FaLang Language Switcher

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна ПРОТОКОЛ

Кыргыз Республикасы Протоколго

КР 2003-жылдын 30-декабрындагы N 243 Мыйзамы менен кошулду 

Мадрид шаары

1989-жылдын 28-июну 

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна

ПРОТОКОЛ 

1-статья. Мадрид кошунуна тиешелүүлүк 

Бул Протоколдун мамлекет-катышуучулары (мындан ары "Макулдашуучу мамлекеттер" деп аталат), 1967-жылы Стокгольмдо кайрадан каралып чыккан жана 1979-жылы өзгөртүлгөн, белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун (мындан ары "Мадрид макулдашуусу (Стокгольм)" деп аталат) катышуучулары болуп эсептелбесе да жана 14.1 "b" статьясында аты аталган, бул Протоколдун катышуучулары болуп эсептелген уюмдар (мындан ары "Макулдашуучу уюмдар" деп аталат) Мадрид макулдашуусунун (Стокгольм) катышуучу-өлкөлөрү сыяктуу эле ошол эле Кошундун мүчөлөрү болуп саналышат. Бул Протоколдогу "Макулдашуучу Тараптарга" шилтемелер Макулдашуучу мамлекеттерге жана Макулдашуучу уюмдарга шилтемелерди түшүндүрөт. 

2-статья. Эл аралык каттоо жолу менен коргоо алуу 

1) Белгини каттоого өтүнмө Макулдашуучу Тараптын ведомствосуна берилсе же белги Макулдашуучу Тараптын ведомствосунун реестринде катталса бул өтүнмөнүн ээси болуп эсептелген жак (мындан ары "базалык каттоо" деп аталат) бул Протоколдун жоболорун эсепке алуу менен бул белгини Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун Эл аралык бюросунун Реестринде каттоо жолу менен (мындан ары тийиштүү түрдө "эл аралык каттоо", "Эл аралык реестр", "Эл аралык бюро" жана "Уюм" деп аталат) өз белгисин Макулдашуучу Тараптардын аймагында төмөнкү шарттарда:

i) эгерде базалык өтүнмө Макулдашуучу мамлекеттин ведомствосуна берилсе же базалык каттоону мындай ведомство жүзөгө ашырса бул өтүнмөнүн ээси же бул каттоонун ээси болуп эсептелген жак ушул Макулдашуучу мамлекеттин жараны болуп эсептелсе же көрсөтүлгөн Макулдашуучу мамлекетте жашаса же чыныгы жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болсо;

ii) эгерде базалык өтүнмө Макулдашуучу уюмдун ведомствосуна берилсе же базалык каттоону мындай ведомство жүзөгө ашырса бул өтүнмөнүн ээси же бул каттоонун ээси болуп эсептелген жак ушул Макулдашуучу уюмдун мүчө-өлкөсүнүн жараны болуп эсептелсе же чыныгы жана жалган эмес өнөр жай же соода ишканасы болсо коргоону камсыздай алат.

2) Эл аралык каттоого өтүнмө (мындан ары "эл аралык өтүнмө" деп аталат) абалга жараша базалык өтүнмө берилген же базалык каттоо жүргүзүлгөн (мындан ары "каттатуучу ведомство" деп аталат) ведомство аркылуу Эл аралык бюрого берилиши керек.

3) Бул Протоколдо "ведомствого" же "Макулдашуучу Тараптын ведомствосуна" шилтемелер Макулдашуучу Тарап белгилерди каттоону тапшырган ведомствого шилтемелерди, ал эми "белгилерге" шилтемелер товардык белгилер менен тейлөө белгилерине шилтемелерди түшүндүрөт.

4) Бул Протоколдун максаттары үчүн "Макулдашуучу Тараптын аймагы" деген термин Макулдашуучу Тарап мамлекет болуп эсептелген учурда ушул мамлекеттин аймагын, Макулдашуучу Тарап өкмөттөр аралык уюм болуп эсептелген учурда ушул өкмөттөр аралык уюмду түзүү жөнүндө макулдашуу колдонулган аймакты түшүндүрөт. 

3-статья. Эл аралык өтүнмө 

1) Бул Протоколго ылайык берилген ар бир эл аралык өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөн бланкада тапшырылышы керек. Каттатуучу ведомство эл аралык өтүнмөдө көрсөтүлгөн маалыматтар күбөлөндүрүү мезгилинде абалга жараша базалык өтүнмөдө же базалык каттоодо болгон маалыматтарга туура келерин күбөлөндүрөт. Мындан тышкары, аты аталган ведомство төмөнкүлөрдү көрсөтөт:

i) базалык өтүнмө болгон учурда - бул өтүнмөнүн күнү менен номерин;

ii) базалык каттоо учурунда - бул каттоонун күнү менен номерин, ошондой эле анын негизинде негизги каттоо жүргүзүлгөн өтүнмөнүн күнү менен номерин.

Каттатуучу ведомство ошондой эле эл аралык өтүнмөнүн күнүн көрсөтөт.

2) Өтүнмө ээси алар үчүн белгини коргоо суралып жаткан товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү, ошондой эле мүмкүн болсо, белгилерди каттоо үчүн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө. Ницца макулдашуусу менен негизделген классификацияга ылайык тийиштүү классын же класстарын көрсөтүшү керек. Эгерде өтүнмө ээси класстарды көрсөтпөсө, Эл аралык бюро товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү жогоруда аталган классификациянын тийиштүү класстары боюнча өзү классификациялайт. Өтүнмө ээси тарабынан жүргүзүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн классификацияланышын каттатуучгу ведомство менен макулдашуу боюнча Эл аралык бюро текшерүүдөн өткөрөт. Көрсөтүлгөн ведомство менен Эл аралык бюронун ортосунда талаш-тартыштар келип чыккан учурда акыркынын пикири аныктоочу болуп эсептелет.

3) Өтүнмө ээси өз белгисинин айырмалоочу элементи катары түстү коргоону өтүнсө, ал төмөнкүлөргө милдеттүү:

i) бул тууралуу өтүнүүгө жана өз эл аралык өтүнмөсүн суралуучу түстү же түстөрдүн айкалышын көрсөтүү менен кошо жиберүүгө;

ii) бул белгинин түстүү сүрөттөлүшүн Эл аралык бюрого кабарлар менен кошо жибериле турган өзүнүн эл аралык өтүнмөсүнө тиркөөгө милдеттүү, мындай сүрөттөлүштөрдүн нускаларынын саны Нускамада белгиленет.

