность – нефтяная вышка, трубопровод;

– пищевая промышленность – плоды, ягоды, хлебобулочные и колбасные изделия, сахарная свекла;

– проектные организации – циркуль, карандаш;

– ремонт – гаечный ключ, подъемный кран;

– табачная промышленность – листья табака, сигареты;

– швейная промышленность – нитка с иголкой, ножницы, предметы одежды и обуви, силуэт швейной машины;

– хлопководство – коробочка хлопка и т.д.

К общепринятым символам относятся также изображения, смысловая нагрузка которых, ясна всем. Например, зеленые стрелки в круге – грин-пункт обозначают экологически чистый продукт. На многих упаковках продуктов производители размещают изображение человечка, бросающего обертку в мусорную корзину, указывающего, что эту обертку нужно бросить именно в положенном месте. Другим общепринятым символом в сфере упаковок является, например, обозначение “осторожно, стекло”.

Кроме того, существует ряд общепринятых символов, не относящихся конкретно к определенной отрасли хозяйства, но широко применяемых предприятиями и организациями различных профилей.

 Это, например, изображение стрелы – символ прогресса, движения; изображение труб – промышленность и др. Изображение  шестерни в настоящее время выходит за рамки не только машиностроения, но применяется как символ любой промышленной деятельности, так же как и колос, символизирующий сельское хозяйство в целом.

В отдельных случаях общепринятый символ может одновременно представлять собой простое изображение товара, например, изображение сигареты, хлебобулочных изделий и т.п. В этом случае возможен отказ в регистрации обозначения, как не обладающего различительной способностью, представляющего собой простое изображение товара. Однако, если перечень товаров выходит за рамки товаров, изображенных в обозначении (например, изображение сигареты заявлено для табака, сигарет, спичек и т.д.), предпочтительней обосновать отказ ссылкой на пункт 1 части 1 статьи 4 Закона о недопустимости регистрации в качестве товарных знаков, обозначений, вошедших во всеобщее употребление.

Возможно применение общепринятых символов в качестве товарных знаков, после небольшой стилизации, видоизменения и прибавления других элементов, или придания обозначению вторичного смысла и экспрессивного смысла. Например, возможна регистрация изображения земного шара для самых разных товаров и услуг, включая и туристические услуги, или обозначения креста в разных вариантах исполнения для медицины.

            Справочным фондом для установления факта общепринятости символа является  в первую очередь массив зарегистрированных в КР товарных знаков, а также различные отраслевые материалы справочного и рекламного характера, которыми являются, например, обозначения химических элементов, символы из различных систем единиц, дорожные знаки, справочным фондом в этом случае являются различные технические справочники.

Согласно части 2 статьи 4 Закона, обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (см. пункт 4.2 Рекомендаций).

 

1.4. Требования пункта 3 части 1 статьи 4 Закона

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время и место происхождения, производства или сбыта.

Положение, позволяющее отказывать в регистрации перечисленным обозначениям, предусмотрено также пунктом 2 части В ст.6 quinquies Парижской конвенции, согласно которому: «Товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, если знаки лишены каких – либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления».

Обозначения рассматриваемой нормы являются неохраноспособными в силу их описательности, т.к. используются для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Обозначениям, состоящим только из описательных элементов, правовая охрана не предоставляется, а производителям – не предоставляется исключительное право на их использование, в силу того, что у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

1.4.1. Положения рассматриваемой нормы Закона содержат запрет регистрации в качестве товарных знаков, обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на исключительно технические характеристики товара – на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров.

Согласно абзацу второму подпункта (д) пункта 6 Правил, к таким обозначениям относятся, в частности:

 простые наименования товаров;

 обозначения категории качества товаров;

 указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер);

 указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Так, не могут являться товарными знаками обозначения, указывающие на вид товара, иначе «простые наименования товаров», например, «молоко» - для молочных продуктов, «батарейка», «радиотовары» - для радиотоваров.

Неохраноспособны и обозначения, указывающие на качество товара. Качество – это указание на одну группу свойств товара – какой товар. При этом, заявителем указываются в основном положительные характеристики качества. Согласно норме Закона экспертиза должна отказать в регистрации знакам, носящим хвалебный характер. Например, «надежный автомобиль», «хороший кофе». Особо запрещается регистрировать такие характеристики качества, как «экстра», «люкс», «super», и т.д. как общеупотребительные хвалебные указания качества.

Обозначения, указывающие на количество - вес, объем и т.п. также не отвечают требованиям охраноспособности. Эта позиция основана на том, что нельзя получить исключительные права на определенное число, например, на цифру 33 или на цифру 7, как нельзя получить исключительное право на указание веса, объема товара, нельзя получить исключительное право на простое указание «1 литр» на упаковке товара. Однако, когда цифры сочетаются с каким – либо словом и образуют при этом оригинальную смысловую композицию, охрана может быть предоставлена. Например, обозначения «J7», «3 желания», «33 коровы», «777» достаточно оригинальны и являются охраноспособными.

Неохраноспособны и обозначения, указывающие на свойства товара. Причем, свойства товара описывают товар не только с точки зрения его превосходных качеств, но могут указывать и на то, из чего и как сделан продукт, например, «сливочный йогурт», «мягкий мех», «ручная работа» («hand-worked»), на материал или сырье, из которого изготовлен товар, например, «металл», «рure coton», «чистая шерсть», на способ производства, например «galvanal».

Также неохраноспособными являются обозначения, которые указывают на назначение товара. Например, «молочко для лица», «крем для загара», «for men», или «для приема внутрь». Из этих же соображений нельзя зарегистрировать товарный знак, указывающий на цену или ценность товара, например «дорогостоящий автомобиль», «50 сом», «бесценный подарок», «лучший», «драгоценный камень» и т.п.

Не следует обосновывать отказ по рассматриваемому пункту 3 части 1 статьи 4 Закона прямой ссылкой на соответствующее конкретное основание, например: «Обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как указывает на качество товара». Реальной причиной отказа в регистрации является не тот факт, что обозначение указывает на качество товара, а то, что из–за этого оно приобретает описательный характер. Поэтому предпочтительно формулировать отказ следующим образом: «Обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно носит описательный характер по отношению к товару – является указанием на его качество».

Особенности экспертизы описательных обозначений см. в пункте 5.3. Рекомендаций.

Справочным фондом в рассматриваемом случае могут служить переводные словари и различные справочники, например, для определения того, является ли содержащееся в обозначении слово указанием на сырье или способ производства.

1.4.2. В соответствии с требованиями рассматриваемого пункта не подлежат регистрации в качестве товарных знаков также, обозначения, состоящие только из элементов, указывающих на место происхождения, производства и сбыта товаров.

Согласно абзацу второму подпункта (д) пункта 6  Правил, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, «состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара».

Положение, согласно которому не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, которые указывают на географическое место, следует воспринимать только как запрещение отдать в исключительную собственность одному лицу такие обозначения, которые необходимы в повседневной практике всем другим производителям.

Практически все обозначения, за исключением значимых и оборотов слов естественного языка, а также заведомо изобретенных обозначений, подлежат проверке на возможность совпадения с географическим названием.

Географические названия (топонимы) – это собственные имена стран, городов, селений, материков, океанов, морей, рек, озёр, островов, гор, улиц и всех других географических объектов на поверхности Земли.

При экспертизе заявленного обозначения с географическим названием подход экспертизы должен носить дифференцированный характер в зависимости от вида географического обозначения.

Условно географические названия можно разделить на несколько групп.

К первой группе можно отнести обозначения, включающие географические понятия, такие как континент, экватор, меридиан, параллель, горы, море, океан и т.д.

Особенность обозначений – понятий, относящихся к области географии, состоит в том, что они не указывают на конкретное географическое место, а, следовательно, они не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождения изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные и не подпадают под действие  и абзаца второго подпункта (д) пункта 6 Правил. Географические понятия могут быть признаны охраноспособными. Примеры таких обозначений – «полюс» для товара «холодильники», «океан» для услуг плавательных бассейнов, «экватор» для услуг туристических агентств. Если географическое понятие входит в состав заявленного обозначения наряду с другими элементами, обозначению может быть предоставлена правовая охрана без признания географического понятия неохраняемым.

Ко второй группе можно отнести географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Такие географические названия воспринимаются как «фантазийные» практически в отношении любых товаров. Например, «северный полюс» для товара «мороженое», «красная площадь» для товара «башенные краны», «старый Арбат» для товара «вино», «Казбек» для товара «чай»,  «Эверест»  для товара «кондитерские изделия», «парк им. Горького» для товара «одежда».

Здесь необходимо обратить внимание на географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других – как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Например, к фантазийным обозначениям можно отнести обозначения «Каспий», заявленное в отношении товара «сигареты», «Карпаты» в отношении товара «телевизоры», «Урал» в отношении товара «пылесосы», в то же время эти же географические названия могут быть отнесены к указывающим на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, если они будут заявлены следующим образом: «Каспий» в отношении товара «черная икра», «Карпаты» в отношении товара «каменная соль», «Урал» в отношении товара «Уральские самоцветы».

Третью группу составляют географические названия, которые собственно воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия стран, городов, районов.

Из положений Закона и Правил следует, что необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься. В связи с этим в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, требованиям, установленным Законом, рекомендуется, в первую очередь, проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне.

Если сделан вывод о том, что заявленное географическое название может восприниматься как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне, рекомендуется при проведении дальнейшей экспертизы учитывать то, что такие географические названия могут:

– заявляться в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением. В этом случае географическое название указывает на место производства или сбыта товара, нахождение изготовителя товара и географическое происхождение товара;

– заявляться в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением. В этом случае географическое название указывает только на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя.

Экспертиза каждого из двух указанных видов географических названий имеет свои особенности, которые изложены в пункте 4.4 Рекомендаций.

Помимо своей обычной формы географические названия могут применяться в форме прилагательных, а в редких случаях выступать в качестве изображений географического характера, например карты той или иной страны, национального герба, характерного для географического объекта архитектурного сооружения и т.д.

Заявляемое для регистрации обозначение географического характера может оказаться наименованием места происхождения товаров.

Поскольку наименованием места происхождения товаров имеют право пользоваться несколько производителей, находящихся в одной местности, то в регистрации этого наименования на имя одного из них должно быть отказано, чтобы не ущемлять права других предприятий, расположенных в этой местности, на использование этого наименования. Если в подобном случае наименование места происхождения входит в состав охраноспособного в целом комбинированного обозначения, то оно в этом случае исключается из охраны. Примеры наименований мест происхождения товаров: «Джалал – Абад», «Ак –Суу», «Иссык – Ата», «Арашан – Бешбельчир».

Справочным фондом в рассматриваемых случаях являются словари и энциклопедии географических названий, географические атласы.

1.4.3. Требования рассматриваемого пункта запрещают регистрацию в качестве товарных знаков, обозначений, указывающих на время производства товаров.

Примером обозначений, указывающих на время производства товаров могут служить следующие слова и словосочетания: «Июльский сыр», «Утреннее молоко», «Бордо 1957 года», «1967» (например для вина).

1.4.4. Рассматриваемые обозначения не могут быть зарегистрированы и даже включены в состав товарных знаков как неохраняемые элементы, если они содержат или включают географические названия, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (см. пункт 4.5 Рекомендаций).

1.4.5. Согласно части 2 статьи 4 Закона рассматриваемые обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (см. пункт 4.2 Рекомендаций).

 

2. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям

части 3 статьи 4 Закона

 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходные с ними до степени смешения обозначений.

Данные положения Закона базируются на статье 6ter Парижской конвенции, цель которой не регулировать защиту таких обозначений как объектов промышленной собственности, а скорее, не допустить, чтобы эти обозначения стали такими объектами в определенных обстоятельствах, связанных с тем, что каждая страна охраняет свою национальную государственную символику и каждая международная организация охраняет свое официальное название в своих же собственных интересах.

2.1. На основании рассматриваемого пункта Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных с государственной символикой – гербами, флагами, эмблемами государств. Этот подход обоснован тем, что в противном случае такая регистрация нарушала бы права государства на отличительные знаки ее суверенитета.

Использование государственной символики КР регулируется Законом КР «О государственных символах Кыргызской Республики».

Так, в статьях 10 – 14-1 Закона КР «О государственных символах Кыргызской Республики» четко определено, на каких печатях и бланках документов помещается государственный герб, на каких документах он воспроизводится, на каких зданиях, в каких залах и кабинетах каких лиц помещается и т.д.

Исходя из части 4 статьи 14 «иные случаи использования Государственного герба Кыргызской Республики устанавливаются  Правительством Кыргызской Республики».

Упомянутый выше Закон содержит аналогичные положения, относящиеся к использованию государственного флага КР.

При этом в статье 2 содержится положение о том, что «Лица, виновные в надругательстве над Государственным флагом Кыргызской Республики, Государственным гербом Кыргызской Республики и Государственным гимном Кыргызской Республики, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики».

При проведении экспертизы по этому основанию необходимо руководствоваться положением рассматриваемой статьи Закона, в соответствии с которой элементы государственной символики должны охраняться не только, когда заявленное обозначение тождественно элементу государственной символики, но и когда оно сходно с ним до степени смешения (см. пункт 6 Рекомендаций).

Необходимо также руководствоваться положениями пункта (1)(а) статьи 6ter Парижской конвенции согласно которому «Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, …, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики».

Ко «всякому подражанию» можно отнести имитацию и использование с незначительными изменениями геральдических фигур герба или эмблемы.

При этом надо учитывать, что в гербы, флаги и эмблемы часто входят такие элементы, как щит, лев, солнце, орел и т.п., использование которых в товарных знаках должно допускаться беспрепятственно.  Поэтому неохраноспособной имитацией должно признаваться не использование этих элементов, а применение совокупности таких элементов, представляющих геральдическую характеристику, отличающую один герб, флаг или эмблему от других.

Положение рассматриваемой нормы Закона предусматривает возможность включения в товарный знак государственного герба, флага и других подобных эмблем, перечисленных в первой фазе этой нормы в качестве неохраняемого элемента и только при условии согласия на это соответствующего компетентного органа (см. пункт 4.2 Рекомендаций).

При этом норма Закона, в отличие от нормы части 2 статьи 4, не говорит о том, что неохраняемый элемент не должен занимать доминирующего положения в товарном знаке. Поэтому следует сделать вывод о том, что такой неохраняемый элемент может занимать в товарном знаке доминирующее положение.

Справочным фондом в рассматриваемом случае является каталог, содержащий государственные эмблемы различных стран, и база данных обозначений, охраняемых в силу статьи 6ter Парижской конвенции.

2.2. Запрет на регистрацию обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой официальные названия государств или сходные с ними до степени смешения основан на том, что такое заявленное обозначение может быть воспринято как указание на место происхождения, производства или сбыта товара. В случае регистрации такого товарного знака возникло бы исключительное право на использование данного наименования только одним владельцем товарного знака в ущерб остальным участникам хозяйственного оборота, находящимся в той же местности, которые будут лишены возможности использовать это обозначение в нормальной хозяйственной деятельности. Кроме того, такие обозначения плохо выполняют отличительную функцию.

Примеры таких неохраноспособных обозначений: Кыргызстан, Россия, Казахстан, Китай и т.д.

