FaLang Language Switcher

Международные договора в рамках СНГ

Автордук укук жана чектеш укуктар маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу жана улуттук маалыматтар базасын түзүү боюнча кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

КР 2011-жылдын 2-июлундагы N 72 Мыйзамы менен ратификацияланды

 

Ялта шаары

2009-жылдын 20-ноябры 

Автордук укук жана чектеш укуктар маалыматтарын

мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу жана улуттук

маалыматтар базасын түзүү боюнча кызматташуу жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин катышуучу-мамлекеттеринин Өкмөттөрү, мындан ары Тараптар деп аталуучулар,

автордук укук, чектеш укуктар объектилери жана укук ээлери жөнүндө маалыматтар менен камсыздоонун маанилүүлүгүн эске алып,

маалыматтык ресурстарды бирге пайдалануунун жана Тараптардын интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча натыйжалуу чараларды жүргүзүү үчүн күчтөрүн координациялоо зарыл экендигин сезип,

ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин мыйзамдары менен караштырылган мүлктүк укуктарды коргоо чараларын колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатууга умтулуп,

мамлекеттер ортосундагы кызматташууну мындан ары өнүктүрүүгө жана Шериктештиктин алкагында экономикалык байланыштарды бекемдөө үчүн өз ара укуктук жардамдарды жайылтууга умтулуп,

өз ара сооданы, экономикалык жана илимий кызматташууну өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү каалап,

2006-жылдын 25-майындагы КМШнын өкмөттөрүнүн башчыларынын Кеңешинин чечими менен жактырылган Интеллектуалдык менчик жаатындагы укук бузуулардын алдын алуу жана тыюу салуу боюнча улуттук маалыматтар базасын калыптандыруу жана маалыматтарды мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу концепциясынын жоболорун негиз кылып алып,

төмөнкүлөр жөнүндө макулдашышты: 

1-берене. 

Автордук укук, чектеш укуктар объектилери жана укук ээлери жөнүндө маалыматтарды мамлекеттер аралык алмашуу үчүн шарттарды түзүү максатында Тараптар улуттук мыйзамдарга ылайык, автордук укук жана чектеш укуктар маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу жана улуттук маалыматтар базасын калыптандыруу боюнча кызматташууну жүргүзүшөт жана ички иштер органдары, сот органдары, прокуратура, бажы органдары, ошондой эле ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин башка органдары тарабынан ар бир Тараптын автордук укук жана чектеш укуктар улуттук маалыматтар базасында камтылган, ушундай маалыматты алууга камсыз кылуучу механизмдерди иштеп чыгышат.

Тараптар улуттук мыйзамдарга ылайык, өз ыйгарым укуктуу органдары аркылуу автордук укук, чектеш укуктар объектилери жана укук ээлери жөнүндө маалыматтар менен алмашууну жүргүзүшөт.

Бул Макулдашууда ыйгарым укуктуу органдар деп Тараптардын автордук укук жана чектеш укуктар объектилеринин реестрин түзүүчү жана жүргүзүүнү контролдоочу органдар деп түшүндүрүлөт. 

2-берене. 

Тараптар бул Макулдашууга жана алар анын катышуучусу болуп эсептелген, башка эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин улуттук мыйзамдарына ылайык, автордук укук жана чектеш укуктар объектилери жана укук ээлери жөнүндө маалыматтарды мамлекеттер аралык алмашуунун ченемдик-укуктук жана методикалык базасын түзүү жаатында кызматташууну өнүктүрүшөт, ал бирдиктүү принциптердин негизинде улуттук маалыматтар базасын түзгөндөн кийин Тараптардын ыйгарым укуктуу органдарынын ортосунда жүргүзүлөт.

Ар бир Тарап ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин жеке жана юридикалык жактарына автордук укук, чектеш укуктар объектилери жана укук ээлери жөнүндө өз мамлекетинин жеке жана юридикалык жактарына караганда, ылайыктуулугу кем болбогон тартипте маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн берет. 

3-берене. 

Тараптардын ыйгарым укуктуу органдары улуттук мыйзамдарга ылайык, кызматташууну:

улуттук маалыматтар базаны түзүүнүн жалпы принциптерин иштеп чыгуу;

улуттук маалыматтар базасына киргизүүгө тийиштүү болгон маалыматтардын курамына жана мазмунуна карата бирдиктүү талаптарды аныктоо;

маалымат булактарын жана улуттук маалыматтар базасына маалымат киргизүү тартибин аныктоо;

ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин улуттук мыйзамдарына ылайык маалыматтык коопсуздукту камсыздоо;

окуу, усулдук жана атайын адабияттар менен алмашуу;

биргелешкен илимий изилдөөлөрдү, семинарларды жана конференцияларды уюштуруу;

маалыматтар базалары менен иштөө үчүн адистерди окутуу (кадрларды даярдоодо жана квалификациясын жогорулатууда адистерди окутуу;

улуттук маалыматтар базасын түзүүнү жана пайдаланууну жүргүзүүчү органдарды аныктоо;

автордук укук, чектеш укуктар объектилери жана укук ээлери жөнүндө маалыматтарды мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу боюнча чараларды өткөрүү;

автордук укук жана чектеш укуктар маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу жана улуттук маалыматтар базасын түзүү боюнча иш тажрыйбалар менен алмашуу;

Тараптардын сурамы боюнча автордук укук жана чектеш укуктарды коргоо жаатында мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды берүү аркылуу жүргүзүлөт.

Тараптар өз ыйгарым укуктуу органдарынын тизмесин аныкташат жана ушул Макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттин ички жол-жоболорун аткаргандыгы жөнүндө кабарлоо бергенде бул тууралуу депозитарийге билдиришет. 

4-берене. 

Тараптардын ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлдөрү зарыл учурда автордук укук, чектеш укуктар жана укук ээлери жөнүндө маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу боюнча жумушчу жолугушууларды жана консультацияларды өткөрүшөт (ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин мыйзамдарынын эриш-аркак келүүсү жана ушул жааттагы ыкма маселелерин кошкондо). 

5-берене. 

Ушул Макулдашууну ишке ашыруу максатында Тараптар өз ара аракеттенүүнү ишке ашыруунун техникалык ыкмаларын кошкондо, маалыматты өз ара берүүнүн курамын, форматын жана тартибин аныктаган өзүнчө документтерди кабыл алышат. 

6-берене. 

Тараптардын ыйгарым укуктуу органдары бул Макулдашууну ишке ашырууга байланыштуу чыгымдарды өзүнчө тартышат.

7-берене. 

Ушул Макулдашуунун алкагында кызматташууну жүргүзүү үчүн жумушчу тил болуп орус тили эсептелет. 

8-берене. 

Бул Макулдашуу ал алардын катышуучусу болуп эсептелген, ал үчүн башка эл аралык келишимдерден келип чыккан, тараптардын ар биринин укуктарын жана милдеттенмелерин козгобойт. 

9-берене. 

Бул Макулдашууга тараптардын өз ара макулдугу боюнча анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелген, өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар тийиштүү протоколдор менен таризделет жана ушул Макулдашуу күчүнө кириши үчүн караштырылган тартипте күчүнө кирет. 

10-берене. 

Ушул Макулдашууну колдонууда жана талкуулоодо келип чыккан Тараптардын ортосундагы талаш-тартыш маселелер кызыкдар болгон Тараптардын консультациялар жана сүйлөшүүлөр же тараптардын башка макулдашылган жол-жоболору аркылуу чечилет. 

11-берене. 

Бул Макулдашуу ага кол койгон Тараптардын анын күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттин ички жол-жоболорун аткаргандыгы жөнүндө үчүнчү жазуу түрүндөгү кабарлоону депозитарий алган күндөн тартып, 30 күндөн кийин күчүнө кирет.

Мамлекеттин ички жол-жоболорун кечирээк аткарган Тараптар үчүн бул Макулдашуу депозитарий тийиштүү документтерди алган күндөн тартып, 30 күндөн кийин күчүнө кирет. 

12-берене. 

Ушул Макулдашуу күчүнө киргенден кийин, депозитарийге кошулуу жөнүндө документти берүү аркылуу Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин катышуучу-мамлекеттеринин кайсынысына болбосун кошулуу үчүн ачык.

Кошулуучу мамлекет үчүн бул Макулдашуу кошулуу жөнүндө документти депозитарий алган күндөн тартып, 30 күндөн кийин күчүнө кирет. 

13-берене. 

Бул Макулдашуу белгиленбеген мөөнөткө түзүлөт. Тараптардын ар бири депозитарийге ушундай өзүнүн ниеттенгендиги жөнүндө чыкканга чейин 6 айдан кем болбогон убакыт калганда, жазуу түрүндө кабарлоо жиберип, ушул макулдашуудан чыгууга укуктуу.

 

2009-жылдын 20-ноябрында Ялта шаарында орус тилинде бир түпнускада түзүлдү. Түпнускасы Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Аткаруу комитетинде сакталат, ал ушул Макулдашууга кол койгон ар бир мамлекетке күбөлөндүрүлгөн көчүрмөнү жиберет.

 

Азербайжан Республикасынын                                     Россия Федерациясынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Армения Республикасынын                                            Тажикстан Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Беларусь Республикасынын                                           Түркмөн Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Казакстан Республикасынын                                         Өзбекстан Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Кыргыз Республикасынын                                              Украина Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Молдова Республикасынын

Өкмөтү үчүн

 

2009-жылдын 20-ноябрындагы Автордук укук жана чектеш

укуктар маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну

уюштуруу жана улуттук маалыматтар базасын түзүү боюнча

кызматташуу жөнүндө Көзкарандысыз Мамлекеттер

Шериктештигинин макулдашуусуна Азербайжан Республикасынын

ӨЗГӨЧӨ ПИКИРИ 

1. Азербайжан Республикасы улуттук мыйзамдардын алкагында макулдашуунун жоболорун ишке ашырууга катышат жана кызыкдар болгон мамлекеттердин форматында алардын максаттарын кабыл алат.

2. Төмөнкүлөрдөн тышкары: 1-берененин 1-абзацындагы "ички иштер органдары, сот органдары, прокуратура, бажы органдары, ошондой эле ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттеринин башка органдары тарабынан" деген түшүндүрүүлөр; 3-беренедеги 2-абзацтагы "жалпы" деген сөз, 3-абзацтагы, ошондой эле 5-абзацтагы "бирдиктүү" деген сөз.

3. Автордук укук жана чектеш укуктар маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу жана улуттук маалыматтар базасын түзүү боюнча кызматташуу жөнүндө Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин катышуучу-мамлекеттеринин макулдашуусунда баяндалган укуктардын, милдеттенмелердин жана жоболордун эч бири Азербайжан Республикасынын бардык басылып алынган аймактары бошотулганга жана баскынчылыктын натыйжаларын толугу менен четтетилгенге чейин Армения Республикасына карата Азербайжан Республикасы тарабынан кабыл алынбайт.