4) Эл аралык бюро 2-статьяга ылайык өтүнмө берилген белгилерди токтоосуз каттоодон өткөрөт. Эл аралык каттоонун күнү каттатуучу ведомство эл аралык өтүнмө алган күн эсептелет, мында Эл аралык бюро аны ушул күндөн тартып эки айдын ичинде алат. Эгерде эл аралык өтүнмө бул мөөнөттө алынбаса, эл аралык каттоонун күнү болуп Эл аралык бюро эл аралык өтүнмө алган күн эсептелет. Эл аралык бюро эл аралык каттоо жөнүндө кызыкдар ведомстволорго токтоосуз кабар жөнөтөт. Эл аралык реестрде катталган белгилер эл аралык өтүнмөдө болгон маалыматтардын негизинде Эл аралык бюро басып чыгаруучу мезгилдүү бюллетенде жарыяланат.

5) Эл аралык реестрде катталган белгилер менен таанышуу үчүн ар бир ведомство Эл аралык бюродон жогоруда көрсөтүлгөн бюллетендин нускаларынын белгилүү санын акысыз алат жана нускалардын белгилүү санын 10-статьяда аты аталган Ассамблея (мындан ары "Ассамблея" деп аталат) белгилеген шарттарда арзандатылган баа боюнча алат. Мындай тааныштыруу бардык Макулдашуучу Тараптар үчүн жетиштүү болуп эсептелет жана эл аралык каттоонун ээсинен башка эч нерсе талап кылынбайт. 

3-bis статья. Аймактык колдонуу 

Эл аралык каттоонун жыйынтыгында келип чыккан коргоо Макулдашуучу Тарапка эл аралык өтүнмөнү берген же эл аралык каттоонун ээси болуп эсептелген жактын билдирүүсү боюнча гана таандык болот. Бирок мындай билдирүү анын ведомствосу каттатуучу ведомство болуп эсептелген Макулдашуучу Тарапка карата болушу мүмкүн эмес. 

3-ter статья. "Аймактык кеңейтүү" жөнүндө билдирүү 

1) Макулдашуучу Тарапка эл аралык каттоонун жыйынтыгында келип чыккан коргоону таандык кылуу жөнүндө ар бир билдирүү

эл аралык өтүнмөдө атайын жасалышы керек.

2) Аймактык кеңейтүү жөнүндө билдирүү ошондой эле эл аралык каттоодон кийин жасалышы мүмкүн. Мындай билдирүү Нускамада көрсөтүлгөн бланкта көрсөтүлүшү керек. Эл аралык бюро жасалган билдирүү жөнүндө токтоосуз түрдө Эл аралык реестрге жазуу киргизет жана ал жөнүндө кызыкдар ведомствого же кызыкдар ведомстволорго кабар жөнөтөт. Бул билдирүү Эл аралык бюронун мезгилдүү бюллетенинде жарыяланат. Аймактык кеңейтүү ал жөнүндө Эл аралык реестрге жазуу кирген күндөн баштап күчүнө кирет жана ал тийиштүү болгон эл аралык каттоонун жарактуулук мөөнөтүнүн бүтүшүндө өзүнүн иштөөсүн токтотот. 

4-статья. Эл аралык каттоону колдонуу 

1) а) 3 жана 3-ter статьяларынын жоболоруна ылайык ишке ашырылган каттоонун күнүнөн же жазуу кирген күндөн баштап ар бир кызыкдар Макулдашуучу Тарапта белгини коргоо бул белги ушул Макулдашуучу Тараптын ведомствосунда билдирилгендей корголот. Эгерде Эл аралык бюрого 5 (1) жана (2) статьяга ылайык кандайдыр бир баш тартуу жөнүндө кабарланбаса же ушул статьяга ылайык баш тартуу жөнүндө жасалган кабар кийин чакыртылып алынса, көрсөтүлгөн күндөн тартып ушул белги ушул кызыкдар Макулдашуучу Тараптын ведомствосунда катталгандай корголот.

b) 3-статьяда каралган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн класстарын көрсөтүү Макулдашуучу Тараптарды белгини коргоонун ченемин аныктоого карата бири-бирине көзкаранды кылбайт.

2) Ар бир эл аралык каттоо өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын 4-статьясында белгиленген артыкчылык укугуна ушул статьянын D бөлүмүндө каралган формалдуу талаптарды милдеттүү түрдө аткарбастан эле ээ болот. 

4-bis статья. Улуттук же региондук каттоону эл аралык каттоого алмаштыруу 

1) Эгерде белги Макулдашуучу Тараптардын ведомствосунда улуттук же региондук каттоонун маселеси болуп саналса ал ошондой эле эл аралык каттоонун да маселеси болуп саналат жана, эгерде эки каттоо тең бир эле жактын атына ишке ашырылса, анда эл аралык каттоо улуттук же региондук каттоону алмаштыруучу каттоо катары каралат жана акыркы каттоонун негизинде алынган укуктарга төмөнкү шарттарда таасир тийгизбейт, эгерде:

i) эл аралык каттоонун натыйжасында келип чыккан коргоо 3-ter (1) же (2)-статьяга ылайык көрсөтүлгөн Макулдашуучу Тарапка таандык болсо:

ii) улуттук же региондук каттоодо аталган бардык товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр ошондой эле көрсөтүлгөн Макулдашуучу Тарапка карата эл аралык каттоодо да аталып көрсөтүлсө;

iii) жогорууда көрсөтүлгөн коргоону кеңейтүү улуттук же региондук каттоонун күнүнөн кийин күчүнө кирсе.

2) 1-пунктта көрсөтүлгөн ведомство арыз боюнча өзүнүн реестринде эл аралык каттоо жөнүндө белги коюуга милдеттүү. 

