FaLang Language Switcher

Эреже

Аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

1

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы N 117 токтому менен бекитилген

2

Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине патенттин күрөө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-июлундагы N 118 токтому менен бекитилген

3

Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы N 7 токтому менен бекитилген

4

Өнөр жай үлгүсүнө кыргыз республикасынын патентинин күчүнүн мөөнөтүн узартуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-декабрындагы №416 токтому

5

Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентин берүү үчүн өтүнмө берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын сактоонун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-декабрындагы №417 токтому

6

Ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун  эрежелери

КР Өкмөтүнүн 2003-жылдын 27-мартындагы №4 токтому

7

Пайдалуу моделге патент берүү үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерир

КР Өкмөтүнүн 2003-жылдын 27-мартындагы №4 токтому

8

Өнөр жай үлгүсүнө патент берүү  үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 2003-жылдын 27-мартындагы №4 токтому

9

 Товардык белгилерди жана тейлөө белгилерин каттоого өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери 

КР Өкмөтүнүн 2003-жылдын 27-мартындагы №4 токтому

10

Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери

КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 28-октябрындагы №9 токтому 

11

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение

ППКР

от 27.10.2011 № 686

12

Фирмалык аталышты каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери

КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 28-октябрындагы №431 токтому

13

Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмөлөрдү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери

КР Өкмөтүнүн 1998-жылдын  7-октябры №173 токтому

14

Интегралдык микросхемалардьш топологиясын расмий каттоо үчүн өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 1999-жылдын  26-март №3 токтому

15

Автордук укук объектилердин автордук келишимдерин, чектеш укуктар объектилердин жаатындагы келишимдерин, интегралдык микросхемалардын топологиясына укук берүү келишимдерин карап чыгуунун жана каттоонун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 1999-жылдын  26-март №3 токтому 

16

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 1998-жылдын  19-июнундагы №6 токтому 

17

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным традиционным знанием

ППКР

от 29.02.2012 № 154

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900