FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы менен Кытай Эл Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик башкармалыгынын ортосундагы интеллектуалдык менчик жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы менен Кытай Эл Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттикбашкармалыгынын ортосундагы интеллектуалдык менчикжаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматы жана Кытай Эл Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик башкармалыгы, мындан ары "Тараптар" деп аталуучулар,

эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилелерди жана Тараптардын ортосундагы өз ара пайдалуу байланыштарды эске алып, эки мамлекеттин улуттук мыйзамдарына жана алар анын катышуучусу болуп эсептелинген эл аралык келишимдерге ылайык интеллектуалдык менчикти натыйжалуу коргоону камсыздоо максатында,

эки тараптуу кызматташуунун маанилүүлүгүн түшүнүп жана авторлор менен интеллектуалдык менчик ээлеринин укуктарын сактоого умтулуп,

интеллектуалдык менчикке болгон укуктарды натыйжалуу жана негиздүү коргоо ушундай кызматташууну өнүктүрүү үчүн зарыл шарт болуп эсептелинээрин билип,

төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты:

 1-берене.

 Бул Макулдашуунун максаттары үчүн "интеллектуалдык менчик" деген 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кол коюлган Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун түзүүчү конвенциянын 2-беренесинде көрсөтүлгөн мааниде түшүндүрүлөт.

 2-берене.

 Бул Макулдашуунун максаты болуп Тараптардын ортосундагы интеллектуалдык менчик жаатында кызматташуу эсептелинет. Тараптар ушул Макулдашууга жана алардын катышуучулары болуп эсептелген жана келечекте эсептелине турган башка эл аралык келишимдерге ылайык өз-ара пайданын жана теңчиликтин негизинде интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында кызматташууну жүзөгө ашырышат жана өркүндөтүшөт.

Тараптардын кызматташуусу төмөнкүлөргө багытталат:

- интеллектуалдык менчик объектилеринин укуктарын коргоого жана пайдаланууга байланыштуу маселелерди талкуулоо;

- Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдары боюнча интеллектуалдык менчикти коргоого тийиштүү маалыматтар, ошондой эле интеллектуалдык менчик боюнча расмий жарыялоолор, ошондой эле интеллектуалдык менчикти коргоо жаатындагы тажрыйбалар жана адистер менен алмашуу;

- адистердин жана эксперттердин биргелешкен такшалмаларын уюштуруу;

- Кытай Эл Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын кызматкерлери үчүн патенттик эксперттөө, патенттик мыйзамдардын практикасы, патенттик маалымат жана башка кызмат көрсөтүүлөр жаатында квалификацияны жогорулатуунун кыска мөөнөттүү курстарын уюштурат.

- биргелешип конференцияларды, семинарларды жана жумушчу жолугушууларды уюштуруу;

- Патент кооперациясы жөнүндө келишимдин ишмердүүлүгүнө жана өнүгүшүнө өзгөчө көңүл буруп, алган милдеттенмелерге зыян келтирбестен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун жана Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагында кызматташууну жүзөгө ашыруу;

- кызматташуунун башка өз-ара макулдашылган түрлөрүн ишке ашыруу.

 3-берене.

 Ушул Макулдашуунун алкагында, Тараптар жыл сайын өз-ара макулдашуу аркылуу кызматташуу боюнча пландарга кол коюшат.

 4-берене.

 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын кызматкерлери үчүн Кытай Эл Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик башкармалыгы тарабынан өткөрүлүүчү квалификацияны жогорулатуунун кыска мөөнөттүү курстарын уюштурууга байланышкан чыгымдардан тышкары, ушул Макулдашууну ишке ашырууга байланышкан чыгымдарды ар бир Тарап өз алдынча көтөрөт.

Ушул Макулдашууга ылайык Кытай Эл Республикасынын аймагында квалификацияны жогорулатуунун кыска мөөнөттүү курстарын уюштурууга байланышкан чыгымдарды Кытай Эл Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик башкармалыгы көтөрөт.

 5-берене.

 Ушул Макулдашууну ишке ашыруу боюнча бардык талаш-тартыштар жана келишпестиктер Тараптар кеңешүүлөр жана сүйлөшүүлөр аркылуу чечишет.

 6-берене.

 Тараптардын өз ара макулдугу боюнча ушул Макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилет, алар бул Макулдашуунун ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелинген өзүнчө протоколдор менен таризделет.

 7-берене.

 Бул Макулдашуу ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана беш жыл күчүндө болот. Эгер Тараптардын бири дагы тийиштүү мезгил өткөнгө 3 айдан кем болбогон убакыт калганга чейин башка Тарапка ушул Макулдашуунун күчүн токтотууга ниеттенгендиги жөнүндө жазуу түрүндө билдирбесе, анын күчү кийинки беш жылга өзүнөн-өзү узартылат.

 2011-жылдын 14-сентябрында Далянь шаарында, эки түп нускада, ар бири кыргыз, кытай жана орус тилдеринде түзүлдү, мында бардык тексттер бирдей күчкө ээ.

Бул Макулдашуунун жоболорун түшүндүрүүдө келишпестиктер келип чыккан учурда, Тараптар орус тилиндеги текстти колдонмо кылып алышат.

 

Кыргыз Тарабы үчүн                                                                        Кытай Тарабы үчүн

Кыргыз Республикасынын                                                              Кытай Эл Республикасынын

Тышкы иштер министри,                                                                 Интеллектуалдык менчик боюнча

                                                                                   мамлекеттик башкармалыгынын

Казакбаев Руслан Айтбаевич

  Комиссары Тянь Липу

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900