5-статья. Коргоо берүүдөн баш тартуу жана эл аралык каттоону кээ бир Макулдашуучу Тараптарга карата жараксыз деп таануу 

1) 3-ter (1) же (2)-статьяга ылайык эл аралык каттоонун натыйжасында келип чыккан коргоону ушул Макулдашуучу Тарапка карата кеңейтүү жөнүндө Эл аралык бюронун кабарын алган Макулдашуучу Тараптын ведомствосу, эгерде буга колдонулуп жаткан мыйзамдар жол берсе, көрсөтүлгөн Макулдашуучу Тарапка ушул коргоону кеңейтүүнүн маселеси болуп саналган белгиге коргоо берүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө жана ал мүмкүн эмес экендиги жөнүндө кабарда билдире алат. Мындай баш тартуу Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык өтүнмөсү бул баш тартуу жөнүндө кабарлаган ведомствого түздөн түз берилген белгиге карата колдонуулучу себептерге гана негизделет. Бирок коргоо берүүдөн баш тартуу, а түгүл жарым-жартылай баш тартуу белгилерди аз сандагы класстар же аз сандагы товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн каттоого жол берген колдонуудагы улуттук мыйзамдардын негизинде гана болбошу керек.

2) а) Ушул укуктан пайдаланууну каалаган ар бир ведомство ушул ведомство үчүн мыйзамда каралган мөөнөттүн ичинде бардык себептерди көрсөтүп, бирок "b" жана "с" пунктчаларын эске алып, Эл аралык бюрого өзүнүн баш тартуусу жөнүндө ушул ведомствого Эл аралык бюро тарабынан ушул статьянын 1-пунктунда каралган ага таандык коргоо жөнүндө кабар берилген күндөн тартып бир жыл өткөнгө чейин кабар бериши керек.

b) Ар бир Макулдашуу Тарап "а" пунктчасына карабастан ушул Протоколдун негизинде ишке ашырылган эл аралык каттоолор үчүн "а" пунктчасында каралган бир жылдык мөөнөт 18 ай менен алмаштырылат деп билдире алат.

с) Мындай билдирүүдө ошондой эле, эгерде коргоо берүүдөн баш тартуу коргоо берүүгө каршы каршылык арыздын натыйжасында болушу мүмкүн экендиги көрсөтүлүшү мүмкүн, андай учурда көрсөтүлгөн Макулдашуучу Тараптын ведомствосу мындай баш тартуу жөнүндө 18 ай өткөндөн кийин Эл аралык бюрого кабарлай алат. Бул ведомство конкреттүү эл аралык каттоого карата коргоо берүүдөн баш шарттуу жөнүндө 18 ай өткөндөн кийин төмөнкүдөй учурда гана кабарлай алат, эгерде:

i) 18 ай өткөнгө чейин ал Эл аралык бюрого 18 ай өткөндөн кийин каршылык арыздар түшүшү мүмкүн экендиги жөнүндө маалымат берген болсо жана

ii) каршылык арызына негизделген баш тартуу жөнүндө кабарлоо каршылык арыздары үчүн мөөнөт эсептеле баштаган күндөн тартып эсептегенде жети айды түзгөн максималдуу мөөнөттүн ичинде ишке ашырылган болсо; эгерде каршылык арыздары үчүн мөөнөт жети айдан мурда бүтө турган болсо кабар берүү бир айлык мөөнөттүн ичинде, каршылык арыздары үчүн көрсөтүлгөн мөөнөттүн бүткөн күнүнөн тартып ишке ашырылышы керек.

d) Ар бир биддирүү "b" жана "с" пунктчаларына ылайык 14 (2)-статьясында каралган актыларда жасалышы мүмкүн, жана билдирүү күчүнө кирген күн Протоколдун билдирүү жасаган мамлекетке же өкмөттөр аралык уюмга карата күчүнө кирген күнү да болуп саналат. Ошондой эле мындай билдирүү кийинчерээк жасалышы да мүмкүн; мындай учурда ал Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун Генералдык директору (мындан ары - "Генералдык директор") аны алган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет же эл аралык каттоолорго карата күнү билдирүү күчүнө кирген күнү да болуп эсептелген, билдирүүдө көрсөтүлгөн кыйла кийинчерээк күнү күчүнө кирет.

е) Ушул Протокол күчүнө киргенден кийин он жыл өткөндөн кийин Ассамблея "а" - "d" пунктчаларында белгиленген системанын колдонулуп жаткандыгын текшерүүнү жүзөгө ашырат. Мындан ары көрсөтүлгөн пунктчалардын жоболору Ассамблеянын бир добуштан кабыл алынган чечими менен өзгөртүлүшү мүмкүн.

3) Эл аралык бюро баш тартуу жөнүндө кабардын бир нускасын эл аралык каттоонун ээсине токтоосуз жөнөтөт. Аталган каттоонун ээси каршылык арыз берүү үчүн белги өзүнүн баш тартуусу жөнүндө кабарлаган ведомствого түздөн түз билдирилгендегидей эле мүмкүнчүлүккө ээ болуп саналат. Эгерде Эл аралык бюро 2 "с", "i"-пунктуна ылайык маалымат алса, ал аны эл аралык каттоонун ээсине жөнөтөт.

4) Эл аралык бюро белгиге коргоо берүүдөн баш тартуунун себептерин тиешелүү суроо-талап койгон кызыкдар жактарга билдириши керек.

5) Ар бир ведомство конкреттүү эл аралык каттоого карата 1 жана 2-пункттарга ылайык алгачкы же биротоло баш тартуу жөнүндө Эл аралык бюрого кабарлабаса бул эл аралык каттоого карата 1-пунктта каралган укуктарга ээ болбой калат.

6) Макулдашуучу Тараптын укуктуу органы эл аралык каттоону Макулдашуучу Тараптын аймагында жараксыз деп таануу жөнүндө ушул эл аралык каттоонун ээсине өзүнүн укуктарын коргоо үчүн керектүү убакыттын ичинде мүмкүнчүлүк бербей туруп чечим кабыл албашы керек. Эл аралык каттоону жараксыз деп таануу жөнүндө чечим Эл аралык бюрого билдирилет. 

5-bis статья. Белгинин айрым элементтерин пайдалануунун мыйзамдуулугун ырастоочу документтер 

Белгилерде болгон айрым элементтерди, алсак, гербдерди, герб калкандарын, портреттерди, артыкчылык белгилерин, наамдарды, фирмалык аталыштарды же өтүнүүчүнүн өзүнүн аты болбогон аттарды же ушуларга окшош жазууларды пайдалануунун мыйзамдуулугун ырастоочу, Макулдашуучу Тараптардын ведомстволору талап кылышы мүмкүн болгон документтер ар кандай айкындыкка чыгарууну, ошондой эле ар кандай күбөлөндүрүүлөрдү, аларды каттатуучу ведомствонун күбөлөндүрүүсүнөн башкаларды талап кылбайт. 