 

Азербайжан Республикасынын

Премьер-министринин

биринчи орунбасары Я.Эюбов

КМШ алкагында Өкмөттөр аралык көп тараптуу макулдашуулар

Название

Дата вступления в силу

1

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности

12.03.1993

 Прекратил действие с даты вступления в силу Соглашения от 10.11.2010   

2

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав

28.12.1995

3

Ойлоп табууларды укуктук коргоо жагынан мамлекеттер аралык жашырын сырларды өз ара сактоону камсыздоо жөнүндө МАКУЛДАШУУ

31.01.2000

4

Жалган товардык белгилерди жана географиялык көрсөткүчтөрдү пайдаланууну алдын ала эскертүү жана ага тыюу салуу боюнча чаралар жөнүндө МАКУЛДАШУУ

27.12.1999

5

Интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууга жол бербөө боюнча кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

16.06.2000

Прекратил действие с даты вступления в силу Соглашения от 10.11.2010

6

Решение Совета глав правительств СНГ о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

04.08.2003

7

Соглашение о правовой охране растений

17.01.2006

8

Соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности

 

9

Автордук укук жана чектеш укуктар маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу жана улуттук маалыматтар базасын түзүү боюнча кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

12.08.2011

10

Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности

27.04.2012

Соглашение о правовой охране растений

Ратифицировано Законом КР

от 22 декабря 2005 года N 182 

г.Москва

от 16 марта 2001 года 

СОГЛАШЕНИЕ

о правовой охране сортов растений 

Правительства государств - участников настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем Сторонами,

исходя из объективной необходимости сохранения и развития экономического и научно-технологического сотрудничества в области селекции и семеноводства в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства,

принимая во внимание необходимость содействия эффективной охране сортов растений,

придавая важное значение созданию и взаимной передаче на государственное испытание высокопродуктивных и высококачественных сортов растений,

признавая необходимость сотрудничества Сторон в области охраны селекционных достижений государств,

стремясь к развитию взаимовыгодной торговли семенами и посадочным материалом сельскохозяйственных культур,

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины имеют следующие значения:

сорт растений (сорт) - группа растений, в рамках низшего из известных ботанических таксонов, которая может:

- быть определена степенью проявления признаков, являющихся результатом реализации данного генотипа или комбинации генотипов;

- быть отличимой от любой другой группы растений степенью выраженности по крайней мере одного из этих признаков;

- рассматриваться как единое целое с точки зрения ее пригодности для воспроизведения в неизменном виде целых растений сорта.

Охраняемыми категориями сорта являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция;

охраняемый сорт - сорт растений, зарегистрированный в государственных реестрах Сторон;

совместный сорт растений - сорт растений, созданный на основе совместных международных программ в рамках договоров, соглашений, контрактов или иных договоренностей;

заявитель - юридическое или физическое лицо, которое подало заявку на выдачу документа, удостоверяющего право собственности на сорт растений;

охранный документ - документ компетентного органа, удостоверяющий право на сорт;

правообладатель - юридическое или физическое лицо, право собственности которого основано на охранном документе. 

Статья 2. 

Стороны осуществляют сотрудничество в целях создания наиболее благоприятных условий для охраны, использования, передачи и распространения сортов растений к взаимной выгоде производителей и потребителей. 

Статья 3.

Охрана права на сорт растений осуществляется в соответствии с национальными законодательствами Сторон и подтверждается охранным документом на сорт растений.

Охрана может осуществляться также на основе взаимного признания Сторонами охранных документов с учетом результатов экспертизы компетентных органов других Сторон согласно двусторонним или многосторонним соглашениям. 

Статья 4. 

Каждая Сторона предоставляет юридическим и физическим лицам других Сторон такой же правовой режим в области охраны прав на сорт растений, который она предоставляет своим собственным юридическим и физическим лицам. 

Статья 5. 

Стороны предоставляют охрану прав на сорт растений с момента подачи заявки на охрану или ее публикации.

Критерии объема охраны и сроки правовой охраны сорта растений устанавливаются в соответствии с законодательством той Стороны, которая предоставляет охрану. 

Статья 6. 

Наименование сорта растений, заявка на охрану которого подается на территориях нескольких Сторон, должно быть идентичным.

Юридическое или физическое лицо, предлагающее к продаже или вводящее в коммерческий оборот на территории одной из Сторон семенной материал сорта, охраняемого на указанной территории, обязано использовать наименование этого сорта даже после истечения срока действия документа, удостоверяющего право собственности на сорт, если права третьих лиц не препятствуют такому использованию. 

Статья 7. 

Заявка на охрану сорта растений подается в компетентный орган Стороны, предоставляющей охрану, в соответствии с ее национальным законодательством. Заявка подается на языке Стороны, в которой испрашивается охрана, или на русском языке.

За совершение юридических действий, связанных с охраной прав на сорта растений, взимаются пошлины или сборы, размер и сроки уплаты которых определяются законодательством той Стороны, которая предоставляет охрану.

Пошлины или сборы уплачиваются заявителем, правообладателем, а также иным заинтересованным юридическим или физическим лицом. 

Статья 8. 

Исключительное право на использование сорта растения и передача прав правообладателя регулируются национальными законодательствами Сторон. 

Статья 9. 

Охраняемый сорт растений может быть использован без разрешения правообладателя в случае совершения действий:

- в экспериментальных целях;

- в целях создания новых сортов;

- в личных некоммерческих целях. 

Статья 10. 

Разрешение правообладателя требуется на осуществление с семенным материалом охраняемого сорта растений следующих действий:

- производство или воспроизводство;

- доведение до посевных кондиций для целей размножения;

- предложение к продаже;

- продажа или введение в иной коммерческий оборот;

- вывоз;

- ввоз;

- хранение в целях, перечисленных в вышеизложенных пунктах. 

Статья 11. 

Заявка на охрану совместного сорта растений подается в компетентный орган Стороны, где испрашивается охрана в соответствии с ее законодательством.

Заявители сохраняют за собой право выбора Стороны для подачи первой заявки.

Условия использования прав на совместные селекционные достижения регулируются специальными договорами, соглашениями, контрактами или иными договоренностями. 

Статья 12. 

Стороны могут отказать в предоставлении охраны сорту, коммерческое использование которого может нанести вред жизни или здоровью человека, животных и растений, а также ущерб окружающей среде. 

Статья 13. 

Стороны принимают меры, направленные на предотвращение незаконного использования охраняемых сортов растений. 

Статья 14. 

Стороны предусматривают в своих национальных законодательствах процедуры, обеспечивающие равные условия для защиты прав правообладателей в странах - участницах Соглашения. 

Статья 15. 

Стороны принимают необходимые меры по разработке и совершенствованию национальных законодательств в области правовой охраны сортов растений и их гармонизации с учетом требований Международной конвенции по охране новых сортов растений 1961 г., пересмотренной в 1972, 1978 и 1991 годах. 

Статья 16. 

Стороны способствуют эффективному функционированию национальных организаций в области охраны прав на сорта растений, а также заключению между этими организациями соглашений о сотрудничестве. 

Статья 17. 

Стороны примут меры по обеспечению доступа заинтересованных физических и юридических лиц к национальным реестрам охраняемых сортов растений Сторон, а также по созданию и использованию совместного банка данных охраняемых сортов растений и сортов растений, допущенных к использованию. 

Статья 18. 

Стороны уполномочивают Межправительственный координационный совет по вопросам семеноводства СНГ с участием организаций Сторон в области охраны сортов растений осуществлять координацию деятельности по выполнению настоящего Соглашения. 

Статья 19. 

Спорные вопросы, связанные с применением и толкованием настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон. 

Статья 20. 

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по другим международным договорам, участниками которых они являются. 

Статья 21. 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения правительств других государств, разделяющих его цели и принципы. Для присоединяющегося правительства настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении. 

Статья 22. 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с общего согласия Сторон, которые оформляются отдельными протоколами и вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 23 Соглашения. 

Статья 23. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу со дня сдачи депозитарию соответствующих документов. 

Статья 24. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если Стороны не примут иного решения. 

Статья 25. 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода.

Для целей разрешения возможных споров и претензий, в том числе имущественного характера, положения настоящего Соглашения продолжают действовать вплоть до полного урегулирования всех требований. 

Совершено в городе Москве 16 марта 2001 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

За Правительство                                                            За Правительство

Азербайджанской Республики                                          Республики Молдова

подпись                                                                          подпись (с оговоркой) 

За Правительство                                                             За Правительство

Республики Армения                                                        Российской Федерации

подпись                                                                           подпись 

За Правительство                                                             За Правительство

Республики Беларусь                                                        Республики Таджикистан

подпись                                                                           подпись 

За Правительство                                                             За Правительство

Грузии                                                                             Туркменистана

подпись                                                                           подпись 

За Правительство                                                             За Правительство

Республики Казахстан                                                       Республики Узбекистан

подпись                                                                           подпись

За Правительство                                                             За Правительство

Кыргызской Респупблики                                                  Республики Украины

подпись                                                                           подпись (с оговоркой) 

Оговорка Украины

по пункту 15.8. повестки дня заседания Экономического совета СНГ

"О Соглашении о правовой охране сортов растений" 

16 марта 2001 года 

"Украина предоставляет охрану прав на сорта растений с момента

публикации заявки на охрану." 

Глава делегации, Первый

вице-премьер-министр Украины                                                                         Ю.Ехануров 

Особое мнение Республики Молдова 

Положения Соглашения о правовой охране сортов растений распространяются на Республику Молдова за исключением части 2 ст.17, начиная со слов "а также по созданию" и далее по тексту.

Республика Молдова, в целях реализации настоящего Соглашения, предоставит Межправительственному координационному совету по вопросам семеноводства СНГ полномочия осуществлять деятельность консультативного характера (ст.18). 

Заместитель Премьер-министра

Республики Молдова                                                                                               А.Куку 

К позиции делегации Российской Федерации

по проекту Соглашения о правовой охране сортов растений 

Поддерживая в принципе проект Соглашения о правовой охране сортов растений, Российская сторона резервирует за собой право внесения предложений по возможному уточнению отдельных статей данного проекта. 

Заместитель руководителя

делегации Российской Федерации                                                                        А.Смирнов

СОГЛАШЕНИЕ о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности

Ратифицировано Законом КР от 24 февраля 2009 года N 64

 

г.Душанбе

от 6 октября 2007 года

 

СОГЛАШЕНИЕ

о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной

деятельности, полученные и используемые в ходе

военно-экономического сотрудничества в рамках

Организации Договора о коллективной безопасности

 

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь целями и принципами Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ),

сознавая важность охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в сфере военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ,

основываясь на принципах равенства и взаимной выгоды,

принимая во внимание необходимость координации усилий Сторон и принятия эффективных мер к недопущению и пресечению правонарушений при использовании результатов интеллектуальной деятельности в ходе военно-экономического сотрудничества,

согласились о нижеследующем:

 

Статья 1.

