FaLang Language Switcher

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы менен Эстония Республикасынын Эстония илим сыйымдуу бизнес кластеринин ортосундагы МАКУЛДАШУУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы менен Эстония Республикасынын Эстония  илим сыйымдуу бизнес кластеринин ортосундагы

МАКУЛДАШУУ 

 

Мындан ары “Тараптар” деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары - Кыргызпатент) жана Эстония Республикасынын Эстония  илим сыйымдуу бизнес кластери

инновацияда экономикалык инвестицияларды колдоочу улуттук жана дүйнөлүк экономиканы өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчиктин, ошондой эле ишкердик дараметтин маанилүүлүгүн билип,

Тараптар ортосунда үзгүлтүксүз маалымат, тажрыйба алмашуу, биргелешип окутуу жана башка иш-чараларды өткөрүү үчүн механизм түзүү аркылуу интеллектуалдык менчиктин түзүлгөн системасын күчөтүү үчүн эки тараптуу кызматташууну өркүндөтүүнү каалап,

Ушул Макулдашууга (мындан ары – “Макулдашуу”) кол коюуга макулдашты.

 

1-берене. Негизги жоболор

Ушул Макулдашуу (мындан ары - Макулдашуу) Тараптардын эки уюмдун максаттарына көмөктөшүү кызыкчылыгында кызматташууга ниеттенгендиктерин билдирүү максатында мындан ары “Тараптар” деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (мындан ары - Кыргызпатент) менен Эстония Республикасынын Эстония  илим сыйымдуу бизнес кластеринин ортосундагы өз ара мамилени аныктайт.

   

2-берене.  Макулдашуунун максаты

 

2.1. Ушул Макулдашуунун максаты болуп Кыргыз Республикасында кызматташууну өнүктүрүүнүн Эстония стратегиясын жүзөгө ашыруу боюнча Тараптардын ортосунда жетекчилик кылуу принциптерин белгилөө жана Кыргыз Республикасынын 2017-2021-жылдардагы мезгилге интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын Иш-чаралар планында белгиленген максаттарга жетүү саналат.

 

3-берене.  Кызматташуу жааты

 

3.1. Тараптар өз компетенциясынын алкагында ушуну менен төмөнкү жааттарда биргелешип иштөөгө макулдашты:

-   Кыргыз Республикасы менен Эстония Республикасынын ортосунда бизнести жана инновациялык ишти илгерилетүү жана жайылтуу максатында кызматташуу;

-   Кыргыз Республикасында инновациялык ишти өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү;

- Кыргыз Республикасында технологиялар трансферин жигердүү илгерилетүү аркылуу экономиканы модернизациялоого көмөктөшүү;

- Кыргыз Республикасында коомго интеллектуалдык менчиктин ролу жана анын артыкчылыктары жөнүндө билим берүүнү жана түшүндүрүүнү жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоонун натыйжалуу системасын түзүү;

- Кыргыз Республикасында инновациялык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү;

- эки өлкөнүн ортосунда үзгүлтүксүз маалымат алмашуу (негизинен интеллектуалдык менчик боюнча);

- Кыргызпатенттин кызматкерлеринин интеллектуалдык менчикти баалоо жана бизнес пландарды иштеп чыгуу боюнча квалификациясын жогорулатуу;

- интеллектуалдык менчиктин стратегиясын өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик боюнча окуу материалдарын өркүндөтүү;

- Кыргыз Республикасында инновациялык системаны талдоо:  мүчүлүштүктөр жана кетирилген кемчиликтер ж.у.с;

-  Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана жеке сектор үчүн бизнес жана интеллектуалдык менчик жаатындагы жаңы куралдарды өнүктүрүү;

- Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикке укуктарды ишке ашырууга талдоо жүргүзүү жана контрафакцияга каршы аракеттенүү системасын орнотуу;

-  жергиликтүү бизнес-коомчулук үчүн интеллектуалдык менчик жаатындагы семинарларды өткөрүү жана таанышуу сапарларын уюштуруу.

      

4-берене. Чектөөлөр

 

4.1.  Бардык айтып өтүлгөн иш-чаралар кызматташуунун өнүктүрүү долбоорунун алкагында каржыланат.

4.2. Тараптар ушул Макулдашуунун алкагында иш-чараларды өз ара тең үзүрлүү ишке ашыруу үчүн бардык зарыл болгон чараларды көрөт.

 

5-берене. Корутунду жоболор

5.1.  Ушул Макулдашуу ага кол койгон датадан тартып күчүнө кирет жана үч жыл күчүндө болот. Анын күчү Тараптардын бири башка Тарапка анын күчүн токтотууга өзүнүн ниеттенгендиги жөнүндө билдирмейинче, автоматтык түрдө узартылып турат.

5.2.  Ушул Макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшүндө келип чыккан кандай гана келишпестиктер жана талаш-тартыштар болбосун сүйлөшүү жана кеңешүү аркылуу чечилет.

5.3.   Тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча бул макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар өзүнчө протоколдор менен таризделет.

5.4. Бул Макулдашуу 2017-жылдын «12» декабрында Таллинн шаарында, ар бири кыргыз, орус жана англис тилдеринде жана бардык тексттери бирдей юридикалык күчкө ээ болгон үч түп нускада түзүлдү. Ушул Макулдашуунун жоболорун чечмелөөдө кайчы пикирлер болгон учурда, Тараптар англис тилиндеги текстти жетекчиликке алышат.

 

Досалы Эсеналиев

Төрага

 

 

 

 

 

 

Мариус Кунингас

Директор

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

 (Кыргызпатент) 

 

Эстония  илим сыйымдуу бизнес кластери

 

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900