5-ter статья. Эл аралык реестрдеги жазуулардын көчүрмөлөрү.

Жаңылыгына карата издөө. Эл аралык реестрден көчүрмө алуу 

1) Эл аралык бюро каалаган адамга анын өтүнүчү боюнча жана Нускамада белгиленген жыйымды төлөө шарты менен белгилүү белгиге карата Эл аралык реестрге киргизилген жазуулардын көчүрмөсүн бере алат.

2) Эл аралык бюро акы алуу менен белгилердин фондусу боюнча Эл аралык каттоонун маселеси болуп саналган жаңылыгына карата издөө өткөрө алат.

3) Макулдашуучу Тараптардын бирине берүү максатында Эл аралык реестрден сурап алынган көчүрмөлөр айкындыкка чыгарууну талап кылбайт. 

6-статья. Эл аралык каттоонун жарактуулук мөөнөтү. Эл аралык каттоонун көзкарандылыгы жана көзкаранды эместиги 

1) Белги Эл аралык бюродо он жылга катталат жана ал 7-статьяда белгиленген шарттар боюнча узартуу мүмкүнчүлүгү менен катталат.

2) Эл аралык каттоонун күнүнөн тартып эсептегенде беш жыл өткөндөн кийин бул каттоо базалык өтүнмөгө же анын негизинде ишке ашырылган каттоого же базалык каттоого абалга жараша жана төмөнкү жоболор эске алынуу менен көзкарандысыз болуп калат.

3) Эл аралык каттоонун натыйжасында келип чыгуучу коргоо, ал укуктарды өткөрүп берүүнүн маселеси болуп саналгандыгына же саналбагандыгына карабастан жана, эгерде эл аралык каттоонун күнүнөн тартып эсептегенде беш жыл өткөнгө чейин базалык өтүнмө же анын негизинде ишке ашырылган каттоо же базалык каттоо абалга жараша чакыртылып алынса, анын жарактуулук мөөнөтү бүтсө же андан баш тартышса, же ал баш тартуу жөнүндө, жокко чыгаруу, реестрден алып салуу же эл аралык каттоодо аталган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгына же алардын бөлүгүнө карата жараксыз деп табуу жөнүндө акыркы чечимдин маселеси болуп саналса, коргоо кайтадан суралбайт. Муну ошондой эле, эгерде:

i) базалык өтүнмөнү жарактуу деп таануудан баш тартуу жөнүндө чечимди буздуруу,

ii) базалык өтүнмөнү чакыртып алууга же жокко чыгарууга, базалык өтүнмөнүн же базалык каттоонун негизинде ишке ашырылган каттоону реестрден чыгарууга же жараксыз деп таанууга байланыштуу сотко кайрылуу же соттун кароосуна коюу же

iii) базалык өтүнмөгө каршы каршылык арыз берүү беш жыл өткөндөн кийин баш тартуу, жокко чыгаруу, реестрден чыгаруу же жараксыз деп таануу жөнүндө акыркы чечим чыгарууга же базалык өтүнмөнү же анын негизинде ишке ашырылган каттоону же, эгерде мындай буздуруу, соттун кароосуна коюу же жокко чыгаруу аталган мөөнөттүн бүтүшүнө чейин башталса, абалга жараша базалык каттоону чакырып алууну талап кылган чечим чыгарууга алып келгенде колдонууга болот. Муну ошондой эле, эгерде базалык өтүнмө чакыртылып алынганда же базалык өтүнмөнүн негизинде ишке ашырылган каттоодон же базалык каттоодон беш жыл өткөндөн кийин баш тартышкан учурда жана, эгерде көрсөтүлгөн өтүнмө же көрсөтүлгөн каттоо чакыртып алуу же алардан баш тартуу учурунда "i", "ii", "iii" пунктчаларында каралган кайсы бир жол-жобонун маселеси болуп саналганда жана бул жол-жобо көрсөтүлгөн мөөнөттүн бүтүшүнө чейин башталган шартта колдонууга болот.

4) Белгини каттатуучу ведомство Эл аралык бюрого, Нускамада көрсөтүлгөндөй, тиешелүү шарттар жана чечимдер жөнүндө 3-пунктка ылайык кабарлайт, ал эми Эл аралык бюро кызыкдар тараптарга маалымат берет жана, Нускамада көрсөтүлгөндөй, тиешелүү жарыялоону ишке ашырат. Белгини каттаткан ведомство зарыл болсо Эл аралык бюрого эл аралык каттоону реестрден белгиленген тартипте чыгарып коюу жөнүндө өтүнүч менен кайрылат, ал эми Эл аралык бюро бул өтүнүчтү аткарат. 

7-статья. Эл аралык каттоону узартуу 

1) Бардык Эл аралык каттоолор мурдагы мөөнөтү бүткөн күндөн кийин негизги алымды жана 8 (7)-статьяны эске алып, 8 (2)-статьяда каралган кошумча жана үстөк алымдарды төлөө жолу менен он жылга узартылышы мүмкүн.

2) Мөөнөттү узартууда мурдагы эл аралык каттоого карата анын акыркы түрүнө эч кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.

3) Коргоонун акыркы мөөнөтүнүн бүтүшүнө чейин алты ай калганда Эл аралык бюро эл аралык каттоонун ээсине, ал эми зарыл болсо ишенимдүү өкүлүнө аталган мөөнөттүн так бүтө турган күнү жөнүндө расмий эмес билдирүү жиберүү жолу менен алардын эсине салат.

4) Нускамада белгиленген кошумча жыйымды төлөө шарты менен эл аралык каттоону узартуу үчүн жеңилдетилген алты айлык мөөнөт берилет. 

8-статья. Эл аралык өтүнмөлөр менен эл аралык каттоолор үчүн алынуучу жыйымдар 

1) Белгини каттатуучу ведомство эл аралык өтүнмө бергендиги үчүн же эл аралык каттоону узарткандыгы үчүн өтүнмө ээсинен же эл аралык каттоонун ээсинен алынуучу улуттук жыйымды өзү каалагандай белгилөөгө жана аны өзүнүн пайдасына алууга укуктуу.