 

Для настоящего Соглашения используются основные термины, имеющие следующие значения:

"военно-экономическое сотрудничество" - область межгосударственных отношений, связанная с взаимодействием национальных оборонно-промышленных комплексов при разработке, производстве, модернизации, ремонте, обеспечении эксплуатации и утилизации продукции военного назначения, а также диверсификации и конверсии военного производства;

"интеллектуальная собственность" - понимается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года, с изменениями от 2 октября 1979 года;

"информация" - сведения о предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающиеся предмета договоров (контрактов), заключенных между Сторонами в ходе военно-экономического (военно-технического) сотрудничества, их исполнения и/или полученных результатов, независимо от формы их представления;

"конфиденциальная информация" - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обладатель которой принимает меры к обеспечению ее конфиденциальности;

"продукция военного назначения" - вооружение, военная техника, документация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и информация в области военно-экономического и военно-технического сотрудничества, а также любая другая продукция, относимая законодательством Сторон к продукции военного назначения;

"результаты интеллектуальной деятельности" - научные, конструкторские, технические и технологические решения, содержащиеся в технической и научно-технической документации, зафиксированные на материальных носителях, а также содержащиеся в опытных образцах, макетах изделий, полученных в ходе проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

"используемые результаты интеллектуальной деятельности" - результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат одной из Сторон и/или участникам военно-экономического сотрудничества, необходимые для выполнения договоров (контрактов), заключенных в ходе многостороннего и/или двустороннего военно-экономического сотрудничества;

"полученные результаты интеллектуальной деятельности" - результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе многостороннего и/или двустороннего военно-экономического сотрудничества;

"участники военно-экономического сотрудничества" - государственные органы, предприятия, объединения и организации Сторон, которые в соответствии с законодательством Сторон получили право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, и/или являющиеся разработчиками и/или производителями продукции военного назначения.

 

Статья 2.

 

Целью настоящего Соглашения является создание Сторонами условий для обеспечения охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе многостороннего и/или двустороннего военно-экономического сотрудничества, на территориях Сторон в соответствии с их национальным законодательством.

 

Статья 3.

 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются:

от Республики Армения - Министерство торговли и экономического развития Республики Армения;

от Республики Беларусь - Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь и Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь;

от Республики Казахстан - Министерство юстиции Республики Казахстан;

от Кыргызской Республики - Государственная патентная служба Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики;

от Российской Федерации - Министерство юстиции Российской Федерации;

от Республики Таджикистан - Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

от Республики Узбекистан - Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан.

В случае изменения уполномоченных органов, Стороны по дипломатическим каналам незамедлительно уведомляют Секретариат ОДКБ.

Стороны и уполномоченные органы Сторон осуществляют контроль за деятельностью участников военно-экономического сотрудничества по выполнению положений настоящего Соглашения в порядке, определяемом законодательством Сторон.

 

Статья 4.

 

Сотрудничество по обеспечению охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности в ходе многостороннего и/или двустороннего военно-экономического сотрудничества осуществляется путем:

согласования вопросов, связанных с охраной прав на используемые и полученные результаты интеллектуальной деятельности;

проведения мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности;

предоставления одной Стороной по запросу другой Стороны нормативных правовых актов, регламентирующих порядок использования результатов интеллектуальной деятельности;

обмена опытом и информацией по вопросам охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности;

обмена опытом международного сотрудничества и информацией об участии Сторон в других международных договорах, определяющих особенности охраны интеллектуальной собственности;

реализации других форм сотрудничества, согласованных Сторонами.

 

Статья 5.

 

Права на полученные и используемые результаты интеллектуальной деятельности распределяются на условиях, определяемых в договорах (контрактах), заключаемых участниками военно-экономического сотрудничества.

 

Статья 6.

 

При заключении договоров (контрактов) участники военно-экономического сотрудничества определяют:

результаты интеллектуальной деятельности, создание, передача или использование которых обоснованно предвидятся при выполнении договоров (контрактов);

порядок оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности;

вклад каждого участника, включая используемые результаты интеллектуальной деятельности;

обязательства участников по обеспечению правовой охраны используемых и полученных результатов интеллектуальной деятельности;

условия и объем использования полученных результатов интеллектуальной деятельности на территориях Сторон, а также на территориях третьих государств;

права каждого участника на использование конфиденциальной информации и обязанности по обеспечению ее охраны;

порядок и условия передачи, обмена и/или публикации сведений о полученных результатах интеллектуальной деятельности;

условия и порядок передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, создание которых предполагается при выполнении договоров (контрактов), заключаемых в ходе военно-экономического сотрудничества;

порядок возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного использования прав на результаты интеллектуальной деятельности;

иные условия, предусмотренные законодательством Сторон или по согласованию между ними.

 

Статья 7.

 

В случае, если один из участников военно-экономического сотрудничества полагает, что при выполнении договоров (контрактов) получены результаты интеллектуальной деятельности, права на которые не охраняются законодательством одной из Сторон, участники военно-экономического сотрудничества и/или уполномоченные органы Сторон проводят консультации по вопросам их охраны.

 

Статья 8.

 

При заключении договоров (контрактов) участники военно-экономического сотрудничества согласовывают с уполномоченными органами Сторон вопросы, связанные с охраной прав на результаты интеллектуальной деятельности.

 

Статья 9.

 

Участники военно-экономического сотрудничества в договорах (контрактах) предусматривают, что применение полученных и используемых результатов интеллектуальной деятельности осуществляется только после обеспечения их правовой охраны.

 

Статья 10.

 

Участники военно-экономического сотрудничества не производят и не экспортируют с территории своего государства в третьи государства продукцию военного назначения, изготовленную с использованием результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат другой Стороне или участникам военно-экономического сотрудничества от этой Стороны, без письменного согласия указанной Стороны.

 

Статья 11.

 

Участники военно-экономического сотрудничества принимают меры по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации договоров (контрактов), либо обеспечивают режим конфиденциальности информации о таких результатах.

При подаче заявок на выдачу охранных документов участники военно-экономического сотрудничества руководствуются следующим правилом:

заявки на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные на территориях Сторон, подаются в уполномоченные органы по охране объектов интеллектуальной собственности.

Вопросы охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-технического сотрудничества, могут быть урегулированы отдельными международными договорами.

 

Статья 12.

 

Передача одной из Сторон или участником военно-экономического сотрудничества полученных и используемых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, осуществляется в соответствии с законодательством Сторон и международными договорами, участниками которых являются Стороны.

При этом передача одной из Сторон или участником военно-экономического сотрудничества полученных и используемых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, третьей стороне не допускается без письменного согласия Стороны, обладающей правами на такие результаты.

 

Статья 13.

 

Информация о результатах интеллектуальной деятельности, полученных и используемых в ходе выполнения договоров (контрактов), признанная конфиденциальной одним из участников военно-экономического сотрудничества, будет признаваться таковой другим участником.

Такая информация особо оговаривается в заключаемых участниками военно-экономического сотрудничества договорах (контрактах) с определением практических мер и взаимных обязательств по обеспечению режима конфиденциальности.

Порядок взаимной передачи секретной информации и защиты сведений, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется Соглашением о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года.

 

Статья 14.

 

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Соглашения.

 

Статья 15.

 

Споры и разногласия относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между уполномоченными органами заинтересованных Сторон.

 

Статья 16.

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию четвертого уведомления о выполнении пописавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления его в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи соответствующих документов депозитарию.

 

Статья 17.

 

Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, если Стороны не договорятся об ином.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнение обязательств, предусмотренных в статьях 10 и 13 настоящего Соглашения, если Стороны не договорятся об ином.

 

Совершено в городе Душанбе 6 октября 2007 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Секретариате ОДКБ, который направит Сторонам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

 

За Республику Армения                                                                       За Российскую Федерацию

Подпись                                                                                              Подпись

 

За Республику Беларусь                                                                      За Республику Таджикистан

Подпись                                                                                             Подпись

 

За Республику Казахстан                                                                     За Республику Узбекистан

Подпись                                                                                            Подпись

 

За Кыргызскую Республику

Подпись

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности

Ратифицировано Законом КР от 17 марта 2012 года N 17

г.Санкт-Петербург

от 19 ноября 2010 года

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в области правовой охраны

и защиты интеллектуальной собственности и создании

Межгосударственного совета по вопросам правовой

охраны и защиты интеллектуальной собственности

Правительства государств-участников настоящего Соглашения, далее именуемые Сторонами,

желая развивать научно-техническое, торгово-экономическое и социально-культурное сотрудничество,

признавая, что обязательным условием для развития такого сотрудничества является эффективная охрана и защита интеллектуальной собственности,

сознавая важность принятия согласованных и скоординированных мер по развитию системы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности на территориях государств-участников настоящего Соглашения,

руководствуясь международными обязательствами и законодательством государств-участников настоящего Соглашения,

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

В целях координации совместной деятельности по совершенствованию межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействию правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности Стороны осуществляют сотрудничество путем:

а) укрепления контактов, проведения совместных исследований и обмена мнениями в области охраны и защиты интеллектуальной собственности;

б) обмена информацией о законодательстве государств-участников настоящего Соглашения в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности;

в) согласования вопросов, связанных с охраной и защитой интеллектуальной собственности, при осуществлении сотрудничества в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры, а также содействия в заключении соответствующих международных договоров;

г) осуществления совместных действий по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности и противодействию таким правонарушениям;

д) принятия эффективных мер для предупреждения и пресечения правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;

е) взаимной защиты хозяйствующих субъектов государств-участников настоящего Соглашения от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. 

Статья 2. 

Стороны создают Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (далее - Совет).

Совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о Совете, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 3. 

Для целей настоящего Соглашения "интеллектуальная собственность" понимается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 года (с изменениями от 2 октября 1979 года). 

Статья 4. 

Стороны осуществляют сотрудничество через свои уполномоченные (компетентные) органы в соответствии с настоящим Соглашением при соблюдении законодательства и международных договоров государств-участников настоящего Соглашения. 

Статья 5. 

Стороны определяют перечень своих уполномоченных (компетентных) органов и сообщают об этом депозитарию при сдаче уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения. Об изменениях перечня уполномоченных (компетентных) органов каждая из Сторон в течение одного месяца письменно по дипломатическим каналам уведомляет депозитарий. 

Статья 6. 

Уполномоченные (компетентные) органы Сторон осуществляют сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности путем координации и проведения совместных исследований, мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обмена мнениями, информацией. 

Статья 7. 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участником которых является ее государство. 

Статья 8. 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом и вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 9. 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной Сторонами процедуры. 

Статья 10. 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов. 

Статья 11. 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государства, разделяющего его цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о присоединении.

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу:

а) по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение вступило в силу;

б) с даты вступления в силу Соглашения при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение не вступило в силу. 

Статья 12. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за время действия Соглашения. 

Статья 13. 

Для государств-участников настоящего Соглашения с даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращают свое действие Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 1993 года и Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года. 

Совершено в городе Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

За Правительство За Правительство

Азербайджанской Республики Российской Федерации

_________ Подпись 

За Правительство За Правительство

Республики Армения Республики Таджикистан

Подпись Подпись 

За Правительство За Правительство

Республики Беларусь Туркменистана

Подпись ________ 

За Правительство За Правительство

Республики Казахстан Республики Узбекистан

Подпись Подпись 

За Правительство За Правительство

Кыргызской Республики Украины

Подпись Подпись 

За Правительство

Республики Молдова

Подпись   

      Приложение

         к Соглашению о сотрудничестве

     в области правовой охраны и защиты

      интеллектуальной собственности и

    создании Межгосударственного совета

    по вопросам правовой охраны и защиты

      интеллектуальной собственности

           от 19 ноября 2010 года 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межгосударственном совете по вопросам правовой

охраны и защиты интеллектуальной собственности 

I. Общие положения

II. Функции Совета

III. Права Совета

IV. Порядок формирования Совета

V. Организация работы

VI. Заключительные положения 

I. Общие положения 

1.1. Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (далее - Совет) создается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года года (далее - Соглашение) в целях координации совместной деятельности государств-участников Соглашения по совершенствованию межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействию правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, а также другими органами Содружества.

