FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы менен Польша Республикасынын Патенттик ведомствосунун ортосундагы кызматташтык жөнүндө Макулдашуу

Бишкек шаары

2012-жылдын 29-марты 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик

кызматы менен Польша Республикасынын Патенттик

ведомствосунун ортосундагы кызматташтык жөнүндө

МАКУЛДАШУУ 

Мындан ары "Тараптар" деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жана Польша Республикасынын Патенттик ведомствосу,

эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилелерди көңүлгө алып, эл аралык стандарттар боюнча өнөр жай менчигине натыйжалуу коргоону камсыз кылуу үчүн Тараптардын ортосундагы өз-ара пайдалуу байланыштарды өнүктүрүү менен,

эки тараптуу кызматташтыктын маанилүүлүгүн түшүнүп жана кеңири масштабда өнөр жай менчигине укукту коргоо системасын пайдалануучулардын кызыкчылыктарын сактоого умтулуу менен,

мындай кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн зарыл шарт болуп өнөр жай менчигине укуктарды натыйжалуу жана адекваттуу коргоо эсептелээрин таануу менен,

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты: 

1-статья. 

Бул макулдашуунун максаты болуп өнөр жай менчигин коргоо жаатындагы мыйзамдардагы өзгөрүүлөр жөнүндө, ошондой эле алардын ведомстволорунда уюштуруудагы өзгөрүүлөр тууралуу бири-бирине маалымдап турууга тийиш болгон Тараптардын ортосундагы интеллектуалдык менчик жаатындагы кызматташтык эсептелет. 

2-статья. 

Тараптар алар катышуучу болуп эсептелип келген же эсептеле турган ушул Макулдашууга жана башка эл аралык келишимдерге ылайык өз-ара пайданын жана теңчиликтин негизинде интеллектуалдык менчик жаатында кызматташтыкты жүзөгө ашырышат жана өнүктүрүшөт.

Тараптардын кызматташтыгы төмөндөгүлөргө багытталат:

- Өнөр жай менчик объектилерине укуктарды коргоого жана пайдаланууга байланышкан маселелерди талкуулоо;

- маалыматтар, ченемдик жана башка документтер, ошондой эле өнөр жай менчигин коргоо жаатында тажрыйба жана адистер менен алмашуу;

- адистер менен эксперттердин биргелешкен такшалмаларын уюштуруу;

- биргелешкен конференцияларга, семинарларга жана жумушчу жолугушууларга катышуу;

- колдонулуп жаткан милдеттенмелерге зыян келтирбестен, Патенттик кооперация жөнүндө келишимдин (РСТ) ишмердүүлүгүнө жана өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун алкагында кызматташтыкты жүзөгө ашыруу, ошондой эле Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун (БСУ) алкагында кызматташуу;

- кызматташтыктын башка өз-ара макулдашылган түрлөрү. 

3-статья. 

Ушул Макулдашууга ылайык аткарылуучу ишмердүүлүк боюнча бардык чыгымдарды ар бир Тарап өзү көтөрөт. 

4-статья. 

Тараптардын өз-ара макулдугу боюнча бул Макулдашууга ушул Макулдашуунун ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелүүчү өзүнчө Протокол менен таризделүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

5-статья. 

Ушул Макулдашуу ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана беш жыл күчүндө болот. Эгерде Тараптардын бири дагы тийиштүү мөөнөт өткөнгө 3 ай убакыт калганга чейин ушул Макулдашуунун аракетин токтотуу жөнүндө өзүнүн ниетин жазуу жүзүндө экинчи Тарапка кабарлабаса, анын аракети кийинки беш жылдык мөөнөткө өзүнөн-өзү узартылат.

2012-жылдын 29-мартында Бишкек шаарында эки түп нускада, ар бири кыргыз, поляк, орус жана англис тилдеринде түзүлдү, бардыгы бирдей күчкө ээ.

Ушул Макулдашуунун жоболорун түшүндүрүүдө талаш-тартыштар келип чыккан учурда, Тараптар орус тилиндеги тексти жетекчиликке алышат. 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык

менчик жана инновациялар

мамлекеттик кызматы үчүн

төрага Марат Назарбеков

 

Польша Республикасынын

Патенттик ведомствосу үчүн

Яцек Ключковский

Польша Республикасынын

Кыргыз Республикасындагы Атайын

жана ыйгарым укуктуу элчиси

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900