FaLang Language Switcher

КР ченемдик укуктук база

Аталашы

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

1

«Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомдору жана Буйруктары

1

Салттуу билимдерди каттоо жана пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому»

2

Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин, Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому

3

Салттуу билимдер категориясына тиешелүү болгон билимдердин шайкештигин аныктоо боюнча ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга жана мекемелерге жүктөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Буйругу

Жоболор

1

Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө Жобо

Эрежелери

1

Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун Эрежелери

Тартиптер

1

Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдерининмамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн Тартиби

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900