1.2. Совет является органом отраслевого сотрудничества СНГ, осуществляющим свою деятельность в пределах своих полномочий и подотчетным Совету глав правительств и Экономическому совету СНГ.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках Содружества, Общим положением об органах отраслевого сотрудничества СНГ, а также настоящим Положением. 

II. Функции Совета 

Совет выполняет следующие функции:

2.1. Координация совместной деятельности государств-участников Соглашения по созданию, развитию и совершенствованию механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, развитию научно-технического, торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества, осуществлению совместных действий по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.

2.2. Содействие обмену законодательной, нормативной, методической и другой информацией в области охраны и защиты интеллектуальной собственности.

2.3. Разработка рекомендаций по созданию системы:

повышения эффективности правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности;

противодействия недобросовестной конкуренции в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности;

противодействия производству и распространению контрафактной продукции;

усовершенствования механизмов защиты объектов промышленной собственности, авторского права и смежных прав.

2.4. Подготовка для рассмотрения на заседаниях Совета глав правительств СНГ и органов отраслевого сотрудничества СНГ предложений по развитию сотрудничества по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

2.5. Разработка предложений по сотрудничеству государств-участников Соглашения в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

2.6. Содействие организационному и учебно-методическому обеспечению специалистами в сфере интеллектуальной собственности. 

III. Права Совета 

Совет для выполнения своих функций имеет право:

3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств и Экономического совета СНГ проекты документов, а также информацию о выполнении решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.2. Запрашивать в установленном порядке от государств-участников Соглашения и органов отраслевого сотрудничества СНГ информацию по вопросам, входящим в его компетенцию.

3.3. Создавать постоянно действующие рабочие комиссии по вопросам:

а) авторского права и смежных прав;

б) промышленной собственности;

в) противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности,

а также как постоянно действующие, так и временные межгосударственные рабочие группы экспертов:

для разработки проектов международных договоров и других документов, необходимых для реализации механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, разработки эффективных способов противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности и распространению контрафактной продукции;

рассмотрения вопросов обмена патентной, нормативно-методической документацией и другой информацией в области охраны и защиты интеллектуальной собственности;

разработки предложений по совершенствованию системы охраны и защиты интеллектуальной собственности.

3.4. Осуществлять контроль над деятельностью постоянно действующих рабочих комиссий, а также как постоянно действующих, так и временных межгосударственных рабочих групп экспертов, созданных при Совете, и принимать меры для обеспечения их нормальной работы.

3.5. Заслушивать отчеты председателя Совета и готовить соответствующие предложения для государств-участников Соглашения.

3.6. Разрабатывать и утверждать Регламент своей работы, а также вносить в него изменения. 

IV. Порядок формирования Совета 

4.1. Совет формируется из руководителей органов государственной власти государств-участников Соглашения, отвечающих за вопросы охраны и защиты интеллектуальной собственности.

При направлении на заседания Совета лиц, замещающих членов Совета, их полномочия должны быть подтверждены.

В состав Совета с правом совещательного голоса могут входить руководитель секретариата Совета и представители Исполнительного комитета СНГ.

4.2. Председательство в Совете осуществляется поочередно каждым государством-участником Соглашения в лице его представителя, избираемым в порядке русского алфавита названий государств-участников СНГ, на срок не более одного года, если иное не будет установлено решением Совета.

Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями.

В случае временного отсутствия Председателя Совета его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей. 

V. Организация работы 

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания.

Внеочередное заседание Совета созывается Председателем по его инициативе или по предложению не менее трех членов Совета.

5.2. Решения Совета являются правомочными, если на заседании представлены не менее чем две трети членов Совета.

5.3. Место проведения заседаний определяется по предварительной договоренности членов Совета.

5.4. Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности.

5.5. По решению Совета в его заседаниях в качестве наблюдателей могут присутствовать представители заинтересованных ведомств государств, не являющихся участниками СНГ, и организаций, в том числе международных.

5.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не определено Советом.

При принятии решений каждое государство имеет один голос.

Любой член Совета может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться как препятствие для принятия решения.

Члены Совета, не согласные с решением, могут выразить особое мнение, которое вносится в протокол заседания.

5.7. Решения Совета подписываются Председателем и ответственным секретарем Совета.

5.8. Заседания Совета проводятся в соответствии с Регламентом, утвержденным Советом.

5.9. Материалы к очередному заседанию Совета рассылаются членам не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

5.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется его секретариатом.

5.11. Функции секретариата Совета выполняет соответствующий орган государственной власти государства-участника Соглашения, представитель которого председательствует в Совете, совместно со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.

Руководителем секретариата Совета является представитель органа государственной власти государства-участника Соглашения, председательствующего в Совете, а заместителем руководителя секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ.

5.12. Решения Совета, непосредственно затрагивающие интересы какого-либо государства-участника Соглашения, не могут приниматься в отсутствие его представителя.

5.13. Совет избирает Председателя на первом заседании.

5.14. Председатель организует работу Совета, руководит его заседаниями, обеспечивает соблюдение Регламента. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Расходы, связанные с организацией проведения заседаний Совета, несут соответствующие органы государственной власти принимающего государства-участника Соглашения.

Расходы на командирование членов Совета и участников заседания несут направляющие органы государственной власти и организации государств-участников Соглашения.

6.2. Рабочим языком Совета является русский язык.

6.3. Решение об упразднении Совета принимается Советом глав правительств Содружества Независимых Государств.

СОГЛАШЕНИЕ о создании информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств - участников СНГ в форме распределенной информационной системы и портала СНГ «Информация для инновационной деятельности государств - участников СНГ»

СОГЛАШЕНИЕ

о создании информационной инфраструктуры инновационной

деятельности государств - участников СНГ в форме распределенной

информационной системы и портала СНГ «Информация для

инновационной деятельности государств - участников СНГ»

 

 

Правительства государств - участников настоящего Соглашения, далее именуемые Сторонами,

понимая необходимость создания, развития и совершенствования информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств -участников СНГ,

желая создать благоприятные условия для повышения эффективности процессов инновационной интеграции, ускорения получения субъектами инновационной деятельности оперативной и достоверной информации,

сознавая важность принятия мер по формированию распределенной интегрированной информационной системы на основе национальных информационных систем и электронных ресурсов государств - участников настоящего Соглашения,

основываясь на положениях Соглашения о свободном доступе и порядке обмена открытой научно-технической информацией государств - участников СНГ от 11 сентября 1998 года, Концепции научно-информационного обеспечения программ и проектов государств - участников СНГ в инновационной сфере, одобренной Решением Экономического совета СНГ от 13 марта 2009 года,

согласились о нижеследующем:

 

Статья 1

 

Для целей настоящего Соглашения приводимые ниже термины имеют следующие значения:

инновационная инфраструктура - совокупность предприятий, организаций, учреждений, их объединений, ассоциаций любой формы собственности, предоставляющих услуги по обеспечению инновационной деятельности (финансовые, консалтинговые, маркетинговые, информационно-коммуникативные, юридические, образовательные и т. п.);

информационная инфраструктура инновационной деятельности — множество юридических лиц, ресурсов, средств и других элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующее целостность, направленную на обеспечение информационного обслуживания инновационной деятельности;

информационное пространство - совокупность информационных ресурсов, информационных систем и технологий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей;

информационные       ресурсы - организованная        совокупность

документированной информации, включающая базы и банки данных, другие совокупности информационных материалов (документов) в информационных системах;

информационная система - совокупность информационных ресурсов, информационных технологий и комплекса программно-технических средств, реализующих информационные процессы;

метаданные - формализованная совокупность описаний типов информационных объектов и отношений (связей) между ними;

портал - информационная система (сайт или совокупность сайтов), обеспечивающая централизованный, структурированный и унифицированный доступ к широкому набору сервисов, информационных объектов, веб-интерфейсов к базам данных и другим информационным системам;

система навигации - организационно упорядоченная система телекоммуникационного доступа к совокупности научно-информационных данных и ресурсов;

распределенная информационная система — системно организованная совокупность открытых баз данных, доступ к которым осуществляется на основе единых правовых, организационных и технологических принципов.

 

Статья 2

 

В целях создания условий для дальнейшего развития межгосударственного инновационного сотрудничества и расширения взаимной информационной поддержки инновационной деятельности государств -участников СНГ Стороны в соответствии с законодательством государств -участников настоящего Соглашения осуществляют сотрудничество в формировании информационной инфраструктуры инновационной деятельности государств - участников СНГ в форме распределенной интегрированной информационной системы и портала СНГ «Информация для инновационной деятельности государств - участников СНГ».

Стороны определяют состав информационных ресурсов, необходимых для информационного обеспечения инновационной деятельности государств -участников СНГ, включения-в распределенную информационную систему. Технология формирования интегрированной информационной системы предполагает использование системы порталов, которые являются средствами сбора и трансляции интегрированных метаданных по определенным видам ресурсов.

 

Статья 3

 

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением развивают сотрудничество в области информационного обеспечения и сопровождения разработки и реализации межгосударственной инновационной политики, межгосударственных инновационных проектов на всех стадиях инновационного цикла.

Стороны осуществляют межгосударственный обмен информацией между субъектами инновационного сотрудничества в соответствии с законодательством государств - участников настоящего Соглашения.

 

Статья 4

 

Стороны осуществляют сотрудничество путем:

формирования общих правил и подходов для обеспечения свободного доступа к национальным и межгосударственным информационным ресурсам;

              совершенствования нормативно-методического обеспечения, регламентирующего процессы создания, хранения и распространения научно-технической информации, включая разработку межгосударственных стандартов в области научно-технической информации, межгосударственного классификатора по научно-технической информации;

совершенствования правовой базы формирования и защиты информационных ресурсов, в том числе определения процедур закрепления и передачи прав на интеллектуальную собственность (информационные ресурсы и технологии);

создания системы навигации по информационным ресурсам государств-участников настоящего Соглашения, включая разработку современных поисковых систем и лингвистического обеспечения;

создания единой системы учета информации о результатах научно-технической деятельности организаций государств - участников настоящего Соглашения, независимо от их организационно-правовой формы, и обеспечения свободного доступа к этой информации;

формирования системы коммерциализации технологий;

разработки механизмов межгосударственной поддержки создания информационных ресурсов;

обеспечения информационной безопасности в соответствии с законодательством государств - участников настоящего Соглашения.

 

Статья 5

 

Стороны поручают национальным центрам научно-технической информации (национальные информационные центры, далее - НИЦ) государств - участников настоящего Соглашения проводить согласованную работу по выбору открытых международных стандартов, реализации на их основе инструментальной среды интегрированного ведения данных, а также систематизации   обработки,   хранения,   защиты   и   поиска   информации   для создания   информационной   инфраструктуры   инновационной   деятельности государств - участников СНГ.

 

Статья 6

 

Стороны   поручают   базовой   организации   государств   -   участников Содружества   Независимых   Государств   по   межгосударственному   обмену научно-технической  информацией  осуществлять координацию деятельности НИЦ государств  - участников  настоящего  Соглашения  по  формированию распределенной интегрированной информационной системы и портала СНГ.

