FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы менен Кытай Эл Республикасынын Соода-өнөр жай администрациясынын Башкы мамлекеттик башкармалыгынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы менен Кытай Эл Республикасынын Соода-өнөр жай администрациясынын Башкы мамлекеттик башкармалыгынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы жана Кытай Эл Республикасынын Соода-өнөр жай администрациясынын Башкы мамлекеттик башкармалыгы, мындан ары “Тараптар” деп аталуучулар 

достук мамилелерди бекемдөө жана өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара ишенимди өнүктүрүүнү каалап,

күчтүү улуттук жана глобалдык экономиканы илгерилетүүдө интеллектуалдык менчиктин, инновацияларга экономикалык инвестицияларды өбөлгөлөөнүн жана ишкерчилик кайратты чыңдоонун маанисин таануу менен,

өлкөлөрдүн ортосундагы  товардык белгилер жаатындагы кызматташтыкты түзүү жана өнүктүрүүмаксатында 

төмөнкүлөр жөнүндө  келишимге келишти:   

                                                      I. Кызматташуунун максаты 

Тараптар ушул Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдун жоболорун, ошондой эле өз өлкөлөрүндө иштеп жаткан мыйзамдарды, тартиптерди, жоболорду жана улуттук саясаттарды сактоо шартында теңдик жана өз ара пайда көрүү принциптерине негизделип, өлкөлөр ортосунда товардык белгилер жаатындагы кызматташууну түзүү, чыңдоо, илгерилетүү жана өнүктүрүү үчүн аракеттерди көрөт. 

                                                   II. Кызматташуу чөйрөлөрү   

1. Ар бир Тарап ушул Өз ара түшүнүшүү  жөнүндө меморандумдун жоболорун, ошондой эле өз өлкөлөрүндө иштеп жаткан мыйзамдарды, тартиптерди, жоболорду жана улуттук саясаттарды сактоо шартында товардык белгилер жаатындагы кызматташууну өбөлгөлөө жана өнүктүрүү боюнча эки Тарапка тең өз ара пайдалуу боло турган керектүү чараларды көрүү үчүн төмөнкү жааттарда күч жумшайт:

(а) тиешелүү мыйзамдар, жоболор, багыттар жана Тараптардын чечими боюнча башка маалыматтар менен алмашуу;

(b) керек учурда жалпы кызыкчылыктарды жараткан негизги маселелер боюнча пикир алмашуу үчүн жогорку деңгээлдеги жолугушууларды уюштуруу;

(c) керегине жараша актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн биргелешкен иш-чараларды уюштуруу;

 (d) өз ара визиттердин жана кызматкерлерди окутуу мүмкүндүгүн изилдөө;

 (e) Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча кызматташуунун башка чөйрөлөрү. 

2. 1-пунктта көрсөтүлгөн чөйрөлөрдөгү кызматташууну ишке ашыруу максатында, Тараптардын биргелешкен чечими менен кабыл алына турган жоболорду сактоо шартында Тараптар жылдык план түзүшөт. 

                                                           III. Консультациялар 

Тараптар ушул Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумду аткаруунун жүрүшүн талкуулоо  жана кызматташуунун конкреттүү долбоорлорун аныктоо үчүн мезгилдүү жолугушууларды уюштурат. Жолугушууларды өткөрүү мөөнөтү Тараптар тарабынан макулдашылат.   

                                                             IV. Каражаттар 

Ушул Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумда кабыл алынган милдеттенмелер ар бир Тараптын каражаты жана бюджети болгондугун эске алуу менен пайдаланылат. Бул Меморандум фонддорду коюуга багытталган эмес.                                                

V. Купуялуулук 

Тараптар маалыматты үчүнчү Тарапка берүүгө ниеттенбейт, эгер маалыматы бар Тараптын күчүндөгү мыйзамдары менен мындай берүүгө тыюу салынса же ошол катышуучунун кызыкчылыктарына туура келбесе.

Сүйлөшүүлөр аркылуу жетишилген макулдашуулардан тышкары, ар бир Тарап ушул Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдун алкагында өз өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык башка Тарап берген маалыматты купуя сакташы керек. 

VI. Чектөөлөр 

Ушул Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум жана Тараптардын билдирилген ниеттери өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдарынын жана жоболорунун күчүнө кирет. Ушул Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум эл аралык укуктун алкагында юридикалык милдеттүү укуктук ченемдерди же милдеттенмелерди койбойт же пайда кылбайт, жана Тараптар катышкан, бар болгон макулдашуулардын же меморандумдардын алкагында алынган Тараптын укуктарына жана милдеттенмелерине таасирин тийгизбейт. 

                                                 VII. Талаш-тартыштарды чечүү   

Тараптар ушул Өз ара  түшүнүшүү жөнүндө меморандумду чечмелөөдө же пайдаланууда келип чыккан кандай болбосун пикир келишпестиктерди же талаш-тартыштарды консультацияларды жүргүзүү аркылуу чечишет. 

                                                 VIII. Башка жоболор 

Ушул Өз ара  түшүнүшүү жөнүндө меморандум кол коюлган датадан тартып күчүнө кирет. Ушул Өз ара  түшүнүшүү жөнүндө меморандумга Тараптардын өз ара жазуу жүзүндөгү макулдугу менен кайсы болбосун убакта өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Тараптардын ар бири ушул Өз ара  түшүнүшүү жөнүндө меморандумду башка Тарапты жазуу жүзүндө 90 күндүн ичинде кабарлоо менен токтотуп тура алат. 

Бишкек шаарында 2017-жылдын 21-сентябрында эки нускада, кыргыз, кытай жана орус тилдеринде түзүлдү, бардык үч текст бирдей юридикалык күчкө ээ. Ушул Өз ара  түшүнүшүү жөнүндө меморандумду чечмелөөдө кандай болбосун пикир келишпестиктер келип чыккан учурда орус тилиндеги жоромолу негиз катары алынат. 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы үчүн

 

Кытай Эл Республикасынын Соода-өнөр жай администрациясынын Башкы мамлекеттик башкармалыгы үчүн 

 

 

 

Досалы Эсеналиев                                                                                Мао Жанг

Төрага                                                                                                     Министр 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900