Необходимо также отметить, что рассматриваемые положения не распространяются на обозначения типа «Кыргызские узоры", «Кыргызские горы», «Цветы Кыргызстана», которые являются фантазийными обозначениями в отношении большей части товаров.

Возможность включения в товарные знаки официального полного или сокращенного названия Кыргызской Республики осуществляется в порядке, установленном «Порядком использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний», утвержденным постановлением Правительства КР от 13 февраля 2006 года, № 94.

2.3. Рассматриваемая норма Закона направлена также на предотвращение регистрации и использования в качестве товарных знаков не только государственной символики, но и наименований и символики международных организаций, а именно не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из сокращенных или полных наименований международных организаций, их гербов, флагов, и других эмблем.

Однако, такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

В качестве единственного элемента товарного знака могут быть зарегистрированы только названия международных организаций, их гербы, флаги, и другие эмблемы и только в том случае, если они заявляются самими организациями. Во всех остальных случаях такие обозначения могут регистрироваться только в качестве составного элемента товарного знака.

Так, такие обозначения как ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВОИС, изображения Красного Креста и Красного Полумесяца, Красного Льва и Красного Солнца и т.д., включаются в товарный знак как неохраняемые элементы в результате согласия на это соответствующего компетентного органа.

Например, в случае включения в заявленное на регистрацию обозначение олимпийской символики, представляющей собой пять переплетенных колец в одноцветном или многоцветном исполнении, олимпийский флаг и олимпийский девиз (быстрее, выше, сильнее), такое согласие должно быть получено от Международного олимпийского комитета (МОК). Условия и процедура получения согласия от МОК определены Найробским договором об охране олимпийского символа (1981 года), участницей которого КР является с 18 ноября 2004 года.

При проведении экспертизы по этому основанию необходимо также руководствоваться положением пункта (1)(b) статьи 6ter Парижской конвенции согласно которому, государственные или прочие эмблемы международных организаций должны охраняться не только в связи с регистрацией товарных знаков, идентичных им или инкорпорирующих их, но и против включения в товарные знаки любой имитации этих эмблем.

Справочным фондом в рассматриваемом случае является каталог, содержащий государственные эмблемы различных стран, и каталог с обозначениями, охраняемыми в силу статью 6ter Парижской конвенции.

2.4. Согласно рассматриваемой норме не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, состоящие исключительно из официальных контрольных, гарантийных и пробирных клейм, печатей или сходные с ними до степени смешения обозначения.

В отличие от товарных знаков, служащих для отличия товаров, и следовательно, являющихся объектами исключительного права владельца знака, упомянутые клейма и печати применяются для обозначения товаров, удовлетворяющих определенным условиям, преимущественно технического характера, независимо от их производителя, например, клейма, указывающие состав золота – “750”, “583” и т.д.

В этом подпункте речь идет только об официальных государственных клеймах и печатях.

В том случае, если подобный элемент входит в состав сложного товарного знака и не является доминирующим, необходимо запросить подтверждение правомочности его включения в знак. Если такое подтверждение представляется, то это элемент должен быть исключен из охраны (см. пункт 4.2 Рекомендаций).

Запрещение применения официальных клейм и печатей, если они предназначены для маркировки конкретных товаров, действует только в случае, когда обозначения, совпадающие или сходные с ними до степени смешения предназначаются для однородных товаров, на которых проставляются эти официальные клейма и печати.

Справочным фондом в данном случае является каталог, содержащий изображения охраняемых в КР клейм и печатей.

2.5. Изображения наград и других знаков отличия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они выступают в качестве единственного элемента обозначения.

Такие обозначения не могут быть предоставлены кому–либо в исключительное пользование, т.к. ими могут быть отмечены товары различных заявителей, и, следовательно, они все имеют равное право вводить их в состав своего знака, чтобы подчеркнуть высокое качество своей продукции.

Если же такие изображения входят в заявляемое обозначение в качестве составной части, то заявитель должен представить документ, подтверждающий право на использование таких элементов, в противном случае обозначению должно быть отказано в регистрации. Если правомерность включения в знак таких элементов удостоверяется указанным путем, то при регистрации эти элементы исключаются из охраны (см. пункт 5.2 Рекомендаций).

Обозначения, представляющие собой изображения наград и других знаков отличия, могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в том случае, когда они носят явно фантазийный характер, т.е. представляют собой изображения наград реально не существующих.

 

3. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям

части 4 статьи 4 Закона

 

3.1. Требования пункта 1 части 4 статьи 4 Закона

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Положение этого пункта базируется на положении пункта 3 части В статьи 6quinquius Парижской конвенции, согласно которому «заявленному на регистрацию обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, если обозначение может ввести в заблуждение общественность».

Согласно подпункту (а) пункта 7  Правил к ложным или способными ввести в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

При установлении отсутствия охраноспособности по этому пункту эксперт должен учитывать два обстоятельства:

            – ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя;

            – фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к реальным характеристикам или географическому происхождению товара.

3.1.1. Ложными признаются обозначения, несоответствие которых реальным фактам четко выявляется при рассмотрении заявки.

Например: Ложным обозначением является словесное обозначение “Natural” (естественный) по отношению к товарам, выполненным из различных заменителей натуральных материалов или словесный элемент ”Kyrgyz” для товаров зарубежного происхождения или использование элемента «горная вода» по отношению к изготовителю, если изготовитель находится на равнине и разливает воду из артезианской скважины.

Под упоминаемыми в настоящем пункте ложными обозначениями следует понимать намеренно искаженные указания, содержащиеся в товарном знаке, тогда как любые косвенные данные, допускающие разные толкование, следует считать не ложными, а способными ввести в заблуждение потребителя.

            Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования, т.е. отнесение обозначения к категории «ложных» не вызывает затруднений. Среди наиболее распространенных можно отметить случаи, когда наименование географического объекта включается в знак, к примеру: г. Чолпон–Ата, а заявитель находится в Таласе; используется изображение башни Бурана (г.Токмок), а заявитель находится на Иссык–Куле; знак содержит словосочетание «жидкое мыло», а обозначение заявляется для всего перечня товаров 3–класса МКТУ.

            3.1.2. Способными ввести в заблуждение признаются обозначения, не содержащие сведений, прямо не соответствующих действительности, но порождающие такую возможность косвенным образом.

            Например, способно ввести в заблуждение обозначение, представляющее собой изображение кимоно как знак Японии, но подаваемое на регистрацию изготовителем, находящимся в Америке, изображение матрешки как знак России – заявителем из Кыргызстана, а изображение Эйфелевой башни как знак Парижа – изготовителем из Германии.

Следует признавать также способными ввести в заблуждение обозначения, представляющие собой изображения и наименования товаров, не соответствующих указанным в перечне, например, изображение бутылки с надписью «пиво» для широкого перечня товаров, включающих помимо пива, вина и безалкогольные напитки.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер. К примеру: невозможна регистрация обозначения «Аромат Венеции», если предприятие не зарегистрировано  на территории этой страны. Оно может ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и действительных свойств товара.

3.1.3. Вопрос о том, является ли обозначение ложным либо способным ввести в заблуждение, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным. Например, обозначение «Няня» целесообразно признать описательным в отношении услуги няни для детей, ложным в отношении услуги массажиста, фантазийным в отношении услуги «ремонт автомобилей».

Если заявленное обозначение содержит хотя бы один элемент, содержащий ложные или вводящие в заблуждения сведения относительно всего перечня заявленных товаров либо предоставляемых услуг, изготовителя товаров или происхождения товаров, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака. Если же такие сведения относятся только к части заявленных товаров и услуг, то эта часть товаров и услуг исключается из перечня товаров и услуг, для которых принимается решение о регистрации товарного знака.

Отнесение обозначения к “ложному” не зависит от субъективной оценки, а отнесение к “способному ввести в заблуждение” – зависит от многих субъективных обстоятельств. Необходимо отметить, что деление обозначений на “ложные” и “способные ввести в заблуждение” зачастую условно.

В качестве примера, свидетельствующего о некоторой условности деления значений на «ложные» и «способные ввести в заблуждение», можно привести словосочетание «натуральная кожа», включенное в обозначение, заявленное на регистрацию в отношении обуви из заменителя кожи.

В этом примере в состав заявленного на регистрацию обозначения входит неохраноспособное описательное указание, явно не соответствующее действительности.

Если изменить рассматриваемое обозначение, например, на «прозрачная кожа»,  предназначенное для обуви из заменителя кожи, то совершенно очевидно, что в нем отсутствует «явная ложность», т.к. оно не описывает определенное свойство, материал или качество: «прозрачной кожи» в природе не существует. Вместе с тем теоретически не исключено, что для какой–то категории людей включение в состав знака “кожа” может стать стимулом покупки товара и последующего разочарования в результате заблуждения.

Приведенный пример свидетельствует о том, что само по себе понятие “введение в заблуждение” предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что факт ложности обозначения можно четко установить на стадии рассмотрения заявки, т.к. ложность не требует доказательств. А при отнесении обозначений к способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, следует учитывать следующие обстоятельства:

1. введение потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение на стадии рассмотрения заявки может быть только умозрительными, а потому и не являются точными;

2. потребитель не будет введен в заблуждение относительно места происхождения и изготовителя товара, если изготовитель и продавец, как это предусмотрено действующим законодательством, в частности Законом КР «О защите прав потребителей», будут проставлять на товаре, его упаковке и сопровождающей товар документации указания о месте изготовления товара;

3. эксперт обладает особыми знаниями по Закону, особо внимательно и особо придирчиво оценивает заявленные обозначения, не покупает товары, маркированные товарным знаком, а потому и не должен рассматриваться как потребитель, он не может выражать мнение потребителей по вопросу о возможном введении потребителя в заблуждение.

3.1.4. Для того, чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным либо способным ввести в заблуждение, эксперту целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос:

– описывает ли элемент товары ложно;

– может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:

– являются ли ложные указания правдоподобными;

– являются ли ассоциативные представления правдоподобными;

– поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Если по мнению эксперта элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Другими словами, в  том случае, если обозначение содержит фактически неверное сведение, которое, однако, не может ввести в заблуждение потребителей, в силу нереальности ассоциации, оно является охраноспособным.

Например, обозначению, включающему элемент «Сок» в отношении товара «вода минеральная» нецелесообразно предоставлять правовую охрану, так как такое обозначение является ложным. Обозначению же «Нектар жизни» в отношении товара «вода минеральная» вероятнее всего может быть предоставлена правовая охрана, т.к. оно хотя и ложно (нектар – сладкий сок, выделяемый цветками медоносных растений), но такое ложное указание не является правдоподобным. Примерами таких обозначений являются обозначение «Северный полюс» для любых товаров или изображение автомобиля для кондитерских изделий. Такие обозначения воспринимается как фантазийные. Другой пример – рекламные лозунги на этикетках, заявленных для соков: «Кто больше пьет, тот лучше поет», «Тот, кто соки пьет зимой, будет вечно молодой». Эти рекламные лозунги вряд ли могут быть признаны ложными, так как они имеют шутливый фантазийный характер.

И наоборот, если ложные и способные ввести в заблуждение элементы воспринимаются как правдоподобные, достоверные указания на вид и характер товара, сведения об изготовителе, и т.д., они могут быть признаны ложными или способными ввести в заблуждение. Например, изображение головы коровы на этикетке, заявленной в отношении товара «соевые сосиски, сардельки, колбасы», вероятнее всего может быть признано способным ввести в заблуждение элементом, так как оно может породить представление о том, что изделия выполнены из говядины.

Такую этикетку не следовало бы регистрировать даже при наличии на этикетке указания «продукты из сои», т.к. в соответствии с абзацем третьим подпункта (а) пункта 7 Правил для признания обозначения вводящим в заблуждение и для отказа в предоставлении регистрации достаточно наличия одного элемента, способного ввести в заблуждение.

При оценке рассматриваемого положения Закона рекомендуется использование методических подходов, изложенных в «Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки», утвержденных приказом Роспатента от 30.11.09 № 170.

 

 

 

3.2. Требования пункта 2 части 4 статьи 4 Закона

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих указание на место происхождения вин или крепких спиртных напитков, охраняемых вступившими в  установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, если такие обозначения предназначены для вин или крепких спиртных напитков, не происходящих из указанных мест, а также формально указывающих на истинное место производства товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории.

Иными словами положения этой статьи касаются обозначений, которые охраняются в государстве – участнике Соглашения как идентифицирующие вина или спиртные напитки, происходящие с территории конкретного государства (производимые в границах географического объекта этого государства). Причем эти товары имеют особое качество, репутацию или другие характеристики, определяемые их происхождением с этой территории.

Обозначениям, предназначенным для сопровождения вин или спиртных напитков, которые не происходят с территории данного географического объекта, должно быть отказано в регистрации товарного знака.

Данная норма является требованием статьи 23 Соглашения о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), действующего в рамках Всемирной торговой организации (Соглашения ВТО), государством – участником которой КР стала с 20 декабря 1998 г.

Статья направлена на повышение эффективности защиты прав традиционных производителей вин и крепких спиртных напитков, имеющих повышенный спрос у потребителей. Пункт 1 статьи 23 Соглашения ТРИПС устанавливает, что каждое государство страна-член  участник предусматривает правовые средства, позволяющие заинтересованным лицам предотвращать использование географического указания, идентифицирующего вина, для вин не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, или географические указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для спиртных напитков, не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, даже если указывается подлинное место происхождения товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» и т.п.

Согласно положению статьи 23 Соглашения ТРИПС государства – участники должны отказывать по просьбе заинтересованной стороны в регистрации или аннулировать регистрацию товарного знака, который содержит или представляет собой географическое указание в отношении товаров, не происходящих с указанной территории, если использование такого географического указания в качестве товарного знака может ввести общественность в заблуждение относительно действительного места происхождения товаров.

Согласно статье 22 Соглашения ТРИПС участники должны предотвращать:

–использование любых средств для обозначения или представление товара указывающих или намекающих на то, что товар происходит из иного географического района, чем действительное место его происхождения, и тем самым вводящих общественность в заблуждение относительно места происхождения товара;

– любое использование, представляющее акт недобросовестной конкуренции.

Это положение применяется и к тем географическим указаниям, употребление которых правомерно в отношении конкретной территории, но которые, тем не менее, вызывают ложное представление о происхождении товара из другого географического места в силу популярности последнего.

Нормы рассматриваемого пункта могут применяться по аналогии при применении норм о недобросовестной конкуренции, статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой подлежат запрету:

– все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

– ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

– указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

 

3.3. Требования пункта 3 части 4 статьи 4 Закона

 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 4 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Положение этого пункта базируется на положении пункта 3 части В статьи 6quinquius Парижской конвенции согласно которому «товарные знаки,…, могут быть отклонены при регистрации…если знаки противоречат морали или публичному порядку…».

3.3.1. Согласно подпункта (в) пункта 7  Правил, к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п. Обозначения такого рода называют также «скандальными знаками», «оскорбительными знаками».