 

Статья 7

 

Портал СНГ «Информация для инновационной деятельности государств-участников    СНГ»    должен    обеспечивать    предоставление    пользователям Интернета  общедоступных      информационных  ресурсов следующего содержания:

нормативные правовые акты (межгосударственные, государств-участников СНГ, других международных объединений);

информация об основных целевых индикаторах инновационной интеграции (в соответствии с Основными направлениями долгосрочного сотрудничества государств - участников СНГ в инновационной сфере, утвержденными Решением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2009 года), индикаторах инновационной активности регионов, отраслей национальной экономики государств - участников СНГ, межгосударственных приоритетах инновационного сотрудничества, национальных приоритетах научно-технологического развития, перечни межгосударственных й национальных критических технологий и важнейших проектов межгосударственного и национального значения;

сведения о комплексе необходимых процедур организации в государствах - участниках СНГ предприятий малого и среднего бизнеса;

сведения о существующих формах и методах межгосударственной и государственной поддержки инновационного предпринимательства в государствах - участниках СНГ;

информация о национальных (включая ведомственные и региональные) и международных целевых научно-технических и инновационных проектах и программах;

информация о научных и научно-технических конкурсах, международных грантах;

информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке в сфере научной и инновационной деятельности;

сведения о субъектах инновационной деятельности в СНГ;

информация об услугах сопровождения инновационной деятельности, к которым относятся:

образовательные (подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы, организация и проведение стажировок специалистов, профессиональная переподготовка специалистов в области инновационного менеджмента);

информационные (сведения об организациях, представляющих свою информацию в распределенную интегрированную систему СНГ для поддержки инновационной интеграции, о других национальных и зарубежных информационных центрах, издательствах и библиотеках, научно-техническая информация, международные и национальные стандарты, требования к безопасности и качеству продукции и технологий, патентная информация, деловая, финансовая, статистическая, справочная правовая, маркетинговая, кадровая и другая информация);

инжиниринговые (комплекс услуг производственного, научно-технического и коммерческого характера, доведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до стадии производства);

юридические (весь спектр услуг, включая защиту интеллектуальной собственности);

финансовые (инвестиционные национальные и международные фонды, предложения частных инвесторов, финансово-кредитные организации, венчурные фонды, исследовательские и научно-технические программы, стипендии, международные гранты, банковское обслуживание, другие финансовые услуги);

консалтинговые (научно-технические, экономические, юридические и другие консультации);

маркетинговые (комплекс услуг по продвижению продуктовых и технологических инноваций на рынки государств - участников СНГ, международные рынки, проведение выставок-ярмарок и других рекламных акций, создание совместных технологических бирж).

 

Статья 8

 

Стороны формируют соответствующие базы данных на основе видов информационных ресурсов и услуг по каждому из направлений, перечисленных в статье 7 настоящего Соглашения.

 

Статья 9

 

Стороны поручают Межгосударственному координационному совету по научно-технической информации осуществлять анализ действий по реализации положений настоящего Соглашения и при необходимости информировать Совет глав правительств СНГ о ходе его реализации.

 

Статья 10

 

Каждая Сторона финансирует реализацию настоящего Соглашения в соответствии с законодательством своего государства.

 

 

Статья 11

 

Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения рабочим языком является русский язык.

 

Статья 12

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участником которых является ее государство.

 

Статья 13

 

Внастоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом и вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения.

 

Статья 14

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной Сторонами процедуры.

 

Статья 15

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

 

 

Статья 16

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государства - участника СНГ, а также любого другого государства, разделяющего его цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о присоединении.

Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу:

а)   по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение вступило в силу;

б)  с даты вступления в силу Соглашения при условии, что на момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение не вступило в силу.

 

 

Статья 17

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав обязательства, возникшие за время действия Соглашения.

Совершено в городе Минске 19 мая 2011 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

 

 

За Правительство Азербайджанской Республики

 


За Правительство Российской Федерации

 

 

За Правительство Республики Армения

 

 

За Правительство Республики Беларусь
 

 

За Правительство Республики Таджикистан

 

 

За Правительство Туркменистана


  

За Правительство Республики Казахстан

 


 За Правительство Республики Узбекистан

 

  

За Правительство Кыргызской Республики

 

 

За Правительство Республики Молдова


 

За Правительство Украины

 

 

 

 

Оговорка

Республики Таджикистан к пункту 9 заседания Совета глав

• правительств Содружества Независимых Государств «О Соглашении о

создании информационной инфраструктуры инновационной

деятельности государств-участников СНГ в форме распределенной

информационной системы и портала СНГ «Информация для

инновационной деятельности государств-участников СНГ»

«Республика Таджикистан будет принимать участие в реализации данного Соглашения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в государственном бюджете».

 

Премьер-министр                                     

Республики Таджикистан                                                     А.Акилов

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав

г.Москва

от 24 сентября 1993 года

 

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в области охраны авторского

права и смежных прав

 

Государства - участники настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем "Государства - участники", исходя из принципов и норм Всеобщей декларации прав человека, Соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года, Меморандума о взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес, от 6 июля 1992 года, учитывая современную роль авторского права в формировании национального культурного потенциала, в международном культурном обмене, а также в развитии равноправных межгосударственных торгово-экономических отношений, стремясь к дальнейшему расширению сотрудничества в области взаимного обмена культурными ценностями путем использования произведений науки, литературы и искусства, признавая необходимым определить условия и порядок взаимной охраны авторского права и смежных прав, согласились о нижеследующем.

 

Статья 1.

 

Государства - участники обеспечивают на своих территориях выполнение международных обязательств, вытекающих из участия бывшего Союза ССР во Всемирной конвенции об авторском праве (в редакции 1952 года), исходя из того, что дата вступления в силу указанной Конвенции для бывшего Союза ССР (27 мая 1973 года) является датой, с которой каждое Государство - участник считает себя связанным ее положениями.

Каждое Государство - участник направит об этом необходимое заявление Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

 

Статья 2.

 

Государства - участники применяют Всемирную конвенцию об авторском праве (в редакции 1952 года) в отношениях между собой как к произведениям, созданным после 27 мая 1973 года, так и к произведениям, охранявшимся по законодательству Государств - участников до этой даты, на тех же условиях, которые установлены национальным законодательством в отношении своих авторов.

Сроки охраны авторского права устанавливаются в соответствии с законодательством того Государства - участника, которое предоставляет охрану, однако, оно не обязано обеспечивать охрану в течение срока более продолжительного, чем срок охраны, установленный в другом соответствующем Государстве - участнике.

 

Статья 3.

 

Государства - участники предпримут необходимые меры для разработки и принятия законопроектов, обеспечивающих охрану авторского права и смежных прав на уровне требований Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, Женевской конвенции об охране производителей фонограмм от неразрешенного воспроизведения их фонограмм, Римской конвенции об охране прав артистов - исполнителей, производителей фонограмм, организаций телерадиовещания.

 

Статья 4.

 

Государства - участники будут проводить совместную работу по борьбе с незаконным использованием объектов авторского права и смежных прав и через свои компетентные организации будут содействовать разработке конкретных программ и мероприятий.

 

Статья 5.

 

Государства - участники будут способствовать созданию и функционированию национальных авторско-правовых организаций в сфере управления авторскими правами на коллективной основе, заключению между этими организациями соглашений о сотрудничестве.

 

Статья 6.

 

Государства - участники предусмотрят в соответствующих соглашениях решение вопросов об избежании двойного налогообложения авторского и иного вознаграждения, определения порядка взаимных расчетов и примут меры для своевременного их осуществления.

 

Статья 7.

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств, ранее входивших в бывший Союз ССР.

Настоящее Соглашение вступает в силу (*) со дня сдачи депозитарию третьего уведомления, подтверждающего выполнение Государствами - участниками внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Для других Государств - участников настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения депозитарием уведомления о выполнении ими этих процедур.

Государство - участник может денонсировать настоящее Соглашение через 12 месяцев со дня письменного заявления депозитарию о таком намерении.

 

Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

 

(*) Вступило в силу 6 мая 1995 года.

Для Кыргызской Республики - 28 декабря 1995 года.

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности

г.Москва

от 12 марта 1993 года

 

СОГЛАШЕНИЕ

о мерах по охране промышленной собственности и

создании Межгосударственного совета по вопросам

охраны промышленной собственности

 

Правительства государств - участников настоящего Соглашения, именуемые далее - участники Соглашения, считая необходимым принять неотложные меры по созданию межгосударственной системы правовой охраны промышленной собственности, согласились о нижеследующем:

 

Статья 1.

 

Участники Соглашения создают межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности (далее - Совет) для координации совместной деятельности по созданию межгосударственной системы охраны объектов промышленной собственности, гармонизации национального законодательства в области правовой охраны этих объектов и разработке Конвенции по охране промышленной собственности (далее - Конвенция) открытого типа.

С этой целью участники Соглашения незамедлительно назначат в Совет своих полномочных представителей.

 

Распоряжением Правительства КР от 10 июня 2002 года N 301-р полномочным представителем КР назначен Оморов Роман Оморович - директор Кыргызпатента, заместителем полномочного представителя - Бедельбаев Аскарбек - заместитель директора Кыргызпатента

 

Первое заседание Совета созывается в городе Москве на базе Комитета Российской Федерации по патентам и торговым знакам после получения им уведомлений о назначении полномочных представителей участников Соглашения и их заместителей.

Время и место проведения последующих заседаний определяется Советом.

Совет в своей деятельности руководствуется Положением о Межгосударственном совете по вопросам охраны промышленной собственности, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (прилагается).

 

Статья 2.

 

До разработки и заключения Конвенции участники Соглашения поручают Совету подготовить до 1 июня 1993 года предложения о первоочередных шагах по созданию межгосударственной системы правовой охраны промышленной собственности.

 

Статья 3.

 

Совету поручается образовать постоянно действующую межгосударственную рабочую группу экспертов для разработки соглашений и других документов, включая проект Конвенции открытого типа, необходимых для организации межгосударственной системы охраны промышленной собственности, а также для решения вопросов обмена патентной, нормативно-методической документацией и другой информацией в области охраны промышленной собственности.

Порядок функционирования, материально-технического обеспечения и периодичность работы группы определяется Советом.

Финансирование деятельности Совета осуществляется участниками Соглашения на договорной основе.

 

Статья 4.

 

Совету поручается согласовать с соответствующими государственными органами участников Соглашения, включая патентные ведомства, необходимые правовые условия и гарантии действия на их территориях межгосударственных охранных документов, выдача которых должна быть предусмотрена Конвенцией, и обратиться во Всемирную организацию интеллектуальной собственности и другие международные организации для экспертизы проекта Конвенции и сопровождающих его документов.

 

Статья 5.

 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Соглашение открыто для присоединения к нему других государств.

 

Совершено в городе Москве 12 марта 1993 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

 

За Правительство Республики Армения                                  (Подпись)

 

За Правительство Республики Беларусь                                 (Подпись)

 

За Правительство Республики Казахстан                                (Подпись)

 

За Правительство Республики Кыргызстан                              (Подпись)

 

За Правительство Республики Молдова                                  (Подпись)

 

За Правительство Российской Федерации                               (Подпись)

 

За Правительство Республики Таджикистан                            (Подпись)

 

За Правительство Туркменистана                                           (Подпись)

 

За Правительство Республики Узбекистан                               (Подпись)

 

За Правительство Украины                                                     (Подпись)

 

 

Приложение

к Соглашению о мерах по охране

промышленной собственности

и создании Межгосударственного

совета по вопросам охраны

промышленной собственности

от 12 марта 1993 года

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межгосударственном совете по вопросам

охраны промышленной собственности

 

I. Задачи Межгосударственного совета по вопросам

охраны промышленной собственности

 

Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности (далее - Совет) создается в соответствии с Соглашением о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (далее - Соглашение ) для координации совместной деятельности по созданию межгосударственной системы охраны изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, гармонизации национального законодательства в области правовой охраны объектов промышленной собственности и разработки Конвенции по охране промышленной собственности (далее - Конвенция ) открытого типа.

