FaLang Language Switcher

КМШ алкагында Өкмөттөр аралык көп тараптуу макулдашуулар

Название

Дата вступления в силу

1

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности

12.03.1993

 Прекратил действие с даты вступления в силу Соглашения от 10.11.2010   

2

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав

28.12.1995

3

Ойлоп табууларды укуктук коргоо жагынан мамлекеттер аралык жашырын сырларды өз ара сактоону камсыздоо жөнүндө МАКУЛДАШУУ

31.01.2000

4

Жалган товардык белгилерди жана географиялык көрсөткүчтөрдү пайдаланууну алдын ала эскертүү жана ага тыюу салуу боюнча чаралар жөнүндө МАКУЛДАШУУ

27.12.1999

5

Интеллектуалдык менчик тармагында укук бузууга жол бербөө боюнча кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

16.06.2000

Прекратил действие с даты вступления в силу Соглашения от 10.11.2010

6

Решение Совета глав правительств СНГ о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

04.08.2003

7

Соглашение о правовой охране растений

17.01.2006

8

Соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности

 

9

Автордук укук жана чектеш укуктар маалыматтарын мамлекеттер аралык алмашууну уюштуруу жана улуттук маалыматтар базасын түзүү боюнча кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

12.08.2011

10

Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности

27.04.2012

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900