Это могут быть, например, карикатурные, непристойные изображения, антигосударственные, расистские, националистические или воинственные призывы или лозунги, разжигающие межнациональную вражду, эмблемы и наименования фашистских организаций, обозначения, которые могут быть истолкованы как надругательство над государственной и религиозной символикой, историческими памятниками, а также памятью людей, вошедших в историю Кыргызской Республики (в зависимости от перечня товаров, для маркировки которых они предназначены); нецензурные или жаргонные слова и выражения, а также, изображения и тексты порнографического характера; обозначения, носящие антигуманный характер; и т.п.

Примерами товарных знаков, противоречащих морали, могут быть такие обозначения как “zaraza”, “сволочь”, “аспид”, “бестолочь”, “упырь” и т.п. Такие слова можно найти в толковых словарях с пометкой “брань”.

В тех случаях, когда подобные слова нельзя точно квалифицировать с помощью словаря, возможно обращение к специалистам или проведение лингвистической экспертизы.

Не вызывает сомнения отказ в регистрации обозначений, состоящих из слов «Paranoia», «Mafia», «Cocaine».

Отдельную категорию составляют обозначения определенной категории, например, названия насекомых, паразитирующих на теле человека (вша, блоха), названия психических и заразных болезней (чума, холера, шизофрения), т.к. в отличие от правовых норм, нормы морали разрешаются не властью государства, а нормами духовного воздействия. Например, прочтение слова «шизофрения» на упаковке хлеба или конфет приводит к нарушению психического благополучия людей, которое является одним из компонентов здоровья – наукой установлено, что внешняя среда влияет на психику человека.

При определении охраноспособности товарного знака по требованиям морали следует исходить из возможного нравственного воздействия предлагаемых элементов этого знака на личность, т.е. на потребителя.

При проверке обозначений на предмет их «противоречия» морали следует соотносить их семантику с видами товаров, для маркировки которых эти знаки предназначены.

Так, при рассмотрении обозначений, включающих изображения обнаженных человеческих тел, необходимо принимать к сведению суждения различных слоев общества. Например, у некоторых людей, изображение обнаженной человеческой натуры вызывает чувство эстетического наслаждения, а у других чувство отвращения, обусловленное порнографическим аспектом непристойного изображения.

При регистрации в качестве товарных знаков фамилий известных людей тоже необходим осторожный подход. Безнравственным является регистрация словесного обозначения, являющегося фамилией известного лица или изображения портрета известного человека по отношению к определенным категориям товаров, например в качестве товарного знака, предназначенного для спиртных напитков или табачных изделий, поскольку регистрация таких обозначений может вызвать возникновение у потомков нежелательной ассоциации фамилии известного лица с названием определенных товаров.

При регистрации товарного знака, необходимо учитывать его звучание и значение на других языках. К примеру, не очень хорошо принималась бы нашими покупателями польская одежда под маркой “Урода” (с польского – “красавица”).

Не рекомендуется регистрировать обозначение в качестве товарного знака, которое может ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, и тем самым противоречить морали и общественным принципам. Например, необходимо отказать в регистрации обозначений  “Мечта вегетарианца” – на мясопродукты или “Мясник” – на овощные пельмени.

3.3.2. Знаками религиозной семантики являются знаки, представляющие собой изображения культовых сооружений (мечети, храмы, костелы, кирхи, синагоги), религиозных символов (исламский, православный, католический), лиц, чтимых верующими, обозначения, воспроизводящие имена христианских или мусульманских святых.

Например, в США было отказано в регистрации товарных знаков “Мadonna” для вина, “jesus” для одежды, “senuss” (название мусульманской религиозной секты) для табака на основании того, что такие обозначения оскорбляют чувства верующих. В Великобритании было отказано в регистрации товарного знака “hallelujah” для женской одежды в связи с указанием в словарях на происхождение этого слова от выражения “hebrew hallelu–yah” (“еврей, восхваляй иегову”). 

Примером также может служить скандал в Индии, вызванный продажей американской фирмой тапочек, маркированных изображением Будды.

            Возможность предоставления правовой охраны знакам с религиозной семантикой должна оцениваться в зависимости от видов товаров и услуг, указанных в заявке. Следует признавать знаки с религиозной семантикой противоречащими морали, если существует вероятность того, что потребители будут оскорблены рекламой и использованием таких знаков применительно к маркируемым ими товарам и услугам. Например, товарный знак в виде этикетки со словом “Аллах” в отношении алкогольных напитков, как и знак, представляющий изображение мечети, для маркировки колбасы из свинины не может не оскорблять чувства людей, исповедующих ислам (гипотетические случаи). С высокой степенью вероятности можно утверждать, что обозначение “Радонежский” предназначенное для маркировки противозачаточных средств, будет оскорблять религиозные чувства православных христиан.

            При экспертизе товарных знаков с религиозной семантикой необходимо учитывать, кем является производитель товаров, имеет ли он непосредственное отношение к какой–либо конфессии, для каких товаров испрашивается регистрация и, наконец, как соотносятся символы, термины, изображения, содержащиеся в знаке, с товарами, в отношении которых испрашивается регистрация.

Если товарные знаки включают в себя известные религиозные символы, необходимо проанализировать с точки зрения уместности их отнесения именно к этому виду изделий, вызывают ли они нужные ассоциации и представления.

            Известны регистрации товарных знаков, содержащих православную символику и термины, которые, безусловно признаны обоснованными. Например, регистрация товарного знака, в состав которого входит православный крест и слово “Радонеж”, на имя православного общества “Радонежское братство”.

Обоснованы регистрации товарных знаков “Пасхальное”, “Рождественские” для кондитерских изделий. Такие знаки ассоциируются с христианскими праздниками – Светлым Христовым Воскресением и Рождеством Христовым.

Вместе с тем, такие обозначения, как “Причастие”, “Исповедальная” для водки, “Исповедь грешницы” для вина, “Великий пост” для контрацептивов, “Курман–айт” для мясных консервов из свинины не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Особую группу составляют товарные знаки на “монастырскую” тему, заявляемые в отношении товара “вино”, например, такие как: “Монастырская изба”, “Душа монаха”, “Старый монах”, “Два монаха”, “Монах” и другие. “Монастырская” тема в этикетках для вин обусловлена, в первую очередь, известностью вклада церкви в развитие виноградства и виноделия в Западной Европе, особенно во Франции. Такие товарные знаки могут вызывать приятные романтические ассоциации, связанные с историей создания вин, классическими технологиями виноделия. По этой причине их можно отнести к таким товарным знакам, регистрация которых не будет оскорблять чувства верующих.

Что же касается обозначений “Исповедальная” или “Причастие”, заявленных в отношении товара “водка”, то здесь ситуация с точки зрения возникающих ассоциаций качественно иная. Исповедь, причастие в православной церкви – это таинство, иначе называемое таинством покаяния. Водка не используется при совершении таинства причастия и покаяния, поэтому использование таких обозначений для товара “водка” вызывает такие ассоциации, которые могут оскорбить чувства верующих.

При рассмотрении обозначений с религиозной семантикой, со стороны эксперта должен применяться одинаковый подход к религиозным чувствам и к чувствам атеистов.

 

4. Особенности экспертизы заявленных обозначений

по абсолютным основаниям для отказа в регистрации

 

4.1. Различительная способность обозначений

 

Согласно части 1 статьи 4 Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначении, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми терминами и символами в отношении к товарам, для которых предлагается использовать такие термины или символы в качестве знаков;

3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время и место их происхождения, производства или сбыта.

Элементы, указанные в пунктах 1-3 части 1 обозначенной статьи, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Различительная способность является фундаментальным требованием к признанию товарного знака охраноспособным и его регистрации.

Такое требование содержится уже в самом определении товарного знака, т.е. товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц.

Следовательно, для того чтобы была осуществлена основная функция товарного знака, обозначение должно иметь способность различать товары, которые он обозначает, другими словами для предоставления правовой охраны обозначению, оно должно обладать различительной способностью.

Различительная способность – это способность обозначения быть узнаваемым, различимым, распознаваемым и запоминаемым. Различительная способность – это внутреннее свойство самого обозначения, обусловленное его структурой и воспринимаемостью человеком. Здесь подразумеваются обозначения, словесные или изобразительные элементы которых выражают некоторую идею, не ассоциирующуюся напрямую с природой продукта или услуги, либо фантазийные обозначения, представляющие собой новые слова, словосочетания, не отражающие никакой идеи, например, «Apple» для компьютеров, «ШОК» – для шоколада, «Агри» – для лекарств.

Для того, чтобы признать обозначение обладающим различительной способностью, необходимо, чтобы оно не соотносилось потребителями с его словарным значением, а воспринималось бы в качестве товарного знака. Это означает, что обозначение должно быть независимым по отношению к маркированному товару.

Товарный знак сам по себе должен обладать оригинальностью, иметь отличительные черты, для того, чтобы товар был индивидуализирован и в сознании потребителя закрепилась связь между данным товаром и источником его происхождения.  Отличительные черты могут быть связаны с формой или содержанием знака и делать его ярким, привлекающим внимание, запоминающимся, создающим впечатление своеобразия и тем самым в наибольшей мере служить выполнению различительной функции. Даже часто употребляемое и известное всем обозначение может стать удачным товарным знаком.

Не обладают такой способностью обозначения, представляющие собой:

– выполненные в обычном написании отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;

– линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

– реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

– трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

– общепринятые наименования, такие как, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и др.

Справочным фондом для установления различительной способности элемента является литература, содержащая сведения по фонетике русского языка, словари различных языков, преимущественно толковые и словари сокращений, база данных обозначений, а также справочная литература с иллюстрациями.

 

4.2. Неохраняемые элементы товарных знаков

 

Неохраняемые элементы – это элементы, которые составляют часть зарегистрированного как товарный знак обозначения; эти элементы используются в составе товарного знака, но при возникновении споров о нарушении исключительного права на товарный знак эти элементы исключаются из товарного знака, они не влияют на исход спора о наличии нарушения права на товарный знак.

На практике неохраняемые элементы товарного знака именуются дискламированными элементами (от английского слова disclaim – отказ от притязаний); употребляются и производные выражения – дискламация, формула дискламации.

4.2.1. Согласно части 2 статьи 4 Закона, в товарный знак могут быть включены элементы  как неохраняемые элементы, если не занимают в нем доминирующего положения:

– вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

– являющиеся общепринятыми  терминами и символами в отношении к товарам, для которых предлагается использовать такие термины или символы в качестве знаков;

– указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно части 3 статьи 4 Закона к неохраняемым элементам также, вне зависимости от вида товара, в отношении которого они заявлены, относятся обозначения, состоящие только из элементов, представляющих собой или сходных с ними до степени смешения:

 

– государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы;

– официальные названия государств;

– сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы;

– официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Включение этих элементов в знак как неохраняемых возможно только в том случае, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

При этом норма части 1 статьи 4 Закона, в отличие от нормы части 2, не говорит о том, что неохраняемый элемент не должен занимать доминирующего положения в товарном знаке. Отсюда делается вывод о том, что такой неохраняемый элемент может занимать в товарном знаке доминирующее положение.

Наиболее распространенными категориями обозначений, на которые может распространяться исключение из охраны и охрана в составе обозначения в целом являются следующие:

– наименования товаров, для которых регистрируется товарный знак, например, «сигареты», «духи», «brandy», «индпошив»;

– изображение товаров, для которых регистрируется товарный знак (если товарный знак не стилизован);

– не обладающие различительными признаками фирменные наименования или части фирменных наименований, например, Ltd., Co., SA, gmbH;

– описательные обозначения, указывающие на время, место, способ изготовления товаров, вид качество, свойства, состав, цель применения, цену товаров, например, “made in Italy”, “профилактическая зубная паста” и т.д.;

– слова с общим значением, не имеющие отличительного характера, например, “formula”;

– обозначения, сообщающие какие–либо сведения о предприятии, например, историю создания товара или предприятия, дату основания предприятия и т.п.;

– указания на качество товара, носящие хвалебный характер, например, “finest quality cofe”, “lexus class”;

– указания того, что обозначения представляют собой товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки, например, “R”, “TM”, “registered trade mark”;

– географические обозначения в том случае, когда они являются указанием места происхождения товара, например, “Canadian”, изображение страны на географической карте;

– отдельные буквы и цифры, неудобопроизносимые сочетания букв, не имеющие специфического исполнения;

– простые геометрические фигуры, такие как круг, треугольник, квадрат и т.д.

4.2.2. Понятие «доминирующее положение» определено в абзаце четвертом пункта 54  Правил, согласно которому при определении доминирующего положения неохраняемого элемента в обозначении, «принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение».

Пространственное значение – означает, что неохраняемый элемент не должен находиться в центре или занимать свыше 50 % «поля» всего обозначения, т.е. он должен иметь относительно меньшие размеры, выполняться более мелким шрифтом для словесных знаков и занимать периферийную позицию в композиции обозначения. В противном случае, когда неохраняемый элемент благодаря своему центральному положению и большим размерам является определяющим в восприятии обозначения, последнему должно быть отказано в охране. Исключение может допускаться в отношении этикеток, в которых может доминировать неохраноспособное наименование товара.

Определить смысловое значение неохраняемого элемента – значит установить, что неохраняемый элемент вообще не имеет никакого смысла, а охраняемая часть знака – имеет какой–либо смысл.

4.2.3. Применение неохраноспособных элементов в составе товарного знака может оформляться различными способами и имеет свои особенности включения сведений о неохраноспособных элементах в регистрации.

4.2.4. В тех случаях, когда неохраняемый элемент органически вплетается в композицию заявленного обозначения и не воспринимается отдельно от знака, обозначение регистрируется в целом без каких–либо дополнительных оговорок.

Например, неохраноспособный элемент в составе словесного обозначения может представлять собой слово, связанное грамматически и в смысловом отношении с другими словами обозначения. Например, в заявленном обозначении “Royal eagle» (королевский орел) слово «Royal», само по себе неохраноспособное в силу потери различительности из-за частого применения, связано грамматически и по смыслу со словом “eagle”, и заявленное обозначение должно регистрироваться в целом без оговорок.

4.2.5. В тех случаях, когда неохраняемый элемент входит в композицию заявленного обозначения, но тем не менее воспринимается самостоятельно, обозначение регистрируется в целом без предоставления этому элементу отдельной охраны. Это может иметь место в отношении изобразительных, так и в отношении словесных товарных знаков.

Так, обычно, регистрируются в составе знака в целом без предоставления отдельной охраны неохраноспособные словесные обозначения, отделенные дефисом от охраноспособного компонента, например Mentor–Control. Также в составе знака охраняются и неохраноспособные буквенные и цифровые элементы, соединенные с отличительными компонентами, например Р3–Glucol, Астра–6.

Могут охраняться в составе товарного знака и явно неохраноспособные обозначения, составляющие тем не менее единое целое с охраноспособным компонентом в смысловом отношении и связанные с ним синтаксически, например, Styleman of Germany.

Либо, например, в заявленном обозначении “Международная панорама” слово “международная”, само по себе неохраноспособное в силу потери различительной способности из-за частого применения, связано грамматически и по смыслу со словом “панорама”, и заявленное обозначение должно регистрироваться в целом без оговорок.  Именно наличие в обозначении еще одного слова зачастую позволяет перейти от традиционного значения к фантазийному словосочетанию

4.2.6. Неохраняемые элементы товарного знака, которые не связаны между собой грамматически, могут указываться в регистрации путем перечисления словесных, буквенных, цифровых элементов, наименований символов, изображений и других элементов.