 

II. Функции Совета

 

Совет:

а) координирует совместную деятельность участников Соглашения по созданию межгосударственной системы охраны изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, гармонизации национального законодательства в области правовой охраны объектов промышленной собственности и разработке Конвенции;

б) осуществляет необходимые действия для подписания Конвенции заинтересованными государствами и вступления ее в силу;

в) содействует участникам Соглашения в обмене законодательной, нормативной, методической и другой информацией в области охраны промышленной собственности и патентной документацией;

г) разрабатывает рекомендации для участников Соглашения по гармонизации национального законодательства в области правовой охраны объектов промышленной собственности;

д) оказывает помощь участникам Соглашения в подготовке национальных законодательных и других актов в области правовой охраны объектов промышленной собственности;

е) представляет участникам Соглашения отчеты о проделанной работе;

ж) выполняет другие функции, связанные с реализацией Соглашения.

 

III. Права Совета

 

Для выполнения указанных в разделе II настоящего Положения функций Совет вправе:

а) разрабатывать и утверждать Регламент своей работы, а также вносить в него изменения;

б) создавать постоянно действующую межгосударственную рабочую группу экспертов для разработки соглашений и других документов, включая проект Конвенции открытого типа, необходимых для организации межгосударственной системы охраны объектов промышленной собственности, для решения вопросов обмена законодательной, нормативной, методической и иной информацией в области промышленной собственности и патентной документацией, и другие рабочие группы экспертов по вопросам функционирования Совета;

в) осуществлять контроль за деятельностью создаваемых рабочих групп и принимать меры по обеспечению их нормальной работы;

г) представлять участникам Соглашения разработанные документы для рассмотрения и подписания в установленном порядке;

д) разрабатывать рекомендации по гармонизации национального законодательства в области правовой охраны объектов промышленной собственности;

е) готовить предложения по финансированию работ, связанных с выполнением функций Совета;

ж) осуществлять контакты по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности с соответствующими органами государств, не являющихся участниками Соглашения, и международными организациями;

з) заслушивать отчеты Председателя Совета и готовить соответствующие предложения для участников Соглашения;

и) запрашивать и получать от участников Соглашения информацию, необходимую для выполнения функций Совета;

к) привлекать в качестве консультантов на договорной основе специалистов и организации участников Соглашения к выполнению работ, связанных с осуществлением функций Совета.

 

IV. Состав Совета

 

1. Совет формируется из полномочных представителей участников Соглашения и их заместителей. Каждый участник Соглашения имеет право назначить в Совет одного полномочного представителя и одного его заместителя.

2. Полномочные представители участников Соглашения или их заместители могут привлекать к работе референтов и экспертов.

 

V. Председатель и заместитель Председателя Совета

 

1. Совет избирает на первом заседании из своего состава Председателя и заместителя Председателя.

2. Срок действия полномочий Председателя Совета и его заместителя - 3 года. По решению Совета срок может быть продлен.

3. Председатель представляет Совет в государствах и международных организациях в пределах полномочий Совета, предоставленных ему настоящим Положением.

4. Председатель организует работу Совета, руководит его заседаниями, обеспечивает соблюдение Регламента.

5. В случае отсутствия Председателя его функции выполняет заместитель.

6. Председатель и его заместитель вправе выступать на заседаниях Совета своих государств - участников настоящего Соглашения в качестве полномочных представителей своих государств.

 

VI. Заседания Совета

 

1. Заседания Совета созываются по решению Председателя.

2. Первое организационное заседание Совета созывается в городе Москве не позднее двух недель с даты вступления в действие Соглашения.

На заседаниях Совета могут присутствовать по его приглашению в качестве наблюдателей руководители патентных ведомств или заменяющих их органов участников Соглашения, а также представители международных организаций.

3. Периодичность заседаний Совета устанавливается самим Советом. Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя или по требованию трех участников Соглашения.

4. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании представлены две трети участников Соглашения.

5. Заседания Совета проводятся в соответствии с Регламентом.

6. Расходы, связанные с деятельностью полномочных представителей и их заместителей в Совете, а также членов рабочих групп, создаваемых в соответствии с пунктом "б" раздела III настоящего Положения, несут участники Соглашения, которых они представляют.

 

VII. Рабочий язык Совета

 

Рабочим языком Совета является русский язык.

 

VIII. Порядок принятия решений Совета

 

1. Решения Совета, в частности, по вопросам финансового, материально-технического и иного характера, принимаются простым большинством голосов, но при согласии с этими решениями участников Соглашения, интересы которых затрагиваются.

Решения по организационно-техническим вопросам функционирования Совета и его рабочих групп принимаются простым большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании участников Соглашения. В экстренных случаях решения по организационно-техническим вопросам могут приниматься в рабочем порядке путем опроса Председателем Совета полномочных представителей участников Соглашения или их заместителей. Такие решения утверждаются и включаются в протокол на последующем заседании.

2. Право голоса в Совете имеют лишь участники Соглашения. Каждый участник Соглашения имеет один голос.

 

IX. Материально-техническое обеспечение

работы Совета и его рабочих групп

 

1. Материально-техническое обеспечение заседаний Совета осуществляет участник Соглашения, на территории которого проводится заседание.

2. Финансовое обеспечение деятельности постоянно действующей межгосударственной рабочей группы экспертов для разработки соглашений и других документов (включая проект Конвенции открытого типа), необходимых для организации единой межгосударственной системы охраны промышленной собственности,

а также по решению вопросов взаимного обмена законодательной, нормативной, методической и другой информацией в области охраны промышленной собственности и патентной документацией осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом по согласованию с участниками Соглашения.

3. Финансирование работы группы экспертов по разработке других документов, кроме указанных в пункте 2 настоящего раздела, осуществляется участниками Соглашения, заинтересованными в выполнении этих работ, на договорной основе.

Ойлоп табууларды укуктук коргоо жагынан мамлекеттер аралык жашырын сырларды өз ара сактоону камсыздоо жөнүндө МАКУЛДАШУУ

КР Өкмөтүнүн 1999-жылдын 8-декабрындагы

N 669 токтому менен бекитилген 

Минск шаары

1999-жылдын 4-июну 

Ойлоп табууларды укуктук коргоо жагынан

мамлекеттер аралык жашырын сырларды өз ара

сактоону камсыздоо жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Ушул Макулдашуунун катышуучу-мамлекеттери өздөрүнүн өкмөттөрүнүн атынан, мындан ары - Тараптар,

1993-жылдын 22-январындагы мамлекет аралык жашырын сырларды коргоонун өз ара Макулдашуусуна жана өнөр жай менчигин коргоо боюнча чаралар жөнүндө Макулдашуусуна жана 1993-жылдын 12-мартындагы өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча Мамлекет аралык кеңеш түзүүгө негизделип,

мурунку ССР Союзунда түзүлгөн ойлоп табуулардын жашырын сырларын укуктук коргоонун зарылдыгынан келип чыгуу менен,

Тараптардын өз ара кызыкчылыктарын камсыздоодо алардын мамлекеттик коопсуздугун эске алуу менен,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашышты: 

1-статья. 

Ушул Макулдашуунун максаты үчүн төмөндөгү терминдер буларды билдирет:

жашырын ойлоп табуулар - Тараптардын улуттук мыйзамдарына ылайык мамлекеттик сырын (мамлекет аралык жашырын сырларын) түзгөн маалыматтар камтылган ойлоп табуулар;

жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруу - жашырын ойлоп табууларга тиешеси бар документтердеги жашырын мөөрдү алып салуу процедурасы;

жашырын ойлоп табууларга коргоо документи - Тараптардын улуттук мыйзамдарына ылайык жашырын ойлоп табууларга укуктук коргоону камсыз кылуучу документ;

өтүнмө ээлери - жашырын ойлоп табууларга СССРдин патентин же автордук күбөлүгүн берүүгө өтүнмө берген Тараптардын аймагында жашоочу же туруучу авторлор, ошондой эле ишканалар, мекемелер, уюмдар;

кызыкдар Тараптар - өтүнмө ээлери аймагында турган Тараптар;

компетенттүү органдар - ушул Макулдашууну аткаруу үчүн Тараптар аныктаган мамлекеттик органдар. 

2-статья. 

Тараптар 1993-жылдын 22-январындагы мамлекет аралык жашырын сырларды өз ара сактоону камсыздоо жөнүндө Макулдашууга ылайык жашырын ойлоп табуулар жөнүндө өзүлөрүндөгү маалыматтарга карата жашырын тартипти камсыз кылат. 

3-статья. 

Тараптар СССРдин автордук күбөлүктөрү берилген же аларды берүүгө берилген өтүнмөлөрдөгү жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгарууда, ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп эсептелген СССРдин патенттерин же автордук күбөлүктөрүн берүүгө берилген өтүнмөлөрдү же СССРдин автордук күбөлүктөрүнө (1-тиркеме) берилген жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруу Эрежесин колдонмо кылып алууга милдеттендирилет.

Эрежелерде каралган жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруунун жана алар жөнүндө чечим кабыл алуунун зарылдыгы жөнүндө Тараптардын сунуштарын карап чыгуу үчүн, Тараптар Убактылуу жумушчу тобун (мындан ары - УЖТ) түзүшөт, анын уюштуруу-техникалык камсыздоосу патенттик жана товардык белгилер боюнча Оруссия агентствосуна (мындан ары - Оруспатент) жүктөлөт. 

4-статья. 

Тараптар ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болгон, эгер башка улуттук мыйзамдарда каралбаса, СССРде иш жүргүзүү акырына чыкпай калганы боюнча (2-тиркеме), жашырын ойлоп табууларга СССРдин патентин же автордук күбөлүгүн берүүгө өтүнмө боюнча жашырын ойлоп табууларга коргоо документтерин берүү жөнүндө өтүнүч кат алуунун Эрежесинде каралган тартипте, СССРде иш жүргүзүү акырына чыкпай калганы боюнча жана жашырын ойлоп табууларга коргоо документинин аракет мөөнөтү бүтө элеги боюнча, жашырын ойлоп табууларга СССРдин патентин же автордук күбөлүгүн берүүгө өтүнмө боюнча жашырын ойлоп табууга коргоо документин берүү жөнүндө өтүнүүдөгү өтүнмө ээлеринин укуктарын тааныйт. 

5-статья. 

Улуттук мыйзамдар менен белгиленген тартипте берилген өтүнмө ээлеринин өтүнүч каты боюнча жашырын ойлоп табууларга СССРдин автордук күбөлүгүнүн аракети каалаган Тараптардын аймагында токтотулушу мүмкүн, мында бир эле мезгилде эгерде башкасы улуттук мыйзамдар менен эске алынбаса, автордук күбөлүктүн калган аракет мөөнөтүнө жашырын ойлоп табууга коргоо документи берилет.