2) Белгини Эл аралык бюродо каттоо эл аралык алымды, аны менен кошо 7 "а"-пунктунун жоболорун эске алуу менен төмөнкү алымдарды алдын ала төлөө шарты менен жүргүзүлөт:

i) негизги алымды;

ii) Эл аралык классификациянын класстарына кирген, аларга карата ушул белги колдонуулучу товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир классы үчүн үч жыйымдан тышкары кошумча алымды;

iii) 3-ter статьяга ылайык коргоону кеңейтүү жөнүндө ар бир арыз үчүн үстөк алымды.

3) Бирок 2 "ii"-пунктунда көрсөтүлгөн кошумча алым, эгерде товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн класстарынын саны Эл аралык бюро тарабынан аныкталса же жактырылса, ал эл аралык каттоонун күнүнө таасир бербегендей, Нускамада белгиленген мөөнөттө төлөнүшү мүмкүн. Эгерде белгиленген мөөнөт бүткөнгө чейин кошумча алым төлөнбөсө же, эгерде өтүнмө ээси товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин керектүү өлчөмгө чейин кыскартпаса, анда эл аралык өтүнмө боюнча андан аркы иштер токтотулду деп эсептелет.

4) Эл аралык каттоолор үчүн ар кандай жыйымдар боюнча жылдык киреше, 2 "i" жана "iii"-пунктта каралган алымдардан түшкөн жыйымдардан бөлөгү, Макулдашуучу Тараптардын ортосунда Эл аралык бюро тарабынан тең бөлүштүрүлөт, ал эми ушул Протоколдун аткарылышына байланыштуу чыгымдар менен сарптоолор алардан кармап алынат.

5) 2 "i"-пунктта көрсөтүлгөн кошумча алымдардан түзүлүүчү суммалар ар бир жыл бүткөндөн кийин кызыктар Макулдашуучу Тараптардын ортосунда бүткөн жылдын ичинде алар коргоо сураган белгилердин саны боюнча тең бөлүштүрүлөт, ал эми алдын ала экспертизаны ишке ашыруучу Макулдашуучу Тараптарга карата бул сан Нускамада белгиленген коэффициентти эске алуу менен бөлүштүрүлөт.

6) 2 "iii"-пунктта белгиленген үстөк алымдардан түзүлгөн суммалар 5-пунктта каралган эрежелерге ылайык бөлүштүрүлөт.

7) а) 3-ter статьяга ылайык ар бир эл аралык каттоодо көрсөтүлгөн ар бир Макулдашуучу Тарап эл аралык каттоого карата, ошондой эле ушундай эл аралык каттоону узартууга карата кошумча жана үстөк алымдардан чегерүүлөрдүн бөлүгүн алуунун ордуна өзүнчө алым (мындан ары - "жекече алым") алууну каалай тургандыгын билдире алат, анын өлчөмү арызда көрсөтүлөт, ал болсо кийинки арыздарда өзгөртүлүшү мүмкүн, бирок ал эл аралык жол-жобонун жыйынтыгы болуп саналган үнөмдү кармап калгандан кийинки суммадан ашпашы керек, аталган Макулдашуучу Тараптын ведомствосу белгини ушул ведомствонун реестринде он жылга каттагандыгы үчүн өтүнмө ээсинен же каттоонун ээсинен белгинин каттоосун он жылга узарткандыгы үчүн алым алууга акылуу.

Эгерде жекече алым төлөнсө, анда:

1) 2 "ii"-пунктта каралган эч кандай кошумча алым талап этилбейт, эгерде ушул пунктчага ылайык арыз берген Макулдашуучу Тараптар гана 3-ter статьяга ылайык көрсөтүлсө;

ii) ушул пунктчага ылайык арыз берген ар бир Макулдашуучу Тарапка карата 2 "iii"-пунктта каралган эч кандай үстөк алым талап этилбейт.

b) "а" пунктчасына ылайык ар бир билдирүү 14 (2)-статьяда каралган актыларда жасалышы мүмкүн, муну менен бирге бул билдирүүнүн күчүнө кирген күнү болуп ушул билдирүүнү жасаган мамлекетке же мамлекеттер аралык уюмга карата ушул Протоколдун күчүнө кирген күнү эсептелет. Мындай билдирүү ошондой эле кийин жасалышы да мүмкүн; мындай учурда ал аны Генералдык директор алгандан кийин үч ай өткөндө же билдирүүдө көрсөтүлгөн кыйла кийинки күндө күчүнө кирет, эл аралык каттоого карата алардын күнү билдирүү күчүнө кирген же кийинчерээк күчүнө кирген күн болуп саналат. 

9-статья. Эл аралык каттоонун ээсинин өзгөрүшү жөнүндө жазууну киргизүү 

Анын атына эл аралык каттоо жөнүндө жазуу киргизилген жактын билдирүүсү боюнча же ex officio жасалган кызыкдар ведомствонун өтүнүчү боюнча же кызыкдар жактын өтүнүчү боюнча Эл аралык бюро Эл аралык реестрге жаңы ээси 2 (1)-статьясына ылайык эл аралык өтүнмөлөрдү берүүгө укугу бар жак болуп эсептелген шартта белгиленген каттоо алардын аймагында болгон бардык же кээ бир Макулдашуучу Тараптарга карата жана каттоодо аталган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү бардыгына же бөлүгүнө карата бул каттоонун ээсинин ар бир өзгөрүүсү жөнүндө жазуу киргизет. 

9-bis статья. Эл аралык каттоого тийиштүү кээ бир жазууларды киргизүү 

Эл аралык бюро Эл аралык реестрге:

i) Эл аралык каттоонун ээсинин атына же дарегине тийиштүү ар бир өзгөрүү жөнүндө;

ii) Эл аралык каттоо ээсинин ишенимдүү өкүлүн дайындоо жана мындай ишенимдүү өкүлгө тийиштүү ар бир башка тиешелүү маалыматтар жөнүндө;

iii) бардык же кээ бир Макулдашуучу Тараптарга карата эл аралык каттоодо саналган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин ар бир чектөө жөнүндө;

iv) ар бир баш тартуу, реестрден алып салуу же бардык же кээ бир Макулдашуучу Тараптарга карата эл аралык каттоону жараксыз деп табуу жөнүндө;

v) Нускамада келтирилген, эл аралык каттоонун маселеси болуп эсептелген белгиге карата укуктарга тийиштүү башка маалыматтар жөнүндө жазууларды киргизет. 