Примером такого указания является перечисление неохраняемых элементов этикеток.

4.2.7. Если неохраняемые элементы товарного знака связаны грамматически, образуя неохраняемую часть знака (группу элементов), сведения о такой неохраняемой части товарного знака приводятся в виде сочетания слов.

Например, в товарном знаке "Navigator small beer" для товара "пиво" в качестве неохраняемого сочетания слов целесообразно указать Small beer (слабое пиво).

4.2.8. В тех случаях, когда неохраняемые элементы композиционно не связаны с другими элементами знака, являющимися охраноспособными, неохраняемые элементы при регистрации исключаются из охраны.

Наиболее распространенным случаем такого исключения из охраны является использование неохраняемых элементов в составе этикетки (например, слова «водка», «хлеб», «вода»).

Однако возможно исключение из охраны неохраноспособных элементов также из обозначений, представляющих собой набор не связанных между собой компонентов.

Например, ALGINA DERM

4.2.6. Если товарный знак включает или представляет собой словесное обозначение, которое по своему смысловому значению может быть отнесено к неохраняемым, но при этом выполнено в оригинальной шрифтовой манере и благодаря этому признано обладающим различительной способностью, в качестве неохраняемого элемента целесообразно указывать только словесное обозначение.

 

4.3. Особенности экспертизы описательных обозначений

 

Описательные обозначения – это обозначения, состоящие исключительно из технических характеристик, т.е. обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

К описательным элементам относятся словесные обозначения, подпадающие под понятия, перечисленные в пункте 1.1.5 и 1.4 настоящих Рекомендаций.

Основными категориями описательных обозначений являются следующие обозначения:

– указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время и место происхождения, производства или сбыта (пункт 3 части 1 статьи 4 Закона);

–  общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (абзац седьмой подпункта (а) пункта 6  Правил);

– общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (абзац седьмой подпункта (а) пункта 6  Правил).

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как предоставление права, воспринимается, как запрещение другим лицам использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. На описательность обозначения не влияет то, на каком языке оно представлено.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, которым правовая охрана может быть предоставлена. Между описательными и ассоциативными обозначениями граница практически не заметна и определенное правило ввести невозможно. Поэтому решения должны приниматься с учетом всех аспектов каждого конкретного случая.

В случае, когда в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

Анализируемый элемент не является описательным, если при формулировании описательной характеристики товара или характеристики сведений об изготовителе, использовались дополнительные рассуждения, домысливания, или ассоциации.

Если рядовому потребителю смысл элемента понятен без дополнительных рассуждений и домысливания, также если потребитель воспринимает элемент как прямо описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе, то анализируемый элемент является описательным.

Так, например, не может быть признан описательным словесный элемент «стеклошпат», заявленный в отношении товара «шпатлевка», по той причине, что рядовому потребителю смысл обозначения «стеклошпат» вряд ли может быть понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это – шпатлевка, в состав которой входит стекло, или что это – шпатлевка, предназначенная для шпатлевания поверхности стекла и т.д.

Вместе с тем, может быть признан описательным элемент, который хотя и отличается от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителями как описательный. Например, указания «100% хлоп», «Натурпродукт» следует признать описательными, так как они могут восприниматься соответственно также, как «100%– ный хлопок» и «Натуральный продукт».

Обозначения относятся к описательным и в том случае, если они содержат доминирующие описательные элементы. Таким обозначениям не может быть предоставлена правовая охрана.

Если заявленное обозначение включает недоминирующие описательные элементы, следует оценивать его различительную способность в целом, без разделения на составные части. Заявленному обозначению, которое обладает различительной способностью, но при этом включает недоминирующие описательные элементы, может быть предоставлена правовая охрана при условии указания описательных элементов в качестве неохраняемых (см. пункт 4.2 Рекомендаций).

Например, «cola» – название тропического дерева, плоды которого обладают возбуждающим эффектом, описательное по отношению к тонизирующим безалкогольным напиткам. Однако обозначения «Coca Cola» и «Pepsi Cola» – не описательные для вышеуказанных напитков и признаны охраноспособными знаками во многих странах.

Понятие «обозначения, обладающие описательным характером», в равной степени применимо и к изобразительным знакам. Например, обозначение «изображение коровы», дающее потребителю представление о сущности товаров, является описательным для молочных продуктов.

Признаются обладающими различительной способностью те описательные обозначения, которые заявляются для маркировки товаров, в отношении которых их описательные свойства не проявляются. Так, например, обозначение «брызги шампанского», указывающее на свойства игристых вин, теряет «описательность» при маркировке им духов, а обозначение «бесконечное путешествие», описательное по отношению к услугам, связанным с организацией путешествий и экскурсий, может быть признано охраноспособным для других услуг, неоднородных с указанными, например, финансовых.

Другим примером таких обозначений являются лозунги-слоганы.

Слоганы – это словесные обозначения, представляющие сочетания слов, имеющие конкретное смысловое значение, содержащее обращение, оригинально сформулированную идею и т.д., касающиеся товара в большинстве своем имеют или указания на вид товара, или на его свойства. Образность может быть достигнута путем включения в обозначение слов, указывающих на предназначение товаров абстрактной категории потребителей, например, «Сладости Востока – мечта каждого». В данном примере таким словом является «сладости».

Определенный образ всему лозунгу могут придать элементы, косвенно указывающие на признаки товаров: свойства, вид, качество, назначение и т.д., например, «Свежий взгляд на свежие фрукты» для фруктов и напитков из них, или слова, указывающие на абстрактного производителя «бабушкины рецепты».

Справочным фондом для установления описательности элемента является любая информация, касающаяся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальная, в частности техническая литература, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных.

 

4.4. Особенности экспертизы обозначений,

состоящих или включающих географические названия

 

4.4.1. Особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением

К товарам, имеющим географическое происхождение, относятся товары, качество, репутация и другие характеристики которых главным образом зависят от их географического происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены, например, баткенский урюк, узгенский рис, донбасский уголь, маррокканские мандарины, уральские самоцветы и т.д.

            Если на регистрацию заявлено географическое название, указывающее на географическое происхождение заявленного товара, ему нецелесообразно предоставлять правовую охрану, даже если заявитель представит убедительные доказательства, что потребителем обозначение воспринимается как товарный знак изготовителя.

            Такой подход объясняется тем, что географическое название, указывающее на географическое происхождение товара, должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями.

            Например, не может быть признано обоснованным предоставление правовой охраны обозначению «Каспий» для товара «черная икра», даже если заявитель докажет, что обозначение воспринимается потребителем как товарный знак производителя, т.к. различные производители черной икры в этом регионе должны иметь возможность использовать это указывающее на место производства товара «икра» обозначение для характеристики производимой ими черной икры, имеющей репутацию, связанную с Каспийским морем. Аналогичные рассуждения применимы к обозначению «Токтогул», заявленному в отношении товара «мед», заготовленному в Токтогульском районе, обозначению «Тянь-Шань», заявленному в отношении товара «травы лечебные» и т.д.

            Особое внимание в процессе экспертизы рекомендуется уделять обозначениям, указывающим на происхождение натуральных продуктов.

Если географическое название, заявленное в отношении товаров, имеющих географическое происхождение, составляет часть заявленного обозначения, то регистрация может быть произведена с указанием его в качестве неохраняемого элемента.

4.4.2. Особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением.

Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны  с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на:

            – являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;

            – являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

            Для целей установления охраноспособности указанных географических названий целесообразно исходить из следующего.

            1. Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

            Например, обозначению «Тула» для товаров «самовары» и «пряники» нецелесообразно предоставлять правовую охрану, так как Тула издавна известна как место изготовления самоваров и пряников. Нецелесообразно предоставлять правовую охрану обозначению «Бишкек» для товара «периодические издания», так как в Бишкеке сосредоточены основные издательства и редакции средств массовой информации. Однако, если заявитель представит материалы, подтверждающие, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товара производителя, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

            Данное правило применимо, и если заявленное на регистрацию географическое название не соответствует действительному названию места производства или сбыта товара и нахождения производителя. То есть, если заявитель представит материалы, подтверждающие, что географическое название, которое не соответствует названию действительного места нахождения производителя, воспринималось потребителем до даты подачи заявки как товарный знак производителя, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

            Если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, то регистрация обозначения возможна с указанием географического названия в качестве неохраняемого элемента (см. пункт 4.2 Рекомендаций).

            2. Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем или эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать заявленное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана.

            Например, может быть предоставлена правовая охрана обозначению «Ак-сай», заявленному в отношении товара «лечебные травы», обозначению «Мутовки», заявленному в отношении товара «посуда деревянная».

         Если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, то регистрация возможна без указания его в качестве неохраняемого элемента (см. пункт 4.2 Рекомендаций).

4.5. Особенности экспертизы обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя

 

4.5.1. Особенности оценки ложности обозначений, включающих географические названия

Для того, чтобы получить ответ на вопрос, является ли ложным географическое название, являющееся элементом знака, целесообразно, в первую очередь, оценить, может ли оно в принципе в отношении заявленных товаров восприниматься как указание на место производства товара и нахождения изготовителя (см. пункт 2.4 Рекомендаций).

Если географическое название не может так восприниматься, т.к. как по отношению к заявленному товару является фантазийным обозначением, его нецелесообразно оценивать с точки зрения ложности. К таким обозначениям могут быть отнесены комбинированные обозначения, включающие географические названия «Азия», «Памир» для товара «сигареты», словесные обозначения «Кара–Балта» для товара «водка», «Парк им. Панфилова» для товара «одежда».

Если же географическое название может восприниматься как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, целесообразно оценить, не является ли оно ложным.

Географическое название не признается ложным, если оно является названием места производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. И наоборот, если географическое название не является местом производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, но может быть так воспринято, оно соответственно может быть признано ложным.

Например, может быть признан ложным элемент «Беларусь», заявленный в составе комбинированного обозначения в отношении товара «мягкая мебель» кыргызским мебельным цехом. Такому обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану как способному ввести в заблуждение. Также, например, потребитель при слове «Балтика» ассоциирует этот знак с балтийским регионом, побережьем Балтийского моря. Производитель, находящийся в этом регионе имеет право использовать это слово для обозначения своей продукции, а вот производитель Кыргызстана – нет, поскольку это будет обманом ожиданий потребителя.

Заявленному обозначению, состоящему из ложного географического названия или включающего его, может быть предоставлена правовая охрана в случае, если заявитель представит материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товара производителя.

4.5.2. Особенности экспертизы обозначений, включающих элементы, вызывающие у потребителя ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара

К этой группе в первую очередь относятся обозначения, состоящие из иностранных слов или включающие иностранные слова, преимущественно английские, немецкие, итальянские, французские, испанские, а также обозначения, имеющие словесный характер, выполненные буквами латинского алфавита. Использование иностранных слов при определенных обстоятельствах может быть ложным без какой–либо ссылки на конкретный географический район. Один лишь факт, что слово взято из специфического иностранного языка, может создать у потребителя впечатление, что товар поставляется из страны, где говорят на этом языке. Поэтому потребители будут введены в заблуждение, если та или иная страна имеет коммерческую репутацию для тех или иных товаров.

Ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара могут вызвать изобразительные элементы, использование иностранных слов и соответствующих шрифтов в определенных ситуациях. В качестве изобразительных элементов могут быть использованы изображения известных архитектурных объектов, скульптур, национальных костюмов и т.д.

Так, например, может быть признано способным ввести в заблуждение обозначение, состоящее из изображения Великой китайской стены и словесного элемента «Фарфор», выполненного в графической манере, имитирующей китайские иероглифы, заявленное в отношении товара «фарфоровые изделия» кыргызским заявителем, так как Китай известен как основатель производства фарфора.

Введение в заблуждение может быть достигнуто использованием иностранных слов в обозначении, которое при определенных обстоятельствах воспринимается потребителем через ассоциацию как географическое указание. Вероятность возникновения такой ассоциации тем выше, чем выше репутация географического объекта, язык которого использован, как производителя тех или иных товаров.

Так, например, не может быть предоставлена правовая охрана винной этикетке, исполненной в традиционной для грузинских вин манере с указанием названия «Солнце гор» и описательными элементами на грузинском языке, если эта этикетка подана кыргызским заявителем.

Далеко не все случаи использования иностранных слов можно отнести к вводящим в заблуждение. В отношении большой группы товаров использование иностранных слов признается вполне оправданным. При оценке охраноспособности должны учитываться и контингент потребителей, и специфика товара. Оправдано использование иностранных слов в случаях предполагаемой регистрации заявленных обозначений за рубежом по Мадридской процедуре. Иногда само обозначение, выполненное буквами только латинского алфавита или русского (кыргызского) и латинского алфавита, очевидно подтверждает отечественное происхождение производителя, например, оригинально шрифтовое обозначения «Usenov Akylbek», этикетка “ШОРО SHORO”. Представляются обоснованными действия тех производителей, которые, имея намерение экспортировать производимый товар, подают на регистрацию два обозначения – на официальном (государственном)языке и на иностранном.

Экспертизой не преследуется цель вынесения решения об отказе в регистрации по заявкам с обозначениями, включающими иностранные слова. В каждом случае вопрос рассматривается отдельно, в частности, с учетом содержания представленного заявителем ответа на запрос. В пограничных ситуациях, как правило, принимается точка зрения заявителя. Основная же цель запроса – обратить внимание заявителя на то, что испрашиваемая регистрация в случае неоправданного использования иностранных слов ненадежна.

4.5.3. Особенности мотивации отказа в регистрации обозначений, вводящих в заблуждение

В практике проведения экспертизы заявленного обозначения имеют место случаи, когда в соответствующих решениях указывается, что основанием для отказа в регистрации товарного знака является его способность ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя и при этом экспертиза ссылается на наличие прав на охраняемые товарные знаки, т.е. на основание для отказа, предусмотренное частью 1 статьи 5 Закона.

В данном случае проводится тест на ложность смыслового значения самого обозначения, когда тот ассоциируется с товарами, для которых предлагается. Этот тест следует четко отличать от теста на опасность смешения у потребителей при использовании тождественных или сходных товарных знаков на идентичные или однородные товары.

В настоящее время нормы законов ведущих стран мира, в первую очередь, входящих в Европейское сообщество, в части требований, предъявляемых к товарным знакам, максимально гармонизированы и включают положения, касающиеся абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.

При этом следует отметить, что в национальных законодательствах отсутствуют положения, позволяющие доказывать способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя наличием охраняемых товарных знаков других лиц, имеющих более ранний приоритет.

Но вместе с тем законодательства содержат абсолютное основание, запрещающее регистрацию товарных знаков, вводящих в заблуждение. Это положение применяется только в тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Оно не может быть использовано для отказа в регистрации вследствие их сходства с ранее зарегистрированными знаками. Такие вопросы регулируются исключительно иными основаниями для отказа. Поэтому не существует каких–либо обстоятельств, при которых товарному знаку может быть отказано по абсолютным основаниям вследствие противоречия с каким–либо ранее зарегистрированным товарным знаком.

Таким образом, при вынесении решения об отказе в регистрации товарного знака рассматриваемой ситуации необходимо руководствоваться следующим:

1. Заявленное обозначение должно быть проанализировано с точки зрения его способности вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, в том числе охраняемыми товарными знаками.