6-статья. 

Ушул Макулдашууну колдонууга же туура түшүнүгүн берүүгө байланыштуу талаш маселелер кызыккан Тараптардын компетенттүү органдарынын ортосунда сүйлөшүү жана кеңешүү жолу менен чечилет. 

7-статья. 

Ушул Макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор Тараптардын жалпы макулдашуусу менен ушул Макулдашуунун 10-статьясында каралган тартипте күчүнө кирген айрым протоколдор түрүндө киргизилиши мүмкүн. 

8-статья. 

Ар бир Тарап чыгып кеткенге чейин 6 айдан кечиктирбей депозитарийге кат жүзүндө кабар жиберип, Ушул Макулдашуудан чыкса болот. 

9-статья. 

Ушул Макулдашуу өзү күчүнө кирген күндөн тартып 5 жыл бою аракетте болот. Бул мөөнөт бүткөндө, эгерде Тараптар башка чечим кабыл алышпаса, ушул Макулдашуу ар бир жолу өзүнөн өзү кийинки 5 жылдык мезгилдерге узартыла берет. 

10-статья. 

Ушул Макулдашуу мамлекеттин ичиндеги керектүү процедураларды аткаруу жөнүндө Тараптар менен кол койгон үчүнчү кабарландырууну депозитарийге сактоого берилген күндөн тартып өз күчүнө кирет.

Керектүү процедураларды кечирээк аткарган Тараптар үчүн, ал депозитарийге тиешелүү документтерди өткөргөн күндөн тартып күчүнө кирет. 

11 статья. 

Мындай биригүү жөнүндө документтерди депозитарийге берүү жолу менен анын максаттарын жана принциптерин тең бөлүүчү КМШнын катышуучу-мамлекеттери ушул Макулдашууга кошулса болот.

1999-жылдын 4-июнунда Минск шаарында орус тилинде бир даана түп нускада жасалды. Түп нускага даана Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин Аткаруу комитетинде сакталып турат. Аткаруу комитет ушул Макулдашууга кол койгон ар бир мамлекетке анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жиберет.

 

Азербайжан Республикасынын                                                                     Молдова Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Армения Республикасынын                                                                            Орусия Федерациясынын

Өкмөтү үчүн                                                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Беларусь Республикасынын                                                                          Тажикстан Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Грузия Республикасынын Т                                                                           үркмөнстан Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Казакстан Республикасынын                                                                        Өзбекстан Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Кыргыз Республикасынын                                                                              Украина Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                                                        Өкмөтү үчүн

 

 

Ойлоп табууларды укуктук коргоо

жагынан мамлекет аралык жашырын

сырларды өз ара сактоону

камсыздоонун Макулдашуусуна

1-тиркеме

 

СССРдин патенттерин же автордук күбөлүктөрүн берүүгө

берилген өтүнмөлөр же СССРдин автордук күбөлүктөрү

берилген жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруунун

ЭРЕЖЕСИ

 

1. Ушул Эреже СССРдин патенттик мыйзамдарына ылайык СССРдин патенттерин же автордук күбөлүктөрүн берүүгө берилген өтүнмөлөр же СССРдин автордук күбөлүктөрү берилген жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруунун тартибин карайт.

2. СССРдин автордук күбөлүктөрү берилген жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруунун мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу, каалаган Тараптын демилгеси боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн.

3. Жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруунун зарылдыгы жөнүндө чечим, мамлекеттик жашырын сырларга тийешелүү маалыматтарды ачыкка чыгарууну жөнгө салуучу улуттук мыйзамдарда каралган тартипте кызыккан Тараптар тарабынан кабыл алынат.

4. Жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруунун зарылдыгы жөнүндө сунуш кызыккан Тараптан УЖТунун ар бир Тарабына келишим түзүүгө жиберилет.

Ачыкка чыгаруу жөнүндө сунуш жүйөөлүү болушу зарыл, ал ойлоп табуунун формуласын жана анын жайгашкан жерин, өтүнмө ээси-уюмдун аталышын, өтүнмө берилген күндөгү анын (алардын) жашаган жерин, автордун (авторлордун) аты-жөнүн (аты-жөндөрүн), автордук күбөлүктүн жана ал боюнча берилген өтүнмөнүн номерин камтуусу керек.

5. УЖТ жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу жөнүндө сунушту Тараптардын ар бир компетенттүү органдардын дарегине жиберет.

Жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу жөнүндө сунушка корутунду ушул сунуш УЖТта жөнөтүлгөн күндөн тартып 4 айдын ичинде УЖТнын ар бир Тарабына жиберилет. Керектүү учурларда корутунду Тарап тарабынан кечирээк мөөнөттө, бирок көрсөтүлгөн 4 айлык мөөнөттөн кийии 2 айдан кеч эмес мөөнөттө жиберилет. Бул учурда корутунду кечирээк жиберилээрин Тараптар көрсөтүлгөн 4 айлык мөөнөттүн ичинде УЖТга кабарлашы зарыл.

Эгерде Тарап тарабынан корутунду жогоруда каралгандай көрсөтүлгөн 4 же 6 айлык мөөнөттө алдын ала кабарландыруу жиберилбесе, анда бул Тарап маалыматтарды ачыкка чыгаруу жөнүндө сунуш менен макул деп таанылат.

6. УЖТ кызыккан Тараптардын пикирин эске алуу менен ачыкка чыгаруу жөнүндө сунушту карап чыгат жана жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө чечим кабыл алат.

Кабыл алынган чечим жөнүндө УЖТ акыркы корутунду түшкөн күндөн тартып 1 айдын ичинде бардык алынган корутундулардын көчүрмөлөрүн Тараптардын ар бирине жиберүү жолу менен Тараптардын ар бирине билдирет.

Жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу жөнүндө чечим бул ойлоп табууну ачыкка чыгаруу мүмкүнчүлүгү ар бир Тарап тарабынан ырасталган гана учурда кабыл алынган болуп эсептелет. Бул учурда кызыккан Тарап улуттук мыйзамдарда каралган тартипте жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу боюнча иштерди уюштурат жана бир айлык мөөнөттө бул ойлоп табууну ачыкка чыгаруунун жыйынтыктары жөнүндө УЖТга билдирет.

Жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу менен макул болбогон учурда, корутунду жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу мүмкүн болбойт деп эсептеген Тараптар боюнча корутунду айкын себептерди камтышы зарыл.

7. Жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда ал жөнүндө маалыматтар жарыяланышы же кызыккан гана Тараптардан үчүнчү өлкөлөргө берилиши мүмкүн.

8. Өтүнмөлөр берилип, бирок алар боюнча СССРдин патенттери же автордук күбөлүктөрү берилбеген жашырын ойлоп табууларды ачыкка чыгаруу, ушул Эреженин 3, 4, 5 жана 6-статьяларында каралган тартипте кызыккан Тараптардын каалагандарынын демилгеси боюнча иш жүзүнө ашырылышы мүмкүн. Мында көрсөтүлгөн ойлоп табууларды ачыкка чыгарууну макулдашуу бул Тараптардын ортосунда жана кызыккан Тарапта (Тараптарда) ишке ашып, ал үчүн УЖТ жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу жөнүндө берилген өтүнмө болгон аймакка, Орусия Федерациянын компетенттүү органдарына жиберет. Бул учурларда ушул Эреженин 4 пунктунда каралган маалыматтар менен кошо жашырын ойлоп табууну ачыкка чыгаруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө сунушта өтүнмөнүн жана ал боюнча берилген автордук күбөлүктүн номеринин ордуна өтүнмөнүн номери көрсөтүлөт.

9. "Абдан жашырын" деген мөөрү бар жашырын ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгаруу, аларга СССРдин ведомстволорунун жана министрликтеринин чечиминин негизинде берилген автордук "күбөлүктөр жана алар жөнүндө СССРдеги атайын тармактуу жана тармакаралык басылмаларда таратылган маалыматтар ушул Эреженин 2, 3, 4, 5 жана 6-пункттарында каралган тартипте ишке ашат.

10. "Абдан жашырын" деген мөөрү бар жашырын ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгаруу, аларга СССРдин ведомстволорунун жана министрликтеринин чечиминин негизинде берилген автордук күбөлүктөр жана алар жөнүндө СССРдеги атайын тармактуу жана тармакаралык басылмаларга таратылбаган маалыматтар ушул Эреженин 8 пунктунда каралган тартипте ишке ашат.

    

 

Ойлоп табууларды укуктук коргоо

жагынан мамлекет аралык

жашырын сырларды өз ара сактоону

камсыздоонун Макулдашуусуна

2-тиркеме

 

СССРде иш жүргүзүү акырына чыкпай калган жашырын ойлоп

табууларга СССРдин патенттерин же автордук күбөлүктөрүн

берүүгө өтүнмөлөр боюнча жашырын ойлоп табууларга коргоо

документтерди берүү жөнүндө өтүнүч катты берүүнүн

ЭРЕЖЕСИ

 

1. Ушул Эреже СССРде иш жүргүзүү акырына чыкпай калган жашырын ойлоп табууларга СССРдин патенттерин же автордук күбөлүктөрүн берүүгө өтүнмөлөр боюнча жашырын ойлоп табууларга улуттук мыйзамдарда каралган коргоо документтерди берүү жөнүндө өтүнүч катты берүүнүн тартибин аныктайт.

2. Ушул Эреженин 1-пунктунда көрсөтүлгөн өтүнмөлөр боюнча, авторлор менен кошо өтүнмө ээлеринин өтүнүч каты боюнча Тараптар менен жашырын ойлоп табууга СССРдеги мурун берилген өтүнмөнүн приоритетин сактоо менен жашырын ойлоп табууларга алардын мыйзамдарында каралган коргоо документтери берилиши мүмкүн.

3. Өтүнүч кат коргоо документин берүү суралган аймактагы Тараптын компетенттүү органына жиберилет. Иш жүргүзүү Тараптардын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

Өтүнүч катка башка Тараптын аймагындагы жашырын ойлоп табууга укуктук коргоону жеке жана/же юридикалык жактар алууга Тараптын уруксаты жөнүндө документ тиркелет.

Өтүнүч кат берилген Тараптын компетенттүү органынын сурануусу боюнча Роспатент жашырын ойлоп табууга СССРдин патентин же автордук күбөлүгүн берүүгө өтүнмөлөрдүн материалдарынын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн ушул компетенттүү органга сунуш кылат.

Эгерде өтүнмө ээлеринин ортосунда өтүнүч катты биргелешип берүүдө бир пикирге келишпесе, бул учурда коргоо документин берүү жүргүзүлбөйт.

