FaLang Language Switcher

“Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетени

2018-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2017-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2016-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2015-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2015-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2014-жылдын "Интеллектуалдык менчик" бюллетени

2013-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2012-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2011-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2010-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2009-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2008-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2007-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2006-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2005-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2004-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2003-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2002-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2001-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

2000-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1999-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1998-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1997-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1996-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

1995-жылдын “Интеллектуалдык менчик” бюллетени

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900