2. Упомянутый анализ следует проводить, руководствуясь положениями подпункта (а) пункта 7  Правил, в соответствии с которыми к ложным или способным ввести в заблуждение обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов (см. пункт 3.1 Рекомендаций).

3. При применении оснований для отказа в регистрации товарного знака считать неправомерным принятие соответствующих решений, исходя из сходства до степени смешения обозначения с охраняемым товарным знаком, поскольку упомянутое основание может быть применено только в рамках реализации части 1 статьи 5 Закона.

 

Глава II

Экспертиза заявленного обозначения

по иным основаниям для отказа в регистрации

 

Основания для отказа в регистрации в качестве товарных знаков, предусмотренные в статье 5 Закона, могут быть условно поделены на две группы.

Первая группа – основания, установленные частями 1 и 3 статьи 5 Закона, в отношении которых проводится экспертиза заявленного обозначения.

Вторая группа – основания, определенные частью 4, в отношении которых экспертиза не проводится, но которые исходя из статьи 25 Закона могут стать мотивом для оспаривания и признания недействительным правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

В связи с названными группами оснований следует иметь в виду, что запрет отказ на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые могут нарушать права третьих лиц на объекты промышленной собственности, авторского права, личного неимущественного права, предусмотрен статьей 6quinquies Парижской конвенции. Исходя из подпункта 1 пункта В этой статьи товарные знаки могут быть отклонены при регистрации в случае, «если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами стране, где испрашивается охрана».

 

5. Установление однородности товаров

 

5.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

1) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров и обладающими более ранним приоритетом;

2) с зарегистрированными или представленными на регистрацию в Кыргызской Республике фирменными наименованиями, – в отношении тождественных или сходных видов деятельности, либо товаров или услуг;

3) с товарными знаками других лиц, охраняемыми вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, в отношении однородных товаров и обладающими более ранним приоритетом.

Данное положение Закона призвано защищать интересы как изготовителя товаров от недобросовестной конкуренции, так и потребителя, не допуская возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.

В то же время Закон не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, т.е. таких товаров, при маркировке которых потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или изготовителя.

 

5.2. Однородные товары или услуги – это товары и/или услуги, относящиеся к тому же роду и виду, которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание признаки однородности товаров, которые подразделяются на основные и вспомогательные.

 

Признаки однородности товаров

Основные признаки

Вспомогательные признаки

род (вид) товаров

назначе-ние товаров

вид материала, из которого изго–товлены товары

условия реализации товаров

круг потреби–телей

срок пользова–ния

           

 

5.2.1. Понятие «род (вид)» товаров означает их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Например, однородными товарами являются «пальто, платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки», т.к. все эти товары относятся к одной родовой группе «одежда».

Однако неоднородными товарами должны быть признаны «соковыжималки бытовые электрические и неэлектрические», хотя они и относятся к одному виду товаров, но все же имеют ряд существенных различий. Соковыжималка бытовая электрическая представляет собой сложный трудоемкий прибор. Она продается в специальных магазинах бытовой техники или в соответствующих хозяйственных отделах универмагов. В то же время соковыжималка бытовая неэлектрическая – это более простое устройство. Она продается чаще всего в хозяйственных магазинах в отделах мелкой кухонной утвари. Кроме того, оба товара имеют разную стоимость (электрическая соковыжималка является более дорогостоящим товаром, чем неэлектрическая).

5.2.2. Понятие «назначение товара» включает область его применения и функции. Например, следует признать однородными товарами химические продукты для сельского хозяйства (1кл. МКТУ) и средства для уничтожения вредителей сельского хозяйства (5 кл. МКТУ). Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и могут относиться к общей родовой группе (химические товары). В то же время не могут быть признаны однородными сельскохозяйственные машины и сельскохозяйственные ручные инструменты, так как эти товары относятся к разным родовым группам. Они так же отличаются по своей стоимости, условиям сбыта.

Однородными товарами являются дезинфицирующие мыла и дезинфицирующие средства для гигиенических целей, так как они имеют одинаковую цель применения (дезинфекция) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары).

Однако аппараты для дезинфекции не могут быть признаны однородными с указанными выше товарами, так как относятся к другой родовой группе (приборы, технические устройства).

Определяя однородность товаров с учетом их назначения, необходимо иметь в виду, что в зависимости от круга потребителей товары выделяются в следующие группы:

– товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения;

– товары длительного и товары краткосрочного использования;

– товары медицинского назначения.

В отношении товаров широкого потребления при оценке степени однородности товаров должен применяться более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления сталкиваются с товарами конкретного вида и с их знаками редко, и возможность смешения ими знаков более высока. Поэтому для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино -водочные и табачные изделия и т.п., опасность смешения более высока.

В отношении товаров производственно-технического назначения опасность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам такого рода относятся станки, сырьевые материалы, приборы, стройматериалы и т.п.

Различные требования при определении однородности следует предъявлять к товарам в зависимости от того, предназначены ли они для длительного пользования или дорогостоящих, например, автомобилей, холодильников, бытовых электроприборов, мебели и т.д., покупатели бывают особенно внимательны, и возможность смешения здесь невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых, степень внимательности покупателей значительно снижается, а опасность смешения соответственно увеличивается. К товарам такого рода относятся часть продуктов питания, косметических и гигиенических изделий, канцелярских товаров и т.п.

5.2.3. Понятие «вид материала» означает изготовление товаров из одного вида материала, хотя и относящихся к разному роду (виду). В качестве примера, иллюстрирующего значение материала и решении вопроса об однородности товаров, можно привести изготовление верхней одежды и галантерейных изделий из кожи. Регистрация сходных знаков на имя различных производителей, выпускающих эти изделия, несмотря на их различное назначение, может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Например, также следует считать однородными такие товары, как “портсигары и портмоне из благородных металлов”, несмотря на принадлежность их к разным видам товаров. Данные товары изготавливаются из одного вида материала - благородного металла (этот материал является очень дорогим, он редко применяется в производстве товаров). Оба вида товара обладают высокой стоимостью и реализуются одинаковым образом (в ювелирных магазинах или ювелирных  отделах универмагов). В то же  время нельзя признать однородными “резиновые шланги и резиновую пляжную обувь”.

В отличие от благородных металлов резина является дешевым, широко используемым материалом. В данном случае при определении однородности должны учитываться другие признаки (вид товара, цель его применения, условия сбыта товара).

Следует иметь в виду, что тождество материалов, из которых изготовлены сравниваемые товары, не является гарантией однородности этих товаров.

Например, возможность изготовления обуви из текстильных материалов (кл.25 МКТУ) не говорит о том, что обувь, как готовое изделие и текстильный материал, как готовое изделие (декорации, скатерти, гардины (кл. 24 МКТУ) стали однородными товарами.

5.2.4. Понятие «условия реализации» товаров включает пути покупки и продажи – условия сбыта товара. Это понятие является одним из вспомогательных признаков однородности товаров. Так, например, краскам, лакам сопутствуют в торговле средства для чистки, полировки. В рамках рассматриваемого признака следует учитывать также каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, опасность смешения товарных знаков выше, чем для изделий, которые распространяются в соответствии с заключенными договорами. Другим понятием вспомогательных признаков однородности товаров является понятие «круг потребителей». В зависимости от круга потребителей товары разделяются на две группы: товары широкого потребления и товары производственно–технического назначения. В отношении товаров широкого потребления при оценке степени однородности товаров должен применяться более строгий подход, чем в отношении товаров производственно–технического назначения. Потребители товаров широкого потребления сталкиваются с товарами конкретного вида и с их знаками редко, и возможность смешения ими знаков более высока. Поэтому для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино–водочные и табачные изделия и т.п., опасность смешения более высока. В отношении товаров производственно–технического назначения опасность смешения может быть меньшей, т.к. эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей–специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам такого рода относятся станки, сырьевые материалы, приборы, стройматериалы и т.п.

Третьим понятием вспомогательных признаков однородности товаров является понятие «срок пользования». Различные требования при определении однородности следует предъявлять к товарам в зависимости от того, предназначены ли они для длительного пользования или краткосрочного. При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих, например, автомобилей, холодильников, бытовых электроприборов, мебели и т.д., покупатели бывают особенно внимательны и возможность смешения здесь невелика. Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей значительно снижается, а опасность смешения соответственно увеличивается. К товарам такого рода относятся часть продуктов питания, косметических и гигиенических изделий, канцелярских товаров и т.п.

5.3. Инструментом для определения однородности товаров, установления границ поиска является Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). В основу МКТУ положены признаки однородности товаров. Однако принадлежность товаров к одному классу МКТУ не является основанием для признания товаров однородными, в силу явной невозможности четкого разделения всей коммерческой практики на 45 направлений (классов МКТУ):

а) товары одного класса могут быть неоднородными друг другу;

Пример: 16 класс, книги – 16 класс, комнатные аквариумы.

б) товары разных классов могут быть однородны;

Пример: 16 класс, выкройки для одежды – 25 класс, одежда – 26 класс, блестки для одежды.

в) явно проявляется корреспонденция товаров и услуг (товар однороден услуге);

Пример: 25 класс, одежда – 40 класс, пошив одежды;

г) услуги одного класса могут быть неоднородны;

Пример: класс 42, рассеивание облаков – класс 42, управление делами по авторскому праву.

д) услуги разных классов могут быть однородны;

Пример: класс 37, валяние тканей – класс 40, обработка тканей и других текстильных изделий.

При определении границ поиска следует учитывать приводимый ниже примерный перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары.

 

1 – 2, 3, 5, 17, 9.                                17 – 1, 2, 6, 19.

2 – 1, 3, 17.                                        18 – 25.

3 – 1, 2, 5, 21.                                               19 – 1, 17.

5 – 1, 3, 10.                                        20 – 6.

6 – 7, 9, 11, 17, 20, 21.                      21 – 3, 6.

7 – 6, 8, 9, 11, 12.                              24 – 25.

8 – 7.                                                  25 – 18, 24.

9 – 6, 7, 10, 11, 12.                            29 – 30.

10– 5, 9.                                             30 – 29.

11– 6, 7, 9.                                         32 – 33

12- 7, 9.                                              33– 32.

Примеры однородных товаров в корреспондирующих классах

1 кл. –химические вещества, используемые для брожения вин и 2 кл. –красители для ликеров, напитков;

            1 кл. –масла для обработки кожи в процессе изготовления и 3 кл. –аппараты для кожи;

            1 кл. –йоды щелочных металлов для промышленных целей и 5 кл. – йодины щелочных металлов для фармацевтических целей;

            1 кл. –замазки для трещин в деревьях и 17 кл. –замазки;

            2 кл. –протравы для кожи и 3 кл. –аппараты для кожи;

            2 кл. –краски, лаки и 17 кл. –краски, лаки изоляционные;

            3 кл. –салфетки, пропитанные косметическими средствами и 5 кл. –гигиенические салфетки;

            3 кл. –косметические наборы и 21 кл. –косметические принадлежности;

            5 кл. –бинты (перевязочный материал) и 10 кл. –бинты эластичные;

            6 кл. –пружины (скобяные изделия) и 7 кл. –пружины (детали машин);

            6 кл. –крышки металлические и 21 кл. –крышки для посуды;

            6 кл. –краны для бочек и 11 кл. –краны смесители для водопроводных труб;

            6 кл. –муфты соединительные для труб металлические и 17 кл. –муфты соединительные для труб неметаллические;

            6 кл. –фурнитура для мебели металлическая и 20 кл. –фурнитура для мебели неметаллическая, мебель металлическая, мебель;

            7 кл. –насосы (машины) и 9 кл. –насосы пожарные;

            7 кл. –вентиляторы для двигателей и 11 кл. –вентиляторы;

            7 кл. –двигатели судовые и 12 кл. –суда;

            9 кл. –устройства для регулирования тепла и 11 кл. –нагревательные приборы;

            17 кл. –синтетические смолы и 19 кл. –деготь;

            18 кл. –кожаные стельки и 25 кл. –обувь;

            24 кл. –сари и 25 кл. –одежда;

            29 кл. –паста томатная и 30 кл. –соус томатный;

32 кл. –пиво и 33 кл. –напитки алкогольные и т.д.

5.4. При определении однородности товаров рекомендуется использование методических подходов, изложенных в «Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 №198.

 

 

6. Проверка заявленного обозначения на тождество и сходство

 

6.1. Правовые основания проверки тождества и сходства до степени смешения заявленных обозначений и товарных знаков.

6.1.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

– с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров, и обладающими более ранним приоритетом;

– с зарегистрированными или представленными на регистрацию в Кыргызской Республике фирменными наименованиями, – в отношении тождественных или сходных видов деятельности, либо товаров или услуг;

– с товарными знаками других лиц, охраняемыми вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является  Кыргызская  Республика, в отношении однородных товаров и обладающими более ранним приоритетом.

 

6.1.2. В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

– с признанными в установленном порядке в Кыргызской Республике общеизвестными товарными знаками. Критерии общеизвестности товарного знака в Кыргызской Республике и порядок признания общеизвестности устанавливаются Правительством Кыргызской Республики;

– с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием.

6.1.3. В соответствии с частью 1 статьи 41 Закона использование товарного знака или обозначения, сходного с товарным знаком в отношении однородных товаров, а также общеизвестного товарного знака или обозначения, сходного с ним, или наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с наименованием места происхождения товара в отношении любых товаров, противоречащее Закону, влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством КР.

 

6.2. Понятие тождества и сходства до степени смешения

 

Согласно абзацу второму пункта 55 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми.

Согласно абзацу третьему  пункта 55  Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето–графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности – больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

 

6.3. Проведение поиска тождественных и сходных обозначений

 

Установление тождества обозначений при экспертизе заявок на товарные знаки не вызывает затруднений. Более сложным является определение сходства обозначений до степени их смешения.

Согласно абзацу четвертому  пункта 55  Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

– проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

– определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

– определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

При этом, согласно требованиям части 3 статьи 5 Закона, для сравнения заявленного обозначения с охраняемыми в КР общеизвестными товарными знаками и наименованиями мест происхождения товаров однородность товаров не учитывается.

Согласно пункту 56  Правил для установления факта тождества и сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, эксперт проводит поиск среди перечисленных ниже обозначений:

- товарных знаков, раннее зарегистрированных или заявленных на регистрацию в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров, обладающих более ранним приоритетом. При этом не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей 26Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых считаются отозванными на основании части 4 статьи 8, части 3 статьи 9 либо части 6 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с неуплатой или несвоевременной уплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 12 Закона;

- зарегистрированных или представленных на регистрацию в Кыргызской Республике фирменных наименований;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- признанных в установленном порядке в Кыргызской Республике общеизвестных товарных знаков. Критерии общеизвестности товарного знака в Кыргызской Республике и порядок признания общеизвестности устанавливаются Правительством Кыргызской Республики;

- наименований мест происхождения товаров, охраняемых в соответствии с Законом.

При определении сходства обозначений эксперту необходимо руководствоваться положениями Правил, в зависимости от вида заявленного обозначения: словесного (пункт 57), изобразительного, объемного (пункт 58), или комбинированного (пункт 59) с учетом нижеследующих дополнений.

