FaLang Language Switcher

  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин чечими менен ЖАКТЫРЫЛГАН

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) төрагасынын буйругу менен
БЕКИТИЛГЕН

2012-жылдын «20»декабры, №2

 

2013-жылдын «25» июну № 111

 Улуттук каттоодогу товардык белгилерди эл аралык каттоого алмаштыруу жол-жоболоруна тиешелүү документтерди кароонун тартиби

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2-августундагы № 164 буйругунун редакциясында)

I. Жалпы жоболор

1. Бул тартип Кыргыз Республикасынын “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Мыйзамында белгиленген жол-жоболоштуруу боюнча катталган товардык белгини жана тейлөө белгилерин (мындан ары – товардык белги) улуттук каттоону, белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид Макулдашуусуна Протоколдо (мындан ары – Мадрид макулдашуусуна протокол) жана белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид Макулдашуусунда белгиленген жол-жоболоштуруу боюнча катталган товардык белгилерди эл аралык каттоого алмаштырууга тиешелүү документтерди Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (мындан ары – Кыргызпатент)  каралган маселелерди жөнгө салат.

2. Мадрид макулдашуусунун 4-bis статьясына жана Мадрид макулдашуусуна Протоколдун 4-bis статьясына ылайык, эгерде Кыргыз Республикасында улуттук каттоонун предмети болуп саналган белги эл аралык каттоонун дагы предмети болуп саналат, мурдагы улуттук каттоо эл аралык каттоо менен алмаштырылышы мүмкүн.  

3. Улуттук каттоонун эл аралык каттоо менен алмаштырылышы төмөнкү шарттарды сактоо учурларында жүзөгө ашырылат:

– Кыргыз Республикасынын көрсөтмөсү Мадрид макулдашуусунун 3 ter статьясына жана Мадрид макулдашуусуна Протоколдун 3 ter статьясына ылайык эл аралык каттоодо же аймактык кеңейтүү жөнүндө арызда камтылса;

– улуттук жана эл аралык каттоонун ээси болуп бир эле жак эсептелет;

– улуттук жана эл аралык каттоонун предмети болуп бир эле белги саналат;

– улуттук жана эл аралык каттоонун предмети болуп саналган белги ошол эле товар жана/же кызмат көрсөтүү үчүн катталган.

II. Улуттук каттоону эл аралык каттоого алмаштыруу

4. Товардык белгини улуттук каттоону эл аралык каттоого алмаштыруу эл аралык каттоонун ээсинин улуттук каттоону эл аралык каттоого алмаштыруу жөнүндө арызынын (мындан ары – арыз) негизинде жүргүзүлөт.

Арызга төмөндөгүлөр тиркелет:

– Кыргыз Республикасынын Товардык белгилердин мамлекеттик реестрине, тейлөө белгилерине (мындан ары – ТБ Мамреестр) жана белгиленген өлчөмдө арыз менен бир мезгилде берилген товардык белгиге күбөлүккө өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизүү үчүн ээсинин демилгеси боюнча алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ;

– тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат, же эгерде арыз патенттик ишенимдүү өкүл же анын өкүлү тарабынан берилсе, ишеним каттын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

5. Арыз жана ага тиркелген документтер Кыргызпатентке берилет жана мамлекеттик реестрлер бөлүмүнө өткөрүп берилет.

6. Мамлекеттик реестр бөлүмү бар болууларды жана белгиленген өлчөмдө алымдын төлөнгөндүгүн текшерет. Арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө алымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ берилбегенде тиешелүү Мамлекеттик реестрге жана күбөлүккө өзгөртүү киргизилбейт.

Андан ары документтер товардык белгилерди эксперттөө бөлүмүнө өткөрүп берилет.

7. Товардык белгилерди эксперттөө бөлүмү материалдарды алган күндөн тартып эки айдын ичинде аларды ушул Тартиптин 3-пунктунда белгиленген талаптарга ылайык текшерет.

Текшерүүнү жүзөгө ашыргандан кийин товардык белгилерди эксперттөө бөлүмү ушул Тартиптин 1-тиркемесинде келтирилген форма боюнча бүтүмдү чыгарат жана мамлекеттик реестрлер бөлүмүнө өткөрүп берет.

8. Документтер ушул Тартиптин 3-пунктунда белгиленген талаптарга дал келбеген учурда арызды карап чыгуу токтотулат, мамлекеттик реестрлер бөлүмү өтүнмө ээсине улуттук каттоону эл аралык каттоого алмаштыруу боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн токтотулгандыгы жөнүндө билдирүү (2-тиркеме) жөнөтөт.

9. Документтер ушул Тартиптин 3-пунктунда белгиленген талаптарга дал келген учурда мамлекеттик реестрлер бөлүмү 3-тиркемеде келтирилген форма боюнча ТБ Мамреестрине алмаштыруу жөнүндө маалымат киргизет.

10. ТБ Мамреестрине маалыматтарды киргизүү күнүнөн тартып бир айдын ичинде товардык белгилерди эксперттөө бөлүмү Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросуна (мындан ары – ИМБДУнун ЭБсы) 4-тиркемеде келтирилген форма боюнча улуттук каттоону эл аралык каттоого алмаштыруу жөнүндө билдирүү даярдайт.

Билдирүү Мадрид макулдашуусуна жана Мадрид макулдашуусуна Протоколго ылайык Жалпы нускаманын 6-Эрежесинин талаптарына ылайык француз тилинде эки нускада таризделет. Билдирүүгө товардык белгилерди эксперттөө бөлүмүнүн башчысы жана мамлекеттик реестрлер бөлүмүнүн башчысы тарабынан кол коюлат. Биринчи нуска ИМБДУнун ЭБсына жөнөтүлөт, экинчиси улуттук өтүнмөлөрдүн көктөмүнө көктөлөт.

11. ТБ Мамреестрине маалыматтар киргизилген күндөн тартып бир айдын ичинде мамлекеттик реестрлер бөлүмү өтүнмө ээсине арызды көрсөтүлгөн дарек боюнча 5-тиркемеде келтирилген форма боюнча улуттук каттоонун эл аралык каттоого алмаштырылгандыгы жөнүндө билдирет.

12. ТБ Мамреестрине маалыматтар киргизилген күндөн тартып бир айдын ичинде мамлекеттик реестрлер бөлүмү 6-тиркемеде келтирилген форма боюнча Кыргызпатенттин “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин “Кабарлоолор” бөлүмүнө жарыялоо үчүн улуттук каттоонун эл аралык каттоого алмаштырылгандыгы жөнүндө маалыматты материалдарды даярдоо жана которуу бөлүмүнө өткөрүп берет.

(Кыргызпатенттин 2017-жылдын 2-августундагы № 164 буйругунун редакциясында)

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900