FaLang Language Switcher

Название

 

Дата вступления в силу соглашения для КР

1

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмун (ИМБДУ) түзүүчү КОНВЕНЦИЯ

14.02.1994 

2

Өнөр жай менчигин коргоо боюнча ПАРИЖ КОНВЕНЦИЯСЫ

14.02.1994 

3

Патенттик кооперация жөнүндө КЕЛИШИМ (РСТ)

14.02.1994 

4

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу

14.02.1994 

5

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдө белгилерди каттоо үчүн эл аралык классификациялоо жөнүндө НИЦЦА МАКУЛДАШУУСУ

10.12.1998

6

Белгилердин сүрөттөөчү элементтеринин эл аралык классификациясын белгилөөчү ВЕНА МАКУЛДАШУУСУ

10.12.1998

7

Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө № 2034 ЛОКАРН МАКУЛДАШУУСУ

10.12.1998

8

Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө берн конвенциясы

08.07.1999

9

Эл аралык патенттик классификациялоо жөнүндө СТРАСБУРГ

10.09.1999

10

Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык конвенция (UPOV)

26.06.2000

11

Автордук укук боюнча имбдунун келишими

06.03.2002

12

Аткаруулар жана фонограммалар боюнча имбдунун келишими

15.08.2002

13

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө КЕЛИШИМ

15.08.2002

14

Алардын фонограммаларын мыйзамсыз кайра чыгаруудан фонограмма чыгаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө Женева конвенциясы

12.10.2002

15

Гаагский акт Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов от 28 ноября 1960 года

17.03.2003

16

ПАТЕНТТИК ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУН МАКСАТТАРЫ ҮЧҮН МИКРООРГАНИЗМДЕРДИ ДЕПОНИРЛӨӨНҮҮ ЭЛ АРАЛЫК ТААНУУ ЖӨНҮНДӨ БУДАПЕШТ КЕЛИШИМИ

17.05.2003

17

Фонограмма чыгаруучулардын, уктуруучу уюмдардын жана артист-аткаруучулардын кызыкчылыктарын коргоо жөнүндө (*) ЭЛ АРАЛЫК КОНВЕНЦИЯ

13.08.2003

18

ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮН ЭЛ АРАЛЫК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ ГААГА МАКУЛДАШУУСУНУН ЖЕНЕВА АКТЫСЫ

23.12.2003

19

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна ПРОТОКОЛ 

17.06.2004

20

Олимпиадалык символду коргоо жөнүндө Найроби келишими

18.11.2004

21

Патенттик укук жөнүндө келишим

28.04.2005

22

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө СИНГАПУР КЕЛИШИМИ  

16.03.2009

23

Жарыяланган чыгармаларга басылып чыккан маалыматтарды кабыл алууда азиздердин жана көрүүсү бузулган же башка мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын жетүү мүмкүндүгүн жеңилдетүү жөнүндө Марракеш келишими

27.03.2017

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900