6.4. Определение сходства словесных обозначений

Словесные обозначения сравниваются:

– со словесными обозначениями;

– с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные ниже признаки сходства словесных обозначений могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

6.4.1. Звуковое (фонетическое) сходство

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

– наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

– близость звуков, составляющих обозначения;

– расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

– наличие совпадающих слогов и их расположение;

– число слогов в обозначениях;

– место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

– близость состава гласных;

– близость состава согласных;

– характер совпадающих частей обозначений;

– вхождение одного обозначения в другое;

– ударение.

 

 

Наиболее распространенными случаями звукового сходства являются:

1) тождество звучания обозначений

Арашан – Аршан

Пейджерком – Pagercom

Ethyol - Этиол

Kris - Criss

Максимум – Макс

 

 

и Мум

 

2) тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей

Белоком - Belocon

Megalong - Megalomk

3) сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания конечных частей

            Келечек – Элечек

Берекет – Аракет

Aton - Eaton

Dalso - Delso

Komstar - Kanstar

4) тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей

Almonofen - Almunafen

 

5) тождество звучания средних частей обозначения и сходство звучания начальных и конечных частей

Aribolt - Oribold

6) фонетическое вхождение одного обозначения в другое

Альфа - Альфабанк

Заман – Замана

Diamant - Abi Diamant

В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам относятся, в частности неохраноспособные обозначения (например, Auto, Эко, Fito, Инфо, Плюс, Soft, Media) и форманты типа -мат, -ол, -дент, -кард и т.п. Например, в обозначении Autoscript auto - слабый элемент, a Script - сильный элемент. В обозначении Megaspell Mega - слабый элемент, Spell - сильный элемент.

При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Если словесное обозначение, состоящее из упомянутых выше элементов, имеет смысловое значение (например, ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ), то это обозначение при экспертизе следует оценивать в целом, без деления на части.

Часто сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов (например, Leptadent, Leptanor, Leptakon, Leptalon) или иных слабых элементов (Метастрой, Метаинфо, Метатранс, Метатур, Мета-Инвест).

Обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию (например, Leptakar и знаки, содержащие элемент Lepta, указанные выше), однако оно является сходным со всей серией знаков.

Так, например, обозначения Colper и Conter сами по себе не обладают достаточным для отказа сходством, однако добавление неохраноспособного самого по себе компонента derm приводит к возникновению сходства: Colperderm - Conterderm. С другой стороны, наличие отличающихся неохраняемых элементов или одного из них само по себе не может служить основанием для признания обозначений несходными в случае тождества отличительных элементов, например, Sason-lab и Sason-test. Однако в спорных случаях это может усиливать несходство обозначений в целом, основанное на несходстве отличительных элементов, и тем самым приводить к принятию решения о регистрации обозначения, например, Colperderm - Contermatic.

6.4.2. Графическое (визуальное) сходство

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

– общее зрительное впечатление;

– вид шрифта;

– графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

– расположение букв по отношению друг к другу;

– алфавит, буквами которого написано слово;

– цвет или цветовое сочетание.

Графическое сходство может усилить сходство обозначений или наоборот, ослабить его. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство словесных обозначений. Вследствие применения в написании обозначений разных алфавитов, они могут быть признаны не сходными до степени смешения. Например, использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений SCHUMANN и SCHAUMAN, LANCOME и LONCAME.

Обычное написание обозначений Globo и Globe усиливает их сходство. Написание же обозначения Globe в оригинальной графической манере ослабляет его сходство с обозначением Globo.

Например, написание обозначения РСК в оригинальной графической манере (рис.1) ослабляет его сходство с обозначением RSK.

 

 

 

 

                                                               Рис. 1

 

Оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к утрате им словесного характера. Изображение словесного обозначения, выполненного в оригинальной графической манере может утратить словесный характер и стать изобразительным.

Например, на рис. 2 приводится изображение словесного обозначения FUJI, выполненного в оригинальной графической манере. На рис. 3 приводится обозначение, в котором слово СОК выполнено в виде стилизованного изображения яблока.

 

 

 

 

Рис.2

 

 

 

 

 

Рис. 3

 

Экспертиза подобных обозначений должна проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изобразительным обозначениям.

 

6.4.3. Смысловое (семантическое) сходство

Примерами смыслового сходства в зависимости от причины его вызывающей, могут быть:

– например, в случае подобия заложенных в обозначениях понятий, идей – Three monks (три монаха) - Three nuns (три монахини); Pages jaunes (желтые страницы) - Page soleil (солнечные страницы); в частности, совпадение значения обозначений в разных языках – amor - amour ( любовь); “норд” - “север”;

– например, в случае совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение – Marquise de Pompadour suprime - маркиза де Помпадур; conti - paolo conti, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами (например, ДОЛИНА – ОРЕХОВАЯ ДОЛИНА);

– например, в случае противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей –  Наш покой - Ваш покой.

Смысловое сходство обозначений в отличие от графического сходства может выступать в качестве самостоятельного критерия. Наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство (например, Маг (волшебник, чародей) - Мак (цветок); Сова (птица) - Савва (мужское имя); Компас (прибор) - Конпас (изобретенное слово).

Так, например, Патентным ведомством Великобритании было принято решение о том, что сходные в фонетическом отношении знаки “IKEA” и “IDEA”, зарегистрированные для однородных товаров, не вводят в заблуждение в связи со следующим обстоятельством. Сравниваемые знаки различаются лишь одной буквой (“K” и “D”). Однако согласная буква “K”, резко выделяясь среди гласных букв, придает знаку “IKEA” сильный “скандинавский аромат”, в то время как обозначение “IDEA” ассоциируется с новой мыслью или намерением.

 

6.4.4. Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания типа Elixir D'Amour, Шапка Мономаха, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов (например, Промест инжиниринг; Дельта инвест), то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов(FASHION COLOURS – COLORS). Однако, совпадение таких элементов может усилить сходство обозначений (Kalpol international - Kolpal international), и наоборот, различие неохраноспособных элементов может способствовать увеличению несходства обозначений (Elkom plus - Elikom trusn).

6.4.5. Если в процессе экспертизы установлено, что заявленное словесное обозначение тождественно или сходно со словесным элементом, входящим в композицию комбинированного товарного знака, то эксперт должен поступить следующим образом:

а) если этот элемент является охраноспособным компонентом комбинированного знака, то заявляемому обозначению должно быть отказано в регистрации;

б) если этот элемент является неохраноспособным, то заявленное словесное обозначение, сходное с этим элементом комбинированного знака может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

6.5. Определение сходства изобразительных и объемных обозначений

            Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

– с изобразительными обозначениями;

– с объемными обозначениями;

– с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

– внешняя форма;

– наличие или отсутствие симметрии;

– смысловое значение;

– вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

– сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравнения двух обозначений является впечатление сходства, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением. Сказанное проиллюстрировано примерами в отношении изобразительных обозначений, которые могут быть отнесены к сходным до степени смешения (рис. 4, 5).

 

 

 

 

 

                                                                       Рис. 4

 

   

 

Рис. 5

 

Поскольку при зрительном восприятии осмотр объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений следует основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство, а разное - ослабляет. Например, одно и то же обозначение, по-разному расположенное на плоскости, может иметь разное смысловое значение.

Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений является вспомогательным признаком. Указанное сходство играет основную роль, как правило, при сравнении изобразительных обозначений, представляющих собой не конкретное изображение, а сочетание различных цветов и тонов (например, в виде тонов), так как отличительная способность таких обозначений основывается именно на определенном сочетании цветов и/или тонов.

Ярким примером использования цветов в качестве товарных знаков являются товарные знаки нефтяных компаний “SHELL” – комбинация красного и желтого цветов и “British Petrolium”- желтого и зеленого. Ярко высвечиваясь на бензозаправочных станциях, они в полной мере индивидуализируют компании в глазах потребителей бизнеса.

При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов:

– доминирующих элементов;

– элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);

– элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Если не удается оценить изобразительное обозначение, то в этом случае привлекается описание заявленного обозначения, которое помогает раскрыть замысел заявителя.

Если экспертом будет установлено, что заявленное изобразительное обозначение тождественно или сходно до степени смешения с основным  отличительным элементом комбинированного товарного знака, то такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Если изобразительный элемент, входящий в композицию комбинированного товарного знака, является второстепенным, занимая в знаке периферийную позицию, и не акцентирует на себе внимания, то заявленное изобразительное обозначение, тождественное или сходное с этим элементом, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

 

6.6. Определение сходства комбинированных обозначений

 

Комбинированные обозначения сравниваются:

– с комбинированными обозначениями;

– с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и положения, приведенные в разделах 6.4 и 6.5 настоящих Рекомендаций.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе благодаря неохраняемым элементам, как, например, в приведенных на рис. 6 комбинированных обозначениях, содержащих словесные элементы «ТРИУМФАЛЬНАЯ ВОДКА» и «ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША».

 

 

 

Рис. 6

 

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, таки его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Например, комбинированные обозначения, предназначенные для использования в отношении товара «пиво», приведенные на рис. 7, одно из которых содержит слово «ТЕПЛО», а другое содержит словосочетание «TEPLOIMPORT», могут рассматриваться как сходные до степени смешения благодаря доминированию в обоих обозначениях словесного элемента «TEPLO».

 

   

 

Рис. 7

 

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции – индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения. Например, обозначения, приведенные на рис.8, могут рассматриваться как сходные до степени смешения, поскольку они содержат словесные элементы «ОМЕГА», являющиеся тождественными по звуковому и смысловому признакам.

 

   

 

Рис. 8

 

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком. Например, комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «mobicard», (рис. 9) может рассматриваться как сходное до степени смешения со словесным товарным знаком «MOBICARTE».

 

 

 

 

 

          MOBICARTE

 

 

Рис. 9

 

Изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит оттого, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что изобразительные элементы обозначений тождественны или сходны до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, то такие комбинированные обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения при различных словесных элементах (рис. 10).

 

 

 

 

 

Рис. 10

 

Если при сравнении изобразительного элемента комбинированного обозначения с изобразительным товарным знаком будет установлена их тождественность или сходство до степени смешения, то заявленное комбинированное обозначение может быть отнесено к сходным до степени смешения с выявленным изобразительным знаком (рис. 11).

 

   

 

Рис. 11

 

Следует учитывать, что имеются изобразительные элементы, часто использующиеся в товарных знаках разными лицами, утратившие в связи с этим различительную способность (например, изображение земного шара, пятиконечной звезды). Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях подобных элементов не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения (рис. 12).

 

 

Рис. 12

 

В том случае, если при экспертизе комбинированного обозначения будет установлено, что его элемент, не относящийся к общей композиции обозначения, тождественен товарному знак у другого лица, охраняемому в Кыргызской Республике в отношении однородных товаров, оценка охраноспособности заявленного комбинированного обозначения проводится по другому основанию для отказа в  регистрации товарного знака, а именно определяется способность ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

При проверке заявленного обозначения на тождество и сходство рекомендуется использование методических подходов, изложенных в «Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197.

 

7. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям

части 1 статьи 5 Закона

 

7.1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров и обладающими более ранним приоритетом.

Согласно абзацу второму пункта 56 Правил при проведении экспертизы на тождество и сходство не учитываются:

– товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей 26 Закона;

– товарные знаки, заявки на регистрацию которых, считаются отозванными или отозваны соответственно на основании части 4 статьи 8, части 3 статьи 9 или части 6 статьи 10 Закона;

– заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана;

– заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с неуплатой или несвоевременной уплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 12 Закона.

Согласно положению рассматриваемого пункта заявителю, подавшему заявку на товарный знак, может быть противопоставлена заявка или более ранее право другого лица.

Это означает, что заявка или более ранняя регистрация товарного знака самого заявителя (или его правопредшественника) заявителю не могут быть противопоставлены.

Закон не исключает совместную подачу заявки и совместное владение правами двумя или большим числом лиц. В этих случаях могут возникать сомнения, касающиеся понятия «другое лицо».

Если при сравнении заявителей или владельцев хотя бы один из созаявителей или один из совладельцев права является новым, то заявителем является «другое лицо».

7.2. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, с зарегистрированными или представленными на регистрацию в Кыргызской Республике фирменными наименованиями, – в отношении тождественных или сходных видов деятельности, либо товаров или услуг.

Действующее законодательство допускает, что одно и то же словесное обозначение может получить правовую охрану и в качестве товарного знака, и фирменного наименования. Так согласно статье 1105 раздела V части II ГК КР «фирменное наименование юридического лица может быть использовано в принадлежащем ему товарном знаке» и согласно статье 21 Закона КР «О фирменных наименованиях» «фирменное наименование может использоваться в качестве составной части обозначений товарного знака, знака обслуживания, может полностью совпадать с указанными обозначениями, может быть также частью одного или нескольких регистрируемых обозначений, принадлежащих одному и тому же владельцу».

Если владелец фирменного наименования и владелец товарного знака производят и предлагают потребителям однородные товары, то в результате этого может возникнуть опасность введения потребителей в заблуждение. Возникновение таких коллизий обусловлено тем, что по своей правовой природе оба этих права являются абсолютными и исключительными. «Равноправность» фирменного наименования и товарного знака вытекает из статьи 1(2) Парижской конвенции, которая называет их объектами промышленной собственности, а также из статьи 1037 раздела V части II ГК КР, которая называет их объектами интеллектуальной собственности, а точнее, средствами индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг. Разрешение такого спора будет напрямую зависеть от того, какое из обозначений – фирменное наименование или товарный знак – имеет более ранний приоритет.

Экспертиза товарного знака по рассматриваемому пункту Закона проводится в отношении фирменных наименований, предназначенных для тождественных или сходных видов деятельности.

Понятие «вид деятельности» хозяйствующих субъектов определяется как процесс, приводящий к получению однородного набора продукции товаров и услуг. Каждый вид экономической деятельности может, как правило, описываться как производство характерных для него товаров и услуг. Однако, в ряде случаев скорее производственный процесс или используемое сырье, чем выпускаемая продукция, является определяющими признаками соответствующего вида деятельности.

Тождественные или сходные виды деятельности – это виды деятельности, относящиеся к тому же виду, которые при маркировке сходными обозначениями могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному хозяйствующему субъекту.

В качестве инструмента для определения тождественности или сходства видов деятельности применяется Государственный классификатор видов экономической деятельности (ГКЭД), для определения однородности товаров или услуг – МКТУ.

В отношении тождественных или сходных видов деятельности, часть 2 статьи 5 Закона допускает возможность регистрации обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным или представленным на регистрацию в Кыргызпатент фирменным наименованием, при условии предоставления согласия владельца такого фирменного наименования на регистрацию этого обозначения (см. пункт 8 Рекомендаций).

7.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми вступившими в установленном законом порядке силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, в отношении однородных товаров и обладающими более ранним приоритетом.

Поиск на тождество и сходство до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми в КР в соответствии с международными договорами КР проводится среди:

– международных знаков, заявленных или получивших в КР правовую охрану на основе Мадридского  соглашения о международной регистрации знаков;

– международных знаков, заявленных или получивших в КР правовую охрану на основе Протокола к Мадридскому соглашению, участницей которых является КР.

