FaLang Language Switcher

Тартиптер

Аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

1

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-февралындагы N 94 токтому менен бекитилген

2

Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды "Интернет" түйүнүндө дарек катарында пайдалануу ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 31-январындагы N 26 токтому менен бекитилген

3

Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы N 8 токтому менен бекитилген

4

Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы N 747 токтому менен бекитилген

5

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛТТУУ БИЛИМДЕРИНИН МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

ППКР

от 29.02.2012 № 154

6

Порядок проведения информационного поиска по заявке на изобретение и предоставления сведений о нем

ППКР

от 29.02.2012 № 156

7

Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 14-майындагы N 280 токтому менен бекитилген

8

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде, юридикалык жактардын аталыштарында "Манас" терминин жана анын негизинде келип чыккан сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 634 токтому менен бекитилген

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900