 

    

"Ойлоп табууларды укуктук коргоо жагынан

мамлекеттер аралык жашырын сырларды өз ара

сактоону камсыздоо жөнүндөгү Макулдашуу жөнүндө"

КМШ мамлекет-катышуучуларынын өкмөт

башчыларынын Кеңешинин жыйынында күн

тартибине коюлган III-10 пункту

боюнча Украинанын

ЭСКЕРТМЕЛЕРИ

 

1999-жыл 4-июнь

 

Украина үчүн Макулдашуу толуктоолор менен колдонулат:

4-статьянын абзацы төмөнкү редакцияда:

"Ар бир Тарап ойлоп табуунун авторунун (авторлорунун) өтүнмөсү аркылуу берилген, анын аймагындагы уюм аркылуу берилген жашырын ойлоп табууларга СССРдин патентин же автордук күбөлүгүн берүүгө өтүнмөлөрдүн материалдарын Роспатенттен чакыртып алууга укуктуу. Мындай учурда Роспатент 4 айдын ичинде өтүнмө ээсине - Тарапка материалдарды салып жиберет.";

1-Тиркемедеги 6-пункттун абзацы төмөнкү редакцияда:

"Эгерде жашырын ойлоп табууларга СССРдин патентин же автордук күбөлүгүн берүүгө өтүнмөлөрдүн материалдарын ачыкка чыгаруу же жашырындуулугунун деңгээли төмөндөгөндүгү жөнүндө патенттер жана товардык белгилер боюнча Оруссия агентствосунан материалдарды чакыртып алган Тараптар чечим кабыл алса, бул учурда Тарап 3 айдын ичннде өз чечими тууралуу убактылуу жумушчу тобуна билдирет. Жашырын ойлоп табууга СССРдин патентине же автордук күбөлүгүнө өтүнмөлөрдүн материалдарын өтүнмө ээлери-Тараптар тарабынан ачыкка чыгаруу жөнүндө убактылуу жумушчу тобу бул ойлоп табуу тууралуу маалыматтары бар кызыккан Тараптарга билдирет.".

 

Украина делегациясынын башчысы,

Украинанын Премьер-министри В.Пустовойтенко

Интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууга жол бербөө боюнча кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

2010-жылдын 19-ноябрындагы Макулдашуу

күчүнө кирген күндөн тартып

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

                                  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2000-жылдын 3-июнундагы N 317 токтому менен бекитилген 

Москва шаары

1998-жылы 6-марты

 

Интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууга

жол бербөө боюнча кызматташуу жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Мындан ары Тараптар деп аталуучу ушул Макулдашуунун мамлекет-катышуучуларынын Өкмөттөрү,

интеллектуалдык менчик тармагында укук бузуулардын масштабынын кеңейип жатышына терең тынчсыздангандыктарын билдиришип,

Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин мамлекет башчыларынын Кеңешинин 1996-жылы 17-майдагы чечими менен бекиген Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин мамлекет-катышуучуларынын аймагында уюшкан кылмыштуулукка жана коркунучтуу кылмыштардын башка түрлөрүнө каршы күрөшүүнүн 2000-жылга чейинки мезгилге биргелешкен чараларынын Мамлекеттер аралык программасын жетекчиликке алып,

өз ара сооданы гармониялуу өнүктүрүү, экономикалык, өнөр жайлык жана илимий кызматташуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү каалап,

граждандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө 1993-жылдын 22-январындагы Конвенциянын жоболоруна негизденип, интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууга жол бербөө үчүн Тараптардын иш-аракеттерин координациялоо жана натыйжалуу чара көрүү зарылчылыгын туюп,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашышты: 

1-статья. 

Бул Макулдашуунун максаттары үчүн "интеллектуалдык менчик" 1967-жылы 14-июлда кол коюлуп, Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмун уюштурган Конвенциянын 2-статьясында көрсөтүлгөн мааниде түшүндүрүлөт. 

2-статья. 

Интеллектуалдык менчикти коргоо тармагында биргелешип аракеттенүүнүн макулдашылган формалары менен ыкмаларын иштеп чыгып, ишке ашыруу максатында Тараптар тең укуктуулук менен өз ара пайдалуулуктун жол-жосундарын сактоо негизинде жана эл аралык келишимдер менен өздөрүнүн улуттук мыйзамдарына ылайык ушул тармакта укук бузуулардын алдын алуу жана ачуу, аларга жол бербөө жана тергөө маселелери боюнча кызматташышат. 

3-статья. 

Ар бир Тарап өз ара мамилелештиктин негизинде башка Тараптардын жеке адамдары менен юридикалык тараптарына интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого карата өздөрүнүн жеке адамдары менен юридикалык чараларына берген режимден кем эмес ыңгайлуу режим берүүгө укуктуу. 

4-статья. 

1. Тараптардын укуктуу органдары кызматташууну төмөндөгүдөй жолдор менен ишке ашырышат:

а) интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууларга жол бербөө боюнча маалымат алмашышат;

б) интеллектуалдык менчик тармагында эркин пайдаланууга мүмкүн болгон субъекттерди санап көрсөтүп, укук бузууларга жол бербөө маселелери боюнча маалыматтардын жалпы базасын түзүшөт;

в) интеллектуалдык менчик тармагында укук бузуулардын алдын алуу жана аныктоо, аларга жол бербөө жана ачуу боюнча иш-чараларды өткөрүшөт;

г) интеллектуалдык менчик тармагында укук бузуулардын алдын алуу жана аныктоо, аларга жол бербөө жана ачуу боюнча иш тажрыйба алмашышат;

д) окуу, методикалык жаш атайын адабияттарды алмашышат;

е) биргелешкен илимий изилдөөлөрдү, семинарлар менен конференцияларды уюштурушат;

ж) кадрларды даярдоого жана алардын адистигин жогорулатууга көмөк көрсөтүшөт;

з) Тараптардын суроо-талабы боюнча интеллектуалдык менчик тармагындагы ишмердикти жөнгө салуучу нормативдик актыларды беришет.

2. Тараптар ушул Макулдашууну аткаруу боюнча өздөрүнүн жооптуу укуктуу органдарынын тизмесин аныкташат жана бул жөнүндө депозитарийге Макулдашуу күчүнө кирген күндөн тартып үч 3 айдан кечикпестен билдиширет. 

5-статья. 

Тараптар интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо тармагында өздөрүнүн улуттук мыйзамдарын эл аралык стандарттарга ылайык келтиришет жана интеллектуалдык менчиктин объектилерине карата укуктарды бузуу жолу менен же аталган укуктардан четтөө менен даярдалган же ээ болгон товарлардын Тараптардын бажы чек арасы аркылуу өтүшүн бажы органдары токтото ала турган тиешелүү эрежелерди ишке киргизишет. 

6-статья. 

Тараптар интеллектуалдык менчик тармагында укук бузуулардын алдын алуу жана аларга жол бербөө боюнча макулдашылган чараларды караштырып кылмыштык, граждандык жана административдик мыйзам нормаларын иштеп чыгып, ишке киргизишет. 

7-статья. 

Интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууларга жол бербөө боюнча натыйжалуу чараларды көрүү жана Тараптардын ушул Макулдашуунун чегиндеги аракеттерин координациялоо максатында Тараптар биргелешкен жумуш Комиссиясын түзүшөт, жана ал өз ишин ушул Комиссия жөнүндө Жобонун негизинде жүргүзөт. 

8-статья. 

Тараптардын өкүлдөрү зарыл болсо интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча кызматташууну чыңдоо жана анын натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери боюнча, анын ичинде мыйзамдарды гармонизациялоо, ушул тармактын методологиясы боюнча иш жолугушууларын жана консультацияларды уюштурушат. 

9-статья. 

Ушул Макулдашууну ишке ашыруу максатында Тараптардын укуктуу органдары интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууларга жол бербөө боюнча кызматташуу жөнүндө эки тараптуу жана көп тараптуу ведомстволор аралык макулдашууларды түзө алышат. 

10-статья. 

Бул Макулдашуунун жоболорун чечмелөө же колдонууга байланыштуу келишпестиктер консультациялашуу жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет. 

11-статья. 

Ар бир Тарап бул Макулдашууну ишке ашырууга байланыштуу чыгымдарды өздөрү көтөрүшөт. 

12-статья. 

Бул Макулдашуунун чегиндеги кызматташууну ишке ашыруу үчүн иш тили болуп орус тили эсептелет. 

13-статья. 

Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча бул Макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн жана алар Макулдашууга анын бир бөлүгү катары протокол аркылуу киргизилет. 

14-статья. 

Бул Макулдашуу анын күчүнө кириши үчүн ага кол коюшкан Тараптар керектүү мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаргандыгы жөнүндө үчүнчү билдирүүнү депозитарийге сактоого берген күндөн тартып күчүнө кирет.

Керектүү жол-жоболорду кечирээк аткарган Тараптар үчүн Макулдашуу алар тиешелүү документтерди депозитарийге тапшырган күндөн тартып күчүнө кирет. 

15-статья. 

Бул Макулдашуу анын жоболоруна макул болушкан башка мамлекеттердин кошулуусу үчүн ачык, бул ага макулдук берген башка бардык Тараптардын бул кошулуу жөнүндө документтерин депозитарийге берүүсү менен ишке ашырылат. Мындай кошулууга макулдук берген акыркы билдирүүнү депозитарий алган күндөн тартып бул кошулуу күчүнө кирет. 

16-статья. 

Бул Макулдашуу күчүнө кирген күндөн тартып беш жыл бою колдонулат. Бул мөөнөт бүткөндөн кийин Тараптар башка чечим кабыл албай турган болсо бул Макулдашуу ар бир беш жылдык мөөнөткө өзүнөн өзү узарып турат. 

17-статья. 

Ар бир Тарап бул Макулдашуудан чыга алат, аны үчүн ал Макулдашуу колдонулган учурда пайда болгон финансалык жана башка милдеттенмелерин жөнгө салып, андан чыгуудан 6 ай мурда депозитарийге бул жөнүндө кат жүзүндө билдирүү жиберет. 

18-статья. 

Бул Макулдашуунун жоболору Тараптардын башка эл аралык келишимдерге ылайык милдеттенмелерине таасир тийгизбейт жана Тараптардын мамлекеттер аралык башка ар кандай эки тараптуу жана көп тараптуу формадагы кызматташуусуна катышуу укуктарын чектебейт. 

19-статья. 

Тараптардын кайсы бири бул Макулдашуунун жоболорун бузган учурда башка Тараптар эл аралык келишимдердин укуктары жөнүндө Вена конвенциясынын 60-статьясын жетекчиликке алышат.

Макулдашуу 1998-жылы 6-мартта Москва шаарында бир түп нускада орус тилинде түзүлдү. Бул түп нуска Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Аткаруу Секретариатында сакталат да, ал ушул Макулдашууга кол койгон ар бир мамлекетке анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн жиберет.

 

Азербайжан Республикасынын                                     Молдова Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Армения Республикасынын                                            Россия Федерациясынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Беларусь Республикасынын                                           Тажикстан Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Грузиянын Өкмөтү үчүн                                                  Түркмөнстандын Өкмөтү үчүн

 

Казакстан Республикасынын                                         Өзбекстан Республикасынын

Өкмөтү үчүн                                                                        Өкмөтү үчүн

 

Кыргыз Республикасынын                                              Украинанын Өкмөтү үчүн

Өкмөтү үчүн

 

Интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууга жол

бербөө боюнча кызматташуу жөнүндө Макулдашууга

карата Азербайжан Республикасынын

ӨЗГӨЧӨ ПИКИРИ 

Азербайжан Республикасы бул Макулдашуунун жоболорун ишке ашырууда бүтүндой 7-статья боюнча жана 8-статьянын мыйзамдарды гармонизациялоо, ушул тармактын методологиясы бөлүгү боюнча өзүнө милдеттенме ала албайт. 

Азербайжан Республикасынын

Премьер-министри А.Раси-заде

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900