9-ter статья. Кээ бир жазууларды киргизүү үчүн жыйымдар 

9-статьяга же 9-bis статьясына ылайык ар бир жазууларды киргизүү үчүн жыйымдар алынышы мүмкүн. 

9-quater статья. Бир нече Макулдашуучу мамлекеттердин бирдиктүү ведомствосу 

1) Эгерде бир нече Макулдашуучу мамлекеттер мыйзамдар тармагында улуттук мыйзамдарын унификациялоону жүзөгө ашырууну макулдашышса алар Генералдык директорго төмөнкүлөр жөнүндө кабар бере алышат.

i) бирдиктүү ведомство бул мамлекеттердин ар биринин улуттук ведомствосун алмаштырат жана

ii) аларга тийиштүү аймактардын жыйындысы ушул статьядан мурун келген жоболордун бардыгын же бөлүгүн, ошондой эле 9-quinquies жана 9-sexies статьяларынын жоболорун колдонуу максаттары үчүн бир мамлекет катары каралышы керек.

2) Бул кабар Генералдык директор ушуга байланыштуу башка Макулдашуучу Тараптарга билдирүү жасаган күндөн үч ай өткөндөн кийин гана күчүнө кирет. 

9-quinquies статья. Эл аралык каттоону улуттук же аймактык өтүнмөлөргө өзгөртүп түзүү 

Каттатуучу ведомствонун билдирүүсү боюнча эл аралык каттоо көрсөтүлгөн каттоодо аталган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгына же бөлүгүнө карата 6 (4)-статьясына карай реестрден алынып салынат жана эл аралык каттоонун ээси болуп эсептелген жак аймагында эл аралык каттоо колдонулган Макулдашуучу Тараптардын биринин ведомствосуна ошол эле белгини каттоого өтүнмө берсе, анда бул өтүнмө 3 (4)-статьясына ылайык эл аралык каттоо күнүнө же 3 ter (2)-статьясына ылайык аймактык кеңейтүү жөнүндө жазууну киргизген күнгө берилгендей каралат жана эгерде каттоо артыкчылыгын пайдаланса, төмөнкү шарттарда:

i) көрсөтүлгөн өтүнмө эл аралык каттоо реестрден чыгарылган күндөн тартып үч айдын ичинде берилсе;

ii) өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр кызыкдар Макулдашуучу Тараптарга карата эл аралык каттоодо бар товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси менен чындыгында жабылса жана,

iii) көрсөтүлгөн өтүнмө жыйымдарга тийиштүү талаптарды эске алуу менен колдонулуучу мыйзамдардын бардык талаптарына туура келсе ошол эле артыкчылыкты пайдалана алат. 

9-sexies статьясы. Мадрид макулдашуусун (Стокгольм) сактоо 

1) Конкреттүү эл аралык өтүнмөгө же конкреттүү эл аралык каттоого карата каттатуучу ведомствосу бир эле мезгилде ушул Протоколдун жана Мадрид макулдашуусунун катышуучусу болуп эсептелсе, бул Протоколдун жоболору ошондой эле бир эле мезгилде бул Протоколдун жана Мадрид макулдашуусунун (Стокгольм) катышуучу болуп эсептелген ар бир башка мамлекеттин аймагында колдонулбайт.

2) Ассамблея төрттөн үчүн түзгөн көп добуш менен же ушул Протоколдун күчүнө кирген күнүнөн тартып эсептегенде он жыл өткөндө, бирок Мадрид макулдашуусунун (Стокгольм) өлкө - катышуучуларынын көпчүлүгү бул Протоколдун Тараптары боло турган күндөн беш жыл өтүшүнөн эрте эмес 1-пунктту алып таштай алат же аны колдонуу чөйрөсүн бир эле учурда аталган Макулдашуунун жана ушул Протоколдун Тараптары болуп саналган мамлекеттер гана Ассамблеянын добуш берүүсүнө катышууга укуктуу. 

10-статья. Ассамблея 

1) а) Макулдашуучу Тараптар Мадрид макулдашуусунун мүчө - өлкөлөрү сыяктуу эле ошол эле Ассамблеянын мүчөлөрү болуп саналат.

b) Ар бир Макулдашуучу Тарап бул Ассамблеяда бир өкүлүн коет, анын орун басарлары, кеңешчилери жана эксперттери болушу мүмкүн.

c) Ар бир делегациялардын чыгымдарын, Кошунга жүктөлгөн ар бир Макулдашуучу Тараптын өкүлүнүн жол киресин жана жашап туруусун төлөө боюнча чыгымдардан бөлөк чыгымдарды аны дайындаган Макулдашуучу Тарап төлөйт.

2) Ага жүктөлгөн милдеттерден тышкары Мадрид макулдашуусуна (Стокгольм) ылайык Ассамблея:

i) бул Протоколду колдонууга тийиштүү бардык маселелерди карайт.

ii) Эл аралык бюрого бул Протоколдун Тараптары болуп эсептелбеген Кошундун өлкөлөрүнүн эскертүүлөрүн тийиштүү түрдө эске алуу менен ушул Протоколду кайрадан карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдоого карата көрсөтмөлөрдү берет.

iii) бул Протоколду колдонууга тийиштүү Нускаманын жоболоруна өзгөртүүлөрдү кабыл алат жана киргизет.

iv) бул Протоколго ылайык ага жүктөлгөн башка милдеттерди аткарат.