 

8. Положение части 2 статьи 5 Закона

 

8. Согласно части 2 статьи 5 Закона при условии представления согласия владельца товарного знака допускается регистрация обозначения, сходного до степени смешения в отношении однородных товаров с:

– товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в КР на имя другого лица в отношении однородных товаров и обладающими более ранним приоритетом;

– фирменными наименованиями, ранее зарегистрированными или представленными на регистрацию в КР;

– международными знаками, заявленными или получившими в КР правовую охрану на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков;

– международными знаками, заявленными или получившими в КР правовую охрану на основе Протокола к Мадридскому соглашению;

– признанными в установленном порядке общеизвестными в КР товарными знаками, охраняемыми в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции.

Рассматриваемая норма Закона допускает возможность представления заявителем «писем-согласий», т.е. «разрешений» от владельцев старших прав на регистрацию сходных до степени смешения младших знаков, т.е. допускается чтобы фирмы-владельцы знаков, как словесных, так и изобразительных, сходных с комбинированным знаком, заявленным их конкурентом, дали согласие на регистрацию такого знака.

При этом экспертиза принимает во внимание письмо-согласие в пользу заявителя, и может вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, когда такое обозначение и противопоставляемый товарный знак являются сходными до степени смешения, а перечень товаров не является однородным.

В случаях, когда заявленное обозначение и противопоставляемый товарный знак тождественны, а перечень товаров является однородным, экспертиза не принимает во внимание представленное письмо-согласие.

Письма-согласия должны быть в произвольной форме, но должны включать в себя:

– номер заявки;

– изображение младшего товарного знака;

– товары и услуги, на маркировку которых младшим знаком, дано согласие владельца старшего знака;

– номер и изображение старшего товарного знака.

Если диапазон товаров (услуг), приведенных в письме-согласии, уже диапазона товаров (услуг), указанных в перечне заявки на младший знак, то этот перечень должен быть приведен в соответствие с товарами (услугами), указанными в письме-согласии.

При проверке письма-согласия рекомендуется использование методических подходов, изложенных в «Рекомендациях по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190.

 

 

 

 

 

 

9. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям

части 3 статьи 5 Закона

 

9.1.Требования пункта 1 части 3 статьи 5 Закона

 

9. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с признанными в установленном порядке в КР общеизвестными товарными знаками.

Общеизвестными признаются товарные знаки, которые в результате их интенсивного использования стали широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров определенного юридического или физического лица, т.е. общеизвестными являются товарные знаки, которые маркируют товары, заслужившие у потребителей признание и оценивающиеся ими как товары гарантированного качества.

Поиск на тождество и сходство до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения в качестве товарного знака с общеизвестными товарными знаками производится среди товарных знаков, признанных в установленном порядке  общеизвестными в КР в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции.

Правовая база решения конфликта заявленных обозначений на регистрацию товарных знаков с общеизвестными товарными знаками КР включает:

1. Статью 6 bis об общеизвестных товарных знаках

Статья 6 bis обязывает страны Союза отказывать в регистрации или аннулировать ее, а также запрещать применение товарного знака, если он представляет собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способен вызвать смешение с другим товарным знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции, и используется для идентичных  или подобных продуктов». Т.е. использование или регистрация знака, который можно спутать и общеизвестным, должна быть запрещена. При этом не требуется от владельца общеизвестного товарного знака регистрация или использование его знака на территории страны испрашивания. Основанием для предоставления охраны служит факт не регистрации, а признания общеизвестности знака в стране регистрации или использования либо в стране испрашивания охраны.

2. Статью 16(3) ТРИПС об охране общеизвестных знаков в отношении неоднородных товаров и услуг

Данная статья предусматривает распространение ст. 6 bis Парижской конвенции на знаки обслуживания, а также расширяет объем прав владельца общеизвестных знаков путем запрещения третьим лицам использовать знаки, тождественные зарегистрированным общеизвестным, для маркировки неоднородных товаров и услуг.

Статья 16(3) ТРИПС применима и в случае, когда смешение отсутствует, но создаются либо неблагоприятные ассоциации, либо происходит размывание границ общеизвестного знака, зарегистрированного для определенных товаров и услуг. Например, когда знак «Mercedes» используется для маркировки живых роз, «Kodak» - для пианино, «Rolls-Royce» - для радиодеталей, «Marlboro»- для звуконосителей.

Данная статья также может быть применена в отношении неоднородных товаров в случае ослабления, т.е. снижения способности общеизвестного знака идентифицировать и различать товары и услуги, независимо от того, есть ли конкуренция между владельцем известного знака и другими лицами или вероятность смешения, либо введение в заблуждение.

В силу сказанного эксперт, обнаружив, что заявленное обозначение тождественно или сходно с общеизвестным товарным знаком, должен вынести решение об отказе в регистрации, обосновав его либо ссылкой на пункт 1 части 3 статьи 5 Закона.

3. Пункт 1 части 3 статьи 5 Закона

Согласно этому пункту «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с признанными в установленном порядке в КР общеизвестными товарными знаками. Критерии общеизвестности товарного знака в КР и порядок признания общеизвестности определены Положением «об общеизвестных товарных знаках», утвержденным постановлением Правительства КР от 24 августа 2000 г. №520.

Положения данного пункта Закона в большей степени отвечают нормам международных соглашений. Формулировка «в отношении любых товаров» в соответствии с абзацем 2 пункта 3 раздела I Положения об общеизвестных товарных знаках в КР уточняется так: «общеизвестный товарный знак охраняется не только в отношении товаров, в связи с которыми знак получил свою известность, но и в отношении всех товаров».

4. Пункт 18 раздела IV Положения об общеизвестных товарных знаках

Согласно этому пункту «товарный знак считается конфликтующим, если он или его существенная часть, представляет собой воспроизведение, имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного товарного знака, и может вызвать смешение, если этот знак или его существенная часть используются, являются предметом заявки на регистрацию, или зарегистрированы в отношении товаров, которые являются тождественными или сходными с товарами, к которым применяется общеизвестный товарный знак.

Независимо от товаров, в отношении которых товарный знак используется, является ли он предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, этот знак будет считаться находящимся в противоречии с общеизвестным товарным знаком, если он весь или его существенная часть представляет собой воспроизведение,  имитацию, перевод или транслитерацию общеизвестного знака и если:

– использование этого знака будет указывать на связь между товарами, в отношении которых этот знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован, и владельцем общеизвестного товарного знака и будет причинять ущерб его интересам;

– использование этого знака причинит ущерб или ослабит недобросовестным образом отличительный характер общеизвестного знака;

– этот знак недобросовестным образом использует преимущества отличительного характера общеизвестного знака».

При этом следует иметь в виду, что применительно к конфликтующим товарным знакам эти условия действуют независимо от товаров, в отношении которых знак используется, является предметом заявки на регистрацию или зарегистрирован.

Применение такого знака третьим лицом может натолкнуть потребителя на ошибочный вывод о происхождении товаров, маркированных таким знаком. Помимо введения потребителей в заблуждение такое использование может подорвать репутацию общеизвестного знака.

 

9.2. Требования пункта 2 части 3 статьи 5 Закона

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием.

Не допущение к регистрации в качестве товарного знака обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемыми в КР наименованиями мест происхождения товаров, не только в отношении однородных, но и любых товаров принципиально.

Наименование места происхождения – это географическое название страны или местности (области), используемое для обозначения товара, происходящего из этой страны или местности (области), если свойства или особенности этого товара исключительно или в существенной мере определяются характерными для страны или местности (области) природными условиями и/или людскими факторами.

Наименования мест происхождения товаров имеют огромное экономическое значение, поскольку сопровождают товар, единственный в своем роде, обладающий особыми специфическими свойствами, обусловленными географической средой места его происхождения.

Индивидуализация товаров с помощью наименований мест происхождения товаров увеличивает их сбыт, а значит, прибыль обладателей права пользования рассматриваемым средством индивидуализации.

В связи с этим часто возможны случаи незаконного использования наименования места происхождения товара в отношении товаров, которые не производятся в границах географического объекта, названия которых входят в состав наименования места происхождения товара, и, соответственно, не обладают уникальными, специфическими свойствами.

Примеры наименований мест происхождения товаров, зарегистрированных в КР: Ыссык-Ата, Джалал-Абад, Ак-Суу, Арашан-Бешбелчир, Узгенский рис.

Наименование места происхождения дает понять покупателю, что данный продукт происходит из определенного географического региона. Поэтому в регистрации товарного знака, воспроизводящего такое наименование, может быть отказано, если по своему характеру такой знак способен ввести в заблуждение общественность.

Противопоставляемое наименование места происхождения товара должно быть зарегистрировано на законном основании для конкретного товара, и только тогда оно может учитываться при экспертизе позже заявленных товарных знаков других лиц.

Закон и Правила, не содержат правовой нормы, прямо или косвенно запрещающей регистрацию в качестве словесных товарных знаков обозначений, являющихся одновременно наименованием места происхождения товаров (для лиц, имеющих право пользования таким наименованием). Лицом, имеющим право пользования наименованием места происхождения товара – считается  лицо, внесенное в Госреестр наименований мест происхождения товаров.

Проявленный в пункте 2 части 3 статьи 5 Закона подход объясняется спецификой рассматриваемого средства индивидуализации. Наименование места происхождения товара в личном качестве никому не принадлежит. Изготовитель получает лишь право пользования им. Это дает возможность всем изготовителям, находящимся на одном и том же географическом объекте, выпускающим один и тот же товар, который обладает одними и теми же основными особыми свойствами, определяемыми географической средой данного объекта (природными условиями и/или людскими факторами), включать в свои товарные знаки в качестве неохраняемого элемента соответствующее наименование места происхождения товара при условии, что каждым из таких изготовителей получено право на пользование этим наименованием.

            Таким образом, установлено, что охраняемое наименование места происхождения  товара никогда не может быть объектом исключительного права на товарный знак, принадлежащий любому лицу; это правило действует независимо от того, для каких товаров предназначен этот товарный знак.

Другими словами, охраняемое на территории КР наименование места происхождения товара не может выступать в качестве объекта товарного знака. Однако наименование места происхождения регистрируется в качестве товарного знака, как правило, в составе комбинированного знака, т.е., наименование места происхождения товара может присутствовать в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, но при соблюдении следующих условий:

1) если правообладатель такого знака является обладателем свидетельства на право пользования данным наименованием;

2) если наименование места происхождения товара охраняется применительно к товарам, для индивидуализации которых регистрируется товарный знак.

             Регистрация наименований географических объектов в качестве товарных знаков может привести к конфликту с наименованиями мест происхождения товаров, поскольку наличие охраняемого товарного знака не является препятствием для регистрации обозначения как наименования места происхождения товара. Обозначение будет поставлено под охрану, если оно соответствует части 1 статьи 27 Закона, т.е. определению наименования места происхождения товара.

Конфликт может также возникнуть в случае, если до подачи заявки на регистрацию товарного знака при проведении поиска в отношении зарегистрированных товарных знаков или поданных на них заявок потенциальный заявитель не охватит информацию, касающуюся зарегистрированных наименований мест происхождения товаров. Охраняемое наименование места происхождения товара может быть противопоставлено и той заявке на товарный знак, которая имеет более ранний приоритет: регистрация товарного знака по такой заявке не должна производиться.

Однако если товарный знак был зарегистрирован до того, как наименование места происхождения товара получило правовую охрану, то регистрация товарного знака сохраняет силу. При проведении такого поиска, исходя из положений пункта 2 части 3 статьи 5 Закона, необходимо проанализировать данные о зарегистрированных наименованиях мест происхождения товаров в отношении любых товаров.

Также при проведении экспертизы возможен конфликт между товарным знаком и наименованием места происхождения товара, когда:

– заявка на регистрацию товарного знака поступила или регистрация произведена после того, как наименование места происхождения товара получило широкую известность у потребителя в отношении определенного товара, происходящего из указанного места. При этом не имеет значения, зарегистрировано данное наименование места происхождения товара или нет. Факт более ранней регистрации наименования места происхождения товара только облегчает подтверждение старшего права на данный объект.

– известность наименования места происхождения в отношении определенного товара наступила после того, как товарный знак получил правовую охрану.

– оба события наступили одновременно.

Как следует из международной практики, в первом случае международными соглашениями и законодательными актами предусматривается возможность для заинтересованных лиц оспорить регистрацию товарного знака, если она произведена в ущерб наименованию места происхождения товара.

Что же касается товарных знаков, зарегистрированных до даты подачи заявки на регистрацию наименования места происхождения товара, то их использование допускается и сохраняет силу независимо от регистрации этих обозначений в качестве наименования мест происхождения товаров при условии, что товарные знаки отвечают требованиям охраноспособности.

Конфликт между товарным знаком и наименованием места происхождения товара в большинстве случаев разрешается по принципу «первый во времени – первый в праве».

Соотношение прав между товарным знаком и наименованием места происхождения товара регулируется также Парижской конвенцией.

В статье 6 quinquies Парижской конвенции указано следующее: каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть.

Так, например, если товарный знак, включающий в качестве элемента наименование места происхождения товара, совпадающее с одноименным наименованием минеральной воды, надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения, такой знак может быть заявлен в других странах Союза.

Если случится, что заинтересованные лица – владельцы товарных знаков воспользуются статьей 43 Закона, в соответствии с которой, если международным договором КР установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. При рассмотрении спора, несомненно, будут приняты во внимание положения Парижской конвенции.

В соответствии с пунктом А-(1) статьи 6 quinquies Парижской конвенции, при регистрации такого обозначения возможно требование свидетельства о регистрации этого же знака в стране происхождения.

Справочным фондом в данном случае являются словари и энциклопедии географических названий, географические атласы.

 

 

 

 

10. Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям

части 4 статьи 5 Закона

 

10.1. Требования пункта 1 части 4 статьи 5 Закона

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 5 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Кыргызской Республики в отношении однородных товаров фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования до даты приоритета заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Правовая база решения конфликта заявленных обозначений на регистрацию товарных знаков с известными фирменными наименованиями включает:

1. Статью 10 bis о запрете недобросовестной конкуренции Парижской конвенции

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции использование третьим лицом известного фирменного наименования следует рассматривать как акт недобросовестной конкуренции, направленной на создание у покупателей ошибочной уверенности в том, что производителем товара является известная фирма или ее филиал, или другое связанное с ней предприятие. При этом товары не обязательно должны быть однородными.

2. Пункт 1 части 4 статьи 5 Закона

В соответствии с рассматриваемым пунктом Закона «не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Кыргызской Республики в отношении однородных товаров фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования до даты приоритета заявки на товарный знак в отношении однородных товаров».

Законом не предусмотрено, кем и каким образом определяются критерии известности фирменных наименований в КР.

При проведении экспертизы заявленного обозначения основание для отказа по рассматриваемому пункту не анализируется, но оно может быть принято во внимание, при рассмотрении возражения в Апелляционном совете Кыргызпатента. При этом, на стадии экспертизы заявитель должен быть проинформирован о возможности оспаривания заинтересованными лицами правомерности регистрации товарного знака. Т.е. согласно статье 25 Закона любое лицо может подать возражение в Апелляционный совет против регистрации товарного знака в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, решение которого может быть обжаловано в суде.