3) а) Ар бир Макулдашуучу Тарап Ассамблеяда бир добушка ээ. Мадрид макулдашуусунун (Стокгольм) катышуучулары болуп эсептелген өлкөлөргө гана тийиштүү маселелер боюнча ушул Макулдашуунун катышуучулары болуп эсептелбеген Макулдашуучу Тараптардын добуш берүүгө укугу жок, ошол эле убакта Макулдашуучу Тараптарга гана тийиштүү маселелер боюнча алардын гана добуш берүүгө укугу бар.

b) Конкреттүү маселе боюнча добуш берүүгө укугу бар Ассамблея мүчөлөрүнүн теңи бул маселе боюнча добуш берүү үчүн кворумду түзүшөт.

c) "d" пунктчасынын жоболоруна карабастан, эгерде кайсы бир сессияда конкреттүү маселе боюнча Ассамблеянын добуш берүү укугуна ээ мүчөлөрүнүн ага катышкандарынын саны анын теңинен азын түзсө, же тең болсо же Ассамблеянын добуш берүү укугуна ээ мүчөлөрүнүн үчтөн биринен көп болсо Ассамблея чечим кабыл ала алат; бирок Ассамблеянын чечимдери, анын жеке жол-жоболоруна тиешелүү чечимдеринен бөлөктөрү, төмөнкү шарттар аткарылганда гана милдеттүү болуп саналат. Эл аралык бюро мындай чечимдерди көрсөтүлгөн маселе боюнча добуш берүүгө укугу бар, бирок көрсөтүлбөй калган Ассамблеянын мүчөлөрүнө жөнөтөт жана аларга жазуу түрүндө чечимдерди жөнөткөн күндөн тартып үч айлык мөөнөттө бул чечимдерге добуш береби, аларга каршыбы же добуш берүүгө калыс экендигин билдирүүнү сунуштайт. Бул мөөнөттүн бүтүшүндө мындай жол менен добуш берген же добуш берүүгө калыс мүчөлөрдүн саны эң аз дегенде сессияда кворумга жетүү үчүн жетишпеген мүчөлөрдүн санына тең болсо мындай чечимдер бир эле мезгилде зарыл болгон көпчүлүк болгон шартта күчүнө кирет.

d) 5 (2) "е", 9-sexies (2), 12 жана 13 (2)-статьяларынын жоболорун эсепке алуу менен Ассамблеянын чечимдери берилген добуштардын үчүнүн экисин түзгөн көп добуш менен кабыл алынат.

e) Калыс добуштар эсепке алынбайт.

f) Өкүл Ассамблеянын бир мүчөсүн гана билдирет жана анын гана атынан добуш бере алат.

4) Мадрид макулдашуусуна (Стокгольм) ылайык кезектеги жана кезексиз сессиялардан тышкары Ассамблея бул сессиянын күн тартибине киргизүү үчүн сунушталган маселелер боюнча добушка укугу бар Ассамблея мүчөлөрүнүн төрттөн биринин талаптары боюнча Генералдык директор чакыруучу кезексиз сессияга чогулат. 

11-статья. Эл аралык бюро 

1) Бул Макулдашууга ылайык эл аралык каттоого байланыштуу милдеттерди, ошондой эле бул Протоколго тийиштүү башка административдик милдеттерди Эл аралык бюро жүзөгө ашырат.

2) (а) Эл аралык бюро Ассамблеянын көрсөтмөлөрүнө ылайык бул Протоколду кайрадан карап чыгуу боюнча конференцияларды даярдайт.

b) Эл аралык бюро бул Протоколду кайрадан карап чыгуу боюнча белгиленген конференцияларды даярдоо маселелери боюнча өкмөттөр аралык жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар менен кеңеше алат.

c) Генералдык директор жана ал дайындаган адамдар кайрадан карап чыгуу боюнча ушул конференцияда маселелерди талкуулоодо добушунун укугу жок катыша алышат.

3) Эл аралык бюро бул Протоколго тийиштүү ага жүктөлгөн ар бир башка милдеттерди аткарат. 

12-статья. Акча каражаттары 

Макулдашуучу Тараптарга карата Кошундун акча каражаттары Мадрид макулдашуусунун (Стокгольм) 12-статьясындагы жоболор менен жөнгө салынат, көрсөтүлгөн Макулдашуунун 8-статьясына ар бир шилтеме бул Протоколдун 8-статьясына шилтеме катары каралат. Мындан тышкары, Ассамблея бир добуштан башка чечим кабыл албаса, көрсөтүлгөн Макулдашуунун 12 (6) "b"-статьясынын максаттары үчүн Макулдашуучу уюмдар Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык 1 взностордун биринчи классына таандык уюм катары каралышат. 

13-статья. Протоколдун кээ бир статьяларына түзөтүүлөр 

10-, 11-, 12-статьяларга жана бул статьяга түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштар ар бир Макулдашуучу Тарап же Генералдык директор тарабынан жасалышы мүмкүн. Генералдык директор мындай сунуштарды Макулдашуучу Тараптарга аларды Ассамблеянын карап чыгышына чейин алты айдан кеч эмес жөнөтүшү керек.

2) (1) пунктунда көрсөтүлгөн статьяларга ар бир түзөтүүнү Ассамблея кабыл алат, ал үчүн берилген добуштардын төрттүн үчүн түзгөн көп добуш талап кылынат; бирок 10-статьяга жана бул пунктка ар бир түзөтүү берилген добуштардын бештин төртүн түзгөн көп добуш менен кабыл алынат.

3) (1) пунктунда көрсөтүлгөн статьяларга ар бир түзөтүү Генералдык директор түзөтүүнү кабыл алган учурда Ассамблеянын мүчөлөрү болуп эсептелген жана бул түзөтүү боюнча добушка укугу бар мамлекеттердин жана өкмөттөр аралык уюмдардын төрттүн үчүнөн алардын конституциялык жол-жобосуна ылайык жүргүзүлгөн кабыл алуу жөнүндө жазуу түрүндөгү билдирүүлөрдү алган учурдан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Көрсөтүлгөн статьяларга мындай жол менен кабыл алынган ар бир түзөтүү күчүнө кирген күнгө же ушул күндөн кийин Макулдашуучу Тараптар болуп эсептелген бардык мамлекеттер жана өкмөттөр аралык уюмдар үчүн милдеттүү болуп эсептелет. 

14-статья. Протоколго катышуу шарттары. Күчүнө кирүү 

1) а) Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын ар бир мамлекет - катышуучусу бул Протоколдун катышуучусу боло алат.

b) Мындан тышкары ар бир өкмөттөр аралык уюм:

i) болбоду дегенде бул уюмдун мүчө-мамлекеттеринин бири Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышуучусу болсо;

ii) эгерде мындай ведомство 9-quater статьясын күчүнө киргизүүнүн кабар берүү объектиси болуп эсептелбесе көрсөтүлгөн уюмдун бул уюмдун аймагында колдонулган белгилерди каттоо максатында региондук ведомствосу болгон учурда ошондой эле бул Протоколдун катышуучусу боло алат.