Под любым лицом, упомянутым в рассматриваемом пункте Закона, понимается лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены. Другими словами, это лицо, считающее, что зарегистрированный товарный знак воспроизводит известное на территории КР фирменное наименование (или его часть), принадлежащее ему, или другому лицу, но иному чем владелец товарного знака. При этом подразумевается, что право на фирменное наименование возникло ранее даты поступления заявки на товарный знак.

 

10.2. Требования пункта 2 части 4 статьи 5 Закона

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие наименования известных в Кыргызской Республике произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемника.

10.2.1. Вышеизложенное основание для отказа в регистрации определяет обозначения, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, поскольку они являются объектами авторского права, принадлежащего третьим лицам.

К числу объектов авторского права способных выполнять функции товарного знака относятся названия уже известных литературных произведений, фильмов, оригинальные персонажи или цитаты из таких произведений.

Основными показателями известности являются, в частности, факт включения в энциклопедии и/или справочники, словари, широкое представление в периодических изданиях, в радио-телевизионных передачах.

Анализируемая норма Закона не допускает регистрацию в качестве товарного знака на имя третьих лиц произведений, которые как было отмечено «известны в Кыргызской Республике». При этом практика экспертизы такова, что под известностью понимается не просто известность, а широкая известность, более того общеизвестность.

Специальные ограничения исключительных прав на название произведения нужны для того, чтобы ограничить применение известного названия третьими лицами в коммерческих целях. То есть только в тех случаях, когда название произведения используется в коммерческих целях, для товарных знаков, самостоятельно, независимо от произведения, у автора возникают права на запрет воспроизведения названия произведения. При этом права автора не являются бесспорными, а наоборот, требуют доказательств того, что регистрация третьими лицами товарного знака, совпадающего с названием  его произведения, была сделана преднамеренно, с целью получения незаслуженной прибыли, приобретенной вследствие широкой известности, как самого произведения, так и его названия.

Вместе с тем условие «известности» применяется к названиям произведений науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, но не применяется к самому произведению искусства или его фрагменту, поскольку произведение является самостоятельным, равноправным по отношению к товарному знаку объектом права (авторского права). Другими словами, любые отдельные части произведения, являющиеся оригинальными, охраняются авторским правом сами по себе, например: образ персонажа мультфильма (например, «Волк», «Заяц») охраняется авторским правом, т.к. рисунок — это форма образа.

В этом случае запрет на регистрацию в качестве товарного знака должен распространяться на любое произведение искусства или его фрагмент.

10.2.2. Условием возможности регистрации перечисленных выше обозначений является согласиена это первоначального обладателя авторского права (автора) или производного обладателя (наследника или иного правопреемника).

Отсутствие документа – согласия обладателя авторского права исключает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Препятствовать регистрации товарного знака могут лишь объекты, на которые распространяется действующее авторское право. Если же таковое не возникло или прекратило свое существование, будучи ограниченным законом во времени, то и препятствий с этой стороны к регистрации объекта авторского права любым лицом в качестве товарного знака не будет. Так, не охраняются авторским правом:

– произведения, срок охраны которых уже истек, т.е. ставшие общественным достоянием (статья 28 Закона КР «Об авторском праве и смежных правах»);

–  произведения народного творчества (поскольку их авторы неизвестны).

Не препятствует для регистрации в качестве товарного знака произведения самим обладателем авторского права. Вопрос о столкновении, а следовательно, и о необходимом разделении прав возникает в случае, когда обладатель авторского права не совпадает с владельцем (или заявителем) товарного знака.

10.2.3. При рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков, совпадающих с рассматриваемыми обозначениями, необходимо иметь в виду, что регистрация любых обозначений в качестве товарных знаков должна осуществляться после проведения экспертизы на их соответствие требованиям различительной способности(см. пункт 1.1 Рекомендаций).

Различительной способностью, к примеру, обладают такие широко известные в КР произведения литературы и искусства, как «Ак кеме», «Плаха» (романы Ч. Айтматова), «Золотая осень» (фильм Т. Океева), «Боз салкын» (фильм Э. Абдыжапарова).

Иначе могут быть оценены такие общеупотребительные обозначения, как «цемент», «ревизор», «финансист», являющиеся названиями достаточно известных произведений соответственно А. Гладкова, Н. Гоголя, Т. Драйзера. Исходя из требований Закона в отношении товаров строительной организации, услуг налоговой службы и банка эти обозначения могут рассматриваться как неохраноспособные, как указывающие характер деятельности соответствующих организаций.

Названия известной поэмы Т. Уметалиева “Кубат”, известного романа К. Каимова «Атай» даны по имени популярных персонажей и могут регистрироваться в качестве товарного знака без согласия его правопреемников, поскольку они всего лишь совпадают со словами живого языка. То же самое касается имен таких популярных персонажей из фильмов, например, «Мать Олениха», «Незнакомка», «Салтанат».

 

10.3. Требования пункта 3 части 4 статьи 5 Закона

 

            В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, а в случае, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры КР, - без разрешения Правительства КР.

            10.3.1. Регистрация обозначений, воспроизводящих фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле (далее – фамилии), в качестве товарных знаков возможна, если обозначение, которое состоит из фамилии или включает фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя.

Обладающими различительной способностью считаются обозначения:

– в виде сочетания фамилии с именем или инициалами;

– в виде комбинации только имени с любыми словесными элементами, создающими конкретный образ для обозначения, например, «Татьянина любовь»;

– представляющие собой аббревиатуру, образованную как от начальных букв собственных имен, так и от частей слов (в виде сложного слова) при условии, что она не совпадает с общеизвестной аббревиатурой;

– в виде личной подписи в любом ее исполнении, особенно в комбинации с другими элементами.

Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только фамилией, не подпадает под действие рассматриваемого пункта Закона, и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, и т.д., экспертом может быть сделан вывод о том, что фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более убедительным, чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия. При этом вывод об отсутствии различительной способности не может зависеть от того, что фамилия указана во множественном числе, например «Петровы», или в каком-либо падеже с предлогом «От Петрова».

Придание различительной способности распространенным фамилиям может быть достигнуто, в частности, путем исполнения фамилии оригинальным шрифтом, при добавлении имени, имени и отчества или инициалов носителя фамилии, а также путем использования цвета и т.д. Обозначению, включающему фамилию, тем более вероятно может быть предоставлена правовая охрана, чем оригинальнее элемент, находящийся в комбинации с ней. Простое добавление указания товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, вряд ли может служить обстоятельством, увеличивающим различительную способность фамилии. Изобразительный же элемент либо описание товаров в оригинальной графической манере могут усилить различительную способность обозначения, уменьшая влияние фамилии.

Считаются не обладающими различительной способностью обозначения, состоящие:

– исключительно из женского или мужского имени;

            – исключительно из фамилии, как известной в стране, так и неизвестной.

10.3.2. При экспертизе заявленного обозначения, включающего фамилию или состоящего из фамилии, для решения вопроса, воспринимается ли обозначение как фамилия, имеются следующие критерии:

            – степень «редкости» фамилии;

            – носит ли кто-либо еще заявленную фамилию;

            – имеет ли заявленное обозначение другие значения;

            – воспринимается ли заявленное обозначение как фамилия;

            – имеет ли написание заявленной фамилии высокую степень стилизации.

При проведении экспертизы следует учитывать следующее:

– общеизвестные в стране имена способны различать товары среди однородных;

– неизвестное на дату подачи заявки имя сможет приобрести различительную способность только со временем, но будучи конкретным и полным собственным именем физического лица, оно также способно отличать товар этого лица или товар, продаваемый под этим именем;

– в случае совпадения собственного имени физического лица с общеизвестным лицом в стране, в отношении которого могут возникнуть ассоциации, такое имя могло бы стать знаком в сочетании с другими элементами, устраняющимися всякую возможность смешения. Например, «Ельцин - обувных дел мастер»;

– во избежание смешения с общеизвестным именем необходимо - для придания большей различительности - добавить элемент в виде изображения человека (фотографию, рисунок, подпись и т.д.).

При проведении экспертизы обозначений, включающих фамилию с помощью источников информации необходимо установить, не подпадает ли заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, под действие следующих законодательных положений:

            – пункта 3 части 4 статьи 5 Закона, т.е. не является ли обозначение, воспроизводящим фамилию, являющуюся достоянием истории и культуры;

– пункта 2 части 1 статьи 4 Закона, т.е. не тождественна ли фамилия на государственном либо официальномили каком-либо ином языке, например английском, немецком, французском, испанском, итальянском, описательному обозначению, общепринятому символу или термину или какому-либо иному обозначению, регистрация которого в отношении каких-либо определенных товаров и/или услуг не допустима.

Заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению, воспроизводящему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если она является не только именем собственным, но и имеет смысловое словарное значение, которое в соответствии с действующим законодательством не может служить препятствием для регистрации в отношении заявленных товаров и услуг. Например, может быть предоставлена правовая охрана фамилии «Муха», заявленной в отношении товара «музыкальные инструменты», фамилии «Перекати-поле», заявленной в отношении услуг по организации путешествий, фамилии «Скрытный», заявленной в отношении адвокатских услуг.

В случаях, если фамилия соединяется в обозначении с другими элементами, необходимо оценить ее смысловое и пространственное положение в обозначении (занимает оно доминирующее или не доминирующее положение).

Заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, если оно представляет собой неправильно написанную фамилию, в том случае, если неправильно написанная фамилия имеет смысловое словарное значение, которое может быть зарегистрировано в соответствии с  действующим законодательством в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

В случае, если фамилия, не имеющая смыслового словарного значения, составляет часть обозначения, и заявителем не представлены материалы, подтверждающие, что фамилия воспринимается потребителем как обозначение товаров производителя, обозначение может быть зарегистрировано с указанием фамилии в качестве неохраняемого элемента.

10.3.3. Проведение экспертизы обозначений, в качестве товарных знаков, представляющих собой фамилии знаменитостей требуют особого подхода. Это связано с тем, что такие фамилии могут активно использоваться для рекламы и иных коммерческих целей, а также с тем, что их регистрация может вводить потребителя в заблуждение в отношении товара или его производителя. Например, товарный знак, представляет собой фамилию знаменитости (включает в себя такую фамилию), вызывающую ассоциации с территорией страны, с которой связывается имя этой личности. Исходя из этого подача заявки на регистрацию фамилии такой личности заявителем, находящимся на территории другой страны, может вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара.

Вместе с тем необходимо отметить, что не всегда имя, известное как историческое лицо конкретной страны, способно ввести потребителей в заблуждение. В определенных случаях это может быть лишь яркий образ. Например, имя известного французского писателя «Жюль Верн» могло бы в случае его регистрации для издательских услуг ввести в заблуждение, но в отношении туристических услуг  - это только образ, ассоциируемый с романтикой путешествий.

10.3.4. В отношении лиц, сыгравших определенную роль в истории и культуре страны и умерших более 50 лет назад, не следовало бы отказывать в выборе их имени в качестве товарного знака. Для всех живущих в настоящее время – это определенные символы той или иной эпохи. Примерами таких обозначений являются «Петр I», «Суворов», «Степан Разин», «Шабдан баатыр», «Байтик баатыр» и т.д., т.е. это фамилии лиц, сыгравших определенную роль в истории и культуре страны.

При этом необходимо соблюдать принципы этики, т.е. следует исключать случаи регистрации обозначений, где известные в стране имена подвергаются осквернению. Может быть принято решение об отказе в регистрации фамилии в качестве товарного знака для маркировки сигарет или спиртных напитков, мотивированное тем, что его регистрация будет противоречить общественным интересам, согласно пункту 3 части 4 статьи 5 Закона, по следующей причине, например, если заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию выдающегося человека, которого уважают и чтут в стране.

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из фамилии или включающих фамилию, целесообразно использовать информацию, содержащуюся в энциклопедиях, толковых и других словарях, в том числе имен и фамилий, справочниках, в частности, именных телефонных, данных переписи, если таковые имеются.

10.4. Требования пункта 4 части 4 статьи 5 Закона

            В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, права на которые в КР принадлежат другим лицам, если промышленный образец обладает более ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию товарным знаком.

Запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих промышленные образцы предусмотрен для предотвращения возникновения коллизий между правом на товарный знак и правом на запатентованный  промышленный образец.

Сопоставительный анализ законодательств по товарным знакам и промышленным образцам показывает, что эти объекты промышленной собственности являются «смежными», с параллельной правовой охраной.

Так, согласно положениям части 3 статьи 2 Закона, в качестве товарного знака могут быть, в частности, зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с абзацем третьим пункта 5  Правил на товарные знаки к изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. Согласно абзацу четвертому пункта 5 этих же Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Патентного закона к промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

Положениями пункта 3.1 Правил на промышленные образцы установлено, что промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или составлять их сочетание. Объемные промышленные образцы представляют собой композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная структура. Плоскостные промышленные образцы характеризуются линейно-графическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом.

Ниже приведен перечень разновидностей одних и тех же объектов, пригодных для правовой охраны, как в качестве товарных знаков, так и в качестве промышленных образцов.

Объемные изделия (тара, упаковка, сосуды):

– бутылки, флаконы, банки;

– контейнеры, коробки;

– тюбики, капсулы;

– канистры, фляги;

– штофы, лафитники.

Плоскостные изделия:

– ярлыки, эмблемы, бандероли, этикетки, обертки;

– марки, календари, почтовые конверты, открытки;

– обложки для книг, суперобложки, шмуцтитулы;

– билеты входные, лотерейные;

– карточки кредитные, визитные.

Примером ситуации, приводящей к столкновению интересов владельца товарного знака и владельца патента на промышленный образец является выданный в РФ патент на промышленный образец «Упаковка для водки» на имя Производственно - издательской фирмы «Визир». На упаковке имеется в том числе надпись «Водка изготовлена Орловским акционерным обществом «КРИСТАЛЛ». Потребителю на протяжении длительного периода хорошо известна ликеро - водочная продукция Московского завода «Кристалл», словесный элемент «Кристалл» которого зарегистрирован в качестве товарного знака.

Несмотря на отсутствие в перечне существенных признаков промышленного образца словесного элемента «КРИСТАЛЛ», использование его на упаковке для водки нарушает исключительные права Московского завода «Кристалл» - владельца товарного знака.

При проведении экспертизы заявленного обозначения на соответствие требованиям рассматриваемого пункта проверка проводится не только среди товарных знаков, но и промышленных образцов:

            – зарегистрированных с более ранним приоритетом;

            – охраняемых на основании их международной регистрации.

При проверке обозначений, последние сравниваются с промышленными образцами, относящимися к изделиям того же вида.

Общие принципы экспертизы при этом те же, что и при экспертизе изобразительных и объемных обозначений (см. пункт 6.5 Рекомендаций).

При выявлении тождественности заявленного обозначения с промышленным образцом, охраняемым патентом, эксперт должен поступать следующим образом:

– если промышленный образец защищен патентом, то заявленному обозначению должно быть отказано в регистрации, т.к. исключительный характер права на товарный знак вступает в противоречие с принципом использования промышленного образца, охраняемого патентом;

– если тождественное обозначение заявлено владельцем патента на промышленный образец, то оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900