2) 1-пунктта көрсөтүлгөн ар бир мамлекет же уюм бул Протоколго кол кое алат. 1-пунктта көрсөтүлгөн ар бир мамлекет же уюм бул Протоколго кол койгон болсо, ратификациялык грамоталарын, бул Протоколду кабыл алуу же жактыруу жөнүндө документтерди, же эгерде алар бул Протоколго кол коюшпаса бул Протоколго кошулуу жөнүндө актыны сактоого өткөрүп бере алышат.

3) 2-пунктта көрсөтүлгөн актылар Генералдык директорго сактоо үчүн өткөрүп берилет.

4) а) Болбоду дегенде бул документтердин бирин Мадрид макулдашуусунун (Стокгольм) мамлекет - катышуучусу тапшырган жана болбоду дегенде бул документтердин бирин Мадрид макулдашуусунун (Стокгольм) катышуучусу эмес мамлекети же 1 "b"-пунктунда көрсөтүлгөн уюмдардын бири тапшырган шартта бул Протокол төрт ратификациялык грамотаны, кабыл алуу, жактыруу жөнүндө документтерди же кошулуу тууралуу актыларды сактоого өткөрүп бергенден соң үч айдан кийин күчүнө кирет.

b) 1-пунктта көрсөтүлгөн ар бир башка мамлекетке же уюмга карата бул Протокол аны ратификациялоо, кабыл алуу, жактыруу же ага кошулуу жөнүндө Генералдык директор кабар берген күндөн үч айдан кийин күчүнө кирет.

5) 1-пунктта көрсөтүлгөн ар бир мамлекет же уюм кабыл алуу, жактыруу жөнүндө өз ратификациялык грамотасында же бул Протоколго кошулуу тууралуу актысына бул мамлекетке же уюмга карата көрсөтүлгөн Протокол күчүнө кирген күнгө чейин бул Протоколдун күчүнө кирүүсү үчүн жүзөгө ашырылган эл аралык каттоонун жыйынтыгында келип чыккан коргоо аларга таандык болушу мүмкүн эместигин билдирүүсү мүмкүн. 

15-статья. Жокко чыгаруу 

1) Бул Протокол мөөнөтү чектөөсүз колдонулат.

2) Ар бир Макулдашуучу Тарап бул Протоколду Генералдык директорго кабар жөнөтүү жолу менен жокко чыгара алат.

3) Жокко чыгаруу Генералдык директор кабар алган күндөн тартып бир жылдан кийин күчүнө кирет.

4) Бул статьяда каралган жокко чыгаруу укугу ушул Протокол бул Тарапка карата күчүнө кирген күндөн баштап беш жыл өтүшүнө чейин колдонулушу мүмкүн эмес.

5) Эгерде белги жокко чыгаруу күчүнө кирген күнгө бул Протоколду жокко чыгарган мамлекетте же өкмөттөр аралык уюмда колдонулган эл аралык каттоонун маселеси болуп эсептелсе, көрсөтүлгөн каттоонун ээси ошол эле белгини мындай мамлекеттин же мындай эл аралык уюмдун ведомствосуна каттоого бере алат, ал 3 (4)-статьясына ылайык эл аралык каттоо күчүнө же 3 ter (2)-статьясына ылайык аймактык кеңейтүү жөнүндө жазууну киргизген күнгө берилгенде кандай каралса, ошондой каралат жана эгерде каттоо приоритетти пайдаланса, төмөнкү шарттарда:

i) мындай өтүнмө жокко чыгаруу күчүнө кирген күндөн тартып эки жылдын ичинде берилсе;

ii) өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр бул Протоколду жокко чыгарган мамлекетке же уюмга карата эл аралык каттоодо бар товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси менен чындыгында жабылса жана,

iii) мындай өтүнмө жыйымдарга тийиштүү талаптарды эске алуу менен колдонулуучу мыйзамдардын бардык талаптарына туура келсе ошол эле приоритетти пайдалана алат.

b) "а" пунктчасынын жоболору ошондой эле Макулдашуучу Тараптарда колдонулуучу эл аралык каттоонун маселеси болгон ар бир белгиге карата колдонулат, ал эми Протоколду жокко чыгарган мамлекетте же өкмөттөр аралык уюмга карата бул жокко чыгаруу күчүнө кирген тартып колдонулбайт жана эл аралык каттоонун ээси Протоколду жокко чыгаруунун натыйжасында 2 (1)-статьяга ылайык эл аралык өтүнмө берүү укугуна ээ болбой калат. 

16-статья. Кол коюу. Тилдер. Депозитарийдин милдеттери 

1) а) Бул Протоколго англис, испан жана француз тилдеринде бир нускада кол коюлат жана Мадридде кол коюу үчүн жабык болгон соң Генералдык директорго сактоого өткөрүп берилет. Үч тилдеги тексттер бирдей болуп саналат.

b) Бул Протоколдун расмий тексттерин кызыкдар өкмөттөр жана уюмдар менен консультацияларды өткөргөндөн кийин араб, италиан, кытай, немец, португал, орус жана япон тилдеринде, ошондой эле Ассамблея белгилеген башка тилдерде Генералдык директор иштеп чыгат.

2) Бул Протокол Мадридде 1989-жылдын 31-декабрына чейин кол коюуга ачык.

3) Генералдык директор Испаниянын Өкмөтү тийиштүү түрдө күбөлөндүргөн бул Протоколдун кол коюлган тексттеринин эки көчүрмөсүн ушул Протоколдун катышуучулары боло турган бардык мамлекеттерге жана өкмөттөр аралык уюмдарга жөнөтөт.

4) Генералдык директор бул Протоколду Бириккен Улуттар Уюмунун Секретариатында каттоодон өткөрөт.

5) Генералдык директор бул Протоколдун Тараптары боло турган же Тараптары болуп эсептелген бардык мамлекеттерге жана эл аралык уюмдарга кол коюулар, ратификациялык грамоталарды, кабыл алуу, жактыруу жөнүндө документтерди же кошулуу жөнүндө актыларды сактоого өткөрүп берүү тууралуу, ошондой эле бул Протоколдун күчүнө кирүүсү жөнүндө, бул Протоколдо каралган анын ар бир өзгөрүүсү, жокко чыгаруу жөнүндө ар бир кабар жана ар бир билдирүү тууралуу кабарлап турат.

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900